Caracterizarea țițeiului și metode eficiente de extracție

Cuprins licență

1 INTRODUCERE . 7
1.1 Caracterizarea ţiţeiului . 7
1.2 Clasificarea țițeiurilor: . 8
1.2.1 Clasificarea Sachanen . 8
1.2.2 Clasificarea chimică “Carpatica” . 9
1.2.3 Clasificarea tehnologică veche românească . 10
1.2.4 Clasificarea țițeiurilor după recomandările Congresului Mondial al Petrolului . 10
1.2.5 Clasificarea după conţinutul de sulf . 11
1.3 Metode de extracție . 11
1.3.1 Erupţia naturală . 11
1.3.2 Extracţia prin metoda gas lift . 12
1.3.3 Extracţia prin pompare de adâncime . 12
1.3.4 Extracţia prin fisurare. . 12
1.4 Fisurarea Hidraulică . 12
1.5 Fluide de fisurare . 14
1.6 Clasificarea fluidelor . 15
1.6.1 Fluidele de fisurare pot fi clasificate din punct de vedere al componentului de bază . 15
1.6.2 Din punct de vedere al compozitiei . 16
1.7 Materiale de susținere a fisurii . 16
1.8 Efecte negative induse de exploatarea prin fisurare hidraulică . 17
1.8.1 Transformarea unor mari volume de ape potabile sau industriale în ape contaminate . 17
1.8.2 Actiunea distructivă asupra mediului geologic . 18
1.8.3 Perturbarea echilibrului dinamic al depozitelor situate între rocile mamă fisurate şi suprafaţă . 18
1.8.4 Poluarea cu metan a acviferelor . 18
1.8.5 Alte forme sigure de poluare . 19
1.9 Aspecte de mediu specifice exploatarii/extracției. . 19
1.9.1 Dezvoltarea și pregătirea amplasamentului de extracţie şi exploatare . 19
1.9.2 Tehnologia fisurării hidraulice . 21
1.9.3 Fluide de fisurare hidraulică . 23
2 STUDIUL EXPERIMENTAL . 25
2.1 Formularea fluidelor de fisurare . 26
2.1.1 Fluidul de fisurare pe bază de hidroxipropil guar reticulat cu boraţi . 27
2.1.2 Fluidul de fisurare pe bază de sisteme viscoelastice . 42
2.2 Caracterizarea ţiţeiului- Distilarea admosferică, şi în vid a ţiţeiului . 50
2.2.1 Determinarea densității . 50
2.2.2 Distilarea PRF . 52
2.2.3 Determinarea potențialului de produse albe . 61
2.2.4 Determinarea vîscozității . 62
2.2.5 Conţinutul de sulf . 63
3 CONCLUZII . 66
BIBLIOGRAFIE . 68
ANEXA I. . 69
ANEXA II . 70
ANEXA III. 71


