Campanii de promovare a imaginii României

Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Cercetarea Imaginea României şi a românilor în Europa poate asigura o cunoaştere ştiinţifică a elementelor ce compun reprezentarea generală a României la nivel internaţional, sistematizând opiniile despre trăsăturile României, ale personalităţii românilor, ale produselor şi mărcilor româneşti. Finalizarea proiectului poate arăta dacă imaginea României este una pozitivă sau negativă, detaliind punctele tari şi punctele slabe ale acesteia, în general dar şi în cazul fiecărei arii de analiză (trăsăturile psiho-morale ale românilor, personalităţile României, turiştii români, experienţa străinilor în România, mass-media românească şi cea internaţională, istoria, produsele româneşti, etc.).
Rezultatele cercetării pot fi valorificate cu uşurinţă pentru o eventuală îmbunătăţire a imaginii României prin alcătuirea unor strategii diferenţiate pentru fiecare domeniu cu responsabilitate şi cu putere de influenţă asupra imaginii României şi a românilor în Europa (organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale, instituţii de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, mass-media, agenţii de turism ş.a.).
Cercetarea Imaginii României şi a românilor în Europa are două funcţii esenţiale: una teoretică, de întemeiere riguroasă a cunoaşterii ştiinţifice a imaginii ţării noastre şi de deschidere a unei căi cu totul noi de cercetare a fundamentelor societăţii şi a naţiunii româneşti în raport cu formarea şi comunicarea opiniilor, aprecierilor, convingerilor, valorilor şi credinţelor faţă de români şi România, iar alta-aplicativă, de îmbunătăţire a imaginii României şi românilor în Europa, prin conceperea şi implementarea unei strategii complexe, bazate pe construirea şi funcţionalitatea unei reţele inter-instituţionale care poate cuprinde instituţii guvernamentale, de învăţământ, cercetare ştiinţifică, mass-media, organizaţii non-guvernamentale, organizaţii internaţionale ş.a.
CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND POLITICILE DE PROMOVARE
1.1.Conţinutul şi rolul activităţii de promovare 
În sistemul relaţiilor cu mediul economico-social, cu piaţa, cu eforturile de marketing ale întreprinderi moderne nu se pot limita la producerea şi distribuţia de bunuri şi servicii , ele implică totodată o permanentă şi complexă comunicare cu mediul extern, cu piaţa care presupune o informare atentă a consumatorilor potenţiali şi a intermediarilor, acţiuni specifice de influenţare a comportamentului de cumpărare şi de consum, de sprijinire a procesului de vânzare, toate aceste activităţi, cu obiective şi mijloace de acţiune extrem de variate alcătuiesc politica promoţională.
Includerea cu o poziţie distinctǎ a politicii promoţionale în mixul de marketing se justifică prin rolul uneori decisiv pe care acţiunile promoţionale îl au în procesul realizării de mărfuri şi servicii ca şi prin costul acestor acţiuni. Promovarea a fost apreciată a fi ”una dintre cele mai costisitoare componente ale strategiei de marketing". 
Problemele cele mai dificile întâlnite în acest domeniu sunt determinate de complexitatea deciziilor referitoare la mărimea bugetelor ce vor fi alocate, repartiţia acestora pe diferite instrumente promoţionale şi perioadele sau momentul utilizării lor. 
1.1.1.Sistemul de comunicare 
În condiţiile economiei contemporane ale sporirii şi diversificării bunurilor şi a serviciilor destinate satisfacerii nevolilor materiale şi spirituale ale societăţii, ale creşterii schimburilor ecomomice internaţionale şi în contextul globarizării economiei şi pieţelor, problemele comunicării cu consumatorii interni sau cu cei externi devin din ce în ce mai dificile, necesită eforturi de cunoaştere reciprocă mult mai însemnate şi mai variate. 
Sistemul de comunicare implicǎ utilizarea pe de o parte a unor forme variate de informare şi stimulare a consumatorilor menite să prezinte firma, produsele şi serviciile sale dar să şi provoace o serie de modificări favorabile în mentalitatea şi obiceiurile de consum ale acestora, pe de altă parte presupune stabilirea unei comunicării efective cu proprii ei salariaţi, cu acţionarii şi furnizorii săi, cu mediile financiare şi cele ale puterii publice.


Fisiere în arhivă (1):

  • Campanii de promovare a imaginii Romaniei.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Anghelache Constantin "România 2001 – “Dupa 11 Ani De Tranzitie" - Editura Economicǎ, Bucureşti;
2. Bǎrgǎoanu Alina, Fondurile europene. Strategii de promovare şi utilizare, Editura Tritonic 2009;
3. Bulei, Ion, Scurtă istorie a Romaniei, Meronia, București, 1996;
4. Castagnal Y, "Principes et pratique de la promotion des ventes", Edition Delmas, Paris, 1990;
5. Ciucur D., Gavrilǎ I. , Popescu C. "Economie" - Editura Economicǎ 2001;
6. Dascălu, Niolae, Propaganda externă a Romaniei Mari. 1918-1940, Alternative, București, 1997;
7. Dolea, Alina, Țărus, Adriana, Branding România. Cum (ne)promovăm imaginea de țară, Curtea Veche, București, 2009;
8. Elizabeth Hill, Terry O'Sullivan, Foundaţion Marketing 2004;
9. Lupchian Gabriel, Acum șapte decenii, Romania la Expo Paris, în „Magazin istoric”, Anul XLI, nr. 12(489), decembrie 2007;
10. Miron Dumitru"Economia Integrǎrii Economice" - Editura Ase, Bucureşti 2006;
11. Moarcăs Octavian (coord., Strategii promoţionale, culegere de aplicaţii şi studii de caz, Editura Independenţa Economicǎ 2005;
12. Moarcăs Octavian, Management în comunicarea şi promovarea afacerilor economice, Editura Independenţa Economicǎ 1999;
13. Moarcǎs, Octavian; Dindire, Laura; Serbănică, Cristina; Morozan, Cristian, Relaţii publice sectoriale, Editura Independenţa Economicǎ 2007;
14. Mora, C., Ţiclău, T., Managerial Aproach to Public Administration, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2008;
15. Puiu Alexandru, Management în afacerile economice. Promovare, contractare, negociere, Editura Independenţa Economicǎ 2008;
16. Stolojan Theodor "Integrarea Şi Politica Fiscalǎ" - Editura Infomarket, Bucureşti, 2002;
17. Vitanos, Claudiu, Imaginea Romaniei prin turism, targuri și expoziâii, în perioada interbelică, Mica Valahie, București, 2011;
18. Zbuchea Alexandra, Florina Pânzaru, Cristina Galalae, Ghid esenţial de promovare, Editura Tritonic 2009;
19. www.carpathiangarden.ro;
20. www.romanialibera.ro;
21. www.romaniaturistica.ro;
22. www.ziare.com.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!