Calitatea și managementul calității serviciilor hoteliere

Cuprins licență

INTRODUCERE.3
CAPITOLUL I. SERVICIILE HOTELIERE. SCURTĂ PREZENTARE
1.1. Prezentarea serviciilor hoteliere. Scurt istoric. Prezentarea lanţurilor hoteliere. Structuri organizaţionale ale hotelurilor.5
1.2. Factorii de influenţă ai serviciilor hoteliere.8
1.3. Corelaţia dintre calitate, managementul calităţii şi serviciile hoteliere.11
CAPITOLUL II. MODELE DE EVALUARE ALE CALITĂŢII SERVICIILOR HOTELIERE
2.1. Indicatori de evaluare a calităţii serviciilor hoteliere.13
2.2. Tipuri de indicatori.14
2.3. Comparaţia pe niveluri din punct de vedere al stelelor hoteliere având în vedere indicatorul de comparaţie şi indicele de calitate din modelul GAP şi SERVQUAL. .18
CONCLUZII.33
BIBLIOGARIE.37


Extras din licență

INTRODUCERE
Hotelul reprezintă o organizaţie al cărei principal scop este acela de a furniza facilităţi de cazare pentru publicul larg şi care poate, de asemenea, să ofere clienţilor unul sau mai multe din următoarele servicii: alimentaţie, curăţenia camerei, servicii de primire, spălătorie sau utilizarea unor dotări specifice.
Lucrarea de față își propune să ofere un fond de informații referitoare la calitatea și managementul serviciilor hoteliere, fiind structurată în două capitole, fiecare capitol tratând aspecte relevante cu titlul temei.
În primul capitol “Serviciile hoteliere. Scurtă prezentare” se evidențiază prezentarea serviciilor și lanțurilor hoteliere, structurile organizaționale ale serviciilor hoteliere, factorii de influență ai serviciilor hoteliere și corelația dintre calitate, managementul calităţii şi serviciile hoteliere.
Industria hotelieră este reprezentată de industria serviciilor primare de primire turistică ce furnizează turiştilor servicii de cazare şi alimentaţie – hotel, motel, pensiuni, hanuri, fiind excluse din aceasta structurile de primire care nu au spaţii de alimentaţie incluse în ele sau pe acelea care dau posibilitatea turiştilor de a-şi pregăti masa în incintă (industria serviciilor de primire turistică secundară – vile, bungalourile, satele de vacanţă, cabanele, etc.).
Conţinutul industriei hoteliere, funcţiile şi trăsăturile acesteia au evoluat în conexiune cu dezvoltarea capacităţilor de cazare şi implicarea lor în activitatea turistică, astfel, apariţia şi existenţa primelor stabilimente având ca destinaţie primirea şi găzduirea călătorilor au fost determinate de efectuarea unor deplasări în alte scopuri decât cele turistice; corespunzător, ele erau amplasate, cu prioritate, de-a lungul drumurilor sau în centrele urbane, dotările erau mai modeste iar funcţiile relativ simple.
Orice unitate comercială funcționează în condițiile concrete pe care le oferă mediul său extern, iar acest mediu de regulă este format din mai mulți factori de natură socială, economică, politică, juridică și demografică. Din această cauză mediul extern al unei unități economice se prezintă sub două forme: macromediu și micromediu.
Principalii factori de influență ai serviciilor hoteliere sunt reprezentați de factorii naturali și antropici (factori naturali de climă, resurse naturale și antropice, fauna și flora, etc.) pentru ca un anumit spațiu să fie atractiv și să aibă valoare turistică, el trebuie să ofere anumite condiții, fie naturale (peisaje naturale frumoase și nepoluate, configurație geografică echilibrată, condiții meteorologice prielnice, faună rară etc.), fie antropice (resurse de patrimoniu cultural, religios, arhitectural, etc.); factori economici și tehnici (nivelul de dezvoltare a sectorului terțiar, baza tehnicomaterială turistică), nivelul de dezvoltare al sectorului serviciilor în general și al turismului, în special, se află în strânsă legătură cu nivelul de dezvoltare economică de ansamblu; factori umani reprezentați de personalul bine pregătit din punct de vedere profesional, cu o înaltă conștiință morală, conștient de răspunderea care îi revine în actul prestației, contribuie în mod direct la realizarea unei călătorii turistice reușite și la creșterea prestigiului prestatorilor de servicii turistice.
