Caracteristicile firmei și strategiile de investire in străinătate

Cuprins licență

Introducere ..3
Capitolul 1. Stadiul Cunoașterii In Domeniul Internaționalizării
1.1. Procesul de internaționalizare ... 4
1.2.Mecanismele și motivațiile internaționalizării firmelor . 5
1.2.1. Natura procesului internaționalizării firmei 5
1.2.2. Mecanismele internaționalizării firmei ...6
1.2.3. Motivațiile internaționalizării firmei ..7
1.2.4. Modalități si operațiuni de internaționalizare a companiilor ..8
1.3.Fenomenul de internaționalizare la nivel global și național ..9
1.3.1. Fenomenul de internaționalizare opus protecționismului ..9
Capitolul 2. Obiective și Metodologie
2.1. Obiective stabilite .12
2.2. Metodologia utilizată pentru analiza datelor 14
Capitolul 3 Internaționalizarea activității la nivelul companiei NESTLE S.A
3.1. Prezentarea companiei Nestle S.A 17
3.2. Structura organizatorică a companiei .18
3.3. Alternative strategice de pătrundere pe piața internațională ..20
3.3.1. Factorii care influențează selecția piețelor internaționale 20
3.3.2. Identificarea și strategia de alegere a piețelor internaționale ...21
3.4. Strategii de pătrundere pe piețele internaționale ...28
3.4.1. Metodele de pătrunderea pe piața internațională 28
3.4.2 Cercetarea, modalitate de dezvoltare internațională ..30
3.5 Performanța strategiilor de pătrundere la nivelul companiei ..31
CONCLUZII ...34
BIBLIOGRAFIE .36


