Categoria Comparației în Demersul Didactic Școlar

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul I. Categoria comparației
I.1. Conceptul de categorie gramaticală pag. 6
I.2. Parametrii categoriei gramaticale pag. 7
I.3. Conceptul de grad de comparație pag. 8 
I.4. Structura gradelor de comparație pag. 13
I.5. Gradele de comparație ale adverbului pag. 18
I.6. Mijloacele expresive pentru redarea superlativului pag. 19
I.7. Adjective care nu au grade de comparație pag. 20
Capitolul II. Categoria comparației în demersul didactic școlar
II.1. Predarea noțiunilor gramaticale pag. 22
II.2. Metode și tehnici de predare a gradelor de comparație în demersul 
didactic școlar pag. 31
II.3. Exerciții de predare a gradelor de comparație în demersul didactic
școlar pag. 36
Anexe pag. 43
Concluzii pag. 64
Referințe bibliografice pag. 65


Extras din licență Cum descarc?

Comparația este sfîrșitul fericirii și începutul nemulțumirii.
(Soren Kierkegaard)
Argument
Studiul ,,Categoria gramaticală în demersul didactic școlar” este actuală, deoarece e parte integrantă a curricumului școlar disciplinar la Limba și literatura română. Această temă este importantă și necesită o documentare profundă, mai cu seamă în demersul didactic școlar, când elevii fac cunoștință cu noțiunea gramaticală de comparație, prin intermediul profesorului, care aduce în fața elevilor un conținut accesibil pentru asimilare. Este important ca elevii să însușească această noțiune și să o aplice în mod conștient în toate tipurile de comunicare.
Actualitatea temei. În prezent, cunoaștem mai mulți cercetători care abordează această temă, cu scopul de a deveni mai accesibilă pentru cei implicați în procesul de predare/învățare, în demersul didactic școlar. În clasa a VI-a elevii fac cunoștință cu această noțiune gramaticală care trebuie să fie însușită de către ei, propunându-li-se, în acest sens, diverse tehnici și modalități care ar facilita însușirea respectivei unități de învățare.
Teza de licență va urmări explicarea următoarelor sarcini:
- vom defini conceptul de categorie gramaticală a gradelor de comparație;
- vom analiza diverse interpretări teoretice cu referire la conceptul de categorie gramaticală;
- vom delimita structura gradelor de comparație;
- vom identifica modul de întrebuințare a gradelor de comparație;
- vom reitera metode şi tehnici de predare a categoriei gramaticale;
- vom releva importanţa categoriei comparației în demersul didactic școlar;
- vom determina rolul categoriei comparației în demersul didactic școlar.
Scopul tezei. Scopul prezentei cercetări este de a studia ,,Categoria comparației în demersul didactic școlar”, dar și de a reitera interpretările teoretice a noțiunii de categorie gramaticală, care facilitează înțelegerea procesului de studiere a categoriei gramaticale.
Obiective concrete: 
- definirea conceptului de categorie gramaticală a comparației;
- definirea conceptului de grad de comparație;
- cercetarea legăturii dintre gradele de comparație ale adjectivelor și ale adverbelor;
- relevarea importanței studierii acestei teme în demersul didactic școlar;
- delimitarea metodelor și tehnicilor de predare a comparației în demersul didactic școlar;
- stabilirea formelor de predare a categoriei gramaticale în demersul didactic școlar;
- prezentarea rolului categoriei gramaticale în demersul didactic școlar.
Noutatea științifică a tezei de licenţă constă în cercetarea noțiunii de categorie gramaticală, precum şi în punctarea tehnicilor utilizate la predarea acestei noțiuni gramaticale. 
Metode de cercetare. În cadrul cercetării pe care ne-am propus-o am apelat frecvent la descriere, analiză şi sinteză, încercând să creionăm avantajele predării noțiunilor gramaticale în demersul didactic școlar, având la bază suporturi teoretice, dar şi practice, din literatura de specialitate redactate de Alexandru Dîrul, Ion Coteanu, Alexandru Graur, Mioara Avram, Dumitru Irimia etc., precum și curriculumurile la limba și literatura română pentru gimnaziu și liceu.
- Studierea surselor științifico-metodice de bază și analiza lor;
- Observarea pedagogică;
- Studierea, analiza și generalizarea datelor.
Structura lucrării. Prezenta cercetare este structurată în baza a două compartimente. Primul capitol întitulat: Categoria comparației, care cuprinde următoarele subcapitole: Conceptul de categorie gramaticală, Parametrii categoriei gramaticale, Conceptul de grad de comparație, Structura gradelor de comparație, Gradele de comparați ale adverbului, Mijloacele expresive pentru redarea superlativului, Adjective care nu au grade de comparație, avînd drept obiectiv prezentarea teoretică a noţiunii de categorie gramaticală. Al doilea compartiment propune un parcurs constituit din următoarele subcapitole: Predarea noțiunilor gramaticale, Metode și tehnici de predare a gradelor de comparație în demersul didactic școlar, Exerciții de predare a gradelor de comparație.
Cuvinte-cheie: categorie gramaticală, categoria comparației, demers didactic școlar, tehnici de lucru, proiect didactic.