Cel de-al II-lea capitol “Modele de evaluare ale calității serviciilor hoteliere” evidențiază aspecte privitoare la indicatorii de evaluare a calităţii serviciilor hoteliere, tipurile de indicatori și comparaţia pe niveluri din punct de vedre al stelelor hoteliere având în vedere indicatorul de comparaţie şi indicele de calitate din modelul GAP şi SERVQUAL.
Sistemul de clasificare a indicatorilor de evaluare a calității hotelurilor din România are la bază promovarea calității serviciilor oferite de către aceste stabilimente către toți clienții lor. În România, recunoașterea indicatorilor de evaluare a calității oferite de hoteluri, moteluri, pensiuni și altele diferă destul de mult de la regiune la regiune, fiind din păcate realizată încă la nivel național și chiar local și nu după niște standarde comune.
Ca indicatori de investiţie pot fi consideraţi și structura costurilor bugetului de investiţie. În structura bugetului de investiţie, terenul reprezintă 10-15% sau mai puţin, investiţia imobiliară 70-80% sau chiar mai mult, pe când investiţia mobiliară maxim 20-30%; nevoia de fond de rulment iniţială este cuprinsă în bugetul de investiţie totală, dar ea deţine o pondere relativ redusă; nivelul scăzut al stocurilor şi plata furnizorilor la un interval care poate ajunge la 60 de zile, încasarea fără întârziere a prestaţiilor, plata chenzinală a salariilor generează frecvent excedent de fond de rulment; investiţia specifică pentru o cameră cu luarea în calcul a volumului întregii investiţii a hotelului se stabileşte în funcţie de categoria de încadrare, prezenţa sau absenţa restaurantului, tipul grupurilor sanitare individuale sau comune; suprafaţa medie a camerei depinde de categoria de încadrare şi de structura spaţiilor de cazare, precum și a numărului de locuri.
Modelul SERVQUAL este o metodă de gol în măsurarea calității serviciilor hoteliere, un instrument care poate fi utilizat de către conducerea managerială în toate unitățile hoteliere, deoarece motivul acestui model este de a identifica lacunele dintre așteptările clienților și serviciile prestate efectiv la diferite etape ale furnizării de servicii și de a îmbunătăți serviciul pentru clienți. SERVQUAL a fost utilizat pentru a evalua percepția de calitate a serviciilor din punctul de vedere al turiștilor interni și internaționali, iar pentru realizarea acestui studiu datele au fost adunate din 15 hoteluri din România din zone de un interes național folosindu-se un chestionar auto-administrat.
Modelul a fost aplicat în diverse domenii, precum în industria hotelieră, turism și ospitalitate,fiind modificat în mai multe cercetări pentru a se potrivi caracteristicilor unui anumit serviciu de calitate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Calitatea si managementul calitatii serviciilor hoteliere.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Baker S., Bradley P., Huyton J., Principiile operațiunilor de la recepția hotelului, Editura All Beck, București 2005;
2. Bardi A.J., Hotel Front Office Management, Ed. John Wiley & SonsHoboken; New Jersey, 2007;
3. Culegerea de lucrări: Simpozionul Marfă – Calitate – Globalizare, Editura ASE, București, 19 noiembrie 2004;
4. Cristureanu C., Strategii și tranzacții în turismul internațional, Editura All Beck, București 2006;
5. Carman J.M., Evaluarea consecințelor dimensiunile SERVQUAL, Jurnalul vânzării cu amănuntul, 1990;
6. Cronin, JJ., Taylor S.A., Măsurare a calității serviciilor, Journal of Marketing, 1992;
7. Drăgulescu N., Magdalena Drăgulescu, Managementul calității serviciilor, Editura Agir București, 2003;
8. Ghobadian A., Speller S., Jones M., Servicii de calitate: Concepte și modele. International Journal of Quality & Fiabilitate de administrație 1994;
