Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație

Cuprins licență

Intoducere 5
Capitolul I: Sistemul de Management al Calitatii 8
1.1.Reflectii generale asupra SMC 8
1.2.Principiile managementului calitatii 15
1.3.Auditul Sistemului de Management al Calitatii 18
Capitolul II: Caracteristica generala a bancii ,,Mobiasbanca - Groupe Societe Generale" S.A. 29
2.1.Structura organizationala si organele de conducere ale bancii ,,Mobiasbanca - Groupe Societe Generale" SA 32
2.2.Analiza economico-financiara a Bacii comerciale BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA 42
Capitolul III: Analiza SMC in cadrul BC "Mobiasbanca - Groupe Societe Generale" S.A. 47
3.1.Documantatia Sistemului de Management al Calitatii 47
3.2.Planificarea auditului intern in cadrul BC "Mobiasbanca - Group Societe generale 57
Concluzii 64
Bibliografie 67
Anexe 69


Extras din licență

Intoducere
Actualitatea temei investigate. Intr-o economie de piata ce este caracterizata printr-o concurenta aspra pentru mentinerea pe piata, intreprinderile se confrunta in permanenta cu mai multe fenomene care afecteaza pretul. Realizarea produselor sau seviciilor care sa satisfaca clientul este posibila numai printr-o analiza eficienta a tuturor functiunilor intreprinderii.
O intreprindere se va mentine pe piata numai daca va reusi sa indeplineasca cerintele clientiilor si sa atraga in permanenta noi clienti. Calitatea a fost si este unul dintre cele mai folosite cuvinte in relatiile dintre intreprinderi. 
Cuvintul "Calitate" a evoluat pe parcursul multor ani de dezvoltare a societatii omenesti. In antichitate, filosofii precum Aristotel si Cicero, datorita preocuparile lor in domeniul filosofiei, au evidentiat multitudinea de intrebuintari si intelesuri ale cuvantului ,,calitate".
Astfel, Aristotel avea sa constate ca ,,sufletul nu poate intelege nimic fara ajutorul imaginilor", iar Cicero a fost cel care a folosit pentru prima data cuvantul calitate (qualis) in lucrarile sale.
In evul mediu problema calitatii a fost preocuparea asociatiilor mestesugari care au intemeiat cadrul de etica pentru membrii acestora in privinta calitatii produselor. Mestesugarii care realizau produse defectate, primeau diverse sanctiuni, de la amenzi pana la excluderea lor asociatia din care faceau parte. Cu ajutorul stampilelor si marcilor se da garantie si se demonstra cumparatorului natura, soiul sau originea marfii. Corporatiile impuneau fiecare angajat sa dea juramant ca va practica in mod corect meseria. 
Evului mediu ,,politia pietelor" care se afla in subordonarea autoritatilor municipale din Roma, aveau putere legislativa, obligandui pe vanzatorii de produse falsificate sau cu defecte ascunse sa despagubeasca pe cumparatori. In Anglia, in secolul XI, prin legea breslelor, reprezentantii regelui li se oferea dreptul de a verifica si urmari calitatea produselor realizate in cadrul breslelor. In anul 1664, primul ministru al Frantei - Colbert, a afirmat ca ,,daca fabricile impun o calitate superioara a produselor, strainii vor prefera sa cumpere din Franta si banii lor vor curge spre Regat". 
In secolul XIX apar pentru prima data asa zisii CTC-isti, rolul acestora fiind la inceput de a separa produsele bune de cele defecte si de a le numara pe cele bune in vederea realizarii platii muncitorilor. Argumentul principal in abordarea managementului calitatii il constituie necesitatea adaptarii la cerintele economiei de piata in conditii de concurenta tot mai aspre si mai bine definite. 
La momentul actual, in Republica Moldova, tot mai multe intreprinderi implementeaza sistemul de management al calitatii. Pentru aceasta sau deschis institutii speciale ce asigura intreprinderile cu consultanta si auditare in acest domeniu. Implementarea acestor standarde va face capabila compania, sa obtina mai mult profit si va conduce la perfectionarea relatiilor cu piata si la marimea profitului. Pentru mentinerea acestui sistem in conformitate cu standardele internationale ISO, companiile organizeaza audituri, atit interne cit si externe.
Tinand cont de importanta auditului sitemului de management al calitatii in Republica Moldova, actualitatea temei cercetate se situeaza printre acele directii stiintifice ale caror cercetare merita o atentie deosebita, necesitand o cercetare aprofundata si multiaspectuala.
Scopul lucrarii 
Argumentarea importantei auditului sistemului de managemen al calitatii in cadrul unei companii pentru sistemul operational actual si cultura muncii intr-o companie si pentru a evidentia principalele instrumente si politici privind calitatea produselor si a serviciilor, cat si factorii ce influenteaza competitivitatea intreprinderilor.
Obiectivele propuse:
- A clarifica principalele caracteristici ale sistemului de management al calitatii 
- A intelege continutul si etapele unui proces de audit intern al sistemului de management al calitatii.
- A analiza prncipalele trasaturi ale BC "Mobiasbanca - Group Societe Generale"
- A medita asupra pricipalilor trasaturi ale indicatorilor de performanta bancara;
- A investiga documentatia sistemului de management al calitatii din cadrul BC "Mobiasbanca - Group Societe Generale"
- A explora planul de audit intern al SMC din cadrul BC "Mobiasbanca - Group Societe Generale"
Obiectul investigat il constituie BC "Mobiasbanca - Group Societe Generale"
Subiectul cercetat al aceste lucrari este auditul sitemului de management alcalitatii, etapele, procesele si documentatia.
Continutul tezei. Teza este structurata in trei capitol si contine introducere, concluzii, recomandari, bibliografie si anexe.
Capitolul I: Sistemul de Management al Caliatii 
In acest capitol, dupa consultarea si analiza mai multor teoreticieni in domeniul Managementului calitatii, a fost expusa prorpia interpretare a intregului proces al auditului sistemului de management al calitatii. In acest capitol sunt difineite principalele notiuni, este argumentatea importanta implementarii si auditarii sistemului de management al calitatii , sunt descries etapele unui audit al managementului intreprinderii, deasemenea si instrumentarul utilizat in acest scop.
Capitolul II: Analiza generala a BC " Mobiasbanca - Group Societe Generale"
Capitolul dat descrie activitatea bancii, tehnici si metode utilizare pentru asigurarea unui management eficient in intreprindere precum si motivarea personalului din cadrul entitatii, analiza riscurilor si a principalilor indicatori de performanta bancara.
Capitolul III: Auditul Sistemului de Management al Calitatii din cadrul BC "Mobiasbanca - Group Societe Generale"
Acest capitol autorul a analizat procesul de audit intern al sistemului de managemnet al calitatii, rolul documetatiei interne al sistemului de management al calitatii si impactul lor in activitatea bancii, descrierea organizarii auditului intern si a modului prin care banca asigura verificarea sistematica precum si a puntat unele modalitati de perfectionare a auditului intern al SMC din cadrul BC "Mobiasbanca - Group Societe Generale" S.A.
Baza informationala 
Pentru a realiza obiectivele, de a structura informatia si de a realiza scopul, autorul a utilizat informatii teoretice si practice din mai multe manuale de specialitate in domeniu. Printre cei mai iportanti cercetatori care au realizat studii in domeniu sunt: Olaru M., Oprean C., Kifor C. V., Suciu O., Alexe C. Iar deoarece tema prezentei lucrari este una specific si actuala, s-au folosit articole din ziare, reviste, pagini web pentru a oferi o informatie exacta si actuala.


