Birotică și secretariat - organizarea muncii de secretariat

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND ACTIVITATEA 6
DE SECRETARIAT 6
1.1.Conceptul de birotică 6
1.2.Obiectivele biroticii 8
1.3.Funcția de secretariat 9
1.4.Clasificarea funcțiilor de secretariat 13
1.5.Atribuții şi sarcini ale secretarelor 14
1.6.Calități şi aptitudini ale personalului de secretariat 16
1.6.1.Calități personale 16
1.6.2. Calități profesionale 24
CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA MUNCII DE SECRETARIAT 27
2.1. Deontologia secretarului 27
2.2. Forme de organizare a secretariatului 29
2.3. Modul de organizare a unui birou de secretariat 32
2.3.1. Noțiuni de ergonomie 33
2.3.2. Ambianța la locul de munca şi eficiența muncii de secretariat 34
2.4. Echipamente necesare muncii de birou 38
2.5. Corespondența în munca de secretariat 40
2.6. Instrumente pentru organizarea şi evidența muncii 42
2.7.Mijloacele de comunicare într-un secretariat, 54
3.1. Scurt istoric al Primăriei Municipiului Iaşi 58
3.2. Prezentarea generală a organizației 59
3.3. Atribuțiile secretarului 75
3.4. Documentele în activitatea secretarului 76
3.5. Activitatea legată de corespondență 77
3.6. Secretarul în relațiile cu publicul 83
CONCLUZII 87
BIBLIOGRAFIE 89
ANEXE 91


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Lucrarea de față îşi propune să prezinte principalele aspecte introductive privind activitatea de secretariat. Într-o simplă enumerare acestea sunt :birotica şi componentele sistemului birotic,rolul acestuia în cadrul firmei,clasificarea funcțiilor de secretariat, atribuții, sarcini, calități şi aptitudini ale personalului de secretariat.Conținutul lucrării prezintă munca de secretariat în administrația publică, care prin natura sa prezintă unele calități față de secretariatul din sectorul privat ,rezultat a faptului ca însuşi managementul instituțiilor publice şi structura organizațională sunt diferite de organizarea şi conducerea companiilor şi firmelor private. Totodata termenul de secretară a fost suplinit cu cel de asistent manager.Secretariatul se află pe plan secundar, direct şi indispensabil în conducere ,având ca sarcină degrevarea acesteia de unele atribuții,creându-i astfel condițiile necesare realizării principalelor sale funcții : prevedere- organizare- comandă- coordonare-control. Secretara trebuie să creeze condiții optime pentru luarea deciziilor care reprezintă dovada esențială a conducerii.
În capitolul al-II-lea sunt analizate pe larg organizarea muncii de secretariat, ,începând cu deontologia secretarului şi continuând cu activitățile pe care acesta le practică pentru indeplinirea rolului sau. În literatura de specialitate secretariatele au fost denumite ca fiind “un nucleu funcțional, un grup de oameni specializați reuniți sub o autoritate ierarhică ,subordonată la rîndul ei conducerii unității şi care are prevăzute atribuții cu carcater permanent pentru efectuarea lucrărilor specifice muncii de secretariat”.
În funcţie de specificul şi mărimea organizaţiei secretariatul poate fi un grup de încăperi,o încăpere mare în care lucrează mai multe persoane, cu atribuţii diferite sau cu superiori diferiţi, sau o încăpere în care lucrează o singură secretară, pentru unul sau mai mulţi şefi.
În capitolul 3 este prezentat Studiu de caz Modul de organizare al activității de secretariat intr-o instituție publică şi impletirea acesteia cu activitatea de birotică.
Principalul obiectiv al prezenței lucrări este acela de a trata din punct de vedere teoretic şi practic birotica şi organizarea muncii de secretariat.
Lucrarea se incheie cu principalele concluzii asupra temei abordate ,reconstituind principalele noțiuni teoretice prezentate ,cele mai importante ale cercetării,precum şi câteva îmbunătățiri ce ar putea fi aduse activității de secretariat. 
CAPITOLUL 1. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND ACTIVITATEA DE SECRETARIAT
1.1.Conceptul de birotică 
În contextul actualei revoluţii tehnico-ştiinţifice, în care informatica şi telecomunicaţiile, producerea şi comunicarea informaţiei sunt priorităţi incontestabile, cu largi aplicaţii în întreaga viaţă economică, ştiinţifică şi socială, definirea biroticii este o problemă necesară dar dificilă.
Birotica vizează automatizarea activităţilor administrative şi de birou, cu toate acestea, obiectul ei depăşeşte cadrul tehnic al proceselor administrative. Astfel, prin asocierea cu cele mai noi servicii de telecomunicaţii, cu noile mijloace de stocare şi de transmitere a informaţiei audiovizuale, cu tehnicile cele mai performante de reproducere optică şi electronică şi în special cu noile realizări în materie de echipamente şi de programe informatice, birotica oferă noilor tehnici de procesare a informaţiei valenţe profesionale şi economice cu multiple efecte sociale.
Birotica este un nou mod de utilizare a calculatoarelor electronice şi a devenit posibilă odată cu răspândirea pe scară largă a microcalculatoarelor care, prin costul lor relativ redus şi prin accesibilitatea utilizării lor, au pătruns în orice birou sporind considerabil productivitatea şi calitatea muncii administrative.


