Calculul Rigidității și al Deformațiilor Strungurilor Normale și ale Mașinilor de Găurit Radiale

Cuprins licență Cum descarc?

CUPRINS
CAPITOLUL 1. Proiectarea cinematicã a cutiei de viteze 1
1.1 Consideraţii generale 1
1.2 Stabilirea schemei cinematice 2
1.3 Reţeaua structuralã 3
1.4 Diagrama turaţiilor 3
1.5 Calculul numărului de dinţi 4
CAPITOLUL 2.Determinarea solicitărilor la maşini-unelte 8
2.1.Solicitări în cazul strungurilor normale 8
2.2.Solicitări în cazul maşinilor de frezat cu consolă 13
2.3.Solicitări în cazul maşinilor de găurit radiale 17
2.4.Rigiditatea maşinilor-unelte 19
2.4.1.Definirea rigidităţii 19
2.4.2.Calculul rigidităţii strungurilor normale 20
2.4.3.Rigidităţi şi deformaţii la maşini de găurit radiale 23
2.4.4.Influenţa formei secţiunilor şi a materialului asupra rigidităţii 25 
2.5. Angrenaje 30
2.5.1 Materiale utilizate pentru execuţia roţilor dinţate 30
2.5.2 Calculul modulului roţilor dinţate 31
2.5.3 Calculul distanţei între arbori 35
2.6. Alegerea arborilor 36
2.6.1 Materiale recomandate pentru arbori 36
2.6.2 Dimensionarea la torsiune 37
2.6.3 Dimensionarea la solicitări compuse 37
2.6.4 Verificarea arborilor la oboseală 48
2.6.5 Calculul deformaţiilor la încovoiere 49
2.6.6 Soluţii constructive şi de montaj 52
2.7. Calculul şi alegerea rulmenţilor 53
2.8. Calculul asamblărilor prin pene 54
2.9. Calculul asamblãrilor prin caneluri 55
2.10. Calculul transmisiei prin curele 57
CAPITOLUL 3. Tehnologia de execuţie a reperului roată dinţată 59
3.1.Analiza constructiv - funcţionalã a piesei de executat 59
3.1.1 Alegerea materialului 59
3.1.2 Tratamentul termic 60
3.2. Alegerea semifabricatului 60
3.3. Prelucrarea mecanicã a roţii dinţate 61
3.4. Finisarea danturii roţii dinţate 61
3.5. Calculul timpului de bazã 62
3.6. Măsuri de protecţie a muncii la maşinile de ascuţit scule 72
CAPITOLUL 4. Proiectarea echipamentului tehnologic 75
4.1.Proiectarea cuţitului roatã de mortezat 75
4.1.1. Analiza constructivă şi tehnologicã a piesei 75
4.1.2. Alegerea schemei de aşchiere 76
4.1.3. Alegerea materialului şi tratamentul termic 78
4.1.4. Stabilirea parametrilor geometrici 78
4.1.5. Regimul de aşchiere 79
4.1.6. Calculul constructiv al sculei 83
4.1.7. Stabilirea tipului de poziţionare - fixare a sculei 86
4.1.8. Calculul de rezistenţã şi rigiditate al sculei 88
4.1.9. Stabilirea schemei de ascuţire a sculei 88
4.1.10. Norme de protecţia muncii 90
4.2.Proiectarea broşei pentru canal de pană 91
4.2.1. Alegerea schemei de prelucrare 91
4.2.2. Alegerea materialului sculei şi tratamentul termic 91
4.2.3. Stabilirea parametrilor geometrici 92
4.2.4. Stabilirea prin calcul a regimului de aşchiere şi calculul consumului specific de scule 93
4.2.5. Calculul constructiv al sculei 96
4.2.6. Calculul de rezistenţă al sculei 99
4.2.7. Controlul şi ascuţirea broşelor 100
4.2.8. Principalele operaţii tehnologice 100
4.2.9. Condiţii generale de calitate 101
4.2.10. Norme de protecţia muncii 102
4.2.11. Tehnologia de exploatare a broşelor 102
CAPITOLUL 5. Studiul eficienţei economice 104
5.1.Prezentarea tehnologiei de fabricaţie 104
5.2.Întocmirea planului anual de reparaţii 104
5.3. Determinarea fondurilor de timp de funcţionare şi a normelor de timp pe tipul de maşinã unealtă 105
5.4. Determinarea productivitãţii anuale pe tipuri de maşini-unelte 110
5.5. Determinarea tipului de producţie. Metoda indicilor de constanţă 111
5.6. Amplasarea locurilor de muncã, a maşinilor şi utilajelor 114
5.7. Dimensionarea suprafeţelor 115
Anexa 123
Bibliografie 124


