Caracterizare Fizico-Geografica a Municipiului Bacau si a Imprejurimilor Sale

Cuprins licenta Cum descarc?

1. INTRODUCERE 4
Istoricul cercetarilor 5
ELEMENTELE CADRULUI NATURAL
2. MUNICIPIUL BACAU SI IMPREJURIMILE SALE ASEZAREA SI INDIVIDUALITATEA GEOGRAFICA
2.1. ASEZAREA GEOGRAFICA 8
2.2. INDIVIDUALITATEA GEOGRAFICA A MUNICIPIULUI 
BACAU 10
3. GEOLOGIA Sl EVOLUTIA PALEOGEOGRAFICA 
3.1. ALCATUIREA LITOLOGICO-STRUCTURALA 12
3.1.1. CONSIDERATII GENERALE 12
3.1.2. PLATFORMA MOLDOVENEASCA 13
3.1.3. DEPRESIUNEA PREDOBROGEANA A BARLADULUI 14
3.1.4. ZONA DE MOLASA 14
3.1.5. CUATERNARUL BACAULUI 16
3.2. EVOLUTIA PALEOTECTONICA 16
4. RELIEFUL
4.1.CULOARUL SIRETULUI-UNITATE DE INTERFERENTA INTRE SUBCARPATI SI PODISUL MOLDOVEI 19
4.2. MORFOGRAFIA 23
4.2.1. DESCRIEREA CULMILOR 23
4.2.2. VERSANTII 24
4.2.3. VAILE 25
4.3. MORFOMETRIA 26
4.3.1. HIPSOMETRIA 26
4.3.2. FRAGMENTAREA RELIEFULUI 26
4.3.2.1. DENSITATEA FRAGMENTARII 26
4.3.2.2. ENERGIA DE RELIEF 27
4.3.2.3. PANTELE 28
4.3.2.4. EXPOZITIA VERSANTILOR 31
4.4. POTENTIALUL MORFODINAMIC 32
4.5. TIPURI GENETICE DE RELIEF 32
4.5.1. RELIEFUL FLUVIATIL SI FLUVIODENUDATIONAL 32
4.5.1.1. ALBII MINORE SI LUNCI 32
4.5.1.2. TERASELE 34
4.5.1.3. GLACISURILE PIEMONTANE SI DE RACORD 39
4.5.2 RELIEFUL PETROGRAFIC SI STRUCTURAL 41
4.5.2.1. RELIEFUL SPECIFIC VERSANTULUI DREPT AL SIRETULUI. CULMEA PIETRICICA SI GLACISUL PIEMONTAN 41 
4.5.2.2. RELIFUL SPECIFIC VERSANTULUI STANG. COLINELE TUTOVEI 43
4.5.3. MICRORELIFUL SI RELIEFUL ANTROPIC 44
4.5.4. PROCESELE GEOMORFOLOGICE ACTUALE SI DEGRADAREA
TERENURILOR 46
4.5.4.1. PROCESE SI FORME ACTUALE DE ALBIE 47
4.5.4.1.1. PROCESE SI FORME DIN ALBIILE MINORE 47
4.5.4.1.2. PROCESE SI FORME DIN LUNCA 53
4.5.4.2. PROCESE SI FORME ACTUALE DE VERSANTI 54
4.5.4.3. CAUZELE DINAMICII ACTUALE A VERSANTILOR 59
5. CLIMA
5.1.CONSIDERATII GENERALE 60
5.2. FACTORII GENETICI AI CLIMEI 60