Fisiere în arhivă (1):

  • Birotica si Secretariat - Organizarea Muncii de Secretariat.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

A.PANĂ, B. IONESCU, V. MAREŞ, Birotică. Bucureşti, Editura All, 1996, 
Alexandru Teodorescu, Lecţii de Acces, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2002, 
Bernard Dagenais -Campania de relaţii publice, Ed. Polirom, Iaşi, 2003,
Doina Fotache, Birotica, Editura Junimea, Iaşi, 2001 , 
Doina Fotache, Groupware.Metode, tehnici şi tehnologii pentru grupuri de lucru, Editura Polirom, Iaşi, 2002 , 
Giovannini GIORANNINI, (ed .) De la silex la siliciu : Istoria mijloacelor de comunicare în masă. Bucureşti : Editura tehnică, 1989,
Giovannini GIORANNINI, (ed .) De la silex la siliciu : Istoria mijloacelor de comunicare în masă. Bucureşti : Editura tehnică, 1989,
Irina Popescu, Alina Profiroiu – „ Bazele administrației publice” -Editura Economică, Bucureşti, 2005
Iulian Marius Furdu,Dumitru Todoroi,Diana Micusa , Birotica , Editura Edusoft, Bucureşti , 2006 
Margit Gatenjs-Reuter , Manual de secretariat şi asistenţă managerială, Editura Tehnică Bucureşti, 1999 ,
Marin AIFTINCA, Babilonul informaţiei : Către o nouă ordine internaţională în domeniul comunicării şi informaţiei – Bucureşti : Editura politică, 1987 , 
Marin AIFTINCA, Babilonul informaţiei : Către o nouă ordine internaţională în domeniul comunicării şi informaţiei – Bucureşti : Editura politică, 1987 ,
Naftanaila Ion, Colesca Sofia, Birotica şi secretariat, Editura ASE, Bucureşti, 1999 , 
NĂFTĂNĂILĂ, Birotica şi performanţa managerială, Bucureşti, 2000, 
NĂFTĂNĂILĂ, Birotica şi performanţa managerială, Bucureşti, 2000, 
PANĂ, B. IONESCU, V. MAREŞ, Birotică. Bucureşti, Editura All, 1996
Site-ul Primăriei Municipiului Iaşi – www.primăria-iaşi.ro 
Socobeanu Iordana , Manual de secretariat, Editura Eficient, Bucureşti, 2002 
Susan VINNICOMB; Nina COLWILL L, Femeile în management, Bucureşti , Teora, 1998 
Teodorescu Alexandru, Lecţii de Acces, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2002


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!