Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil

Cuprins licență Cum descarc?

DECLARATIA PRIVIND ASUMAREA RASPUNDERII 3
LISTA ABREVIERILOR 4
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. CAPACITATEA PROCEDURALA - ELEMENT DEFINITORIU AL DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR PARTILOR IN PROCESUL CIVIL 7
1.1 Conceptul de capacitate procedurala si locul ei in cadrul capacitatii juridice 7
1.2 Notiunea de persoana si individualizarea ei in cadrul procesului civil 11
1.3 Caracterele juridice generale ale capacitatii procedurale a persoanei in procesul civil 21
CAPITOLUL II. CAPACITATEA PROCEDURALA DE FOLOSINTA A PERSOANEI IN PROCESUL CIVIL 31
2.1 Temeiurile inceperii si incetarii capacitatii procedurale de folosinta a persoanei in procesul civil 31
2.2 Continutul capacitatii procedurale de folosinta a persoanei in procesul civil 41
CAPITOLUL III. CAPACITATEA PROCEDURALA DE EXERCITIU A PERSOANEI IN PROCESUL CIVIL 46
3.1 Etapele formarii capacitatii procedurale de exercitiu a persoanei in procesul civil 46
3.2 Temeiurile si ordinea limitarii capacitatii procedurale de exercitiu a persoanei in procesul civil 60
CONCLUZII SI RECOMANDARI 63
BIBLIOGRAFIE 66


