Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova

Cuprins licență Cum descarc?

CUPRINS
Întroducere 3
Capitolul I. ROLUL SECTORULUI ENERGETIC ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ A UNEI ŢĂRI 6
1.1. Resursele energetice şi rolul lor în dezvoltarea economică mondială 6
1.2. Tipurile de surse şi resurse utilizate în producerea energiei 14
1.3. Rolul resurselor netradiţionale în dezvoltarea sectorului energetic 17
Capitolul II. ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA SECTORULUI ENERGETIC DIN REPUBLICA MOLDOVA 21
2.1 Surse şi resurse energetice utilizate în Republica Moldova 21
2.2 Probleme specifice ale sectorului energetic al Republicii Moldova 27
2.3 Eficienţa utilizării resurselor energetice din Republica Moldova 30
Capitolul III. CĂI DE SOLUŢIONARE A PROBLEMEI ENERGETICE A REPUBLICII MOLDOVA PRIN UTILIZAREA SURSELOR NETRADIŢIONALE DE ENRGIE 42
3.1 Surse netradiţionale de energie utilizate în Republica Moldova 42
3.2 Modalităţi de utilizare a biogazului 47
3.3 Eficienţa economică a utilizării biogazului în producerea energiei electrice şi termice 51
Încheiere 56
Bibliografie 58
Anexe 60


Extras din licență Cum descarc?

ÎNTRODUCERE
Actualitatea şi importanţa temei.. Dimensiunea globală a problemei resurselor naturale, cu deosebire energetice, este dată de amploarea fără precedent a solicitării acestor resurse, concomitent cu faptul că a devenit tot mai evident caracterul limitat şi spectrul epuizării lor şi că s-a amplificat gradul de independenţă a ţărilor privind valorificarea acestor resurse, apărînd noi şi complexe probleme cu privire la necesitatea asigurării accesului tuturor ţărilor la resurse, în vederea susţinerii dezvoltării economice.
Asigurarea energetică este o problemă actuală a omenirii. Problemele energeticii nu numai că obţin statutul direcţiilor prioritare de cercetare ştiinţifice, dar devin şi un subiect al unor dezbateri serioase la nivel de stat în multe ţări ale lumii, mai ales în ţările occidentale.
Energia reprezintă o necesitate vitală pentru societatea contemporană. Omenirea a trecut de-a lungul timpului prin încercări de colaborare internaţională în vederea asigurării cu energie, dar şi prin conflicte Union Fenosae, pentru resursele energetice. Puterea economică a unei ţări depinde foarte puternic de forţa ei energetică.
Accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre state cu consecinte dintre cele mai distrugătoare. Asistăm la o accentuare a dezastrelor naturale, epuizare a resurselor energetice, creştere demografică corelată cu reducerea resurselor de apa şi hrană, încalzire a climei etc., fenomene ce continuă să influenţeze stabilitatea şi securitatea globală. 
Economia mondiala depinde încă de petrol ca resursă centrala de energie, iar lupta pentru resurse domină geopolitica secolului XXI. Problema resurselor prezintă multe faţete, deficitul acestora având un rol importantîn declanşarea sau amplificarea unor conflicte, de polarizare şi/sau de catalizare a forţelor. 
Resursele energetice şi de materii prime sunt, în general, limitate şi repartizate neuniform pe întinderea Terrei. De altfel, există şi o lege a rarităţii resurselor, care constă în aceea că volumul, structura şi calitatea resurselor economice se modifică mai încet decât volumul, structura şi intensitatea nevoilor umane. 
Spectrul epuizării în urmatorii ani a resurselor energetice a făcut ca o parte însemnată a politicilor externe, dar şi a celor de putere, să fie preocupată, pe de o parte, de accesibilitatea conductelor şi terminalelor, viitoarele trasee ale rutelor energetice, parteneriate etc., iar pe de altă parte, de identificarea celor mai eficiente căi de utilizare şi a posibilităţilor de substituire a acestor resurse, diminuarea dezechilibrelor de mediu determinate de exploatarea, condiţionarea, prelucrarea şi utilizarea resurselor.
Apariţia problemelor globale a determinat şi cercetarea economică să elaboreze teorii şi modele mai mult sau mai puţin închegate pentru a explica geneza, conţinutul şi soluţiile posibile. În acest context, am ales teme dată, pentru a cerceta acestă problemă globală.
Scopul lucrării constă în studierea bazelor teoretice şi metodologice ale problemei utilizării resurselor energetice şi examinarea posibilităţilor de a utiliza eficient sursele netradiţionale de energie în Republica Moldova.
Realizarea acestui scop condiţionează numeroase sarcini ale cercetării ştiinţifice, care sunt sunt formulate în modul următor:
- a defini conceptul de resurse energetice şi rolul lor în dezvoltarea economică mondială;
- a prezenta tipurile de surse şi resurse utilizate în producerea energiei;
- a evidenţia rolul resurselor netradiţionale în dezvoltarea sectorului energetic;
- a prezenta sursele şi resursele enrgetice utilizate în Republica Moldova;
- a identifica problemele specifice ale sectorului energetic al Republicii Moldova;
- a stabili eficienţa utilizării resurselor energetice din Republica Moldova;
- a propune căi de soluţionare a problemelor energetice din Republica Moldova prin utilizarea resurselor netradiţionale de energie.
Fundamentarea teoretică şi metodologică a cercetărilor. Drept fundament teoretic al prezentei teze au servit studiile unor cercetători şi economişti printre care: Zaharia R., Hafele W. ,Moldovanu D., Văcărel I., Moisuc C., Bari I., Popescu I., Cristopher F. ş.a. Au fost studiate acte legislative şi normativ metodice, literatură specială şi periodică, teze prezentate la diverse foruri ştiinţifice care vizează tema cercetării, bilanţurile contabile, date statistice etc. Studierea surselor literare au permis de a ne formula propriile opinii referitor la problemele abordate şi de a elabora recomandări.
Pentru atingerea obiectivelor propuse, în teză s-au aplicat un şir de metode ale cercetării ştiinţifice, precum: cea dialectică, de analiză, de grupare statistică, comparativă, de ajustare a seriilor cronologice, analiza de regresie şi corelaţie, reprezentarea grafică, metode de modelare economică, metode de previziune, metoda de analiză prin rating ş.a.
Structura lucrării:.Ţinând cont de scopurile şi obiectivele tezei, dar şi de sarcinile formulate, teza a fost concepută cu următoarea structură: introducere, trei capitole care relevă conţinutul de bază, încheiere, bibliografie şi anexe.


