Calitatea Vieții în Mediul Rural

Extras din licență Cum descarc?

Introducere
În lucrarea de faţă mi-am propus să fac o analiză teoretică a ceea ce înseamnă calitatea vieţii în mediul rural din România. Aşadar, calitatea vieţii poate fi definită ca un ansamblu de condiţii care ajută la creearea unor condiţii de viaţă armonioase. 
Într-o societate aflată în proces accelerat de îmbătrânire, calitatea vieţii înseamnă din ce în ce mai mult calitatea vieţii celor aflaţi în cea de-a treia perioadă a vieţii. Integrarea lor socială şi o viaţă demnă presupune servicii sociale specifice care, în multe cazuri, sunt deficitare în România.
Lucrarea de faţă este structurată pe trei capitole. În elaborarea primului capitol “Calitatea vieţii în mediul rural”, încerc să vorbesc despre ceea ce înseamnă calitatea vieţii, adică totalitatea acelor condiţii care oferă persoanei umane posibilitatea unei dezvoltări armonioase a realizării unei vieţi pline, satisfăcătoare.
În continuarea acestui capitol sunt descrişi indicatorii de calitate ai vieţii, foarte mulţi la număr, însă, marii autori rămânând la cei mai importanţi. Calitatea vieţii în România are nevoie de o bună gestionare a situaţiilor de risc la care este expusă populaţia, ţinând cont că la noi, 45% din populaţie este orientată spre mediul rural.
Al doilea capitol, Aspecte sociale privind persoanele de vârsta a treia, este structurat astfel încât un simplu cititor să-şi poată da seama de ceea ce înseamnă îmbătrânirea. Fenomenul de îmbătrânire este un fenomen ireversibil, care începe încă de înainte să ne naştem. Acest fenomen este explicat printr-o multitudine de teorii. În continuarea acestui capitol sunt descrise modificările care apar la persoanele de vârsta a treia şi care ne arată că fenomenul îmbătrânirii înaintează odată cu vârsta. Aici sunt explicate toate tipurile de modificări care survin corpului uman: modificări psihologice, modificările organelor umane.
Un alt subcapitol destul de interesant al acestei lucrări este cel reprezentat de protecţia socială a vârstnicilor. Deşi se consideră că sprijinul familiei reprezintă cea mai importantă şi mai indicată „formă de asistenţă” acordată vârstnicilor, familia ajunge, din motive independente de voinţa ei, să acorde tot mai puţin timp şi suport bunicilor sau părinţilor. Într-o astfel de situaţie, vârstnicii tind să ajungă „clienţi ai asistenţei sociale” permanent ori temporar. Din perspectiva asistenţei sociale, se poate observa că o proporţie remarcabilă de persoane vârstnice are nevoie de servicii sociale care, ori nu există, ori sunt insuficiente din punct de vedere cantitativ sau calitativ. Implicaţiile medico-sociale ale îmbătrânirii populaţiei şi a tendinţei de accelerare a acestui proces în ultimele decenii atestă adevărul că “bătrâneţea este a tuturor şi a fiecăruia dintre noi.”
Ultimul capitol (aici explici tu cum se numeste capitolul, ce contine....si ce alte idei mai ai). 
Capitolul 1. Calitatea vieţii în mediul rural
1.1. Scurt istoric
Conceptul de calitate a vieţii a devenit nucleul unor preocupări politice, ideologice, fiziologice şi în special sociologice în anii 1960 - 1970 în Occidentul capitalist, dar a cunoscut o polularitate specială şi în România anilor ’70 -’80 şi apoi după Revoluţie.
Tema calităţii vieţii, care a explodat în anii ’60 -’70 în Occident, a reprezentat o reacţie pozitivă de ieşire dintr-o neaşteptată criză umană a civilizaţiei capitaliste aflate în rapidă expansiune.Ea ar putea fi înscrisă în orientarea mai largă a postmaterialismului, exprimând „perspectiva unei societăţi cu un standard de viaţă ridicat, aflată într-un proces rapid de creştere economică.” (Cătălin Zamfir, 2002, pp. 11-12.)
În anii ’80 -’90, satisfacţia şi calitatea umană a muncii au încetat să mai fie un program de acţiune. Locul umanizării muncii a fost luat de alte imperative cu efecte adesea contrare: restructurarea, eficientizarea, inovaţia tehnologică, adaptarea rapidă la cerinţele pieţii. 
Ce s-a întâmplat în domeniul calităţii vieţii? Conceptul a fost asimilat ca unul dintre instrumentele intelectuale importante ale discursului public, desemnând un criteriu de performanţă umană, ca obiectiv de atins pentru diferitele sisteme. Stilul de viaţă, ca o resursă importantă a calităţii vieţii şi a reorientării sociale, a devenit o preocupare mai degrabă marginală. Ideea de stiluri de viaţă alternative practic a dispărut.
Ca temă de cercetare sociologică, în România, calitatea vieţii a fost introdusă în a doua parte a anilor ’70 de Cătălin Zamfir.
Spre sfârşitul anilor ’70, în ţara noastră, un grup de sociologi a lansat un program de cercetare pe tema calităţii vieţii şi a stilurilor de viaţă. În cadrul programului s-au realizat o serie de cercetări empirice şi studii teoretice şi metodologice. Începând din 1978, s-a lansat o largă cercetare empirică asupra calităţii vieţii, pe mediul urban, utilizând metodologia standard americană, rezultatele fiind publicate în 1984 ,, Indicatori şi surse de variaţie a calităţii vieţii”.


