Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 3
CAPITOLUL I. ASPECTE METODOLOGICE ALE COMERŢULUI EXTERIOR ŞI ALE COMPETITIVITĂŢII 
1.1 Comerţul exterior: particularităţile şi caracteristicile de bază 5
1.2 Viziuni contemporane asupra comerţului internaţional 11
1.3 Competitivitatea şi avantajul competitiv 19
CAPITOLUL II. TENDINŢE ALE DEZVOLTĂRII COMERŢULUI EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA
2.1 Analiza evoluţiei comerţului exterior al Republicii Moldova 26
2.2 Structura comerţului exterior şi competitivitatea produselor autohtone 31
CAPITOLUL III. STRATEGII DE AMELIORARE A SITUAŢIEI ÎN COMERŢUL EXTERIOR 
3.1 Protecţionismul şi competitivitatea produselor autohtone 37
3.2 Elaborarea măsurilor de promovare a exporturilor autohtone 40
Încheiere …… 49
Bibliografie 51
Anexe 53


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei investigate se reflectă prin faptul că comerţul exterior reprezintă motorul reînnoirii structurilor productive ale ţărilor dezvoltate şi vectorul esenţial al dezvoltării naţiunilor, concomitent sporirea competitivităţii produselor autohtone duce la majorarea volumului exportului şi diminuarea deficitului balanţei comerciale. Teza dată se înscrie în categoria lucrărilor, ce prezintă atît importanţă teoretică, cît şi practică, pentru a pune în valoare problemele esenţiale ale comerţului exterior.
Pentru a evidenţia problemele esenţiale ale comerţului exterior, ne-am propus drept scop al lucrării conturarea interdependenţei dintre evoluţia comerţului exterior şi modalităţile de creştere a eficienţei comerţului exterior al Republicii Moldova, prin elucidarea factorilor ce ar facilita şi impulsiona comerţul exterior al Republicii Moldova şi a competitivităţii bunurilor autohtone.
Printre scopurile principale ale acestei teze de licenţă pot fi menţionate următoarele:
• definirea şi explicarea comerţului exterior, a teoriilor contemporane a comerţului interneţional;
• analiza evoluţiei comerţului exterior al Republicii Moldova în perioada anilor 2006-2012, şi participarea acestei ţări la relaţiile economice internaţionale; 
• analiza avantajului comparativ a grupelor de mărfuri în anii 2008-2012;
• analiza politicii protecţioniste şi influenţa ei asupra competitivităţii bunurilor moldoveneşti; 
• analiza strategiilor de creştere a eficienţei exportului, şi posibilitatea aplicării lor în cadrul politicii comerciale a R. Moldova;
• formularea concluziilor referitor la situaţia actuală a comerţului exterior al Moldovei.
Suportul metodologic a tezei de licenţă o constituie lucrări şi studii de valoare ştiinţifică în domeniul economiei şi comerţului internaţional. Printre ele menţionăm lucrările lui Irving E. Kravis, M.V. Posner, R. Vernon, economistul suedez Staffan Burenstam-Linder, economiştii australieni H.G. Grubel si P.J. Lloyd, specialiştii neoclasici P.B. Kenen, G.C. Hufbauer si D.B. Keesing, ș.a. Metoda ştiinţifică de abordare a conţinutului lucrării o constituie analiza şi sinteza sistemică şi complexă a importurilor, exporturilor, balanței comerciale. 
Baza informaţională o constitue datele oficiale a anuarelor statistice, legislaţiei şi a actele normative ale RM.
Lucrarea este structurată în trei capitole. Capitolul I ,,Aspecte metodologice ale comerţului exterior şi ale competitivităţii” prezintă abordări teoretice contemporane a comerţului internaţional, analiza corelaţiei dintre competitivitate şi avantaj competitiv. 
Al doilea capitol „Tendinţe estimate ale dezvoltării comerţului exterior moldovenesc” este compus din două paragrafe şi ţine de partea practică a lucrării. Primul paragraf este consacrat analizei comerţului exterior la etapa contemporană şi sa pus accent pe analiza evoluţiei comerţului Republicii Moldova pe aa. 2006-2012, reprezentînd structura şi dinamica schimburilor comerciale. În al doilea paragraf este efectuată analiza structurii comerţului exterior şi competitivitătii produselor autohtone.
În capitolul III ,,Strategii de ameliorare a situaţiei în comerţul exterior” am făcut analiza corelaţiei dintre politica pretecţionistă şi competitivitatea bunurilor moldoveneşti. Tot în acest capitol mă refer şi la măsurile de promovare a mărfurilor autohtone pe pieţele externe. Acestea se divizează în măsuri promoţionale şi măsuri de stimulare a exporturilor, fiecare din ele fiind analizate mai detaliat în context. 
În concluzie am expus ideile de bază care au fost studiate pe parcursul cercetării, precum și concluziile deduse din contextul lucrării.
CAPITOLUL I ASPECTE METODOLOGICE ALE COMERŢULUI EXTERIOR ŞI ALE COMPETITIVITĂŢII
1.1 Comerţul exterior: particularităţile şi caracteristicile de bază 
Comerţul este cea mai veche şi cea mai importantă legătură economică între naţiuni, este parte integrantă a comerţului internaţional şi include exportul, importul, reexportul şi tranzitul. 
Exportul reprezintă activitatea desfăşurată de persoanele autorizate de a vinde bunuri şi servicii în alte ţări.