9. Juran, J.M., Gryna F.M. Jr. Calitatea produselor. Tratat de planificare, proiectare, realizare și control. Tradus din limba engleză. Editura Tehnică, București1973;
10. Kotler Ph., Managementul marketingului, Editura Teora, București 2008;
11. Lupu N., Hotelul - Economie și management, Ediția a VI-a, Editura All Beck, București 2010;
12. Lupu N., Hotelul, economie și management, Editura Bick All, București, 1998;
13. Man O., Tehnologie hotelieră și de restaurant, Editura Euro Plus, Galați, 2008;
14. Marca Q, Ministerul Construcțiilor Transporturilor si Turismului. Autoritatea Națională pentru Turism București, 2004;
15. Minciu R., Ispas A., Economia Turismului, Editura Universități Transilvania, Braşov, 1994;
16. Neacşu N., Baron P., Minciu R., Economia turismului, Editura Uranus, Bucureşti, 2003;
17. Nistoreanu P., Management în turism, Editura ASE București, 2002;
18. Olaru M., Managementul calității, Editura Economica București, 2003;
19. Parasuraman A., Zeithaml A.V., Berry L.L., A conceptual model of Service Quality and its Implication for Future Reserch, Jurnal of Marketing, vol. 49, 1995;
20. Parasuraman A., Berry L. Zeithaml V. A., Refinement and reassessment of the SERVQUAL scale. Journal of Retailing, 1995;
21. Parasuraman A., Zeithaml,V.A., și Berry L.L., SERVQUAL: Elemente de măsurare percepția consumatorilor de servicii, 1988;
22. Pruteanu O., Bohoșievici C., Gherghel, N., Managementul și controlul calității produselor și serviciilor, Editura Tehnica Info,Chișinău, 2000;
23. Rusu B., Managementul calității totale în firmele mici și mijlocii, Editura Economica, București, 2001;
24. Sava C., Strategii de dezvoltare a activității de turism, Editura Eurostampa, București, 2007;
25. Snak O., Baron P., Neacșu N., Economia turismului", Editura Expert, București, 2001
26. Sureshchander G. S., Rajendran C., Anantharaman RN, Journal of service Marketing, vol., 16, nr.4, 2012;
27. Surd V., Amenajarea teritoriului și infrastructure tehnice, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană, 2004;
28. Swanson R.J. The tourism policy puzzle: pieces and precepts discovered through qualitative investigation of federal public policy preferences and advocacy activities of tourism associations in the United States (dissertation), Raleigh North Carolina: UMI. 2010;
29. Stănciulescu G., Micu C., Economia și gestiunea în turism, Editura All Beck, București 2009;
30. Stănciulescu G., Jugănaru I.N., Animaţia şi animatorul în turism, Editura Uranus Bucureşti; 2006;
31. Stănciulescu D.A., Cristea A.A., Acatrinei M.C., Râșniță M., Tehnologie hotelieră, Editura Gemma Print, București 2002;
32. Stevens P., Knutson B., Patton M., Un instrument pentru măsurarea calității serviciilor asigurate în hoteluri restaurante, București, 1995;
33. Telfer D.J. Development studies and tourism”, în Jamal, T. şi Robinson, M. (coord.) The Sage Handbook of tourism studies, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, 2012;
34. Tyrell T.J., Johnston R.J., The economic impacts of tourism: a special issue, Journal of Travel research, 2006;
35. Zaharia M. Cultura organizațională, Editura Cartea Universitară, București, 2005;
36. Zaharia M., Busuioc M., Stan E., Economia Serviciilor, Editura Cartea Universitară, București, 2007;
37. Zeithaml V., Parasuraman A., Berry LL., Serviciu, Livrarea și calitate. New York: Free Press, 1990;
38. Guvernul României, Programul Naţional de Dezvoltare a Turismului Montan “Superschi în Carpaţi” 2003;
39. Organizaţia Mondială a Turismului Masterplanul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026;
40. Ordinului M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/2008;
41. Ordinul Ministrului nr. 636/2008.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!