Extras din licență

INTRODUCERE
Fiecare dintre noi își începe ziua preocupat de propriile interese. Totuși, în “ haosul” urmăririi propriilor interese lucrurile funcționează în societate. Oamenii aleg ce este mai avantajos pentru ei, în același timp având loc un proces de adaptare reciprocă la modificările pe care deciziile lor le determină în societate și în mediu. Oamenii întreprind acele acțiuni despre care ei cred că le vor aduce cele mai multe beneficii, cele mai multe avantaje.
Altfel spus, nu trăim singuri, izolați unii de ceilalți, iar alegerile noastre țin întotdeauna cont de contextul ce ne permite, în cele din urmă, realizarea a ceea ce constituie scopul nostru.
În evoluția istorică, societatea este în ansamblul ei piața mondială, reprezentată prin conectarea oamenilor în tranzacții, prin structura cu particularități de ansamblu, adaptată prin raționament antreprenorial de profitabilitate, în vederea asigurării utilizării maxime a resurselor limitate și valoroase.
Dat fiind faptul că indivizii, comunitățile și în ansamblu națiunile sunt înzestrate diferit cu particularități, abilități și aptitudini, aflate într-o evoluție ajustată voluntar de interese și în secundar, faptul că resursele de materii prime sunt repartizate neuniform pe suprafața Terrei, se justifică tendința unui fenomen intens de internaționalizare a companiilor .
De asemenea, internaționalizarea este conjunctura favorabilă pentru companii de a prospera pe piețe tot mai competitive în condițiile în care ar putea contribui la susținerea ocupării forței de muncă.
Un model de succes al internaționalizării activității îl reprezintă compania Nestle.
Nestle este astăzi liderul mondial al industriei alimentare (nutriție, sănătate și vitalitate), activând pe un număr mare de piețe internaționale, bine segmentate, de pe întreg globul, cele mai dinamice activități fiind înregistrate în Europa ( Elveția, Germania, Marea Britanie, Spania, Italia, Romania), urmată de America ( SUA, Canada, Mexic). Compania a parcurs de-a lungul dezvoltării sale istorice, drumul de la o afacere de dimensiuni mici până la a fi liderul mondial pe piața produselor alimentare (piața cafelei, piața ciocolatei, piața cerealelor, piața alimentelor pentru sugari, piața produselor culinare), demostrând o mare capacitate de identificare de oportunități de adaptare la mediul extern într-o continuă schimbare, fără a-și pierde însă principiile fundamentale și valorile de bază, atât de importante pentru succes. Internaționalizarea activității companiilor leagă națiuni, culturi și oameni, în condițiile în care consolidează creșterea, intensifică competiția și asigură echilibrul economic pe termen lung.
În lucrarea ce urmează, îmi propun analizarea economică, organizatorică și a strategiilor de expansiune pe piețele externe in vederea determinării motivelor pentru care compania Nestle se află in poziția de lider al producătorilor din industria alimentară
CAPITOLUL 1
STADIUL CUNOAȘTERII ÎN DOMENIUL INTERNAȚIONALIZĂRII
1.1. Procesul de internaționalizare
Procesul de internaționalizare a devenit cea mai importantă treaptă a evoluției unei companii in contextul liberalismului economic ce dăinuie de trei secole.
Omenirea a cunoscut un nivel al bunăstării precar pe parcursul existențe sale, cu excepția a cateva secole anterioare nouă.
Conceptul internaționalizării într-o formă sistematică si economică a început să prindă formă destul de timpuriu, mai precis începand cu secolul al XVIII-lea.
În perioada postbelică, procesul de internaționalizare se desfășoară într-un ritm accelerarat, fără precedent, fiind stimulat de factori, cum ar fi: procesul de reconstrucție ulterioară celui de al doilea război mondial, înființarea pe plan internațional a organismelor economice, reglementarea relațiilor comerciale internaționale, reducerea progresivă a obstacolelor puse tranzacțiilor comerciale și financiare internaționale, diminuarea cheltuielilor ca urmare a evoluției modalităților de transport din punct de vedere tehnic, reducerea cheltuielilor urmare dezvoltării tehnologiei informației și a comunicațiilor.
Internaționalizarea întreprinderilor reprezintă un proces de participare a acestora în cadrul operațiunilor internaționale și este consecința deciziilor însușite de conducerea întreprinderii în dezvoltarea activității, scopul fiind valorificarea unor oportunități de piață sau a unor avantaje competitive.
Pe parcursul evolutiv al internaționalizării, companiile parcurg mai multe etape, adoptând diferite structuri organizatorice, în concordanță cu strategiilor stabilite.
În economie procesul de internaționalizare își propune o implicare cât mai mare și eficientă a întreprinderilor pe piața internațională. Internaționalizarea reprezintă o strategie elementară si hotârâtoare pentru actorii din mediul privat care urmăresc o integrare si evoluție orizontală la nivel global, precum și pentru statele care abordeazâ sustenabilitatea diverselor sectoare din sectorul de productie, servicii ori mediul public, chiar invațământul.
Rolul internaționalizării este acela de a crea unitate economică globală. Este pasul premergâtor întregului proces de globalizare ghidat la nivel economic de principiul uniunii economice la nivel internațional.
Certitudinea istorică este că justificarea acestui proces este găsirea unei modalități practice de așezare pe o piață unică a intregii varietăti de agenți economici, de la simpli
întreprinzători si asociații de întreprinzători la întregi economii locale, naționale și in final a întregii umanităti.
Creșterea dependenței statelor de bunurile și serviciile produse de fiecare dintre ele a determinat creșterea interesului companiilor pentru extinderea activității la nivel internațional. Internaționalizarea oferă acces la o bază de clienți extinsă, la furnizori suplimentari și la noile tehnologii. Astfel, internaționalizarea oferă condițiile pentru creșterea performanței, a viabilității pe termen lung și a unei mai mari competitivități, acestea fiind principalele beneficii rezultate dintr-o strategie de internaționalizare de succes.
Internaționalizarea consolidează creșterea, intensifică competiția și asigură echilibrul economic pe termen lung.


Fisiere în arhivă (1):

  • Caracteristicile firmei si strategiile de investire in strainatate.pdf

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Johanson, J., Vahlne, J.E., 1977. “The internationalization process of the firm: Amodelknowledge development and increasing foreign market commitments”,
Journalof International Business Studies, vol. 8, n°1, p. 23-32.
2. Adam Smith „Avuția Națiunilor”-1974
3. Albert Pfiffner, Hans-Jörg Renk „Transformational Challenge Nestlé 1990- 2005”
4. John Maynard Keynes - „The general theory of employment interest&money”
5. John D. Daniels, Lee H. Radebah, Daniel P. Sullivan, Prashant Salwan: International business: enviroment and operations 12 th edition.
Articole din publicații:
www.Ziarul Financiarul.ro
Institutul Național de Statistică
www.nestle.com/aboutus/management
www.nestle.ro/despre-noi/strategie
ww.anual.report nestle 2019
www.anualeview nestle 2018


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!