Business plan - metodă statistică de fundamentare a strategiilor economice

Cuprins licență

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND PLANUL DE AFACERI 6
1.1. Consideraţii generale 6
1.2. Ce este planul de afaceri 7
1.3. Utilizarea planului de afaceri 8
1.4. Necesitatea planului de afaceri 9
1.5. Etapele întocmirii planului de afaceri 10
1.6. Structura planului de afaceri 13
1.6.1. Descrierea afacerii 13
1.6.2. Prezentarea firmei 14
1.6.3. Planul de marketing 14
1.6.4. Planul de managerial 21
1.6.5. Planul financiar 21
CAPITOLUL 2. METODA STATISTICĂ 23
2.1. Culegerea datelor statistice 23
2.2. Prelucrarea primară a datelor 24
2.2.1. Ordonarea şi gruparea datelor 25
2.2.2. Eliminarea valorilor aberante (Criteriul Chauvenet) 26
2.2.3. Reprezentarea grafică a datelor 27
2.2.4. Mărimi relative 28
2.3. Analiza statistică 30
2.3.1. Indicatori statistici 30
2.3.2. Indicatori economici utilizaţi intr-un plan de afaceri 35
2.3.3. Metoda regresiei şi metoda corelaţiei 36
2.3.4. Analiza statistică a seriilor cronologice 38
2.3.5. Analiza statistică a seriilor teritoriale 40
2.3.6. Teste de ipoteză 43
CAPITOLUL 3. FUNDAMENTAREA STRATEGIILOR ECONOMICE 48
3.1. Conceptul de strategie economică 48
3.2. Tipologia strategiilor 50
3.3. Componentele strategiei 54
3.4. Factorii care influenţează strategia unei firme 57
3.5. Elaborarea şi aplicarea unei strategii 60
3.6. Modele de elaborare a unei strategii economice 61
3.7. Importanţa strategiilor economice pentru activitatea firmei 62
CAPITOLUL 4. BUSINESS PLAN - ÎNFIINŢAREA INFO-SER S.A. 64
4.1. Cercetarea pieţei serviciilor de instruire în domeniul informatic 65
4.2. Business Plan 73
4.3. Aplicaţie on-line 73
C O N C L U Z I I ŞI P R O P U N E R I 85
B I B L I O G R A F I E 86
ANEXE 89


Extras din licență

INTRODUCERE
În lumea de azi, managerii sunt confruntaţi cu probleme complexe şi situaţii noi.Ei trebuie să asigure folosirea eficientă a resurselor şi în acelaşi timp să găsească căi pentru garantarea pe termen lung a eficienţei firmei în care lucrează.
Eficienţa include şi abilitatea de a identifica direcţiile corecte şi sigure pentru viitor (produsele şi serviciile necesare, cele mai bune tehnologii de urmat, cele mai bune structuri organizatorice de aplicat, cele mai bune metode şi tehnici de management de utilizat, recrutarea celor mai buni specialişti).
Eficienţa necesită totodată abilitate de adaptare în vederea realizării acestor situaţii noi.
Planificarea, transpunerea în practică şi adaptarea la schimbările survenite în mediul ambiant al firmei rămân unele dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă astăzi managerii, atât în sectorul privat cât şi în cel public.
Lansarea în afaceri este un pas foarte serios pentru un întreprinzător, întrucât riscul insuccesului este mare în primii ani.
“Într-o lume în schimbare, singura constantă este schimbarea.” 
Impactul schimbărilor în mediul înconjurător al afacerilor din zilele noastre îşi pune amprenta în mod ferm asupra structurii industriale şi implicit asupra firmelor.Schimbarea are impact asupra modului curent de derulare a afacerilor firmelor.
Toate acestea sugerează ca întreprinzătorii să-şi creeze foarte meticulos un plan de viitor, un plan de afaceri (“business plan”).
Mulţi întreprinzătorii subestimează importanţa întocmirii unui plan de afaceri, fără să realizeze cât de mult ar putea beneficia în dezvoltarea afacerilor, de un plan de afaceri bine întocmit, care să-i direcţioneze în viitor spre creşterea profitului prin monitorizarea progresului zilnic al organizaţiei, prin corectarea promptă a greşelilor şi a devierilor de la obiectivele strategice stabilite.
Pentru compania care gândeşte strategic, schimbarea poate consta tocmai în posibilitatea câştigării avantajului competitiv.
Exemple în acest sens sunt întâlnite atât la cele mai mari corporaţii, cum sunt cele din industria auto americană, cât şi la firmele mai mici, care au realizat schimbări în tehnologie, atitudini sociale şi au sesizat posibilitaţile de dezvoltare prin înfiinţarea propriilor filiale în teritoriu.
Schimbările în mediu ambiant al firmei nu sunt singurul factor ce forţează firma spre planificarea afacerilor 
Cele mai multe firme încearcă să crească prin câştigarea pieţelor de desfacere, introducerea în fabricaţie a produselor noi sau prin diversificare într-un anumit domeniu de afaceri; altele au nevoie de o nouă direcţie strategică în industria în care se află, întrucât obţin rezultate negative în încercarea lor de a-şi atinge obiectivele vizând creşterea şi profitabilitatea.
Conform tematicii stabilite prin titlu, lucrarea mea ,,Business plan, metodă statistică de fundamentare a strategiilor economice” este structurată pe 4 capitole. 
Capitolul 1 intitulat ,,Abordări teoretice privind planul de afaceri” sintetizează câteva noţiuni teoretice necesare înţelegerii conceptului de plan de afaceri, utilizarea şi structura acestuia. În cadrul acestui capitol am prezentat şi studiul de piaţă ca parte componentă,etapele şi conţinutul acestuia.
Capitolul 2 ,,Metoda statistică“ descrie etapele şi operaţiile din cadrul unei cercetări statistice, conceptele de bază, procedeele utilizate în culegerea informaţiilor.Primul paragraf al capitolului conţine informaţii privind metodele de culegere a datelor statistice.
Paragraful 2.2.cuprinde prelucrarea primară a datelor şi anume ordonarea şi gruparea acestora, eliminarea valorilor aberante, reprezentarea grafică ,studiul mărimilor relative.Capitolul se încheie cu paragraful 2.3,care se referă la analiza statistică propriu-zisă presupunând calculul indicatorilor statistici, analiza legăturilor dintre fenomene prin metoda corelaţiilor şi regresiilor, precum şi analiza seriilor cronologice şi teritoriale. 
Capitolul 3 “Fundamentarea strategiilor economice”.Am început acest capitol prin detalierea conceptului de strategie economică, am vorbit apoi despre tipologia, componentele strategiei, şi factorii care influenţează strategia unei firme.
Ultimele paragrafe ale capitolului prezintă elaborarea şi aplicarea unei strategii, modele de elaborare a strategiilor economice, şi nu în ultimul rând, importanţa strategiilor economice pentru activitatea firmei.
Capitolul 4 „Studiu de caz” cuprinde, în prima parte o cercetare a pieţei serviciilor de instruire pe calculator (ceea ce doresc clienţii, modalităţi de publicitate, concurenţa), iar în cea de-a doua parte un BUSINESS PLAN întocmit cu scopul de a înfiinţa o firmă care să aibă ca obiect de activitate instruirea clienţilor în utilizarea calculatorului.


