Lucrări de Licență pentru domeniul Biologie

docx

Cromozomii în Cancer

INTRODUCERE Nu există o definiție simplă și exactă a cancerului. Etimologia cuvântului provine din limba greacă „karkinos“, ceea ce înseamnă crustaceu. În general termenul de cancer se referă la un grup de afecțiuni caracterizate prin creșterea anormală și necontrolată a unei sau unui grup de celule, care invadează țesuturile înconjuratoare și care se pot împraștia (metastaza) la distanță de țesutul sau organul în care s-au format. Cancerul este cu siguranță boala cea mai temută a momentului și, din păcate, una dintre cele mai des înâlnite. Ca și timpul, cancerul merge intr-o singură di... vezi detalii

doc

Germinația semințelor, creșterea plantulelor, absorbția apei și a compușilor chimici

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND GERMINATIA SEMINTELOR, CRESTEREA PLANTULELOR, ABSORBTIA APEI SI A COMPUSILOR CHIMICI 1.1. Fiziologia germinatiei semintelor Germinatia sau incoltirea semintelor este unul dintre cele mai importante procese fiziologice care se petrec in viata plantelor cromofite. Cand semintele mature intalnesc factorii de mediu prielnici incoltirii, ele trec printr-o inlantuire de fenomene fiziologice complexe cum ar fi absorbtia apei si a substantelor in seminte, imbibitia coloizilor si a peretilor celulari, intensificarea respiratiei aerobe, activarea enzimelor ce... vezi detalii

doc, jpg

Acțiunea Fenolilor Asupra unor Organisme Poikiloterme

INTRODUCERE Fiziologia animală este o ştiinţă biologică vastă şi complexă care studiază manifestările şi determinismul funcţiilor organismelor animale şi ale componentelor lor (organe, ţesuturi, celule). Ea are strânse relaţii cu mai multe ştiinţe şi în primul rând, cu fizica şi chimia, utilizând permanent datele şi metodele de cercetare ale acestor ştiinţe. De asemenea, fiziologia animală are strânse legături cu stiinţle morfologice (anatomie, histologie, citologie), deoarece structura şi funcţiile organismului se condiţionează reciproc. Fiziologia animală utilizează şi cunoştinţele din d... vezi detalii

doc, docx

Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar

I. PARTEA TEORETICA 1.1 CIRCUITUL PESTICIDELOR IN NATURA 1.1.1 Clasificarea pesticidelor si modul de actiune. Pesticidele sunt substante sau amestecuri de substante utilizate in agricultura si silvicultura, in scopul prevenirii si combaterii unor organisme vegetale si animale care aduc pagube directe sau indirecte culturilor agricole sau provoaca si intretin diferite boli la plante si animale. Poluarea cu pesticide este un tip aparte de poluare deoarece pesticidele sunt administrate voluntar in mediu, pe suprafete din ce in ce mai mari si in cantitati din ce in ce mai mari. In momentul de ... vezi detalii

doc

Tehnici de biologie moleculară în analiza și epidemiologia enterovirusurilor

INTRODUCERE Enterovirusurile reprezintă un gen foarte larg aparţinând familiei Picornaviridae. Virusurile cu ARN de polaritate pozitivă din această familie se remarcă prin faptul că sunt cele mai mici ribovirusuri cunoscute (picos = mic) si reprezintă patogeni importanţi pentru om şi zootehnie. Datorită importanţei economice şi medicale a picornavirusurilor studiul lor a adus o contribuţie substanţială la dezvoltarea virusologiei moderne. Apartenenţa la grupul virusurilor ARN de polaritate pozitivă este justificată de faptul că genomul enterovirusurilor funcţionează ca ARN mesager şi pre... vezi detalii

doc

Studiul efectelor citogenetice ale fungicidului switch utilizând testul allium

INTRODUCERE Bolile fungice cauzează pierderi importante de recoltă în agricultură. Acestea variază în limite relativ largi în diferite regiuni ale lumii, în funcţie de specia cultivată, specia de fungi, condiţiile climatice şi numeroşi alţi factori ecologici. Datele statistice arată că aproximativ 12% din pierderile provocate pe plan mondial culturilor agricole se datorează fungilor, acestea situându-se ca pondere pe locul 2 după cele cauzate de insectele dăunătoare. De aceea, controlul fungilor patogeni în culturile de plante cultivate (cereale, legume, pomi şi arbuşti fructiferi, viţă de... vezi detalii

docx

Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016

INTRODUCERE Economia de piata presupune, in mod necesar, existenta unui sistem bancar capabil sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale economiei si orientarea lor temporara in desfasurarea de activitati economice eficiente.Creditul este considerat un instrument activ in stimularea dezvoltarii economiei, prin intermediul lui incurajandu-se actiunea anumitor fenomene, in functie de obiectivele urmarite a se realiza. Creditul este indispensabil economiei, de aceea modul de acordare a acestuia are o importanta majora, aici intervenind functia bancii de analist financiar pe... vezi detalii

doc

Studiu Tulpini

INTRODUCERE Pseudomonas aeruginosa, poate cel mai strict aerob pe lângă bacilul lui Koch care cauzează la om boli, este în mod curent unul dintre cei mai importanţi patogeni care cauzează infecţii la pacienţii internaţi. Aspectele epidemiologice accentuează faptul că Pseudomonas aeruginosa ar trebui considerat drept un organism legat de apă. Apa este întâlnită aproape peste tot şi desigur, şi Pseudomonas aeruginosa pare să însoţească apa. Pe zi ce trece apar noi dovezi referitoare la faptul că în locaţiile umede pseudomonadele adesea nu înoată liber, dar mai degrabă ataşate de o suprafaţ... vezi detalii