Fisiere în arhivă (1):

  • Aspecte Specifice ale Dezvoltarii Sectorului Energetic din Republica Moldova.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Bari I. „Globalizare şi probleme globale”, Bucureşti 2001.
Brown R. Lester, Probleme globale ale omenirii, Edit. Tehnica, Bucuresti 1994
Brown R. Lester, Starea lumii, Bucuresti 2000
Comănescu M. „Politici energetice europene”, Bucureşti 2000.
Cristopher F. „Valul energetic”, Bucureşti 1996.
Hafele W. „Energia-Problema globală”, 1987.
Helga S. „Energie-Eficienţă-Restructurare”, 1997
Marius P., „Politici europene”, Bucureşti 2003.
Moisuc C. „Economie internaţională. Probleme globale ale economiei.”, Bucureşti 2005 Vol.1.
Nicolae Raboca „Energetica mondială. Aspecte geografice”,Cluj-Napoca 1995;
Niculescu M., Diagnostic global strategic, Ed.Economică, Bucureşti, 1997
Stănescu C., Analiza Economico-Financiară, Ed. Economică, Bucureşti, 1996.
Ursu I. „Ştiinţa modernă şi energia”, Cluj-Napoca 1984;
Văcărel I. „Probleme ale dezvoltării economiei mondiale”; Bucureşti 1999
Zaharia R. „Economia mondială”; Bucureşti 2004.
„Energii regenerabile. Experienţa statelor UE şi aplicarea ei în RM”, 1999
„Bilanţul activităţii Guvernului în anul 2005 întru realizarea Programuluide activitate pe anii2005-2009: „Modernizarea ţării – bunăstării poporului.”, Chişinău 2006.
Ziarul „Dezvoltarea” din 11.11.2005 Rubrica Ecologie.
Ziarul „Businessul Moldovei” din 26.04.2006, articol: ”Orientarea spre energia netradiţională”
„Energia într-o lume finită”, coordonator W:Hafele, Bucureşti 1983.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!