Lucrări de Licență pentru domeniul Calculatoare

doc, ppt

Structuri de Date în Limbajul Java

Motivaţia lucrării Structurile de date reprezintă modalitatea în care datele sunt dispuse în memoria calculatorului(sau păstrate pe disc). Algoritmul reprezinta procedura pe care programele le efectuiaza pentru a manipula datele din aceste structuri. Lucrarea trateaza subiectul structurilor de date şi al algoritmilor utilizaţi în programarea la calculator.În lucrare, voi trece în revistă, principalele structuri de date despre care vor fi analizate. Printre alte structuri de date, se găsesc şi liste înlănţuite , arbori binari.Algoritmii pot manipula datele din aceste structuri în mai mul... vezi detalii

doc

Exploatare și deservirea calculatoarelor - crearea de imagini animate pentru web utilizând Adobe Photoshop

INTRODUCERE Internetul a progresat extrem de rapid în aceşti ultimi ani. Odată un tărâm al academicienilor, cercetătorilor şi al agenţiilor de apărare, Internetul şi părţile sale asociate devin foarte repede un mediu utilizat pe larg, un mod de a realiza comunicarea între indivizi, companii şi locuitorii din toată lumea. Ca parte a Internetului, World Wide Web este forţa predominantă în dezvoltarea globală a interconectării calculatoarelor. Limbajul său este simplu, interfeţele sunt atractive şi prietenoase şi este adaptabil la o gamă mare de întrebuinţări. Există situri Web pentru vânzar... vezi detalii

doc

Modele dinamice ale pieței de capital

Capitolul 1. Noţiuni fundamentale privind modelele economico-matematice si piaţa de capital Modelarea economică reprezintă o disciplină economică de granită cu matematica si tehnica de calcul ce se ocupă de fundamentarea deciziei in condiţii de rentabilitate si eficienţă pentru producător,cu ajutorul unor modele economice elastice si cu posibilitatea utilizării tehnicii simulării. Conceptul de model este relativ nou in comparaţie cu metoda modelării,care a apărut odată cu preocuparea oamenilor pentru cunoasterea ştiinţifică.Modelul poate fi definit ca o reprezentare abstractă si simplific... vezi detalii

doc

Tehnologia agenților software

Introducere Inca de la începutul secolului trecut, oamenii au fost fascinaţi de ideea unor agenţii non-umane. Cuvântul "robot" isi are originea in limba ceha si a devenit popular după punerea in scena a piesei lui Karel Capek, in 1921, : " RUR: Rossum Universal Robots ". In timp ce robotii lui Capek erau lucrători in fabrica, publicul a imbratisat câteodată termenul de robot ca fiind un "servitor digital" care, intr-o zi, va pluti prin sufragerie realizând sarcinile zilnice de buna întreţinere a casei. In pofida acestui început inocent, imaginea publica dominanta asupra inteligentei artifi... vezi detalii

doc

Soft educațional pentru învățarea limbii engleze

ARGUMENT Continua dezvoltare şi răspândire a tehnologiei informaţiei continuă să surprindă încă şi astăzi. Dacă în anii ‚’70 sau ’80 oamenii când auzeau cuvântul ”calculator” se gândeau la un lucruru foarte scump si greu de utilizat şi procurat, astăzi omenirea este mult mai deschisă spre nou, spre tehnologie şi implicit spre cunoaştere. Utilizarea calculatorului a deschis noi orizonturi şi căi de comunicare între oameni, contribuie la informarea şi socializarea populaţiei de pe întreg globul, şi deci, a educaţiei. Lucrarea de faţă prezintă un soft educaţional pentru predarea limbii engle... vezi detalii

docx

Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic

Introducere Sistemul financiar bancar ce are ca obiect instrumentele şi tehnicile de plată reprezintă un domeniu de pregnantă importanţă în desfăşurarea operaţiunilor economice şi financiare în economia de piaţă. Evoluţiile în domeniu, care au fost determinate atât de creşterea considerabilă a dimensiunilor fluxului de plăţi şi respectiv de eforturi organizatorice de a opera cu maximă eficienţă, dar şi cu tehnologii noi angajate în domeniu au condus la constituirea unui segment independent de abordare ştiinţifică a sistemului bancar. Sistemul financiar bancar, ca o parte specifică a re... vezi detalii

doc

Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport

Introducere Progresul tehnico-economic la etapa actuală cuprinde o sferă din ce în ce mai largă a activităţii umane, influienţînd deci şi modul în care aceasta se efectuiază. El oferă o gamă largă de posibilităţi, nefolosirea cărora ar fi ineficientă pentru USE. Deci pentru o activitate economică profitabilă şi respectiv prosperă este nevoie de o folosire la maximum a posibilităţilor pe care le oferă timpul. Pentru îndeplinirea acestui scop este nevoie de un şir de activităţi, care se includ în proiectarea sistemelor informatico-economice, fără care adaptarea sistemului informatic la medi... vezi detalii

doc

Teză de licență - formarea unui portal informativ

Introducere Actualitatea temei: Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip de activitate, informaţia este recunoscută drept resursă principală, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sînt tehnologii de bază, iar mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic – un mediu de existenţă a omului. Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane, un nou mod de viaţă calitativ superior care implică folosirea intensă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane. Societ... vezi detalii

