Banca Mondială între Tradiție și Modernitate

Cuprins licență

Introducere.3
Cap. I CONSIDERENTE TEORETICE PRIVIND CONTEXTUL CONSTITUIRII BĂNCII MONDIALE.5
1.1. Înfiinţare şi structură.5
1.2. Obiectivele Băncii Mondiale.8
1.3. Destinaţiile împrumuturilor acordate de către Banca Mondială.9
1.4. Atragerea de fonduri.10
1.5. Aprovizionarea si finanţarea proiectelor.11
1.6. Drepturile şi obligaţiile ţărilor member.12
1.7.Grupul Băncii Mondiale – Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.12
1.8. Corporaţia Financiară Internaţională.17
Cap. II OBIECTIVELE ACTUALE ALE BĂNCII MONDIALE.22
2.1. Rolul Băncii Mondiale în secolul XXI.22
2.1.1. Strategii de ajutor acordat ţărilor.24
2.1.2. Strategii de reducere a săraciei.25
2.1.3. Cadrul general de Dezvoltare.30
2.1.4. Strategii de dezvoltare Comunitară Driven.31
2.Rolul 3.Băncii Mondiale in sistemul de pensii.38
Cap. III ANALIZA RELAŢIEI BĂNCII MONDIALE CU ALTE INSTITUŢII INTERNAŢIONALE.40
3.1. Relaţia cu Fondul Monetar Internaţional.40
3.1.1. Functiile si obiectivele.40
3.1.2. Consiliul de Guvernatorilor şi direcţiunea.42
3.1.3. Organizarea departamentală a Fondului Monetar Internaţional.43
3.1.4. Resursele Fondului Monetar Internaţional.45
3.2. Relaţia cu Banca Centrală Europeană.46
3.2.1. Sediul, componenţa şi organizarea sarcinilor.47
3.2.2. Rolul Băncii Centrale Europene.48
3.2.3. Consiliul de guvernatori şi direcţiunea.49
3.3. Banca Europeană de Investiţii .53
3.3.1. Organizarea şi funcţionarea Băncii Europene de Investiţii. . 53 
3.3.2. Misiunea şi rolul său.56
3.3.3. Partenerii Băncii Europene de Investiţii.58
Cap. IV RELAŢIA ROMÂNIEI CU BANCA MONDIALĂ.61
4.1. Relaţiile actuale ale României cu Banca Mondială.62
4.2. Partenerii Băncii Mondiale în România.65
4.3. Paerteneriatul pentru Dezvoltarea Strategică României.67
4.4. Colaboroarea Fondului Monetra Internaţional cu Banca Mondială ăn domenii concrete.68 
Concluzii şi propuneri.69
Bibliografie.71


Extras din licență

Introducere
Am ales ca temă a lucrării de licenţă ,,Banca Mondială între tradiţie şi modernitate” datorită multiplelor posibilităţi de abordare pe care le oferă şi a interesului pe care îl poate genera această instituţie complexă, care alături de Fondul Monetar Internaţional, fac parte ca instituţii specializate din Organizaţia Naţiunilor Unite.
Această lucrare are ca rol punerea în valoare a scopului pe care îl urmăreşte Banca Mondială prin toate cele cinci instituţii ale sale: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Coropraţia Financiară Internaţională, Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (AID), Agenţia Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor (AMGI) şi Centrul Internaţional pentru Soluţionarea Disputelor privind Investiţiile (ICSID). 
Principalul său scop este acela de a ajuta cele mai sărace ţări ale lumii, să-şi îmbunătăţească nivelul de trai pentru cetăţenii lor, în special prin: acordarea de sprijin financiar (acordarea de împrumuturi pe termene foarte lungi), asistenţă tehnică şi consultanţă.
Lucrarea de faţă este structurată în patru capitole, în primul capitol am prezentat Banca Mondială cu originea, structura, obiectivele şi instituţiile din care este formată. 
În cel de-al doilea capitol am prezentat obiectivele actuale ale Băncii Mondiale cu Rolul Băncii Mondiale în secolul XXI, Strategiile de reducerea a sărăciei si Rolul Băncii Mondiale în sistemul de pensii.
În capitolul trei am prezentat relatia Băncii Mondiale cu cele mai importante instituţii financiare internaţionale: Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală Europeană şi Banca Europeană de Investiţii.
Ultimul capitol este dedicat studierii Relaţiei Băncii Mondiale cu România, care a devenit membră a Grupului Băncii Mondiale prin aderare la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în decembrie 1972, cu o subscripţie de 162,1 miliarde de dolari, aceasta reprezentând, în 1982, 0,41% din totalul fondurilor Băncii, fiindu-i atribuite 0,43% din voturi şi plasându –se între primele 50 de state membre ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvolltare, în funcţie de mărimea fondurilor subscrise.
După schimbarea regimului politic din 1989, România a avut cu o totul altă abordare a situaţiei pe plan internnaţional, portofoliul operaţiunilor Băncii în ţara noastră crescând în mod evident.
Cap. I CONSIDERENTE TEORETICE PRIVIND CONTEXTUL CONSTITUIRII BĂNCII MONDIALE 
1.1. Înfiinţare şi structură
Banca Mondială a fost înfiinţată la 1 iulie 1944 în urma conferinţei de la Bretton Woods, SUA, odată cu Fondul Monetar Internaţional.
Banca Mondială reuneşte 187de ţări membre, responsabile de modul în care este finanţată instituţia şi de alocarea fondurilor.
Sediul Băncii Mondiale este la Washington D.C., iar preşedintele instituţiei este Robert Zoellick, SUA, care a preluat mandatul la 1 iunie 2007.
Are peste 10.000 de angajaţi în mai mult de 100 de birouri în întreaga lume. Ca urmare a unui efort de a promova relații de lucru mai strânse cu țările gazdă, peste 3.000 de angajați îşi au reședința și lucrează acum la nivel de țară. Peste 60% din personal este din țările în dezvoltare care promovează o cultură internațională puternică la Banca Mondială. Personalul Băncii provine dintr-o varietate de domenii academice precum: economie, inginerie, științe sociale, finanțe, dezvoltare rurală, științele mediului, administrație.
Banca Mondială a fost iniţial creată pentru a sprijini reconstrucţia Europei dupa cel de-al doilea Război Mondial, dar s-a abătut de la misiunea sa iniţială şi a extins operaţiunile sale atât geogrfic cât şi substanţiale
Banca Mondială este una dintre principalele surse de asistenţă în domeniul dezvoltării pentru ţările lumii. Astăzi, misiunea ei este cea de reducere a sărăciei şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei din ţările în dezvoltare. Este o bancă de dezvoltare care acordă împrumuturi cu dobândă redusă, credite fără dobândă şi grant-uri (credite nerambursabile) ţărilor în dezvoltare.
De asemenea, Banca Mondială este una din cele mai mari organisme internaţionale de finanţare a programelor în domeniile sănătăţii, învăţământului, luptei împotriva HIV/SIDA, protecţia mediului şi a programelor de reducere a datoriei ţărilor sărace.
Banca Mondială este un sistem bancar format în principal din următoarele instituţii:


