Calculația costului complet - Obiectiv al contabilității de gestiune

Cuprins licență

CAPITOLUL 1 
COSTURILE SI IMPORTANTA CALCULATIEI COSTULUI COMPLET
1.1 Tipologia costurilor la S.C. SIDERURGICA S.A. Hunedoara 
1.2 Calculatia costurilor - obiectiv fundamental al contabilitatii de gestiune 
1.2.1 Rolul calculatiei costurilor in activitatea de conducere a intreprinderii 
1.2.2 Domeniile calculatiei costurilor
CAPITOLUL 2 
IMPLEMENTAREA CENTRELOR DE COSTURI LA S.C. SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA
2.1 Scopul si obiectivele urmarite prin implementarea costurilor 
2.2 Definirea si delimitarea unui centru 
2.3 Centre de costuri si centre de responsabilitate 
2.4 Definirea si caracterizarea centrelor de costuri si de responsabilitate 
2.5 Informatii de intrare si de iesire. Informatii stocate ale unui centru de costuri 
2.6 Performantele unui centru de costuri, masurarea performantei 
2.7 Corectarea abaterilor 
2.8 Cantitati, norme de consum, unitati de masura 
2.8.1 Unitati de masura si utilizarea lor in cadrul centrelor 
2.8.2 Norme de consum 
CAPITOLUL 3 
CALCULATIA COSTURILOR LA S.C. SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA
Calculatia costurilor activitatii in cadrul Laminorului de Profile Usoare de la S.C. SIDERURGICA S.A. Hunedoara
CAPITOLUL 4 
COSTURILE REFLECTATE PRIN PRISMA STANDARDULUI INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS2 CU APLICABILITATE PRACTICA LA S.C. SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA
4.1 Obiectiv 
4.2 Evaluarea stocurilor 
4.3 Costul stocurilor 
4.4 Tehnici de masurare a costurilor 
4.5 Tratament contabil de baza 
4.6 Valoarea realizabila neta 
4.7 Data intrarii in vigoare 
CONCLUZII SI PROPUNERI 
ANEXE 
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență

