Auditul de Marketing la Hilton Sibiu

Cuprins licență Cum descarc?

Opis
Argumentarea temei 4
PARTEA I. Abordare teoretică 6
Capitolul 1. Introducere în auditul de marketing 6
1.1. Planul de marketing, instrument de cunoaștere și decizie în orientarea de marketing a firmei 6
1.2. Auditul de marketing – etapă importantă a planificării de marketing 7
1.3. Direcțiile auditului de marketing 8
1.4. Forţa de vânzare 16
Capitolul 2. Ariile auditului de marketing 21
2.1. Mediul extern 21
2.2. Mediul intern de marketing 28
2.3. Analiza SWOT 32
PARTEA A II-A. Abordare practică 37
Capitolul 3. Auditul de marketing la Hilton Sibiu 37
3.1. Prezentare generală Hilton Hotels 37
3.2. Prezentare generală Hilton Sibiu. 38
3.3. Mod de funcţionare şi strategii. 40
3.4. Diagnosticul mediului de marketing la hotelul Hilton Sibiu 42
Concluzii și recomandări 53
Bibliografie 54
Anexe 56


Extras din licență Cum descarc?

Lista tabelelor
• Tabelul 1.1. Implicaţiile marketingului şi gradul de tehnicitate a produsului;
• Tabelul 1.2. Strategii de cuplu produs/piaţă ;
• Tabelul 1.3. Modele de acomodare şi procesul de convingere;
• Tabelul 2.1. Indicatorii de evaluare a potenţialului firmei; 
• Tabelul 3.1. Evoluția populației în județul Sibiu.
Lista figurilor
• Figura 2.1. Componentele mediului exetrn al întreprinderii;
• Figura 2.2. Componentele micromediului de marketing;
• Figura 2.3. Analiza SWOT.
Lista anexelor
• Anexa 1 – Planul de marketing;
• Anexa 2. Planul de comunicare;
• Anexa 3. Capacitatea şi dotarea sălilor;
• Anexa 4. Organigrama hotelului;
• Anexa 5. Elementele macromediului;
• Anexa 6. Evoluția populației județului Sibiu;
• Anexa 7. Legislația hotelieră;
• Anexa 8. Evoluția cifrei de afaceri;
• Anexa 9. Evoluția gradului de ocupare.
Motto : “... Întreprinderea trebuie să înţeleagă că ea nu produce bunuri şi servicii, ci ea cumpără clientelă procedând în aşa fel încât oamenii să-şi dorească să-i devină clienţi”. 
(Theodore Levitt)
Argumentarea temei
Orice activitate de marketing ar trebui să înceapă cu o analiză concretă şi severă a mediului. Acest lucru este necesar deoarece schimbările de mediu pot să afecteze capacitatea unităţii turistice de a „crea şi menţine clienţi profitabili”.
Structurile şi soluţiile organizatorice utilizate în cadrul activităţii de marketing prezintă importanţă nu numai pentru desfăşurarea muncii în acest domeniu complex, cât şi pentru asigurarea finalităţii ei. De aceea, realizarea unei structuri organizatorice optime a activităţii de marketing are o deosebită importanţă pentru practica economică, cu particularităţi de la o ramură, subramură economică la alta, de la o organizaţie la alta. Marketingul reprezintă o componentă a culturii organizaţionale, ce are o contribuţie esenţială la crearea valorii pentru client. 
Am considerat oportun a începe această lucrare cu descrierea nu doar a auditului de marketing, ci a întregului proces al planificării de marketing, concretizat prin planul de marketing. Acesta este compus dintr-o succesiune de etape, și anume rezumatul, auditul de marketing, analiza SWOT, ipotezele, obiectivele planului, programul de marketing, bugetul și sistemul de control. Descrierea succintă a planului de marketing mi s-a părut un intro benefic în abordarea auditului de marketing, în special pentru a-l înțelege mai bine.
În esenţă, auditul de marketing este o etapă a procesului planificării de marketing, care constă în specificarea, culegerea, măsurarea, analiza şi interpretarea datelor şi informaţiilor referitoare la mediul extern şi intern al întreprinderii, cu scopul de a identifica punctele forte şi slăbiciunile întreprinderii, oportunităţile şi riscurile specifice mediului extern şi de a fundamenta obiectivele de marketing ale evoluţiei viitoare a organizaţiei. Am considerat necesară enumerarea principalelor funcții ale auditului de marketing, după care am reflectat asupra direcțiilor auditului de marketing. După o succintă descriere a auditului de produs, politicii de preț, a auditului în cadrul comunicării și în cadrul distribuției am considerat forța de vânzare ca fiind complementară celor patru elemente ale activității organizației, așadar am subliniat elementele sale definitorii.
A doua parte a lucrării se concentrează asupra celor două medii determinante pentru întreprindere, mediul extern și mediul intern. Mediul extern, fiind divizat în micromediu și macromediu, l-am luat ca atare și i-am descris fiecare dintre elemente: furnizorii de mărfuri, de servicii, de forță de muncă, clienții, concurenții și organismele publice. În descrierea macromediului am cuprins, de asemenea, fiecare componentă, și anume mediul demografic, economic, tehnologic, cultural, politic, instituţional (legislativ) şi cel natural.
Capitolul secund al lucrării continuă cu prezentarea elementelor mediului intern, adică a resurselor financiare, materiale și umane. Capitolul secund se încheie prin descrierea analizei SWOT, aceasta reprezentând o sinteză a auditului de marketing, înșiruind punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările găsite în urma analizei mediului organizației.
Partea a doua a lucrării cuprinde punerea în practică a conceptelor supuse analizei în capitolele precedente asupra Hilton Sibiu, un hotel de 5 stele. Am început prin a descrie lanțul hotelier din care face parte acest hotel, el funcționând printr-un contract de franciză, urmând apoi descrierea hotelului, a serviciilor oferite de acesta, iar un în final a urmat auditul de marketing al acestei întreprinderi, finalizat printr-o analiză SWOT, urmată de concluziile și recomandările proprii.
Am considerat că Th. Levitt, prin fraza citată, descrie foarte bine mentalitatea Hilton Sibiu, activitatea organizției oglindindu-se în aceste cuvinte, astfel devenind motto-ul acestei lucrări.
PARTEA I. Abordare teoretică
Capitolul 1. Introducere în auditul de marketing
1.1. Planul de marketing, instrument de cunoaștere și decizie în orientarea de marketing a firmei
Planul de marketing reprezintă materializarea procesului de planificare, ce se desfășoară în cadrul organizației. Este instrumentul cu ajutorul căruia sunt direcționate activitatea de marketing și resursele organizației pentru îndeplinirea obiectivelor de marketing. Planul de marketing se elaborează fie pe termen scurt, de un an, pe termen mediu, de 2-3 ani, sau pentru o perioadă lungă, respectiv 4-5 ani. Planul de marketing pe termen scurt este denumit și plan tactic, în timp ce planurile elaborate pe perioade de timp mai îndelungate sunt denumite planuri strategice.


