Asistența juridică internațională în materie penală

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE .3
I. DISPOZITII GENERALE PRIVIND ASISTENTA JURIDICA INTERNATIONALA IN MATERIE PENALA
1.1. Conceptul si importanta asistentei juridice internatoinale in materie 
penala 6
1.2. Actele de procedura ale asistentei juridice internationale in materie 
penala ...11
1.3. Sursele de reglementare ale asistentei juridice internatoinale in materie 
penala ...16
II. CONDITIILE REALIZARII ASISTENTEI JURIDICE INTERNATIONALE IN MATERIE
2.1. Efectuarea de Comisii Rogatorii ..26
2.2. Realizarea Extradarii 38
2.3. Transferul de proceduri penale .63
2.4. Transferul persoanelor condamnate .69
2.5. Recunoasterea si executarea hotaririlor penale straine 78
CONCLUZII ..86
BIBLIOGARFIE .. .89


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Inca de la primele colectivitati umane s-a simtit nevoia organizarii in scopul stabilirii unei discipline, fara de care convietuirea ar fi imposibila. Astfel, evolutia societatii umane a confirmat dictonul ,,ubi societas ibi ius" (,,unde este societate, acolo este si drept"), insa aceasta nu intotdeauna a dat dovada de o atitudine pozitiva fata de reglementarile juridice impuse de catre stat. Ca urmare, fiecare fapta ilicita comisa de catre membrii societatii, practic a favorizat aparitiafenomenului criminalitatii, care treptat s-a extins, cuprinzind fiecare fragment al civilizatiei umane. Astfel, pentru asigurarea unei lupte eficiente impotriva acestui contagios flagel al societatii, in conditiile actuale, majoritatea statelor au acceptat a utiliza in dreptul lor intern elemente ale dreptului international, fapt ce a dus la aparitia unei noi categorii in dreptul procesual al statelor lumii, si anume, a categoriei asistentei juridice internationale in materie penala.In literatura de specialitate, asistenta juridica internationala in materie penala este definita prin notiunea de asistenta judiciara penala, in sens restrans, ce cuprinde asistenta pe care organele judiciare dintr-un stat o acorda in cursul procesului penal organelor judiciare din statul in care are loc activitatea judiciara si care consta in efectuarea, predarea sau comunicarea de acte procedurale necesare solutionarii acelei cauze. 
Actualitatea temei investigate consta in faptul ca asistenta juridica internationala in materie penala ocupa un rol important in cadrul asistentei juridice internationale in general si constituie o expresie a colaborarii dintre statele suverane, colaborare menita sa consolideze solidaritatea internationala in lupta contra fenomenului criminalitatii.In conditiile savarsirii unor infractiuni pe teritoriul unui stat de catre persoane apartinand altui stat sau in cazul organizatiilor criminale internationale care implica savarsirea de infractiuni pe teritoriul mai multor state, sunt necesare actiuni si reglementari de colaborare internationala pe plan judiciar. Aceasta colaborare se obtine prin incheierea de tratate internationale de asistenta juridica si judiciara intre state, pe baza unor recomandari ale conventiilor internationale in acest domeniu. In cazul in care se pune problema unei asistente judiciare intre statul nostru si alt stat, regulile convenite in tratatul de asistenta juridica isi au deplina aplicare. Fiind insa posibila o colaborare intre statul nostru si un stat cu care nu avem tratat de asistenta judiciara, in practica se pot folosi reguli stabilite pe baza de reciprocitate. In fine, in cazul in care nici astfel de reguli nu sunt stabilite, Codul de procedura penala a adoptat, norme dupa care sa se duca asistenta juridica internationala.
Conform art. 8 al. (1) din Constitutia RM ,,Republica Moldova se obliga sa respecte Carta Organizatiei Natiunilor Unite si tratatele la care este parte, sa-si bazeze relatiile cu alte state pe principiile si normele unanim recunoscute ale dreptului international", iar conform art. 4 al (2) al Constitutiei RM ,,Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele viitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte si legile ei interne, prioritate au reglementarile internationale". Admitand necesitatea cooperarii internationale in cauzele penale, ca obligatie decurgand din instrumentele juridice la care Republica Moldova este parte, se asigura si protectia intereselor de suveranitate, securitate, ordine publica si alte interese ale Moldovei, definite prin Constitutie, carora le este subordonata aplicarea legii de cooperare judiciara internationala in materie; aceasta regula este de natura a face posibila refuzarea unei forme de cooperare atunci cand sunt atinse interesele Republicii Moldova indicate anterior.
Amisibilitatea acordarii asistentei juridice internationale in toate cazurile o decide instanta de judecata, pornind de la faptul ca intr-o asemenea activitate pot fi afectate anumite drepturi si interese ale persoanei. Totodata, Ministerul Justitiei, ca organ executiv, poate decide de sine statator neexecutarea unei hotarari judecatoresti privind admiterea acordarii asistentei juridice fara a implica o instanta de judecata in aceasta activitate, in aceasta decizie. Ministerul Justitiei este in drept sa decida in situatia cand sunt afectate interesele nationale fundamentale. Astfel, colaborarea internationala in toate domeniile nu incalca drepturile statelor care intra in relatii, ci dimpotriva le amplifica in masura in care cooperarea este bazata pe respectarea neabatuta a principiului suveranitatii. Acest deziderat trebuie sa se manifeste si in domeniul asistentei juridice internationale. 
Lupta contra infractiunii pe plan mondial atrage colaborarea intre state. Aceasta duce la urmarirea si judecarea infractorilor in alta tara decat unde s-a savarsit infractiunea, ceea ce impune sprijinirea activitatii desfasurate de organele judiciare ale unui stat de catre organele judiciare ale altor state (inmanarea de citatii, ridicarea unor obiecte sau inscrisuri, ascultarea de martori sau parti, extradarea unor persoane, tranzitarea de arestati etc.). Ca urmare, colaborarea internationala in materie procesual penala sprijina activitatea organelor de urmarire penala si ale instantelor de judecata in vederea descoperirii noilor infractiuni a caror rezonanta a trecut cu mult peste hotarele unui singur stat.