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
PROIECTAREA CINEMATICĂ A CUTIEI DE VITEZE
1.1.CONSIDERAŢII GENERALE
Cutiile de viteze constituie mecanismele de reglare ale lanţurilor cinematice principale cu mişcare de rotaţie la arborele principal sau rectilinie la organul de lucru.
Cutiile de viteze cu reglarea discretă a turaţiilor trebuie sã asigure la ieşire o gamă de turaţii având q trepte, mişcarea de rotaţie transmiţându-se direct arborelui principal sau este transfomatã în mişcare rectilinie, continuă sau alternativã, a organului de lucru, în funcţie de destinaţia maşinii-unelte. Cele q turaţii sunt ordonate în progresie geometrică având termenul general:
nj= nlj-1
Datele necesare proiectării unei cutii de viteze cuprind urmãtoarele:
- raportul de reglare a turaţiilor Rn sau numãrul de comutări q;
- turaţia minimă nl;
- raţia de bazã a şirului de turaţii ;
- puterea maximă necesară la ieşire sau puterea motorului electric de antrenare;
- tipul şi destinaţia maşinii-unelte;
- alte specificaţii : frecvenţa comenzilor necesare reglării turaţiilor,în funcţie de care se va alege soluţia pentru mecanismele de reglare (cu roţi de schimb, comandate individual manual din exterior prin manete sau butoane, comandate prin sisteme centralizate, structuri mixte, comandate automat ) ; felul motorului electric (cu una sau mai multe turaţii ) etc. 
Pentru strunguri normale de reglare al turaţiilor este:
Strunguri normale Rn
40-120
Pentru valoarea relaţiei din tema de proiectare şirul turaţiilor realizate este:
=1,26 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160
200 250 315 400 500 630 800 1000 1250
1.2. STABILIREA SCHEMEI CINEMATICE
Numărul total de comutări se împarte pe grupe cinematice, în funcţie de mecanismele specifice reglãrii turaţiilor în trepte ce urmeazã a fi utilizate . Se obţine în acest fel formula structurală a cutiei de viteze a cãrei expresie generalä este
q=q1x1x q2x2x …xqpxp
La alegerea unuia dintre mecanisme se va ţine seama de condiţiile de condiţiile restrictive impuse angrenajelor ce alcătuiesc o grupă cinematică: imin= ¼ ; imax2 şi deci raportul de reglare al grupei cinematice Rj=8.
Raportul de reglare al grupei cinematice poate fi exprimat prin relaţia:
Rj= =xj(qj-1)
în care: j-raţia grupei cinemtice;
xj-indicele de structură;
qj-numărul de comutări realizat de grupa cinematică
xj= 
Valoarea maximă admisă pentru o grupă cinematică va fi:
xjmax= 
Formula structurală obţinută este: 18=31x33x29
Considerând că în fiecare grupă cinematică raportul de transmitere minim poate avea valoarea ¼,se verifică numărul de grupe cinematice N:
i1= ,deci N= = =2,821
Pentru că N3,rezultă că nu mai este necesar nici un angrenaj cu raport de transmitere constant,cele trei grupe cinematice satisfăcând problema raportului de transmitere total minim.
Deci de viteze va avea numărul de arbori minim 4.
Grupele cinematice sunt formate din mecanismele:
a). b).
a)-mecanism cu roţi baladoare pentru două comutări cu balador interior
b)-mecanism cu roţi baladoare pentru trei comutări cu balador interior
1.3. REŢEAUA STRUCTURALĂ
Reţeaua structurală se trasează pe baza formulei structurale a cutiei de viteze şi a schemei cinematice.
Pentru studiul de elaborare a cinematicii cutiei de viteze ca şi pentru analiza unor astfel de cutii se fo1oseşte reprezentarea graficã denumitã diagrama structuralã a cutiei de viteze.
Figura 1.3 Diagrama structurală
1.4. DIAGRAMA TURAŢIILOR
Pentru trasarea diagramei turaţiilor se va calcula raportul de transmitere minim total sub forma:
imin= i1= =a ,în care:
n1 -turaţia minimă la arboreal principal;
n0 -turaţia motorului electric.
Din relaţia anterioară se determină “distanţa” grafică dintre turaţia minimă şi turaţia motorului electric de antrenare ,exprimată în “număr de raţii”.


Fisiere în arhivă (3):

  • Calculul Rigiditatii si al Deformatiilor Strungurilor Normale si ale Masinilor de Gaurit Radiale
    • CUPRINS.doc
    • Prima pagina.doc
    • Proiec-lic.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!