Bilanțul contabil - modul de întocmire și prezentare a acestuia în baza SC Vega SA

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. BILANŢUL CONTABIL – GENERALITĂŢI 
1.1. Noţiune şi funcţiile bilanţului contabil 5
1.2. Structura bilanţului contabil 7
1.3. Norme de întocmire, certificare, verificare şi analiză a bilanţului contabil 
14
CAPITOLUL II. MODUL DE ÎNTOCMIRE ŞI PREZENTARE A BILANŢULUI CONTABIL 
2.1. Întocmirea bilanţului 19
2.2. Analiza activităţii economico-financiare pe baza bilanţului contabil 21
2.3. Capacitatea de plată. Solvabilitatea. Lichiditatea. Bonitatea 28
2.4. Verificarea şi certificarea bilanţului contabil 30
CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ PE EXEMPLUL SC VEGA SA 
3.1. Prezentarea S.C. “VEGA” S.A. şi analiza indicatorilor financiari în baza datelor din bilanţul contabil 40
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 45
BIBLIOGRAFIE 47


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Realităţile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită asigurarea unei informaţii economice operative şi complete. Astfel de informaţii economice ne oferă bilanţul contabil şi ne ajută să cunoaştem şi să controlăm modul de utilizare a resurselor materiale şi umane în vederea luării deciziilor ce se impun.
În condiţiile economiei de piaţă, datele conţinute de bilanţ pot oferi o imagine cuprinzătoare şi reală asupra situaţiei economice şi financiare a fiecărei întreprinderi. Asemenea informaţii sunt la fel de utile atât pentru întreprinderea însăşi, cât şi pentru furnizori, clienţi, bănci, investitori, concurenţi şi administraţia de stat. Astfel, bilanţul contabil constituie “o sinteză a informaţiilor ce caracterizează la un moment dat elementele constitutive ale patrimoniului fiecărei întreprinderi în parte”.
Lucrarea este elaborată pe baza prevederilor Legii contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii contabilităţii, a Planului de conturi general şi normelor de utilizare a acestuia, a legislaţiei în vigoare până la data elaborării ei, a unor lucrări de specialitate din ţară şi străinătate.
Implicarea bilanţului în procesul decizional se desfăşoară pe următoarele segmente: decizii ale politicii de investiţii, decizii cu privire la structura financiară şi costul capitalului, precum şi decizii cu privire la distribuirea dividendelor.
Scopul tezei Lucrarea de faţă îşi propune să demonstreze importanţa şi modul de întocmire şi de realizare a bilanţului contabil în cadrul unei societăţi. 
Sarcinile au rezultat din scopul determinat:
- Studierea noţiunilor şi funcţiilor bilanţului contabil;
- Analiza structurii bilanţului contabil;
- Caracterizarea normelor de întocmire, certificare, verificare şi analiză a bilanţului contabil;
- Studierea procedurilor de întocmire a blianţului contabil;
- Determinarea formulelor de calcul a indicatorilor economico-financiari în baza datelor din bilanţ;
- Prezentarea S.C. “VEGA” S.A. şi analiza indicatorilor financiari în baza datelor din bilanţul contabil.
Suportul metodologic al lucrării este dat de informaţiile furnizate de materialul bibliografic care face parte din prezenta lucrare, au fost utilizate sursele teoretice a următorilor savanţi: Boulescu M., Ghiţă M., Cocriş V., Işan V., Epuran M., Bădăiţă V., Măgulescu D., Niculescu M., Robu V.
Structura tezei. Lucrarea este structurată în trei capitole astfel : primul şi al doilea capitol abordează elemente teoretice şi metodologice privind bilanţul contabil al unei firme iar cel de-al treilea descrie modul de întocmire şi prezentare a bilanţului. În ultima parte a lucrării este prezentat un studiu de caz ce reprezintă o analiză pe bază de bilanţ în cadrul unei societăţi. 
În capitolul 1 se vorbeşte despre: noţiune şi funcţiile bilanţului contabil, structura bilanţului contabil, norme de întocmire, certificare, verificare şi analiză a bilanţului contabil.
Al doilea capitol conţine informaţie privind: întocmirea bilanţului, analiza activităţii economico-financiare pe baza bilanţului contabil, capacitatea de plată, solvabilitatea, lichiditatea, bonitatea, verificarea şi certificarea bilanţului contabil.
Al treilea capitol conţine prezentarea S.C. “VEGA” S.A. şi analiza indicatorilor financiari în baza datelor din bilanţul contabil.
CAPITOLUL I. BILANŢUL CONTABIL - GENERALITĂŢI
1.1. Noţiune şi funcţiile bilanţului contabil
Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de contabilitate să se sintetizeze periodic informaţiile generate de conturi şi calculele contabile, în documente de sinteză expresiv şi relevante, accesibile nu numai specialiştilor, ci şi celor interesaţi de gestiunea unităţii patrimoniale în calitate de: investitor, administrator, bancă, creditor, fiscalitate şi alte organisme economice şi sociale. Aceste documente de sinteză constituie obiectul de bază al contabilitaţii financiare, deoarece redau o imagine fidelă asupra situaţiei patrimoniale, rezultatelor şi situaţiei financiare a întreprinderii.
Potrivit Legii 31/1990 privind societăţile comerciale şi a Legii Contabilităţii 82/1991, toţi agenţii economici ( toate persoanele juridice ) sunt obligaţi să întocmească bilanţ contabil [13, p.


Fisiere în arhivă (1):

  • Bilantul Contabil - Modul de Intocmire si Prezentare a Acestuia in Baza SC Vega SA.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!