Fisiere în arhivă (1):

  • Cai de Sporire a Competitivitatii Bunurilor Autohtone.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Legile Republicii Moldova. Hotărârile Guvernului Republicii Moldova
Legea cu privire la reglementarea de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8.06.2007; Monitor oficial al R.Moldova nr.119-120/838 din 18.09.2007
Legea privind măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgardare nr.820-XIV. 17.02.2000 / Monitor oficial al R.Moldova nr.5-7/13 din 18.01.2001
Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate nr.451-XVII, 30.07.2007 / Monitor oficial al R.Moldova nr.44-9/136 din 18.12.2007

Materiale instructive şi metodice
Anuar statistic de comerţ exterior al Republicii Moldova, Chişinău, 2012, 504p.
Baza de date a Biroului Naţional de Statistică, Direcţia comerţului exterior (www.statistica.md)
Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate în cadrul regimurilor preferenţiale cu Uniunea Europeană şi statele care acordă Republicii Moldova Sistem Generalizat de Preferinţe/ Monitor oficial nr.40.41/98 din 26.02.08.

Monografii, cărţi
Albu Alexandru. Cooperarea economică internaţională / Bucureşti, 1995 – 168p.
Bal, Ana. Dumitrescu, Stelian. Economia Mondială / Bucureşti: Editura Economică, 1999 – 368p;
Cristache S. E. Metode statistice de calcul şi analiză a eficienţei economice în comerţ / Bucureşti: Editura ASE, 2003 – 308p;
Drăgan, Gabriela. Fundamentele comerţului internaţional / Bucureşti: Editura ASE, 2004 – 290p;
Galaju Ion. Economia mondială: cooperarea economică internaţională / Chişinău, ASEM, 1999, p.23-67.
Ignat Ion, Pralea Spiridon. Economia mondială. / Iaşi, 1994, p.63-84.
Miron Dumitru.Comerţ internaţional / Bucureşti: Editura ASE, 2003 – 298p.
Osadcii, Valentin. Comerţ internaţional / Chişinău, 1999 – 318p; 
Patriche, Dumitru. Politici, programe, tehnici şi operaţiuni de comerţ / Bucureşti: Editura Economică, 2003 – 378p;
Patriche, Dumitru. Tratat al economiei comerţului. Bucureşti: Editura Eficient, 1998 - p212;
Pisaniuc, Maia. Politica de dezvolare regională a Republicii Moldova în perspectiva integrării în UE // Integrarea economică şi competitivitatea economică: simpoz. şt. –vol.3, Chişinău, 2004 - p127-129;
Popa, Ioan. Tranzacţii Internaţionale – politici, tehnici, instrumente / Bucureşti: Editura Recif, 1992 – 412p;
Prisecaru, Petru. Politici comune ale Uniunii Europene / Bucureşti: Ed. Economică, 2004. – 213 p.
Railean, Valentin. Borş, Vilena. Studionov, Corina. Republica Moldova şi integrarea economică europeană /. Chişinău 2000. – 224 p.
Stoian, Ion; Emilia, Dragne. Comerţ intenaţional, tehnici şi proceduri/Bucureşti: Editura Caraiman , 1997- 582p;
Sută, Nicolae. Sultana, Sută. Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane / Bucureşti: Editura Economică, 2003 – 460p; 
Sută, Nicolae. Integrarea economică europeană / Bucureşti: Editura Economică, 1999– 352p;
Valentin Răilean. Business internaţional / Chişinău, 1998 – 168p.
Ungureanu, Oleg. Integrarea Europeană: curs universitar; Chişinău, 2001 – 79p; 

Articole din reviste şi ziare
Harcenco Dorina, Comerţul Moldovei şi României cu Uniunea Europeană: analiză comparativă//Economica, Nr.1/2006.
Juravschi, Lucia. Uniunea Europeană – model de integrare la nivelul cel mai aprofundat // Revista economică. – 2004. – Nr 4 (17). - P.98-108.
Juravschi Nicolaie, Juravschi Lucia, Dorina Harcenco, Aspecte privind stimularea exporturilor Republicii Moldova către Uniunea Europeană//Revista Economică, Nr.2 (27)/2006, Chişinău – Sibiu, 2006.
Postică Constantin, Impactul factorilor externi asupra exportului ţărilor în dezvoltare//Economica, Nr1, 2007.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!