Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional

Cuprins licență

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I: 5
DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND RAPORTAREA FINANCIARA 5
1. Aspecte comparative privind prezentarea bilantului/situatiei pozitiei financiare la nivel national si international 7
2. Aspecte comparative privind prezentarea performantei unei entitati economice la nivel nationale si international 12
3. Aspecte comparative privind prezentarea trezoreriei unei entitati economice la nivel national si international (situatia fluxurilor de trezorerie) 15
4. Aspecte comparative privind prezentarea situatiei modificarii capitalurilor proprii ale unei entitati economice la nivel national si international 20
5. Rolul notelor la situatiile financiare 21
CAPITOLUL AL II-LEA: STUDIU PRIVIND RAPORTAREA FINANCIARA IN CADRUL SOCIETATII ROMPETROL RAFINARE S.A SI A GRUPULUI KMG INTERNATIONAL) 22
Concluzii 40
Bibliografie 41


Extras din licență

INTRODUCERE
In prezent, la nivel international, se folosesc doua sisteme de contabilitate, cel francez si cel anglo-saxon, respectiv doua referentiale internationale, cel emis de IASB si cel emis de FASB, inregistrandu-se o tendinta evidenta de armonizare a acestora. Drept urmare, se folosesc tot mai des alte referentiale decat cele nationale in elaborarea situatiilor financiare.
Normele contabile internationale emis de IASB -  International Accounting Standards Board -  intalnite sub acronimul IFRS -  International Financial Reporting Standards -  sunt aplicate in prezent in multe state ale lumii inclusiv in statele membre al UE -  Uniunea Europeana -, precum si in, Hong Kong, Australia, Rusia, Singapore, Pakistan, Africa de Sud. Circa 100 de state impun ori permit folosirea IFRS ori au o politica de convergenta spre acestea.
La nivel national, in Romania practica raportarilor consolidate are o vechime de doua decenii cel mult, insa cu siguranta aceasta se va extinde avand in vedere reglementarile contabile noi, armonizate cu Directivele Europene IV si VII, respective intrarea in vigoare a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802 din decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile cu privire la situatiile financiare anuale individuale si consolidate.
In cadrul preyentei lucrarii sunt integrate elementele semnificative , cu privire la situatiile financiare, din Directivele Europene si Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), precum si din reglementarea nationala si anule din O.M.F.P nr. 1802/2014. 
Pentru realizarea demersului stiintific in prezenta lucrare am avut in vedere obiectivele urmatoare:
- Punerea in evidenta a abordarilor privind elaborarea situatiilor financiare anuale din punct de vedere teoretic si metodologic;
- Realizarea de analize comparative cu privire la reglementarile internationale si nationale privind situatiile financiare anuale;
- Realizarea unui studiu privind intocmirea si auditarea situatiilor financiare anuale individuale la nivel de societate si consolidate la nivelul grupului a carui membra este societatea analizata;
Elaborarea acestei lucrari din punctul meu de vedere necesita un studiu destul de aprofundat si vast, deoarece pentru a surprinde aspectele comparative cu privire la raportarea financiara la nivel national si international, este necesar sa se studieze tot ceea ce presupune reglementare contabila atat nationala cat si internationala si a se evidentia atat asemanarile cat si diferentele dintre cele doua referentiale contabile. 
Procedeul utilizat in metodologia prezentei teze il constituie analiza aprofundata a reglementarilor contabile internationale si nationale, iar in final an realizat o analiza comparativa a celor doua tratamente contabile.
CAPITOLUL I:
DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND RAPORTAREA FINANCIARA
Prin geneza, contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde in plan informational si decizional la problema gestiunii valorilor economice separate pe entitati. 
Obiectivul contabilitatii, indiferent daca este contabilitate financiara sau de gestiune, este sa asigure o imagine fidela, clara si completa a entitatii, a rezultatului activitatii si a situatiei financiare a entitatii patrimoniale.
Informatia contabila, pe langa o utilizare interna proprie managementului intreprinderii, este ,,destinata utilizatorilor externi definiti de: investitorii de capital, bancherii, angajatii, furnizorii, clientii, guvernul si institutiile sale, precum si publicul" (Munteanu, 2015,17).
Raportarea financiara este ,,o tema foarte dezbatuta si recenta in intreaga lume contabila datorita necesitatii de dezvoltare a sistemelor contabile nationale. Asa cum profesia contabila trece printr-o perioada de schimbari majore, importanta fiind mai mare a auditorilor si analistilor decat al contabililor, tot asa se intampla in cadrul contabilitatii avand loc o reasezare de forte: problematica tinerii conturilor si a inregistrarilor contabile pierde teren in favoarea raportarile financiare" (Fekete, 2008 ).
Obiectivul raportarii financiare este ,,acela de a oferi informatii financiare cu privire la entitatea raportoare, informatii care sa fie utile pentru investitorii existenti si potentiali, imprumutaroii si alti creditori, in deciziile pe care acestia le iau cu privre la oferirea de resurse entitatii"( Munteanu, 2015,23).
Rapoartele financiare (situatiile financiare) ,,ofera informatii despre pozitia financiara a unei entitati raportoare, rezultatele (performanta) si modificarile pozitiei financiare ale acesteia" (Fekete, 2008, 44).


Fisiere în arhivă (1):

  • Aspecte comparative privind raportarea financiara la nivel national si international.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

a. Literatura de specialitate
1. Baker, C.R., & Barbu, E.M. (2007), ,,Trends in research on international accounting harmonization", International Journal of Accounting, 42
2. Bogdan, V. (2004), Armonizarea contabila internationala, Economica:Bucuresti
3. Canibano, L. & Mora, A. (2000), ,,Evaluating the statistical significance of the facto accounting harmonization: A study of European global players", European accounting Review, 9(3)
4. CECCAR (2006), Sisteme contabile comparate, Bucuresti
5. Cristea, S.M. (2007), Armonizarea contabila si internationala si practicile contabile nationale, Cluj-Napoca
6. Fekete, P.S. (2008), Cercetare concetuala si empirica privind raportarile financiare. Cazul sistemului contabil roman si maghiar, Cluj-Napoca
7. Feleaga, N. & Ionascu, I. (1998) Tratat de contabilitate financiara, vol I, Economica:Bucuresti
8. Feleaga, N. & Ionascu, I. (1998) Tratat de contabilitate financiara, vol II, Economica:Bucuresti
9. Feleaga, N. (1996), Imblanzirea junglei contabilitatii, Economica:Bucuresti
10. Feleaga, N. ,(2000), Sisteme contabile comparate, vol I, Contabilitatile anglo-saxone, Economica:Bucuresti
11. Feleaga, N. ,(2000), Sisteme contabile comparate, vol I, partea I: Normele contabile internationale, Economica:Bucuresti
12. IASB (2007), Standarde Internationale de Raportare Financiara, CECCAR:Bucuresti;
13. Ionascu, I. (2003), Dinamica Doctrinelor contabilitatiicontemporane -  Studiu privind paradigmele si practicile contabilitatii, Editura Economica: Bucuresti;
14. Munteanu V., (2015), Contabilitatea financiara a intreprinderii, Universitara:Bucuresti
b. Resurse Internet
-  http://rompetrol.kmginternational.com/, accesat la 31 mai 2018
-  https://www.rompetrol.ro/, accesat la 31 mai 2018


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!