doc

Tehnici de separare și concentrare în biotehnologii

1.) Stabilirea materiilor prime și produsului finit Penicilina G (benzilpenicilina) face parte din clasa antibioticelor, acestea fiind substanțe chimice organice produse de microorganisme care în cantități foarte mici inhibă dezvoltarea microorganismelor patogene. Când a descoperit Fleming penicilina, acesta a observat inhibarea creșterii bacteriilor în jurul unei culturi de mucegai, concluzionând că mucegaiul emană o substanță care omoară bacterii și le inhibă creșterea în zonă. A crescut o cultură pură și a descoperit că era mucegaiul Penicillium, fiind cunoscut astăzi ca Penicillium No... vezi detalii

doc

Lipoaspiratia

Capitolul I Introducere si istoric “Frumusetea este un izvor nesecat de bucurie. Ea iese din manile care modeleaza, care cioplesc marmura, care spinteca si repara carnea omeneasca. O putem gasi in arta sangeranda a marilor chirurgi, ca si in cea a pictorilor, a muzicienilor, a poetilor. Si inca si mai puternica frumusetea se afla in inexplicabila armonie a creierului uman, un sufletul omului care se sacrifica nestiut de nimeni pentru mantuirea celorlalti. In oricare din formele ei, ea ramane oaspetele necunoscut al substantelor celebrale creatoare a infatisarii universului” ALEXIS CARR... vezi detalii

doc

Deficiențe de Vedere

Argument G. Dumas consideră ochiul „oglinda trupului şi a sufletului”, privirea cu gama ei de expresivitate, fiind mereu alta în diferite stări fizice şi fiziologice. Vederea la om reprezintă una din funcţiile cele mai complexe, structurate în întreaga istorie a dezvoltării filogenetice şi ontogenetice, de aceea pierderea vederii de la naştere sau în cursul vieţii constituie o deficienţă gravă. Pierderea vederii ,parţial sau în totalitate, înseamnă o experienţă tristă; totuşi se vorbeşte adesea şi se scrie despre pierderea vederii ca despre un lucru posibil de rezolvat în mod practic.Se ... vezi detalii

doc

Dinamica fondului de gene într-o populație experimentală de drosophila melanogaster, sub presiune selectivă

INTRODUCERE Genetica, termen provenit din grecescul gennao – „a naşte”, introdus în anul 1906 de către W. Bateson, este disciplina biologică ce se preocupă cu studiul eredităţii, variabilităţii şi determinismului caracterelor. Dintre toate ramurile biologiei, ea a cunoscut până în zilele noastre cea mai accelerată ascensiune, numeroşi savanţi consacrându-se unei munci perseverente şi pasionante, efectuând studii compexe în domeniul eredităţii şi variabilităţii organismelor, răspunzând unor întrebări care, de milenii, au preocupat omenirea. De la procesele ce guvernează dezvoltarea plantel... vezi detalii

doc

Aminoacizi

I.1. Definiţie, structură chimică, răspândire în natură Aminoacizii sunt compuşi organici cu funcţiune mixtă (conţin în moleculă o grupare amino –NH2 şi o grupare carboxilică -COOH) şi reprezintă unităţile structurale de bază ale proteinelor. Din cei aproximativ 200 de aminoacizi cunoscuţi în prezent, un număr de 20 sunt proteinogeni, adică intră în mod curent în structura proteinelor. Din punct de vedere structural, aminoacizii proteinogeni sunt α-aminoacizi şi au formula generală: R-CH-COOH l m, Radicalul R poate fi alifatic, aromatic sau heterociclic. în funcţie de natura acestui r... vezi detalii

doc

Cercetări Comparative Privind Acțiunea Toxică a Erbicidului SDMA Asupra unor Specii de Organisme Poikiloterme

Problemele ridicate de protecţia şi ameliorarea mediului înconjurător, constituie la scară planetară una dintre cele mai acute şi complexe probleme ale contemporaneităţii. Dezvoltarea impetuoasă , economică şi socială a comunităţilor umane au indus modificarea accelerată a mediului ambiant, perturbând profund echilibrul natural compensator al proceselor din biosferă. Dintre diferitele tipuri de poluare, cea chimică este mai periculoasă, mai evidentă şi afectează toate componentele biosferei. Pătrunderea compuşilor chimici în organism poate avea consecinţe biologice acute sau cronice ce depi... vezi detalii

doc

Reacția Fiziologică a Plantelor de Elodea Canadensis Determinată de Natura Chimică a unor Compuși cu Sulf

CAPITOLUL I Introducere Având în vedere cercetările iniţiate în cadrul Laboratorului de Fiziologia plantelor, al Facultăţii de Ştiinţe, Specializarea Biologie, din cadrul Universităţii din Piteşti, privind influenţa bioxidului de sulf din aer asupra proceselor fiziologice la plantele terestre, în lucrarea noastră am continuat cu studiul efectelor altor compuşi cu sulf, consideraţi poluanţi în mediul acvatic. Ipoteza cercetării: S-a presupus că unii compuşi cu sulf, consideraţi poluanţi ai apei, au efecte stimulatoare sau inhibitoare asupra unor procese fiziologice la plantele acvatice, î... vezi detalii

Hopa sus!