Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

Cuprins licență

Capitolul 1. Infractorul sub aspect criminologic si sub aspect juridic 
1. Notiunea si caracterizarea pluralitatii de infractori 
2. Clasificarea infractorilor
3. Formele pluralitatii de infractori
Capitolul 2. Participatia penala
1. Notiune si caracterizare
2. Conditiile generale ale participatiei penale
3. Felurile si natura juridica a participatiei penale 
Capitolul 3. Formele participatiei penale
1. Autorul si coautorul
2. Instigarea
3. Complicitatea
Capitolul 4. Participatia improprie (imperfecta)
1. Notiune si caracterizare
2. Modalitatea intentie si culpa
3. Modalitatea intentie si lipsa de vinovatie
Capitolul 5. Crima organizata, forma a pluralitatii constituite de infractori
1. Aspecte criminologice privind crima organizata.
2. Elemente caracteristice. Domenii de actiune. Evolultia organizatiilor criminale
3. Crima organizata in Romania. Realitati si perspective
Concluzii
Bibliografie


Extras din licență

Elaborarea lucrarii de licenta "Aspecte generale privind pluralitatea de infractori" s-a realizat sub indrumarea - tema aleasa prezentand actualitate si importanta atat din punct de vedere teoretic cat si practic. 
Prin prezenta lucrare se incearca o abordare inchegata a pluralitatii de infractori, sustinuta cu informatii de actualitate, urmarind evolutia acesteia in decursul anilor, precum si sublinierea actualelor tendinte in ceea ce priveste tema abordata. 
Lucrarea este structurata pe capitole, in sectiuni si paragrafe, fiind precedata de repere introductive si finalizata cu concluzii si propuneri de lege ferenda. 
In prima parte au fost studiate aspectele juridice si criminologice in ceea ce priveste infractorul, de la notiune si clasificare, pana la caracterizarea pluralitatii de infractori si formele acesteia.
In a doua parte a fost studiata participatia penala cu formele acesteia cat si pedeapsa in caz de participatie.
V. Dongoroz afirma ca: ,,Participatia penala, este o forma a pluralitatii de infractori, care exista ori de cate ori o fapta prevazuta de legea penala a fost savarsita de un numar mai mare de persoane, decat ar fi fost necesar potrivit cu natura acelei fapte." 
O fapta penala poate fi comisa de una sau mai multe persoane.
Participatia penala are loc in momentul in care la comiterea unei infractiuni isi aduc contributie mai multe persoane.
Cooperarea persoanelor este exprimata de intentia acestora de a savarsi anumite infractiuni impreuna.
In final, ca element de actualitate, am introdus in lucrarea elaborata un studiu de caz privind crima organizata ca forma a pluralitatii constituite de infractori.
Capitolul 1. Infractorul sub aspect criminologic si sub aspect juridic
1.Notiunea si caracterizarea pluralitatii de infractori
Infractiunea, ca orice activitate umana constienta, poate fi savarsita de o singura persoana sau se poate realiza prin eforturile conjugate a doi sau mai multi subiectivi activi, rezultand pluralitatea de infractori.
Pentru a exista o pluralitate de infractori, trebuie sa se constate, sub aspectul laturii obiective, o contributie efectiva a doua sau mai multor persoane la savarsirea aceleiasi fapte prevazute de legea penala, iar sub aspectul laturii subiective, vointa acestora de a coopera la comiterea faptei respective.
Vointa trebuie sa fie comuna chiar daca exista deosebiri in ceea ce priveste modul in care s-a produs psihic determinarea vointei fiecaruia (previziune, scop, mobil, etc.).
Cumularea acestor conditii face posibila distinctia, dintre pluralitatea de infractori fata de un grup sau un lot de infractori care au savarsit aceeasi fapta, dar din locuri diferite, fara sa existe o intelegere intre ei, urmand ca fiecare sa fie considerat autor al unei infractiuni distincte. 