Fisiere în arhivă (1):

  • Asistenta juridica internationala in materie penala.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Legislatie
1. Codul de procedura penala din 2003, publicat la 07.06.2003 in Monitorul Oficial nr.104-110 art.Nr.447
2. Conventia Consiliului Europei din 16 mai 2005 privind prevenirea terorismului. 
3. Conventia Consiliului Europei din 8 noiembrie 1990 privind spalarea, perchezitia,indisponibilizarea si confiscarea produselor infractiunii. 
4. Conventia de Drept penal din 27 ianuarie 1999 privind coruptia. 
5. Conventia din 29 mai 2000 privind asistenta reciproca in materie penala dintre statele membre ale U.E.
6. Conventia europeana asupra transferarii persoanelor condamnate din 21 martie 1983
7. Conventia Europeana de asistenta juridica in materie penala din 20.04.1959
8. Conventia Europeana de extradare din 13.12.57
9. Conventia Europeana din 27 ianuarie 1997 privind suprimarea terorismului. 
10. Conventia europeana in domeniul informatiei cu privire la dreptul strain din 07.06.1968
11. Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, adoptat la New-York la 15.11.2000
12. Conventia ONU din 15 noiembrie 2000 impotriva crimei organizate transfrontaliere si Protocoalele acesteia
13. Conventia ONU din 19 decembrie 1988 impotriva traficului ilegal de substante narcotice si psihotrope.
14. Conventia ONU din 31 octombrie 2003 impotriva coruptiei
15. Conventie cu privire la asistenta juridica si raporturile juridice in materie civila, familiala si penala din 22.01.1993
16. Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale din 04.11.1950
17. Legea cu privire la asistenta juridica internationala in materie penala din 01 decembrie 2006 a Republicii Moldova
18. Protocolul aditional la Conventia europeana de asistenta judiciara in materie penala din 17.03.1978, ratificat prin Legea nr. 150-XV din 17 mai 2001 (MO nr. 59-61/387 din 7 iunie 2001);
19. Tratat intre Republica Moldova si Federatia Rusa cu privire la asistenta juridica si raporturile juridice in materie civila, familiala si penala din 25.02.1993
20. Tratat intre Republica Moldova si Romania privind asistenta juridica in materie civila si penala din 06.07.96
21. Tratat intre Republica Moldova si Ucraina privind asistenta juridica si relatiile juridice in materie civila si penala din 13.12.1993
Carti
22. Baltag D., Gutu A. Teoria generala a dreptului. Chisinau, 2002.
23. Dolea I., Roman D., Sedletchi Iu., Vizdoaga T. et.al. Codul de procedura penala. Comentariu. Chisinau 2006.
24. Dolea I., Roman D., Sedletchi Iu., Vizdoaga T. et.al. Drept procesual penal. Partea speciala. Vol.II - Chisinau, 2006.
25. Ghid cu privire la asistenta juridica internationala in materie penala-Ministerul Justitiei Romania.
26. Ghid cu privire la cooperarea juridica international. Ministerul Justiliei al Republicii Moldova
27. Grigore Theodoru. Tratat de Drept procesual penal. Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2007.
28. Legile Republicii Moldova, nr. 122/14.03.2003 
29. Lungu Vasile, Cooperarea juridica internationala in materie penala, Chisinau 2011
30. Moldovan Aurel Tudor, Expulzarea, extradarea si readmisia in dreptul international. - Editura All Beck, Bucuresti, 2004, p.15-16.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!