Importanta deosebita ce trebuie acordata costului deriva si din sporirea continua a schimburilor de marfuri pe piata externa, unde devin competitive numai acele produse care au parametrii ridicati si un cost redus. In aceste conditii orice conducator, trebuie sa dispuna de informatii utile asupra costurilor, informatii care caracterizeaza modul de organizare a proceselor de productie, a functionarii intregului angrenaj al unitatilor. Costul este, in cele din urma, indicatorul care jaloneaza si structura productiei, in sensul ca orienteza procesul de fabricatie spre executia produselor solicitate de piata, rezulta, deci, ca informatia costurilor ca parte a sistemului informational economic al unitatii cuprinde o arie complexa din activitatea unitatii, antrenand o serie de factori tehnici si economici pentru realizarea valorii economice a unui produs, valoare care cuprinde : valoarea de intrebuintare, valoarea de schimb si costul care alaturi de celelalte elemente constituie baza stabilirii preturilor.
Prin continutul sau eterogen si complex, costul este un indicator care inmanuncheaza consumurile de valori si de munca vie in procesul de productie, precum si transformarea si incorporarea lor in produsul finit. In aceste conditii orice conducator din cadrul unitatii, incepand cu seful de echipa si pana la managerul unitatii, trebuie sa fie informat despre nivelul si evolutia costurilor, in vederea luarii unor decizii eficiente.
Intrucat nivelul costului este influentat in egala masura de aportul cadrelor tehnice si economice din cadrul unitatii se impune o conlucrare fructuoasa a acestor doua categorii profesionale, conlucrare care se poate realiza prin formarea de grupe mixte de lucru in cadrul compartimentelor tehnice, de productie, de cercetare si proiectare. Datele si informatiile rezultate din aceste analize sunt utile factorilor de decizie la:
- controlul si analiza costurilor pe faze sau operatii tehnologice, pentru fiecare produs si loc generator de costuri;
- conducerea operativa a unitatii, prin precizarea atributiilor si controlul modului de indeplinire a sarcinilor;
- stabilirea rezultatelor financiare finale;
- aprecierea indeplinirii sarcinilor de catre compartimentele unitatii;
- stabilirea deciziilor pentru normalizarea si optimizarea procesului economic;
Intrucat luarea unei decizii presupune existenta mai multor informatii, rezulta ca alegerea unei decizii optime este functie de numarul informatiilor, iar valoarea ei este proportionala pana la un punct cu gradul de eterogenitate al informatiilor. Este concludenta in acest sens corelatia existenta intre calitatea unei decizii, complexitatea activitatilor din cadrul unitatii si cantitatea de informatii furnizata, decizia atingand punctul optim in momentul existentei unui volum semnificativ de informatii.
Pentru cresterea rolului informatiei din domeniul costurilor si a sporirii eficientei in cadrul unitatii, se impune compartimentelor de specialitate, sa-si concentreze atentia si sa afecteze mai mult timp fixarii in mod fundamental a planului costurilor la nivelul centrelor de costuri, iar prin urmarirea operativa a acestora sa informeze factorii decizionali asupra abaterilor de la normele cantitative si valorice, in vederea luarii masurilor ce se impun. Atata timp cat informatia costurilor nu furnizeaza aceste date la timp si structurate pe cauze si responsabilitati, nu serveste interesele majore ale unitatii si nu-si poate indeplini in bune conditii rolul de instrument al conducerii unitatii.
Costul complet este acel tip de cost care cuprinde totalitatea cheltuielilor incorporabile in costul unui produs delimitate in costuri directe si costuri indirecte. Acest cost reprezinta totalitatea cheltuielilor cu caracter direct afectabile unui obiect si a cheltuielilor indirecte imputate sau, mai degraba, un cumul de cheltuieli aferente proceselor - productie - vanzare.
Cunoasterea costului complet are ca scop furnizarea informatiilor de natura sa faciliteze luarea deciziiilor celor mai adecvate. Importanta acestor informatii consta in aceea ca acestea furnizeaza indicii de natura sa faciliteze influentarea celor care pot actiona asupra componentelor costului complet , deoarece intr-o economie de piata intr-o unitate de productie trebuie cautate acele solutii pentru a obtine cea mai buna adecvare posibila intre cheltuielile si utilitatile pe care acestea le creeaza.
Aceasta se poate realiza doar daca se va actiona in directia organizarii si perfectionarii calculatiei costurilor precum si in functionarea sistemului informational al costurilor in asa fel incat sa corespunda necesitatilor de cunoastere pe fiecare treapta organizatorica din cadrul unitatii.
Noile cerinte ale organizarii activitatii din cadrul intreprinderii, impun elaborarea unui sistem informational economic operativ, fapt ce reclama o noua orientare in alegerea modelelor de calculatie in vederea obtinerii unor costuri pertinente. Costul, ca rezultat al activitatii economice, este pertinent atunci cand este relevant, exact, operativ si actual. Pe baza acestuia, activitatea de conducere de la diferite niveluri urmeaza a se infaptui in mod ordonat si organizat de asa maniera ca sa se realizeze in totalitate obiectivele inscrise in activitatea unitatii.
Sistemul informational al costurilor, nefiind un scop in sine, ci subordonat procesului decizional, trebuie in asa fel organizat incat sa asigure urmarirea tuturor consumurilor de valori pe intregul flux al procesului de productie. Organizarea evidentei costurilor si a calculatiei, a intregului proces de informare privitor la costuri, genereaza asa cum s-a constatat in practica economica si a procesului decizional o serie de cerinte:
- informatia costurilor sa fie operativa, adica sa poata fi receptionata de organul conducator in timp util, pentru a se putea actiona in momentul oportun, in scopul cercetarii traiectoriei de desfasurare a procesului de productie generat de costuri. Orice informatie care nu serveste la timp decidentului se ,,invecheste", isi pierde valoarea de intrebuintare. In domeniul costurilor acuitatea operativitatii in informare este atat de esentiala, incat le intrece pe multe altele. Daca costul se cunoaste numai dupa ce s-a fabricat produsul respectiv, inseamna ca informatia in cauza nu are decat un caracter constatator si nu poate servi decat unei eventuale prognoze de lunga perspectiva;
- informatia costurilor trebuie sa fie completa, dar strict detaliata, in mod gradat, astfel incat fiecare organ de conducere sa primeasca numai acele informatii, care ii sunt necesare pentru indeplinirea sarcinilor sale, excesul si lipsa de informatii fiind daunatoare;
- informatia trebuie sa fie exacta si relevanta, asigurand in acest caz o valoare optima deciziei;
- informatia trebuie sa fie concentrata, univoca, documentata si numerica;
- informatia sa fie succinta, cu evidentierea interdependentelor;
- informatia sa soseasca la momentul oportun decidentului;
- informatia sa aiba capacitatea de a se integra, adica posibilitatea ca pornind de la o informatie initiala, prin calcule sa se obtina o noua informatie derivata;
Realizarea ingemanata a cerintelor enumerate, concomitent cu aplicarea unor metode evoluate de calculare a costurilor, creeaza conditiile realizarii unui proces modern de conducere, capabil sa raspunda operativ la cateva intrebari fundamentale care sa caracterizeze in ultima instanta eficienta economica si anume:
- cat s-a produs zilnic pe fiecare sectie si pe ansamblul unitatii
- care este nivelul beneficiului din ziua respectiva;
- in ce raport se afla rezultatele efective, comparativ cu cele programate;
- care sunt cauzele abaterilor;
Solutionarea unor astfel de probleme in domeniul informatiei asupra costurilor nu este simpla si nu trebuie sa constituie o preocupare sporadica a practicienilor si teoreticienilor care actioneaza in acest domeniu. In practica unitatilor noastre economice s-au conturat unele incercari de imbunatatire a situatiei, rezultatele fiind insa destul de modeste. Principalele cauze care au influentat dezvoltarea lenta a acestui proces sunt urmatoarele:
- majoritatea managerilor de unitati considera ca problemele costurilor si ale contabilitatii in general, privesc exclusiv pe conducatorul compartimentului financiar - contabilitate. Aceasta conceptie perimata astazi isi gasea locul in conditiile in care unitatea avea ca obiectiv unic realizarea cantitativa a programului de productie. Astazi insa, cand pe prim plan se situeaza aspectul eficientei, costul complet este indicatorul de apreciere a intregii activitati, fapt pentru care responsabilitatea nivelului costului cuprinde o arie vasta, incluzand pe toti factorii de influenta, cadre tehnice si economice din unitate;
- alegerea modelului economic al pachetului de informatii privitor la costul complet, nu este in exclusivitate o problema contabila si nici de organizare a contabilitatii. Aceasta este o problema de organizare de unitati de ansamblu, care trebuie sa-si aleaga si sa folosesca cel mai corespunzator model de calcul, urmarire si informare a costurilor complete;