Extras din licență

1 INTRODUCERE
1.1 Caracterizarea ţiţeiului
Ţiţeiul este cunoscut ca un produs de natură organică, care se găsește în substraturile pământului, în formatiuni numite zăcăminte petroliere. Ţiţeiul este un lichid vâscos format în cea mai mare parte dintr-un amestec de hidrocarburi gazoase, lichide şi solide, are miros caracteristic şi culoare ce variază de la galben - verde până la negru, având diferite reflexe colorate.
Dintre diferitele teorii asupra formarii petrolului, teoria originii organice este cea mai acceptata. Conform acestei teori, petrolul s-a format din mâlul rezultat din resturi de plante şi animale inferioare din apele marilor (plancton), care, prin depunere la mare adancime în fundul apelor, în decurs de milioane de ani, a suferit procese de descompunere şi transformare. Aceste procese s-au produs în absenta de aer şi sub influenţa căldurii terestre, a presiunii ridicate şi, probabil, a unor bacterii anaerobe. Rol important se pare că revine şi mâlului mineral drept catalizator al unor procese chimice de transformare a grăsimilor. [1]
Ca materie primă organică a țițeiului, au fost luate în considerare produse organice naturale foarte variate: cărbunii fosili, uleiurile de şist, rășinile coniferelor, produsele de descompunere ale celulozei şi ligninei din plante; grăsimile animalelor acvatice, uleiurile şi cerurile vegetale produse din alge. Pentru a se concretiza alegerea materiei prime, s-au examinat căile care au condus la acumularea hidrocarburilor în zăcăminte, astfel:
1) hidrocarburile preexistente în organismele vii;
2) hidrocarburile formate, după moartea ființelor vii, prin acțiunea biochmică a mocroorganismelor;
3) hidrocarburile formate din substante, ale organismelor moarte, prin procese chimice propriu-zise datorite factorilor fizici şi catalizatorilor. Ţiţeiul a devenit indispensabil pentru economia modernă după 1900 datorită proprietăţilor sale fizice care îl fac superior competitorilor (cărbune, baterii electrice, şi chiar hidrogen) în ce priveşte cantitatea de energie înglobată în unitatea de masă sau volum şi uşurinţa de transport şi stocare. El a jucat şi joacă un rol esenţial în mai multe sectoare ale economiei, cum ar fi transportul, producţia de energie şi industria petrochimică.
Ţiţeiul şi derivatele sale sunt cele mai tranzacţionate mărfuri pe pieţele globale. Şi, în pofida reducerii ponderii relative în sistemul energetic, el rămâne cea mai utilizată resursă pentru producţia de energie (ţiţeiul 34,4% şi gazele naturale 24,4% în 2010). Figura I.1. Evoluţia pe ultimii ani a consumurilor pe diferite surse de materii prime : ţiţei, gaze naturale, cărbune, energii regenerabile. [2]
1.2 Clasificarea țițeiurilor:
1.2.1 Clasificarea Sachanen[1]
Progresele făcute în ultimul timp în cunoașterea compoziției țițeiurilor au permis a se trece de lacriterii calitative la criterii cantitative de clasificare. Aceasta metodă clasifică petrolurile brute luând în considerare compoziția țițeiului total, ca o rezultantă a compoziției fracțiunilor, inclusiv reziduu de distilare.
Clasificarea Sachanen împarte țițeiurile în următoarele 9 clase:
- parafinice,
- naftenice
- aromatice
- asfaltice
- parafin-naftenice,
- parafin-naften-aromatice
- naften-aromatice
- naten-aromato-asfaltice
- aromato-astfaltice


Fisiere în arhivă (1):

  • Caracterizarea titeiului si metode eficiente de extractie.pdf

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Creangă, C., Curs de chimia ţiţeiului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1962
2. https://alili2001.files.wordpress.com/2014/12/m07_chimorganica.pdf Materii prime organice
3. Note de curs ”Tehnologia prelucrării petrolului” ,. Bogatu Irina Liana
4. Suciu, C., Ionescu, C., Ionescu, S. Ingineria Prelucrării Hidrocarburilor vol. IV, Editura Tehnica, București 1993
5. Coloja, M.P., Popescu, C., Extracţia ţiţeiului şi gazelor asociate, Editura Tehnica, Ploieşti 1993
6. https://www.scribd.com/doc/50121548/Extractia-Petrolului-Operatii-de-Stimulare-Interventii-si-Reparatii , Extracția Petrolului. Operații de Simulare. Intrvenții si reparații.
7. http://greenplug.nu/hydraulic-fracturing-what-is-hydraulic-fracturing/Hydraulic Fracturing: What is Hydraulic Fracturing?
8. http://www.contributors.roFracturarea hidraulică și „energia verde”
9. Olărașu, L., ”Perfecționarea fluidelor de fisurare și frac – pack”, Proiect de cercetare, Ploiești 2012
10. Olărașu, L., ”Perfecționarea tehnologiilor de fisurare și extinderea acestora pe nisipuri slab consolidate”, Proiect de cercetare
11. Ţicleanu, M., Nicolescu, R., Ion, A., Exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică –o metodă cu posibile efecte catastrofale, Institutul Geologic al Romaniei
12. http://www.infogazedesist.eu/mediul_sanatate_publica.htmlImpactul asupra mediului și sănătății populației
13. Crânganu, C., Gazele de şist şi fracturarea hidraulică. Între mit şi realitate., Editura Integral, Bucureşti 2014
14. http://cheminfo2010.wikispaces.com/Hai+Truong-Final+ProjectApplications of Guar galactomannan in food and oil field industries
15. https://www1.ethz.ch/ilw/vt/research/projects/vivianel MICROFLUIDICS: Complex fluids and complex flows
16. Olărașu, L., ”Fluide de fisurare pe bază de polimeri și sisteme viscoelastice”, Proiecte de cercetare
17. ASTM D 4052 : ,,Metode de determinare a densității”
18. ASTM D 2892: ,,Metode de determinare a PRF țițeiului”;
19. ASTM D 86-12: ,,Distillation of Petroleum Products at Atmosferic Pressure”
20. ASTM D 445: ,,Metode de determinare a vîscozității”
21. ASTM D 2622: ,,Metode de determinare a sulfului”


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!