Fisiere în arhivă (1):

  • Calitatea Vietii in Mediul Rural.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Cărţi
1. Alber, Jens, Tony, 2004, Fahey Perception of Living Condition in an Enlarged Europe, Fundaţia pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă, Luxembourg
2. Bălaşa A., 2005, Calitatea vieţii în România, Editura Expert, Bucureşti
3. Bronikowsi A., 2005, Testing evolutionary theories in wild populations, Trends in Ecology and Evolution, vol. 20, no.6
4. Burzynski, S., 2005, Aging: gene silencing or gene activation? Medical Hypothenses
5. Cojocaru Ş., 2006, Proiectul de intervenţie în Asistenţă Socială, Editura Polirom, Iaşi
6. Csikszentmihalyi M., 2008, Flux psihologia fericirii, Editura Humanitas, Bucureşti
7. Dăianu D., 2000, Tranziţia economică în România. România 2000: 10 ani de tranziţie, Editura Humanitas, Bucureşti
8. Dumitriu M., 2011, Paradigma calitatii vietii, Editura Academiei Române Bucureşti
9. Gal D., 2003, Asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Aspecte metodologice, Editura Todesco, Cluj-Napoca
10. Georgescu V., 1995, Istoria românilor – De la origini până în zilele noastre, Editura. Humanitas, Bucureşti
11. H. G. Nr. 541 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sistemului de Asistenţă Socială pentru Persoanele Vârstnice în perioada 2005-2008, publicată în Monitorul Oficial Nr. 541 din 27 iunie 2005
12. Institulul Naţional de Statistică, Condiţiile de viaţă ale populaţiei, 2005
13. Iorga N., Istoria industriilor la români, Bucureşti, Societatea Naţională de Credit Industrial, 1927
14. Ivlampie I., 2012, Calitatea vieţii, Curs universitar, Galaţi
15. Kraus K., 2007, Aging: A revised theory based on free radicals generated by NOX family NADPH oxidases. Experimental Gerontology
16. Le Petit Larousse, 2003, Grand format, Paris,
17. Lerner R., 1983, Human Development – A Life-Span Perspective, McGraw-Hill, Inc
18. Marshall G., 2003, Oxford : Dicţionar de sociologie, apud Sergiu Băltăţescu, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti
19. Mărginean I., 2011, Paradigma calităţii vieţii, Editura Academiei Române, Bucureşti
20. Mărgineanu M., 2004, Condiţia umană. Aspectul ei psiho-social şi cultural, Editura Polirom, Iaşi 
21. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
22. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, 1996, Servicii sociale în Europa, Programul Phare SESAM, Bucureşti
23. Moscovici S., 1989, Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
24. Muntean A., 2006, Psihologia Dezvoltării Umane, Editura Polirom, Iaşi
25. Neubeck, K., 1997, Social problems. A Critical Aproach, Editura McGraw- Hill Companies, Boston 
26. Papalia D., 1986, Human Developmen,. Editura McGrae-Hill, Inc
27. Paşa F., 2004, Asistenţa socială în România, Editura Polirom, Iaşi
28. Petre N., 1985, Schimbări de structură agrară şi satul românesc, Editura Humanitas, Bucureşti
29. Prerez F. P., 2007, Pathmolecular effects of homocysteine on aging process: A new theory of aging. Medical Hypothenses x, xxx-xxx, art in press
30. Sorescu M., 2005, Asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Editura Universităţii Craiova, Craiova
31. Stănculescu S., 1999, Studiu de comunitate, O comunitate orientată spre comerţ, „Sociologie Românească”, nr. 2
32. Zamfir C., 2002, Evoluţia tematicii calităţii vieţii: o analiză sociologică, Calitatea vieţii, XIX, nr.1-2, Editura Expert, Bucureşti


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!