Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice

Cuprins licență

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. CAPACITATEA CIVILA A PERSOANEI FIZICE ..12
I. CAPACITATEA DE FOLOSINTA 12
i. Inceputul capacitatii de folosinta 12
ii. Incetarea capacitatii de folosinta 16
II. CAPACITATEA DE EXERCITIU 21
i. Inceputul capacitatii de exercitiu 21
ii. Incetarea capacitatii de exercitiu 30
III. INCAPACITATEA CIVILA 31
i. Incapacitatile de folosinta ale persoanei fizice 31
ii .Incapacitatile de exercitiu ale persoanei fizice 36
CAPITOLUL II. CAPACITATEA CIVILA A PERSOANEI JURIDICE 39
I. CAPACITATEA DE FOLOSINTA 39
i. Inceputul capacitatii de folosinta 47
ii. Continutul capacitatii de folosinta 52
II. CAPACITATEA DE EXERCITIU 56
i. Inceputul capacitatii de exercitiu 60
ii. Continutul capacitatii de exercitiu 62
III. INCAPACITATEA CIVILA 72
i. Incapacitatile de folosinta ale persoanei juridice 72
ii .Incapacitatile de exercitiu ale persoanei juridice 75
CONCLUZII 76
BIBLIOGRAFIE 78


Extras din licență

Introducere
Subiectii dreptului civil se impart in doua mari categorii, si anume: persoanele fizice si persoanele juridice. Aceste doua categorii de persoane participa activ la circuitul civil, precum si la diferite categorii de raporturi juridice. Persoana fizica este considerata unul dintre elementele cheie ale nasterii drepturilor si obligatiilor. 
In vremurile trecute se spunea ca jurisprudenta nu studiaza persoana fizica in totalitatea sa, aceasta considerandu-i pe oameni doar din punctul de vedere al rolului pe care il joaca in societate. Stiinta dreptului reglementeaza relatiile dintre persoane numai in ceea ce priveste reglementarea raporturilor reciproce extrem de variate ce se nasc intre ele .
Fiecare persoana fizica constituie un subiect de drept. Termenul de persoana fizica a suferit pe parcursul evolutiei numeroase modificari, incepand cu definitia si terminand cu cele mai complexe reglementari in vigoare a acestei institutii. Astfel, pentru ca o persoana fizica sa participe la un raport juridic, trebuia sa intruneasca conditia capacitatii juridice, conditie pe care o dobindea pe parcursul vietii. Spre exemplu, sclavii nu erau subiecte de drept, fiind socotiti lucruri (res) sau unelte graitoare (instrumenta vocalia).
Pentru dreptul civil persoana juridica este un subiect colectiv de drept, adica un colectiv de oameni care, intrunind conditiile cerute de lege, este titular de drepturi subiective si obligatii civile. Cat despre terminologie, este de mentionat faptul ca, notiunea de persoana juridica s-a nascut in cadrul dreptului privat, in general al celui civil, dar ea este utilizata si in alte ramuri de drept. In prezent denumirea de persoana juridica este legala in sensul ca este utilizata de lege. 
Capacitatea juridica a persoanei fizice este o institutie complexa a dreptului civil, avand legaturi cu celelalte ramuri de drept.A fost tratata in diferite lucrari de specialitate, prezentand mereu un interes pentru studiu, mai ales in cercul doctrinarilor.
Capacitatea de folosinta civila reprezinta aptitudinea generala si abstracta a fiintei umane, constand in drepturi si obligatii,acestea fiind prezente de la data nasterii si uneori inca de la conceptiune iar capacitatea de exercitiu se acorda in considerarea discernamintului care se formeaza treptat si presupune aptitudinea persoanei fizice de a-si realiza drepturile si de a indeplini obligatii civile prin incheierea de acte juridice prevazute de legea civila .Este sufficient sa existe persoana fizica pentru a avea drepturi si obligatii in baza legii civile. Dar,existenta simpla nu este tocmai suficienta pentru ca subiectul de drept civil sa poata incheia perso nal acte juridice civile. Doar persoana fizica ajunsa la o anumita maturitate psihica poate incheia in mod valabil, constient si singur acte juridice civile.Maturitate psihica reprezinta conditia prin care legea recunoaste persoanei fizice capacitatea de exercitiu. Maturitatea psihica si, prin urmare, capacitatea de exercitiu se dobandesc numai dupa ce minorul ajunge la o anumita varsta.
Importanta problemei abordate. Vorbim despre capacitate juridica a persoanei fizice mai ales atunci cind este vorba despre drepturi si obligatii. Avind in vedere ca indeplinarea tuturor drepturilor si obligatiilor presupune o anumita aptitudine a persoanei fizice, ele pot fi exercitate doar daca titularul acestor drepturi si obligatii indeplineste anumite conditii prevazute de lege, cu privire la capacitatea persoanei fizice. 
Actualitatea temei analizata prezinta interes, in primul rind, sub aspectul multitudinilor de drepturi si obligatii pe care persoana fizica si cea juridica le are. Atunci cind se analizeaza o problema legata de succesiuni, capacitatea juridica a individului este adusa in prim plan, pentru ca doar o persoana fizica cu o capacitate juridica deplina va fi in stare sa mosteneasca atit activul, cit si pasivul succesoral.
Scopul si obiectivele lucrarii. La analizarea acestei teme s-a impus cu intaietate analizarea mai multor aspecte ale capacitatii juridice a persoanei fizice si a persoanei juridice.Pentru atingerea acestuia se impune o trecere in revista a urmatoarelor obiective:
-  Cercetarea legislatiei civile in vigoare care stabileste capacitatea juridica a persoanei fizice si a persoanei juridice;
-  Evidentierea principalelor trasaturi caracteristice ale capacitatii juridice a persoanei fizice si a persoanei juridice;
-  Examinarea, comparata cu alte legislatii a institutiei capacitatii juridice a individului;
-  Exemplificarea unei opinii personale, in ceea ce priveste aspectele ce tin de capacitatea juridica a persoanei fizice si a persoanei juridice;
-  Studierea literaturii de specialitate care dezvolta capacitatea juridica a persoanei fizice si a persoanei juridice;