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Teza de fata, este o prezentare teoretica normativa si practica a capacitatii procedurale de folosinta si capacitatii de exercitiu a persoanei fizice, care, desi a fost cercetata de diversi autori in lucrari de specialitate, noi o facem in noile conditii socio-juridice, prezentind informatiile privind cadrul legal in care se naste, traieste si decedeaza omul, adica in privinta statutului legal al persoanei fizice.
S-a cercetat aceste probleme, in primul rind, sub urmatoarele aspecte: calitatea de subiect de drept, capacitatea de folosinta, capacitatea de exercitiu, ocrotirea juridica a acestui subiect de drept. Desi intilnita, atit in literature de specialitate, cat si in legislatie, notiunea de capacitate procedurala de folosinta si de exercitiu a persoanei fizice este putin cunoscuta in sensul ei adevarat, de aceea neam propus ca scop principal cercetarea acesteia.
Tema tezei de licenta este importanta, inaintea de toate, pentru studiul dreptului, dar si pentru fundamentarea unor institutii juridice ale altor ramuri de drept.
Scopul si obiectivele proiectului. Teza de fata are in calitate de scop investigarea institutiei capacitatii procedurale de folosinta si exercitiu a persoanei in procesul civil.
Analizind legislatia ce reglementeaza capacitatea procedurala civila a persoanei fizice, doctrina si practica judiciara, in comparatie cu legislatia si doctrina altor state, ne-am propus anumite obiective. Aceste au permis desfasurarea mai detaliata a subiectului lucrarii. Aceste obiective sunt:
- Conceptul de capacitate procedurala si locul ei in cadrul capacitatii juridice
- Notiunea de persoana si individualizarea ei in cadrul procesului civil
- Caracterele juridice generale ale capacitatii procedurale a persoanei in procesul civil
- Temeiurile inceperii si incetarii capacitatii procedurale de folosinta a persoanei in procesul civil
- Continutul capacitatii procedurale de folosinta a persoanei in procesul civil
- Etapele formarii capacitatii procedurale de exercitiu a persoanei in procesul civil
- Temeiurile si ordinea limitarii capacitatii procedurale de exercitiu a persoanei in procesul civil
Metodologia cercetarii. Baza metodologica a lucrarii o formeaza studierea locului si rolului institutiei capacitatii procedurale de folosinta si exercitiu a persoanei in procesul civil in Republica Moldova, in detaliu totalitatea metodelor si mijloacelor de cercetarea stiintifica utilizate de noi in procesul de investigare. Urmarind atingerea obiectivelor enuntate, in procesul elaborarii lucrarii de fata a fost selectat materialul doctrinar teoretic, normativ-legislativ, cel al conceptiilor privind locul si rolul institutiei capacitatii procedurale de folosinta si exercitiu a persoanei in procesul civil in Republica Moldova.
Sumarul compartimentelor proiectului. Teza de licenta, are la baza structurii sale urmatorul continut: 
Capitolul unu, avind denumirea - CAPACITATEA PROCEDURALA - ELEMENT DEFINITORIU AL DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR PARTILOR IN PROCESUL CIVIL, prezinta: Conceptul de capacitate procedurala si locul ei in cadrul capacitatii juridice; Notiunea de persoana si individualizarea ei in cadrul procesului civil; Caracterele juridice generale ale capacitatii procedurale a persoanei in procesul civil.
Capitolul doi avit titlul - CAPACITATEA PROCEDURALA DE FOLOSINTA A PERSOANEI IN PROCESUL CIVIL, prezinta: Temeiurile inceperii si incetarii capacitatii procedurale de folosinta a persoanei in procesul civil;Continutul capacitatii procedurale de folosinta a persoanei in procesul civil.
Capitolul trei cu genericul - CAPACITATEA PROCEDURALA DE EXERCITIU A PERSOANEI IN PROCESUL CIVIL, caracterizeaza: Etapele formarii capacitatii procedurale de exercitiu a persoanei in procesul civil; Temeiurile si ordinea limitarii capacitatii procedurale de exercitiu a persoanei in procesul civil.
Capitolul I. CAPACITATEA PROCEDURALA - ELEMENT DEFINITORIU AL DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR PARTILOR IN PROCESUL CIVIL
1.1 Conceptul de capacitate procedurala si locul ei in cadrul capacitatii juridice
Vorbind despre conceptul de capacitate capacitate procedurala si locul ei in cadrul capacitatii juridice, vom porni de la delimitarea termenului de capacitate. Dictionarul explicativ al limbii romane defineste capacitatea ca fiind posibilitatea, insusirea morala sau intelectuala a cuiva, aptitudinea, insusirea de a face acte juridice valabile. [22, p. 134]
In Dictionarul explicativ al limbii ruse autorul Ojegov S.I. denumeste capacitatea ca fiind iscusinta, priceperea, precum si posibilitatea de a realiza anumite actiuni. [62, p. 618] De exemplu, unei persoane ii sunt descoperite anumite aptitudini catre creatia tehnica, muzica, activitatea educationala, etc., acestea reprezentand aptitudinile persoanei, privite in corelatie cu o anumita activitate, datorita careia omul poate aprecia unele evenimente de importanta sociala. Capacitatea juridica constituie o categorie de drept universala cu un continut foarte complex, uneori chiar controversat. Pana in prezent nu s-a format un concept unic de definire a acestei notiuni. Insasi notiunea capacitatii juridice, in general, si a capacitatii civile, in special, este punctul de reper in cadrul reflectarii institutiilor-cheie ale dreptului civil: caracterizarea subiectilor dreptului civil in ansamblu, relevarea conditiilor juridice generale ale participantilor la raporturile juridice civile si realizarea drepturilor civile.
Capacitatea, in calitate de institutie juridica, este recunoscuta si reglementata in toate ramurile de drept, chiar daca uneori prin notiuni diferite. Ba mai mult, de regula este recunoscut ca capacitatea juridica este unica, generala si universal valabila in toate ramurile si in intreaga materie juridica. Totusi, fenomenul capacitatii juridice este reflectat in actele normative ramurale, fiind recunoscut si de teoreticieni ca o institutie specifica fiecarei ramuri de drept, avand insa caractere si continut diferit. Astfel, in multe ramuri de drept capacitatea juridica se defineste ca fiind capacitatea titularilor ei de a fi participanti la relatiile sociale, reglementate de legislatia in cauza. [49, p. 8]


Fisiere în arhivă (1):

 • Capacitatea procedurala de folosinta si exercitiu a persoanei in procesul civil.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