Fisiere în arhivă (2):

  • Auditul de Marketing la Hilton Sibiu
    • Auditul de Marketing la Hilton Sibiu.doc
    • pag 1 si 2.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Y. Allare, Management strategic, Editura Economică, București, 1998
V. Balaure (coord.), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000
V. Balaure (coord.), Marketing – ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Uranus, 2002
V. Balaure, I. Cătoiu, C. Vegheş , Marketing turistic, București, Editura Uranus, 2005
Branză, Auditul în marketing Editura Ecran Magazin,Braşov,1999
M. Bruhn, Marketing, Editura Economică, Bucureşti, 2001
Cătoiu, Cercetări de marketing – tratat, Editura Uranus, Bucureşti, 2009
M. Diaconu, Marketing în turism, Editura Independența economică, Pitești, 2003
M. Diaconu, Management – marketing în turism, Editura Independența economică, Brăila, 1998
C. Florescu, Marketing, Editura Independenţa economică, Piteşti, 1997.
Ghe. Iepuran, Bazele marketingului, suport de curs anul III
Ph. Kotler, M. Amstrong Principiile marketingului, editia a IV-a, Editura Teora, București, 2008
Ph. Kotler, Marketing, Bucureşti, Editura Teora, 1997
N. Lupu, Hotelul + economie şi management ediţia a VI-a, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2010
V. Manole, M. Stoian, D. Horia, Marketing, Editura ASE, Bucureşti, 2001;
E. Maxim, T. Gherasim, Marketing, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
P. Mâlcomete, A. Vorzsac, M. Vorzsac, Strategii de marketing, Editura Junimea, Iaşi, 1976;
Michael, Managementul resurselor umane, Editura Codecs, București, 2006
E. Niculescu (coord.), Marketing modern, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
O. Nicolescu, Strategii manageriale de firmă, Editura Economică, Bucureşti, 1996;
G. Niculescu, Marketing turistic, Editura Academică Brâncuși, Târgu Jiu, 2005
V. Olteanu, Marketingul serviciilor: teorie şi practică, Editura Univers, Bucureşti, 2000.
Gh. Petrescu, Marketing promoţional, Editura Univ. „Ghe. Zane” Iaşi, 2001.C. Popescu, Marketing, Editura Economică, Bucureşti, 2002;
Russu, Management strategic, Editura All Beck, Bucureşti, 1999,
F. Stăncioiu, Strategii de marketing în turism, București, Editura Economică, 2000
F. Stăncioiu, Dicționar de terminologie turistică, Editura Economică, București, 1999
Site-uri 
www.cjsibiu.ro
www.e-hotel.ro
www1.hilton.com
. www.hotel.athenee.palace.hilton.tourneo.ro
www. insse.ro
www.money.ro
www.oradesibiu.ro
www.Sibiu.hilton.com
www.sibiu360.ro
www.sibiul.ro
www.sutalasutaturism.ro
www.universuljuridic.ro
www.wall-street.ro
Documentație internă Hilton Sibiu


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!