Fisiere în arhivă (9):

  • Titlul lucrarii.doc
  • Fisierul 4.doc
  • Fisierul 3.doc
  • Fisierul 2.doc
  • Fisierul 1.doc
  • costuri Licenta.xls
  • balantametal.xls
  • ANALIZA 2003 03 Licenta.xls
  • 2003.03 Licenta.xls

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Babaita V., Grosu C. - Contabilitate si calculatia costurilor, vol.III, Timisoara, 1987
2. Babaita V., Epuran M., Grosu C. - Contabilitate si control de gestiune, Editura Economica, Bucuresti, 1999
3. Baciu A. - Costurile, organizare, planificare, contabilitate (financiara si de gestiune), calculatie, control si analiza economico - financiara, Editura Dacia, Cluj - Napoca, 2001
4. Cazan E., Buglea A., Popa Lala I. - Analiza economico - financiara, Editura Mirton, Timisoara, 1998
5. Grosu C. - Sistemul informational contabil de gestiune, Editura Orizonturi Universitare, 1998
6. Olariu C. - Conducerea intreprinderii prin costuri, Editura Facla, 1975
7. Olariu C. - Costul si calculatia costurilor, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1977
8. Oprea C. - Calculatia costurilor, Revista Finante Credit Contabilitate nr.11 - 12, 1995
9. Pantea I. - Contabilitate de gestiune, Editura Intelcredo, Deva, 1994
10. Parvu F. - Costuri si fundamentarea deciziilor, Editura Economica, Bucuresti, 1999
11. Ristea M., Possler L. Ebbenken K. - Calculatia si managemetul costurilor, Editura Teora
12. Ristea M. - Modelul contabilitatii interne de gestiune a agentilor economici, Revista Finante Credit, Contabilitate nr. 2/1993
13. Stancu I.
- Finante. Teoria pietelor financiare. Finantele intreprinderilor. Analiza si gestiunea financiara, Editura Economica, Bucuresti, 1996
14. Tabara N., Horomnea E. - Contabilitatea de gestiune si procesul decizional, Revista Gestiunea si contabilitatea firmei nr. 6 / 1998
15.***Legea contabilitatii nr. 82/1991 si regulamentul ei de aplicare


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!