Fisiere în arhivă (1):

  • Capacitatea civila a persoanei fizice si a persoanei juridice.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Tratate si cursuri 
1. Albu I, Dreptul familiei Ed.Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1975
2. M.Banciu, Dreptul familiei, Ed.Argonaut, Cluj-Napoca
3. Beleiu Gh., Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2003
4. Beleiu Gh., Drept civil, Casa de editura si presa ,,Sansa" SRL, 1992
5. Beleiu Gh, Persoanele ,Ed.Universul Juridic, 1987
6. Beleiu GH, Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil Ed.Universul Juridic, 2007.
7. Birsan C, Conventia europeana a drepturilor omului. Comentariu pe articole, editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010
8. Bodu S. Tratat de drept societar.Teorie de practica, vol II, Adunarile generale.Conducerea si administrarea.Controlul gestiunii.Registrele si situatiile financiare, Ed. Rosetti International, Bucuresti, 2015
9. Bojinca Moise. Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice in conceptia Codului Civil asumat. In: Analele Universitatii ,,Constantin Brancusi" din Targu Jiu, Seria Stiinte Juridice, Nr. 4/2010
10. Borcan D, Ciuruc M, Nouveau Code civil Roumain. Traduction commentee, Juriscope-Dalloz, Paris, 2013
11. Boroi G., Drept civil. Partea generala. Persoanele, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002
12. Boroi G , Curs de drept civil, Ed.Hamangiu., 2012
13. Bratus S.N, Subiectele dreptului civil, Ed. de Stat pentru literatura juridica, Bucuresti, 1953
14. Carbonnier J. Droit civil. Volume I (Introduction. Les personnes. La famille, l'enfant, le couple) Paris
15. Capatana O, Societatile comerciale Ed.Lumina Lex,Bucuresti,1991
16. Carpenaru St.D, S.David, C.Predoiu, Gh.Piperea, Legea societatilor comerciale ,Comentariu pe articole, ed.a 4-a, Ed. C.H.Beck,Bucuresti,2009
17. Chelaru E. Drept civil. Ed. C.H.Beck, 2016 
18. Chelaru E. Persoanele, 2012
19. Chelaru E. Drept civil.Persoanele, 2013 
20. Chirica D, Contracte speciale civile si comerciale, Vol I, Ed.Rosetti, Bucuresti, 2005
21. Chirita R, Drept constitutional. Drepturi si libertati
22. Ciobanu V.M, Tratat teoretic si practic de procedura civila, vol. I, Teoria generala, Ed. National, Bucuresti, 1996
23. Costin M.N, Dictionar de dreptul afacerilor , Ed Hamangiu, 2012 
24. Costin M.N, Costin M.C, Dictionar de drept civil, vol I, Editura Lumina Lex, Bucuresti. 1997
25. Deak Fr. R.Popescu Tratat de drept succesoral. Ed.a III-a actualizata si completata, vol I, Mostenirea legala, Ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2001
26. Dogaru I, Cercel S, Drept civil.Persoanele, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2007
27. Eminescu Y, Subiectele colective de drept in Romania , Ed. Academiei, Bucuresti, 1981
28. Filipescu I.P, A.I. Filipescu, Tratat de drept international privat Ed.Universul Juridic, 2008
29. Hamangiu Constantin, Rosetti-Balanescu Ion, Baicoianu Alexandru. Tratat de drept civil roman. Vol. I. Editura All,Bucuresti, 1996
30. Hamangiu C., I. Rosetti-Balanescu, Al. Baicoianu,Tratat de drept civil roman, vol. II, Ed. Nationala S. Ciornei, Bucuresti, 1928
31. Hamangiu C., I. Rosetti Balanescu, A. Baicoianu, Tratat de drept civil roman, vol.III, Ed. Nationala S. Ciornei, Bucuresti, 1928
32. Hageanu C.C , Dreptul familiei si actele de stare civila , Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012
33. Ilie G.A., Conditiile generale de fond si de validitate ale actului juridic civil.,Ed.Universul juridic, 2017
34. Ionascu Tr., in Organizatiile socialiste ca persoane juridice in Romania, Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti, 1967
...


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!