ACTE NORMATIVE
1. Constitutia Republicii Moldova din 29 iulie 1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 12 august 1994
2. Codul civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002 // Monitorul Oficial al R. M., 2002, nr. 82-86
3. Codul de procedura civila al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.130-134/415 din 21.06.2013
4. Legea privind actele de stare civila Nr.100-XV din 26.04.2001 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.97-99/765 din 17.08.2001
5. Hotarirea Judecatoriei Botanica din 06 octombrie 2008, dosarul nr.2-638/07. In: Arhiva companiei aeriene ,,Turkish Airlines", reprezentanta in Republica Moldova
6. Hotarirea Plenului CSJ nr.25 din 28 iunie 2004 cu privire la practica aplicarii de catre instantele judecatoresti a legislatiei despre incasarea cheltuielilor de judecata in cauzele civile. Buletinul CSJ nr.10, 2004
7. Decizia Colegiului civil al Curtii de Apel Chisinau din 12 octombrie 2006, dosarul nr.2a- 2631/2006. In: Arhiva Judecatoriei Botanica, mun.Chisinau
8. Decizia Colegiului civil al Curtii de Apel Chisinau din 30 mai 2006, dosarul 2a-1603/06. In: Arhiva Judecatoriei Botanica, mun.Chisinau
MANUALE, MONOGRAFII, LUCRARI DIDACTICE, BROSURI
9. Avornic Gh. Teoria generala a dreptului, Editia a II-a. - Chisinau: Cartier Juridic, 2004, p. 346
10. Baies S., N.Rosca. Drept civil. Partea Generale. Persoana fizica. Persoana juridica. - Chisinau: Cartier juridic, 2004, p.261
11. Beleiu G., Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2003, p. 108
12. Beleiu Gh. Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Bucuresti: Editura Universul Juridic, 2001
13. Beleiu Gh. Drept civil. Persoanele. Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept, Bucuresti, 1982, p. 64
14. Boroi G. Drept civil. Parte generala. Persoanele. Editia a III-a, revizuita si adaugita. Bucuresti: Editura Hamangju, 2008, p. 478
15. Carnat T., Proiectia juridica a drepturilor omului. - Chisinau, 2003, p.48
16. Ceterchi I., Luburici M. Teoria generala a statutului si dreptului. Note de curs. Vol. II. - Bucuresti, 1977, p. 282
17. Ciobanu V. M. Tratat teoretic si practic de procedura civila. Teoria Generala. Vol.II. Bucuresti: National, 1996, pag 262
18. Cojocari E., Drept civil. Raspunderea juridica civila (studiu teoretic, legislativ si comparativ de drept). Chisinau: ULIM, 2002, pag 124
19. Costin M.N. Marile institutii ale dreptului civil roman. Persoana fizica si persoana juridica. - Cluj-Napoca: Dacia, 1984, p. 165
20. Craiovan I. Introducere in filosofia dreptului. - Bucuresti: ALL BECK, 1998, p. 27
21. Deleanu I., Deleanu S., Adagii si loctiuni latine in dreptul rominesc. A-N, Ed. Chemarea, Iasi, 1995, p. 220 
22. Dictionarul explicativ al limbii romane. Academia Romana. Institutul de Lingvistica Iorgu Iordan. Bucuresti: Univers Enciclopedic, 1998, pag 102
23. Dictionarul Explicativ al Limbii Romane. Editia a II-a. - Bucuresti: Univers Enciclopedic, 1998, p. 134
24. Dworkin R., Sovereign Virtue Da. The Theory and Practice of Equalite. - Cambridge: Harvard University Press, 2000
25. Ernest L., Drept civil. Persoana fizica. Bucuresti, 1999, pag 181
26. Esmein A., Elements de droit constituit-onnel francais et compare. Paris: Sirey, 1999, pag 45
27. Guillien R., Vincent J. Lexiquc dc termes juridiqucs. Paris: Dalloz, Jurisprudence Generale, 1972, pag 354
28. Ionascu Tr. Persoana fizica in dreptul R.S.R.. - Bucuresti: Editura Academiei, 1963, p. 153
29. Les I. Tratat de drept procesual civil. Bucuresti: All Beck, 2005, pag 343
30. Lupan E. Drept civil. Persoana fizica. - Bucuresti: Lumina Lex, 1999, p. 93
31. Mihai Gh. Introducere in teoria dreptului. Timisoara: Editura Timpolis, 2000, p. 122
32. Muraru I., Gh.lancu. Drepturile, libertatile si indatoririle constitutionale. - Bucuresti: Institutul Roman pentru Drepturile Omului, 1992, p.26
33. Muresan M, A.Boar, S.Diaconescu. Drept civil. Persoanele. Cluj-Napoca: Editura Cordial Lex, 2000, p.132
34. Statescu C. Drept civil. Persoana fizica. Persoana juridica. Drepturile reale. - Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica, 1970, p. 224
35. Stoenescu I, S. Zilberstein, Drept procesual civil roman, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1966, pag 124-125
36. Tratate Internationale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Editie oficiala. V. I. - Chisinau, 1998
37. Trusca P. Drept civil roman. Persoanele. Bucuresti: Editura Scaiul, 2001, p. 59
38. Uliescu M., Ciutacu F. Dreptul civil. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale. Culegere de spete. Bucuresti, Editura ,,Oscar Print", 1999, pag 188
39. Urs Iosif, Angheni Smaranda. Drept civil. Partea generala. Persoanele. V. I. - Bucuresti: Oscar Print, 1998, p. 206
...


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!