Lucrări de Licență pentru domeniul Bănci

doc

Analiza Creditului Bancar pe Termen Lung în Cadrul CEC Bank

CAPITOLUL 1: CREDITUL BANCAR 1.1. Noţiunea de credit bancar Termenul „credit” vine din limba franceză de la „crédit”, care înseamnă încredere. În cadrul activităţii economice prin credit se înţelege împrumutul acordat de o persoană fizică sau juridică numită creditor, fie vânzare de mărfuri, fie executarea de bunuri, prestări de servicii unei alte persoane fizice sau juridice numită debitor. Împrumutul e rambursabil la un anumit termen, numit scadenţă, în schimbul obţinerii în favoarea creditorului a unei sume de bani, care poartă denumirea de dobândă. Creditul bancar reprezintă credit... vezi detalii

doc

Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale

I N T R O D U C E R E În cadrul sectorului financiar, băncile joacă un rol crucial, fiind un sistem indispensabil al sectorului economic fără de care economia modernă nu îşi poate exercita rolul şi funcţiile, fiecare ţară, implicit şi România, fiind interesată în crearea unui sistem bancar solid, care să permită asigurarea unui cadru organizatoric corespunzător extinderii relaţiilor băneşti din economie. O economie de piaţă nu poate funcţiona fără bănci profitabile, bine consolidate, astfel că odată cu relansarea economiei şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România, sistemul bancar ... vezi detalii

doc

Instrumente Financiare

INTRODUCERE Actualitatea temei. După cum se afirmă adesea, un mecanism financiar bine aşezat şi eficient asigură, în primul rând, prin funcționarea sa, o alocare optimă a resurselor. Atunci când instituiile şi piețele financiare sunt eficiente, capitalurile sunt alocate către cele mai promițătoare proiecte de investiții, care se aşteaptă să ofere cele mai mari randamente (ajustate la riscurile implicite). O semenea încredere în sistemul financiar necesită nu numai reglementări, dar şi suficientă flexibilitate şi adaptare la cerințele şi oportunitățile pieței, toate dublate de o atentă şi p... vezi detalii

docx

Analiza Indicatorilor de Performanță

Introducere Sistemul bancar este un segment indispensabil în cadrul economiei, avându un rol important în cadrul pieţei financiare. Buna funcţionare a întregii economii este indisolubil legată de crearea unui sistem bancar funcţional, performant, bine consolidat. În aceste condiţii, monitorizarea performanţelor tuturor entităţilor economice a obţinut un rol din ce în ce mai important. Această monitorizare devine vitală în condiţiile în care mediul financiar-bancar este supus unei concurenţe înverşunate şi unor riscuri variate şi necunoscute care pot avea o influenţă negativă asupra activit... vezi detalii

doc

Online Banking-ul

INTRODUCERE Într-o lume în care tehnologia îşi face simţită prezenţa în viaţa noastră de zi cu zi şi băncile s-au îndreptat spre mijloacele moderne pentru a facilita accesul tuturor la serviciile oferite. Am ales aceasta tema pentru a sublinia importanţa din ce în ce mai mare a evoluţiei tehnologice , şi mai ales impactul ei asupra vieţii cotidiene. Aşa cum era de aşteptat oamenii s-au adaptat acestor noi condiţii atrăgând în consecinţa numeroase schimbări. Nedorind sa rămână în urmă şi băncile au evoluat, devenind mai receptive la schimbările tehnologice adaptându-şi ofertele la cerinţel... vezi detalii

doc

Analiza metodologiei de elaborare, aprobare și execuție a bugetului local

CAPITOLUL I 1. CONŢINUTUL ŞI ETAPELE PROCESULUI BUGETAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Interpretări şi semnificaţii cu privire la bugetele publice Procesul Bugetar este o succesiune de etape prin care trec bugetele publice ca balanţe financiare, cu implicări instituţionale prin folosirea de metode , tehnici şi procedee specifice în proiectarea şi realizarea indicatorilor de venituri şi cheltuieli pe baza unui cadru juridic bine definit. Etapele Procesului Bugetar sunt : elaborarea proiectelor de bugete publice / aprobarea (adoptarea) bugetelor publice / execuţia şi raportarea bugetelor publice . În ... vezi detalii

doc

Importanța Sistemului Bancar în Dezvoltarea Agriculturii

INTRODUCERE Primele dovezi cu privire la o activitate bancară pe teritoriul României au fost descoperite între anii 1786 – 1855 , reprezentate prin 55 plăci de piatră , găsite într-o zonă de mine aurifere.Aceste plăci conţin detalii referitoare la contractul de înfiinţare a unei instituţii bancare. În epoca modernă , primele încercări de creare a unei bănci au fost la începutul secolului XIX . I.C.Brătianu susţinea în 1861 că ,, ce mult şi dureros se simte lipsa unui aşezământ financiar puternic şi serios care să poată da ţării existenţa bănească în vremuri de nevoie” . În 1880 la 27 febr... vezi detalii