5.2.1.FACTORII RADIATIVL (RADIATIA SOLARA) 60
5.2.2.FACTORI DINAMICI 61
5.2.3.FACTORI LOCALI 62
5.3. VARIATIA SI REPARTITIA ELEMENTELOR CLIMATICE 63
5.3.1.TEMPERATURA AERULUI 63
5.3.2.UMEZEALA RELATIVA A AERULUI 68
5.3.3.NEBULOZITATEA 70
5.3.4.DURATA DE STRALUCIRE A SOARELUI(DE INSOLATII) 72
5.3.5.PRECIPITATIILE 73
5.3.6.DINAMICA ATMOSFEREI 76
5.4. REGIONAREA TOPOCLIMATICA SI MICROCLIMATICA 79
5.4.1.Subunitatea topoclimatica a culmii Pietricica 79
5.4.2.Subunitatea topoclimatica a glacisului piemontan 79
5.4.3.Subunitatea topoclimatica a Culoarului Siret-Bistrita 80
5.4.4.Subunitatea topoclimatica a versantului stang al Culoarului Siret 80
5.4.5. Subunitatea topoclimatica a interfluviului Siret- Bistrita 81
5.4.6.Subunitatea antropoclimatica a municipiului Bacau 81
5.4.6.1.Sectorul topoclimatic al zonei rezidentiale si centrale 82
5.4.6.2. Sectorul topoclimatic al zonei industriale din sud 83
5.4.6.3. Sectorul topoclimatic din nordul municipiului 83
6. HIDROGRAFIA
6.1 APELE FREATICE 84
6.2. REGIMUL SCURGERII APEI PE RAUL SIRET 86
6.2.1.SCURGEREA MEDIE 87
6.2.2. SCURGEREA MAXIMA 88
6.2.3.SCURGEREA MINIMA 89
6.3.REGIMUL SCURGERII APEI PE RAUL BISTRITA 90
6.3.1.SCURGEREA MEDIE 91
6.3.2.SCURGEREA MAXIMA SI MINIMA 92
6.4.REGIMUL HIDROLOGIC AL AFLUENTILOR MICI DIN IMPREJURIMILE BACAULUI 92
6.5.SCURGEREA ALUVIUNILOR 94
6.6.REGIMUL TERMIC SI AL FENOMENELOR DE INGHET 96
7. VEGETATIA SI FAUNA
7.1. ETAJUL PADURILOR DE FOIOASE 99
7.1.1.FAGETELE 99
7.1.2.GORUNETELE 100
7.1.3.FAGETELE AMESTECATE 100
7.2.ETAJUL DE SILVOSTEPA 101
7.3. VEGETATIA ARBORESCENTA INTRAZONALA 101
7.4.VEGETATIA IERBOASA 101
7.4.1.PAJISTILE DE DEAL 101
7.4.2.PAJISTILE DE LUNCA 102
7.5. FAUNA 102
7.6 OCROTIREA MEDIULUI 103
8. SOLURILE
8.1 CONDITII PEDOGENETICE 105
8.2. TIPURI DE SOLURI 105
8.2.1. DOMENIUL SUBCARPATIC 106
8.2.2. IN DOMENIUL DE PODIS 107
8.2.3. SOLURILE INTRAZONALE 107
CONCLUZII 110
BIBLIOGRAFIE 114