Fisiere în arhivă (1):

 • Auditul sistemului de management al calitatii - Principii, etape, documentatie.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Legi si acte normative :
1. Legea Republicii Moldova cu privire la certificare, 652 din 28.10.1999
2. Standardul International ISO 9001:2015 ,,Sisteme de management al calitatii", Cerinte.
3. Standardul International ISO 9000:2015 ,,Sisteme de management al calitatii", Principii fundamentale si vocabular.
4. Standardul International ISO 9004:2018 ,,Sisteme de management al calitatii" Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.
5. Standardul International ISO 19011:2011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii
Monografii, manuale, lucrari didactice:
6. Olaru M. Managementul calitatii, Editura Academiei, Bucuresti, 1995
7. Stihi L. Managementul riscurilor ina afaceri. Editura ASEM. -222p
8. Olaru Marieta. Managementul calitatii. Bucuresti, 1999.
9. Elena Condrea, Anca Cristina Stanciu; "0anagementul calitatii"; Editura Libertatea; Serbia; 2008.
10. Soare I. Certificarea calitatii. Timisoara, 1996.
11. Teodorii T. Asigurarea calitatii , Volumul2, Editura Tehnica, Bucuresti, 1993
12. Verboncu I., Zalman M. Management si performante. Bucuresti: Editura ASE, 2005, 350p.
13. Voiculescu D. Competitie si competitivitate. Bucuresti: Editura Economica, 2001, 220p.
14. Voiculescu D. Competitivitatea intreprinderilor si a natiunilor. Bucuresti: Intact, 2007,200p.
15. Zybaczynski Gh., Manole V. Imbunatatirea continua si managementul variatiilor pentru cresterea performantei. Bucuresti: IRECSON, 2005, 176p.
16. Turcanu Gheorghe, Cojocaru Igor. Sistemul de management al calitatii in organizatiile TIC. In ,,Information and Communication Technologies - 2009" I-st Edition. Conferinta internationala din 18-21 Mai 2009. Chisinau, Ed. Elan Poligraf, 2009 .
Resurse electronice
17. https://mobiasbanca.md/
18. https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_management_al_calit%C4%83%C8%9Bii
19. https://mobiasbanca.md/ru/istorija
20. https://mobiasbanca.md/information-guvernance
21. https://mobiasbanca.md/mandatory_information
22. http://www.usem.md/uploads/files/Facultatea_Stiinte_Economice/Note_de_curs/Ciclul_II/MANAGEMENTUL_CALIT%C4%82%C8%9AII.PDF
23. https://www.bnm.md/files/RA_ISBN_2016.pdf


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!