doc

Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă

INTRODUCERE Activitatea umană desfăşurată în indiferent care domeniu presupune folosirea unei cantităţi mai mici sau mai mari de informaţie. Această informaţie este manevrată prin intermediul datelor păstrate pe diverşi suporţi de memorie externă. Prelucrarea datelor a devenit astăzi o activitate cu pondere mare în activitatea curentă a societăţii moderne. Apariţia calculatorului electronic a permis reducerea timpului de prelucrare a datelor şi creşterea calităţii lucrărilor datorită eliminării erorilor generate de oboseala sau neatenţia operatorilor umani. La ora actuală calculatorul a ... vezi detalii

doc

Ecosisteme digitale

Intrоduϲеrе Ρiеţеlе nu rеuşеsϲ să еvidеnţiеzе vɑloɑrеɑ mɑjorităţii sеrviϲiilor dе еϲosistеm. Sеmnɑlеlе dе рrеţ ехistеntе rеflеϲtă, în ϲеl mɑi bun ϲɑz, numɑi o рroрorţiе din vɑloɑrеɑ totɑlă ϲɑrе ϲorеsрundе furnizării ɑlimеntеlor, ɑреi sɑu ϲombustibililor. Ϲhiɑr şi în ɑϲеst ϲɑz, рrеţurilе рot fi distorsionɑtе sɑu să sе рroduϲă bеnеfiϲii fără să ехistе o trɑnzɑϲţionɑrе ɑ vɑlorii ре рiɑţă. Vɑloɑrеɑ ϲеlorlɑltе sеrviϲii dе еϲosistеm nu еstе rеflеϲtɑtă, o ехϲерţiе fiind sеrviϲiilе ϲɑrе sрrijină turismul. Ghɑzoul şi ϲolɑb. (2009) ϲonsidеră ϲă folosirеɑ mеϲɑnismеlor dе рiɑţă şi, în sреϲiɑl, ɑ ΡΕ... vezi detalii

doc, ppt, jpg, gif, bmp, html, db

E-Learning

Premizele crearii societatii informationale au fost asigurate prin producerea masiva si raspândirea vertiginoasa a calculatoarelor electronice, care a permis individului, organizatiei, natiunii si societatii în ansamblu prelucrarea unui volum din ce în ce mai mare de date într-un interval de timp din ce în ce mai redus si într-un spatiu deschis. Concomitent cu cresterea vitezei de prelucrare a datelor si a capacitatii de stocare a acestora, calculatoarele electronice au devenit „personale”, conducând astfel la dezvoltarea personalizata a utilizatorului, si, ca factor esential, au fost inte... vezi detalii

doc

Stocurile

CAPITOLUL 1 ROLUL ŞI IMPORTANŢA STOCURILOR Problematica stocurilor a apărut pe fondul unor intense frământări de creare şi dezvoltare a marii industrii care a generat multiplicarea punctelor de producţie şi de consum, dispersarea pe teritorii întinse a acestora, creşterea continuă şi nemaiîntâlnite a circulaţiei mărfurilor. S-a manifestat mai întâi ca practică, iar mai apoi ca teorie ştiinţifică, făcându-se astfel trecerea de la forma involuntară la forma conştientă, deliberată, cuprinzând domenii şi activităţi tot mai diverse. Ca urmare, s-a dezvoltat o bogată literatură privind gestiune... vezi detalii

doc, jpg, gif, htm, html, class, mid

Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi

INTRODUCERE În această lucrare sunt descrise uele dintre cele mai populare servicii ale Internet-ului World Wide Web (Pînza de Păiangen Mondială), numit şi WWW sau Web. Astăzi, Web-ul reprezintă vîrful de lans al dezvoltării tehnologiilor Internet. Cu alte cuvinte Web-ul este aşezat pe nivelul cel mai de superior al Intemet-ului şi de la început trebuie să înţelegeţi Internet-ul şi relaţia acestuia cu Web-ul pentru a forma o bază de cunoştinţe despre Web. Internet - este o comunitate de reţele de calculatoare, un mediu informatic global cu resurse imense şi o gamă largă de servicii. In ... vezi detalii

doc

Extragerea Adreselor URL din Pagini Web cu Ajutorul Expresiilor Regulate în SGBD-ORACLE

INTRODUCERE Oracle este cel mai răspîndit Sistem de Gestiune a Bazelor de Date Relaţionale (Relaţional Database Management System - RDBMS) din lume Profesioniştii din domeniul Tehnologiei Informaţiei (IT) consideră că produsul Oracle satisface cerinţele de baze de date din domeniile in-dustrial, financiar, farmaceutic şi al telecomunicaţiilor din întreaga lume Bazele de date Oracle sunt instalate pe toate tipurile importante de calculatoare şi rulează sub principalele sisteme de operare existente Există versiuni de Oracle pentru platforme de la calculatoarele portabile modeste până la serv... vezi detalii

doc

Crearea unui Magazin Electronic

Introducere Ţelul acestei diplome este elaborarea unui magazin electronic, dirijarea şi urmărirea după funcţionalitatea lui, înregistrarea în reţeaua globală. În prezent nu mai este necesar de explicat ce este Internet-ul. Cei mai mulţi oameni, care se ocupă cu business-ul, ştiinţa, producţia, într-un mod sau altul, au o închipuire despre aceasta. Întrebarea care predomină este despre eficacitatea întrebuinţării Internet-ului într-un domeniu concret. Şi domeniul cel mai întrebat este business-ul. Unul din momentele cheie este întrebuinţarea Internet-ului într-unul din domeniile business-... vezi detalii

Hopa sus!