Extras din licenta Cum descarc?

1.INTRODUCERE
Existenta si prezenta de milenii a omului pe un teritoriu aflat la o raspantie de timpuri si locuri, a avut inflente complexe asupra mediului din municipiul Bacau si imprejurimilor sale.
Devenind agent morfogenetic complex ca de altfel si principala sursa de poluare, activitatea antropica desfasurata de-a lungul timpului si accelerata in ultimii 30 -40 de ani, a contribuit uneori in mod decisive la tendinta de degradare a calitatii actuale a mediului inconjurator.
Lucrarea " Caracterizarea fizico-geografica a municipiului Bacau si imprejurimilor ce se constituie in lucrarea de licenta isi propune sa analizeze in mod cat mai amanuntit contextual natural al arealului luat in considerare.
In aceasta lucrare se prezinta particularitatile cadrului natural, afectat mai putin, fiecare capitol major dezbatand anumite directii din geografia fizica precum si geologie, relief, clima, hidrografie, vegetatie si soluri.
Deasemeni s-a scos in evidenta caracterul de tranzitie al cadrului natural in ansamblul sau, intre doua unitati geografice distinte: Podisul Moldovei ( Colinele Tutovei), ca si partea a vechilor structuri din cratogen si Subcarpatii Orientali ( Culmea Pietricica Bacaului), ca element al geosinclinalului carpatic, fiind pusa in evidenta si individualitatea geografica a Culoarului Siretului.
Am cautat sa prezint anumite particularitati ale ramurilor geografiei fizice expuse in aceasta lucrare pentru a accentua individualitatea zonei. Pentru a exemplifica am folosit o serie de harti, tabele ,grafice, sau chiar poze din anumite locuri in care unele fenomene sa fie evidentiate cat mai explicit.
Principala concluzie ce se desprinde este aceea ca municipiul Bacau si imprejurimile sale reprezinta un areal geografic destul de vast si complex cu multe particularitati specifice.
Lucrarea a fost elaborata prin directa indrumare a domnului profesor universitar doctor Petru Olariu, caruia ii multumesc pentru exigenta stiintifica pe care mi-a impus-o si pentru tot sprijinul si ajutorul acordat la finalizarea acesteia.
Deasemeni multumesc colectivului catedrei de geografie al Universitatii "Ovidius" Constanta pentru amabilitatea cu care au fost intampinate solicitarile mele.
Pentru elaborarea lucrarii a fost necesara consultarea unei vaste si variate bibliografii : ( lucrari scrise, harti, atlase, statistici etc.)
Deasemeni s-a impus valorificarea unor siruri lungi si omogene de informatii cu caracter meteorologic, hidrologic, etc.
Aduc pe aceasta cale multumiri institutiilor si reprezentantilor acestora de la care am obtinut acest complex de date atat de valoros, precum Agentiei de Protectie a Mediului Bacau, Apele Romane Bacau , Serviciului de Prognoza a vremii Bacau, etc. 
ISTORICUL CERCETARILOR
Favorizat prin pozitia "de contact" la interferenta celor doua unitati geologice si geografice, spatiul geografic al Bacaului - locuit din antichitate - a constituit obiectul unor preocupari si cercetari cu caracter geografic. In scrierile antice ale lui Herodot, Strabon, Pompeius, Mela, Ptolomeu, Pliniu cel Batran, s.a. Siretul era denumit Ararrus - Hierassus. In Evul mediu timpuriu apar toponime noi ca hidronimul slav, Bistrita, etc. In cronicele moldovene ale lui Gr. Ureche, M.Costin si I.Neculce se intalnesc si multe informatii cu caracter geografic, referitoare la asezari, inundatii, secete, drumuri.
In domeniul geologiei, primele cercetari mai amanuntite le efectueaza Gr.Cobalcescu (1883), care face si unele precizari asupra limitei de vest a Sarmatianului din Platforma Moldoveneasca. Urmeaza Sabba Stefanescu (1897) si I.Simionescu (1903) care stabileste denumiri pentru subdiviziunile Sarmatianului: Volhinian, Basarabian si Chersonian.
Depozitele cuaternare din acest teritoriu au fost studiate atat de geologi (T.Bandrabur si P.Giurgea, 1965) cat si de geomorfologi.
Asupra geologiei zonei miocene (Subcarpati) exista multe studii publicate, cele mai vechi fiind ale lui S.Athanasiu (1907) D.M.Preda (1907) si H.Grozescu (1918). Lucrarile fac precizari asupra structurii, litologiei, tectonicii, etc. dar si multe referiri la particularitati ale evolutiei unor forme de relief. Mai tarziu au efectuat cercetari geologice si T.Bor (1954), P.Polonic si G.Polonic (1961), N.Geamanu si col. (1962), I.Draghici si colab.(1963) - toti citati de C.Brandus, 1981; Bicalonesi (1972).
O problema deosebit de importanta a constituit-o cercetarea raporturilor tectonice de ansamblu dintre Platforma Moldoveneasca si unitatea de orogen. Studiile se refera la regiuni mai extinse deoarece contactul dintre aceste doua mari geostructun este complex.
Primul care a semnalat scufundarea partii de vest a Platformei Moldovenesti si invadarea acestei borduri de catre cutele carpatice si subcarpatice, sariate si deversate, a fost L.Mrazec (1914), care introduce si notiunea: Falia Pericarpatica. Ulterior mai multi geologi, geofizicieni si geografi au adus numeroase precizari in acest sens: I.Gavat, St.Airinei, R.Botezatu, M.Vencov (1963), V.Mutihac (1990), Gr.Posea (1993), etc.
Cercetarea reliefului a constituit preocupari numeroase si diferentiate asupra celor doua unitati: Podisul Moldovei si Subcarpatii. Pozitia geografica de contact a arealului de care ne ocupam a condus la concluzia ca , in prezent, nu exista nici o lucrare care sa se refere la intregul sau areal, tratat in mod unitar. Se simtea necesitatea elaborarii unui astfel de studiu complex. Exista, in schimb mai multe lucrari asupra unor subdiviziuni din acest teritoriu: Podisul Central Moldovenesc, Colinele Tutovei, vaile Bistritei sau Siretului, Subcarpatii Tazlaului.


Fisiere in arhiva (1):

  • Caracterizare Fizico-Geografica a Municipiului Bacau si a Imprejurimilor Sale.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 10 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!