Fisiere în arhivă (35):

 • Business Plan - Metoda Statistica de Fundamentare a Strategiilor Economice
  • ANEXE
   • Anexa 4.xls
   • Anexa 5.xls
   • anexe 1 la 10.doc
  • SITE
   • CSS
    • STYLES.CSS
   • IMAGES
    • BG.GIF
    • B_LINKS.GIF
    • chestionar1.jpg
    • chestionar1_hover.jpg
    • chestionar2.jpg
    • chestionar2_hover.jpg
    • chestionar3.jpg
    • chestionar3_hover.jpg
    • DESPRE.JPG
    • despre_hover.jpg
    • DOWN1.GIF
    • MAIN1.GIF
    • MAIN2.GIF
    • SPACER.GIF
    • TITLE.GIF
   • chestionar1.html
   • chestionar1.php
   • chestionar2.html
   • chestionar2.php
   • chestionar3.html
   • chestionar3.php
   • chestionare.sql
   • CONFIG.PHP
   • easyphp1-8_setup.exe
   • index.html
   • instructiuni de instalare.txt
   • rezultat1.php
   • rezultat2.php
   • rezultat3.php
   • template.html
  • Business plan, metoda statistica de fundamentare a strategiilor economice.DOC

Imagini din acest licență

Bibliografie

Andrei T.,Stancu S.,Pele D.T., Statistică. Teorie şi aplicaţii, Ed. Economică, Bucureşti, 2002;
Anghel L., Marketing, Editura ASE, 2000;
Balaure, V. (coordonator), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000;
Baron T., Biji E., Statistică teoretică şi economică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996;
Baron T., Anghelache C., Statistică, Editura Economică, Bucureşti, 1996;
Baron T., Korka M., Pecican E., Stănescu M., Statistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981;
Bădiţă Maria, Cristache Silvia, Dicţionar statistico- economic explicativ, Bucureşti, 2001;
Bădiţă M., Baron T., Korka M., Statistică pentru afaceri, Editura Eficient, Bucureşti, 1998;
Berinde M., Ghidul surselor de informare din România pentru cercetarea de marketing, Centrul Român de Comerţ Exterior, Bucureşti, 1996;
Biji E.(coordonator), Statistică teoretică şi economică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1991;
M.Bruhn, Marketing, Editura Economica, Bucuresti, 1999;
Calot Gr., Cours de statistique descriptive, Editura Dunod, Paris, 1975 ;
Capanu I., Wagner P., Statistica macroeconomică, CNS, Bucureşti,1991;
Cătoiu I.(coordonator), Cercetări de marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2002;
Cătoiu I., Onete C., Popescu B., Vegheş I.C., Metode şi tehnici utilizate în cercetările de marketing. Aplicaţii, Bucureşti, Editura Uranus, 1999;
Cătoiu I.,Teodorescu N., Comportamentul consumatorului. Teorie şi practică, Editura Economică, Bucureşti, 1997;
Churchill G.A., Marketing: creating value for customers, Richard D. Irwin, Inc.&Austen Press, Burr Ridge, 1995;
Colin A., "Managing Change in Organisations", Editura Pretince International, U.K.,1990;
Dalotă M, Managementul firmei prin planul de afaceri, Editura Sedona, Timişoara, 1997;
Datculescu Petre, Cercetarea de marketing, Editura Brandbuilders, 2006;
Demetrescu M.C., Mecanismele decizionale în marketing, Bucureşti, Editura Politică, 1983;


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!