Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA

Extras din licență Cum descarc?

Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală,
utilă şi pasionantă pentru teoria şi practica marketingului, cu dorinţa de a aduce un plus de
cunoaştere în acest domeniu.
Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, necesitând o laborioasă
muncă de cercetare şi documentare, de coroborare şi asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor
necesare dezvoltării ei.
Actualitatea temei. Întreprinderile sînt tot mai mult obligate să-şi restructureze radical
obiectivele şi strategiile de piaţă. De unde anterior ele operau în condiţiile unei concurenţe şi
clientele stabile, cunoscute, în prezent întreprinderile activează în condiţiile unui adevărat război,
în care au loc schimbări rapide ale concurenţei, progrese tehnologice, apariţii de noi legi şi
politici comerciale şi o scădere continuă a fidelităţii clientelei.
În zilele de glorie ale “afacerilor normale“, întreprinderile puteau rezista concurenţei prin
aplicarea unei politici agresive de vînzări şi reclamă a produselor. Este ceea ce s-a numit
“marketing”.
Trebuie avut în vedere faptul că, astăzi, cumpărătorii sunt puşi în faţa unei game uriaşe de
produse de tot felul. Nu trebuie, de asemenea, uitat că ei au reacţii şi cerinţe diferite faţă de preţul
unui produs sau de raportul produs/servicii oferite. Nu în ultimul rând, cerinţele lor în ceea ce
priveşte calitatea sunt în continuă creştere. Având posibilităţi nelimitate de a alege, ei se vor
orienta către acele oferte care corespund cel mai bine aşteptărilor şi nevoilor lor; decizia de a
cumpăra se va baza pe capacitatea de percepţie a valorii.
Aşadar nu este de mirare că firmele cele mai prospere sunt cele care reuşesc să ofere clienţilor
satisfacţia scontată, înţelegând marketingul nu ca pe o funcţie separată, ci ca pe o filosofie de
însuşiri la nivelul întregii organizaţii. Ceea ce se cere compartimentului de marketing este
identificarea categoriilor de consumatori şi a nevoilor pe care le satisface în mod profitabil,
precum şi a modalităţilor prin care acest obiectiv poate fi atins cu o eficienţă sporită în
comparaţie cu alţi concurenţi. Acest tip de firme îşi canalizează eforturile în direcţia satisfacerii
la maximum a cerinţelor pieţei-ţintă. Intenţia lor nu este de a ocupa poziţia a treia sau a patra pe
piaţă; dacă nu reuşesc să aducă ceva special pe piaţa-ţintă, ele nu vor rezista prea mult. Acestea
sunt genul de firme orientate în principal către piaţă şi client şi nu către produs sau costuri. Ele
acordă o atenţie deosebită calităţii şi serviciilor, înfruntă concurenţa şi ştiu cum să coopereze cu
partenerii strategici din cadrul reţelelor de aprovizionare şi distribuţie. Ţelul lor este eficienţa
activităţii, dar fără a acţiona în detrimentul flexibilităţii.
- 4 -
Scopul acestei investigaţii constăîn întărirea cunoştinţelor teoretice acumulate la universitate
cu exemple practice; studierea şi analiza activită.ii de marketing în S.A. „UNIC” .i propunerea
unor căi de eficientizare a temei cercertate.
Printre obiectivele de bază a lucrării putem enumera:
. Sinteza bibliografiei sub aspect teoretic;
. Dezvoltarea deprinderii de a culege şi sistematiza informaţia;
. Însuşirea componentelor de bază a diagnosticului financiar şi economic;
. Studiul unei întreprinderi concrete.
Metodele de cercetare aplicate sînt analiza, sinteza, inducţia, deducţia, metoda
experimentală utilizată pentru estimarea normativelor consumurilor, precum şi metoda
balanţieră.Capitolul I. Aspectele activității de marketing în cadrul întreprinderilor
1.1 Rolul și importanța activității de marketing în cadrul întreprinderilor
Înainte de apariţia analizei de piaţă, majoritatea întreprinderilor se concentrau pe produse,
angajînd echipe de vînzători pentru a împinge produsele pe piaţă, fără a lua în considerare
nevoile reale ale pieţei. O organizaţie orientată spre nevoile pieţei şi ale clienţilor mai întîi
determină dorinţele potenţialilor săi clienţi şi mai apoi construieşte produsul sau serviciul. Teoria
şi practica marketingului sînt justificate prin convingerea conform căreia clienţii folosesc un
produs sau serviciu pentru că au o nevoie, sau pentru că produsul sau serviciu aduce un presupus
beneficiu.
În societatea contemporană, importanța marketingului este esențială pentru supraviețuirea
întreprinderilor, avînd în vedere faptul că acestea își desfășoară activitatea într-un mediu
concurențial. Astfel, fundamentarea acțiunilor întreprinderii trebuie să fie orientate în
permanență către clienți și către piață. Întreaga activitate a companiei și a întregului personalul
trebuie să fie dirijată spre direcția satisfacerii cererilor clienților actuali și a celor potențiali. Dacă
întreprinderea nu va ține cont de aceste cerințe, va avea de suferit, atît pe termen scurt, dar mai
ales pe termen mediu și lung; în interiorul întreprinderii, strategiile, tacticile și instrumentele
concrete prin intermediul cărora se realizează politica globală de marketing, trebuie să fie
coordonate astfel încît să reprezinte un tot unitar. Buna cunoaștere a cerințelor, exigenților și
preferințelor clienților întreprinderii, crează posibilitatea întreprinderii de a răspunde pe măsura
cererilor acestora.
Rolul marketingului constă în găsirea celor mai bune mijloace de a satisface cererea
consumatorilor prin preîntîmpinarea nevoilor acestora încondiţiile obţinerii unui profit maxim.


Fisiere în arhivă (6):

 • Cai de Eficientizare a Activitatii de Marketing a SA Unic
  • 1_ Cuprins.pdf
  • 2_ Introducere.pdf
  • 3_ Capitolul I.pdf
  • 4_ Capitolul II si III.pdf
  • 5_ Concluzii si recomandari.pdf
  • 6_ Bibliografie.pdf

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!