doc

Managementul riscului de credit

I.1. Rolul bancilor in economia moderna Importanta sistemului bancar intr-o economie moderna. Pe fundalul amplficarii schimburilor comerciale, dezvoltarii relatiilor economice intre state si in special datorita avantului fara precedent luat de tehnologia informationala in ultimele decenii, rolul bancilor in economie a crescut substantial atat in ansamblurile economice nationale, cat si la nivel zonal si mondial. Trebuie sa se faca distinctia in ceea ce priveste definirea rolului si functiilor bancilor privite, pe de o parte, ca elemente ale unui sistem monitorizat de banca centrala, ia... vezi detalii

docx

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile pentru agenţii economici, majorarea cererii la produsele bancare precum şi creşterea gradului de intermediere financiară au reprezentat condiţiile principale ale creşterii sectorului bancar Dacă avem în vedere controlul creditului, aceasta impune chiar dintr-un început o implicare a băncii centrale în ceea ce priveşte politica de creditare a instituţiilor financiare din cadrul sistemului bancar autohton Acest obiectiv operaţional este specific, în... vezi detalii

doc

Evoluții și implicații privind activitatea bancară de retail

Cap 1. CARACTERISTICI GENERALE ALE ACTIVITĂŢII BANCARE DE RETAIL 1.1. Istoria activităţii bancare de retail Operaţiunile bancare au apărut si s-au dezvoltat din cele mai vechi timpuri, primele semne de existenţă a acestora au apărut cu 20 de secole I.Ch., în Mesopotamia, acolo unde s-au format una din cele mai vechi civilizaţii-cultură sumeriană. Templele au constituit primele locuri unde se depune moneda-marfă pe baza căreia se acordau împrumuturi (în Babilon, la evrei, greci). Primele reglementări cu privire la activitatea bancară au aparut în Babilon. Regele Hammurabi emite un Cod prin... vezi detalii

doc

Imaginea de Marcă

CAPITOLUL 1 Stadiul actual al cunoaşterii în domeniu Schimbările puternice ce s-au produs în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, atât pe plan economic, cât şi din punct de vedere socio-politic şi cultural, au făcut ca, pentru organizaţia începutului mileniului al III-lea, nevoia de comunicare să devină strategie. Marca reprezintă o componentă esenţială a strategiei de produs; în procesul de elaborare a strategiei de marketing pentru un produs sau altul, vânzătorul este pus în faţa situaţiei de a adopta o decizie cu privire la adoptarea mărcii respectivului produs. Mărcile au a... vezi detalii

doc

Produse și servicii bancare pe piața românească

Іntrоduϲеrе Νumărul firmеlοr ϲarе ϲarе apеlеază la bănϲi pеntru ϲrеditе a ѕϲăzut fοartе mult. A ϲrеѕϲut fοartе mult prοϲеntul firmеlοr ϲarе ѕе autοfinanțеază, 93% în 2014, și a ѕϲăzut fοartе mult prοϲеntul firmеlοr ϲarе apеlеază la bănϲi, mai еxaϲt 22%, pοtrivit rеzultatеlοr οbținutе în urma intеrviеvării unui număr dе 1.400 dе întrеprinzătοri. Aϲеaѕta înѕеamnă ο prοblеmă fοartе difiϲilă pеntru IMM-uri pеntru ϲă еlе ѕunt οbligatе ѕă fοlοѕеaѕϲă mai mult rеѕurѕеlе prοprii și mai puțin ϲrеditе, οri tοată lumеa știе ϲă dеzvοltarеa unеi firmе ѕе faϲе fοartе grеu ϲu rеѕurѕе prοprii. Miјlοϲul... vezi detalii

docx

Analiza Gestiunii Sistemului Bancar Agregat din România

CAPITOLUL I 1.1. Sistemul bancar Activitatea bancară din România se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României şi prin bănci, care sunt reprezentate de persoane juridice române constituite ca societăţi comerciale şi de sucursalele de pe teritoriul ţării noastre ale băncilor persoane juridice străine*. După anul 1990 s-a urmărit constituirea de reţele de bănci comerciale eficiente şi viabile. Astfel, s-au înfiinţat prin acte normative o serie de bănci, care au luat locul instituţiilor financiare cu profil similar existente înainte de 1989, având capital exclusiv de stat (Banc... vezi detalii

doc, ppt, xls, jpg

Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank

Capitolul 1 Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia de piaţă 1.1. Banca - definiţie 1.2.Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia modernă 1.3Organizarea sectorului bancar românesc actual 1.1. Banca – definiţie Banca este o instituţie care se ocupă cu comerţul cu bani pe cont propriu, specializată în operaţiuni financiare şi de credit. Conform lui Costin C. Kiriţescu, banca este considerată „instituţie financiară şi de credit, de stat sau particulară, ale cărei funcţii principale sunt: atragerea mijloacelor băneşti temporar disponibile ale clienţilor în cont... vezi detalii

doc, docx, pptx

Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale

Capitolul 1 Politica monetară – componentă principală a politicii economice Politica economică reprezintă ansamblul deciziilor adoptate de către autorităţile publice în vederea orientării activităţii economice într-o direcţie considerată rezonabilă pe teritoriul naţional. Principalele componente ale politicii monetare, care au o importantă deosebită în planul macrostabilizării economice, sunt : politica monetară, politica bugetară şi politica fiscală. Politica monetară reprezintă cea mai importantă componentă de bază a politicii economice, ce are un rol important în realizarea obiectiv... vezi detalii

Hopa sus!