Fisiere în arhivă (1):

  • Categoria Comparatiei in Demersul Didactic Scolar.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Alecsandri, Vasile, Înșiră-te, Mărgărite, Poezii, Chișinău, Editura LITERA, 1997.
Arnăutu, Maria; Sandu, Elena, Limba română, Teorie, dificultăți, exerciții, teste grilă, Subiecte pregătitoare pentru evaluare continuă, testare și concursuri, București, Editura ICAR, 2002.
Avram, Mioara, Gramatica pentru toți, București, Editura Humanitas, 2001.
Axenti, Victor, LRC Morfologia, Cahul, Editura Turnul Vechi SRL, 2008.
Bărbulescu, Violeta, Gramatica limbii române, Sinteze de teorie și exerciții aplicative, Craiova România, Editura Terathopius, 2000.
Bărbuță, Ion, Constantinovici, Elena, Gramatica practică a limbii române, Chișinău, Editura Academiea de Știință a Moldovei Institutul de Lingvistică.
Bărbuță, Ion, Constantinovici, Elena, Mic dicționar de termeni lingvistici, Chișinău, Editura Academia de Științi a Moldovei Institutul de Filologie.
Bărbuță, Ion, Semnificație lexicală-semnificație gramaticală: posibilități de combinare și de restricții, Chișinău, 1998.
Bejan, Dumitru, Gramatica limbii române, Compendiu, Cluj, 1995.
Capșa, Gheorghe, Limba română, Cartea examenului de capacitate, Vol. I, Editura Polirom, 1998.
Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și liceu, Ediția a III-a, Editura EMIA-DEVA, 2009.
Coteanu, Ion, Gramatica de bază a limbii române, București, Editura Garamonda,1989.
Coteanu, Ion, Stilistica funcțională a limbii române, stil, stilistică, limbaj, București, Editura Academiea Republicii Socialiste Române, 1973.
Curriculum național pentru învățămîntul gimnazial, la limba și literatura română (clasele V- IX), Chișinău, 2010.
Dîrul, Alexandru, 2002
Dîrul, Alexandru, 2005
Garne, Robert, Condițiile învățării, București, Editura: DIDACTICĂ și PEDAGOGICĂ, 1975.
Grama-Tomiță, State, Angela, Livia, Manual de limbă și literatură română pentru clasa a VI-a, Chișinău, Editura Cartier, 2008.
Goia, Vistian, Drăgotoiu, Ion, Metodica predării limbii și literaturii române, București, Editura: DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, R.A., 1995.
Goia, Vistian, Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Cluj-Napoca, Editura DACIA, 2002.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!