Bugetul Local

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOL I
BUGETUL LOCAL INSTRUMENT PENTRU FINNATAREA INVESTITIILOR PUBLICE LOCALE
1.1. Conceptul de buget local 
1.1.1. Principii si reguli bugetare 
1.1.2. Reguli bugetare 
1.2. Modalitati de dimensionare a indicatorilor bugetari 
1.2.1. Metode de dimensionare a indicatorilor bugetari
A - Metode clasice
B – Metode moderne
1.3 Proceduri privind elaborarea proiectului de buget
1.3.1. Conditii tehnice
1.3.2. Elaborarea proiectului de buget
1.3.3. Aprobarea bugetului
1.3.4. Executia bugetara
1.3.5. Controlul executiei bugetare
1.3.6. Aprobarea executiei bugetare
CAPITOL II
ORDONATORUL DE CREDITE
2.1 Categorii de ordonatori de credite
2.2 Responsabilitatile si atributiile ordonatori de credite
2.3 Rolul ordonatorului de credite in realizarea programului de 
investitii publice locale
2.4 Rolul ordonatorului principal de credite in situatia de criza 
financiara sau de nesolventa
CAPITOL III
PROIECTE DE INVESTITII PUBLICE LOCALE PROPUSE SPRE FINANTARE
3.1 Programe de investitii publice locale
3.2 Categorii de investitii publice
CAPITOL IV
STUDIU DE CAZ – PROPUNERI PRIVIND SOLUTII DE FINANTARE A LUCRARILOR PUBLICE IN MUNICIPIUL BRASOV - CONCLUZII


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
BUGETUL LOCAL INSTRUMENT PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR PUBLICE LOCALE
1.1. Conceptul de buget local
1.1.1. Principii si reguli bugetare
Comunitatile locale, adica colectivitatile umane locale (comune, orase, municipii, sectoarele Municipiului Bucuresti si nu Municipiul Bucuresti) functioneaza in temeiul “principiilor descentralizarii autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si a consultarii cetatenilor in solutionarea probelmelor locale de interes deosebit.” 
Autonomie locala inseamna “dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice in conditiile legii.” 
Autonomia locala este numai administrativa si financiara si priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor, care, potrivit legii, apartin comunei, orasului, municipiului.
Pentru buna lor functionare si in mod deosebit pentru finantarea investitiilor publice, administratiile publice locale au nevoie de fonduri pe care in mare parte si le procura din bugetele locale.
Bugetul local este “documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile unitatilor administrativ-teritoriale.” 
Bugetul local reprezinta instrumentul de planificare si de conducere a activitatii financiare a administratiilor publice locale. Structura acestuia impune gradul de autonomie a administratiei locale fata de unitatile centrale si legaturile existente intre diferitele administratii teritoriale.
Orice buget local reflecta fluxurile formarii veniturilor si a cheltuielilor adminstartiilor locale, modalitatea de finantare a cheltuielilor pe destinatii si de acoperire a deficitelor. 
Bugetul local este o categorie a sistemului de concepere bugetara, o veriga a acestuia, in raport cu celelalte componente (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei, etc.)
Veniturile si cheltuielile bugetului local, precum si celelalte venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, cumulate la sistemul unitatii administrative teritoriale alcatuiesc bugetul general al unitatii administrativ teritoriale, care, dupa consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public in unitatea dministrativ teritoriala pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, dupa caz.
Structura bugetului local include atat veniturile cu caracter fiscal (impozite, taxe, si contributii) cat si resurse financiare ale asigurarilor sociale de stat si protectiei sociale.
Potrivit legii , veniturile bugetare locale se constituie din:
a) venituri proprii, formate din impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;
d) donatii si sponsorizari;
Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazeaza pe constatarea si evaluarea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea, precum si pe alte elemente specifice, inclusiv pe serii de date, in scopul evaluarii corecte a veniturilor.
Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, se efectueaza in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea, in vederea functionarii lor si in interesul colectivitatilor locale specifice.
Fundamentarea si aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaza in stricta corelare cu posibilitatile reale de miscare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.
Potrivit legislatiei , fundamentarea veniturilor si a cheltuielilor prevazute in bugetele locale se face tinand cont de respectarea anumitor principii si reguli bugetare, respectiv:
a) principiul universalitatii;
b) principiul transparentei si a publicitatii;
c) principiul unitatii;
d) principiul anualitatii;
e) principiul solidaritatii;
f) prinicpiul autonomiei locale financiare;
g) principiul proportionalitatii;
h) principiul consultarii;
Principiul universalitatii 
Acest principiu se refera la respectarea a doua reguli:
1. Veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume brute
2. Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor, care au stabilite destinatii distincte.
Principiul transparentei si publicitatii
Procesul bugetar este deschis si transparent fapt pentru care el se realizeaza tinand cont de informarea cetatenilor prin:
1. Publicarea in presa locala, pe pagina de internet a institutiei publice sau afisarea la sediul autoritatii publice locale respective a proiectului de buget local si a contului anual de executie a acestuia.
2. Dezbaterea publica a proiectului de buget local, cu prilejul aprobarii acestuia;
3. Prezentarea contului anual de executie a bugetului local in sedinta publica;
Principiul unitatii
Potrivit acestui principiu, veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document, pentru a facilita urmarirea modului de utilizare eficienta si de a putea monitoriza fondurile publice locale.


Fisiere în arhivă (6):

 • Bugetul Local
  • buget local CAP IV.doc
  • Bugetul Local.doc
  • CAPITOLUL II, III.doc
  • CUPRINS.doc
  • INCEPUT.doc
  • introducere.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!