Fisiere în arhivă (1):

  • Banca Mondiala intre Traditie si Modernitate.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. A.F. P. Bakker,-” Instituţii financiare internaţionale”, Editura Antet 1996.
2. Ascher W.,- “ New development approacher and the adaptability of international agencies. The case of the World Bank”/ “Noile concepţii asupra dezvoltării şi adaptabilitatea agenţiilor internaţionale: Cazul Băncii Mondiale” în „International Organization”, vara 1983.
3. Baum W.C.-“ The project cycle” /” Ciclul unui proiect “, Washington DC, 1982.
4. Baum W.C. and S.M. Tolbert,- “Investing in development: Lessons of World Bank experience” / “Investind în dezvoltare: aspecte din experienţa Băncii Mondiale”, New York, 1985.
5. Bobrică A.,- “Economia serviciilor internaţionale”, Editura Economică, Bucureşti 2005.
6. Bran P.,-” Relaţii financiare şi monetare internaţionale”, Editura Economică, Bucureşti 1999 
7. Chiţiba Constanţa, -”Economie internaţională”, Editura ProUniversitaria, Bucureşti 2011.
8. Ciochină I., -”Marile puteri şi forţe în economia mondială”, Editura Independenţa Economică, Piteşti 2000.
9. Cristina Bălăceanu, -“Instituţii financiare internaţionale”, Editia a 2- a revazuta si adaugită, Editura ProUniversitaria, Bucureşti 2010.
10. Cristina Bălăceanu,- ”Filozofiile FMI şi politicile de informatizare la economia de piaţă în Sud- Estul Europei”, Editura ProUniversitaria, Bucureşti 2007.
11. Cristina Bălăceanu, Claudia Bentoiu, -“Macroeconomie”, Editura Beak , Bucureşti 2007.
12. Doltu C.,-” Sisteme monetare contemporane”, Editura Economică, Bucureşti 1977
13. Georgeta Ilie, Irina Tobosaru, -“Comerţ internaţional şi politici comerciale”, Editura ProUniversiatria, Bucureşti 2008.
14. Mason Edwards S. and Robert E. Asher,- “The Word Bank since Bretton Woods “/ “Banca Mondială începând de la Bretton Woods”, Washington DC, 1973.
15. Olaru Octavian Liviu,- “Cooperarea multilaterală interstatală prin organizaţii economice internaţionale”, Editura ProUniversitaria, Bucureşti 2009.
16. Richardson Richard W. and Jonas H. Haralz,- “Moving to the market: The World Bank in transition”/ „Drumul spre piaţă: Banca Mondială în tranziţie”, New York, 1944.
17. S. Dumitrescu, V. Gheorghiţă, G. Marin, O. Puiu, -“Economie mondială”, Editura Independenţa economică 1988
18. Shihata Ibrahim F.I.,-” The World Bank in a changing world: Selected essays” / „Banca Mondială într-o lume în schimbare: opinii selectate”, Dordrecht, 1991.
19. Stoica O.,-” Integrare financiar-monetară europeană”, Curs Jean Monnet, editura Junimea, 2007, pag. 38
20. www.worldbank.org


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!