Drept exemplu putem dezbate speta in care daca dintr-un complex comercial, trei persoane fizice sustrag in acelasi timp bunuri, fara ca intre ele sa existe vointa de cooperare la savarsirea faptei de furt, fiecare faptuitor urmeaza sa raspunda pentru propria sa fapta, daca sunt intrunite conditiile prevazute de norma de incriminare a furtului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Aspecte generale privind pluralitatea de infractori.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1.George ANTONIU, Costoca BULAI, C-tin DUVAC, Ioan Griga, Gh. IVAN, C-tin MITRACHE, V. PASCA, Explicatii preliminare ale NCP, vol. I art. 1-52, Universul Juridic, Bucuresti, 2010
2.J. PINATEL, Criminologie, ed. a II-a, Paris, Dalloz, 1970, p. 479
3.T. POP, Curs de criminologie, Cluj, 1928
4.P. BOUZAT, J. PINATEL, Traite de droit penal et de criminologie, Tome III, Paris, Dalloz, 1964
5.Alexandru BOROI, Curs universitar.Drept penal-Partea generala cf NCP, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2010
6.I.IONESCU, Noul Cod penal comentat, vol. I (art. 1-56), Ed. CH Beck, Bucuresti,2006
7.Costel NICULEANU- Tratat de drept penal. Partea generala. Volumul I. Infractiunea si raspunderea penala in NCP, Ed. Sitech, Craiova, 2013,
8.Alexandru BOROI-Drept penal-Partea generala conform NCP, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2010
9.G. ANTONIU, Participatia penala. Studiu de drept comparat, R.D.P. nr. 3/2000
10.Trib. Bucuresti, sectia a II-a penala, decizia nr. 26/1996, Dreptul nr. 9/1996
11.George ANTONIU, Costica BULAI, C-tin DUVAC, Ioan Griga, Gh. IVAN, C-tin MITRACHE, V. PASCA, Explicatii preliminare ale NCP, vol. I art. 1-52, Universul Juridic, Bucuresti, 2010
12.P. DUNGAN, Conceptul de participatie penala, R.D.P. nr. 2/2000, p. 67
13.V. PAPADOPOL, Codul penal comentat si adnotat
14.V. DOBRINOIU, Coruptia in dreptul penal roman, Ed. Atlas Lex, Bucuresti, 1996, p. 132 Trib. Bucuresti, sectia a II-a penala, decizia nr. 321/1995, Dreptul nr. 3/1995
15.C.S.J., sectia penala, decizia nr. 254/1995, Dreptul nr. 6/1996, 
16.C. BARBU, Ocrotirea persoanei in dreptul penal al R.S.R., Ed. Scrisul Romanesc, Craiova, 1977
17.Trib. Jud Constanta, decizie penala nr. 168/1994, Dreptul nr. 5/1995, sectia penala, decizia nr. 65/1996 (nepublicata)
18.Tudorel TOADER, Ruxandra RADUCANU, Sebastian RADULETU, Noul Cod penal, comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, 2014
19.Trib. Suprem, dec. pen. Nr. 656/1981, Repertoriul alphabetic de practica judiciara in materie penala pe anii 1981-1985, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1982
20.Trib. Jud. Constanta, decizia penala nr. 168/1994, Dreptul nr. 5/1995, C.S.J., sectia penala, decizia nr. 65/1996 (nepublicata)
21.C.S.J, sectia penala, decizia nr. 320/1994, Dreptul nr. 3/1995, 
22.Trib. Suprem, sectia penala, decizia penala nr. 1362/1983, in Repertoriu de practica judiciara in materie penala pe anii 1981-1985, precum si decizia penala nr. 360/1979, R.D.D. nr. 10/1979, 
23.V. PAPADOPOL, Conditiile general ale partcipatiei penale, Revista Romana de Drep, nr. 5/1970, 
24.V.C. STEFAN, Participatia penala improprie, R.D.P. nr. 4/2005, 
25.G.C. FRENTIU, Participatie improprie, R.D.P. nr. 1/ 2001
26.D.SOARE, Sanctionarea participatiei penale improprii, Dreptul nr. 6/2004
27.F. Alder, s.a. - Criminologia, Ed. a II-a 1995, Mac Grew N.J. Aill, 1995, pag. 304; Gh. Nistoreanu, C. Paun - Criminologie 1996, Editura Nova
28.Legea nr. 39/2003 care a fost publicata in M.O. nr. 50 din 29 ianuarie 2003 si a avut la baza Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, adoptata la New York la 15 noiembrie 2000 si ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr. 565 din 16 octombrie 2002 publicata in M.O. nr. 813 din 8 noiembrie 2002.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!