Cercetarea Satisfacției Cliențiilor

Cuprins licență

Introducere. 4
Capitolul 1 – Satisfacția clientului-parte componentă a comportamentului consumatorului 
1.1 Conceptul de satisfacție a clientului. 5
1.2 Factori de influență a satisfacției clientului. 9
1.2.1 Calitatea - factor de infuență a satifacției clientului. 11
1.2.2 Fidelizarea clientului. 13
1.3 Evaluarea satisfacției clientului. 14
Capitolul 2 - Cercetări de marketing Reflexo-Vital –aspecte teoretice
2.1 Concept. 17
2.2 Tipologie. 18
2.3 Procesul cercetare de marketing. 20
2.3.1 Faza preliminară. 21
2.3.2 Faza de proiectare. 21 
2.3.3 Faza de realizare. 21
2.4 Determinarea mărimi eșantionului. 22
Capitolul 3 –Cercetări de marketing privind măsurarea satisfacției clienților firmei Reflexo-Vital. 26
3.1 Prezentarea S.C. REFLEXO-VITAL.S.R.L.26 
3.2 Definirea problemei. 30
3.3 Scopul cercetării. 30 
3.4 Obiectivele cercetării. 30
3.5 Ipotezele cercetării. 30
3.6 Proiectarea cercetării. 31
3.7 Interpretarea rezultatelor. 33
Concluzii și recomandări privind îmbunătățirea satisfacției clienților firmei Reflexo-Vital. 47
Anexa 1 Voucher . 50
Anexa 2 Chestionar. 51
Bibliografie .48


Extras din licență

Introducere
In această lucrarea, este tratată cu atenție o problemă de actualitate și anume măsurarea gradului de satisfacție a clienților unei firme care oferă produse și servicii de întretinere corporală. 
Lucrarea prezintă un model de evaluare a satisfacţiei clienţilor, aplicabil în cadrul S.C REFLEXO-VITAL S.R.L care doreşte să aibă succes pe piaţă şi să fie competitivă.
Pentru a avea succes pe piaţă, întreprinderile trebuie să-şi concentreze în permanenţă eforturile spre înţelegerea cerinţelor implicite şi explicite ale clienţilor, în scopul creşterii continue a gradului de satisfacere a necesităţilor şi aşteptărilor tuturor clienţilor lor, atât cei actuali, cât şi cei potenţiali. Totodată, întreprinderile trebuie să identifice metode şi instrumente adecvate pentru evaluarea gradului de satisfacţie a clienţilor şi asigurarea loialităţii celor mai importanti, precum şi pentru îmbunătăţirea sistemului relaţional intern şi extern şi crearea unor relaţii de parteneriat cu clienţii fideli.
Atenția și grija fața de clienții unei firme este un concept care implica acțiuni specifice prin care clienții sunt întotdeuna satisfacuți, transformandu-i pe acestia în clienti fideli care se reîntorc cu noi și sporite așteptări. Satisfacția clientului devine prioritara și condiționeaza existenta vânzătorului, cu accent pe calitate și servire superioara. Necesitatea realizării cercetarii vine din trebuinta aflării unor informații care să ajute firma să identifice gradul de satisfacție al clienților ei, pentru ca apoi să puna în practica aceste informații în scopul creșterii gradului de satisfacție al clienților.
Mai mult, în scopul menţinerii poziţiei competitive pe piaţă, întreprinderile adoptă şi demonstrează o orientare clară către client şi calitate, în special prin evaluarea continuă a satisfacţiei clienţilor, dar şi prin evaluarea constantă a performanţelor realizate .
Lucrarea este stucturata pe trei capitole. Primul capitol a încercat familiarizarea cititorului cu termenul de satisfacție, de la nivel conceptual, așa cum a fost definit de-a lungul anilor. Acest capitol trece în revistă evoluția conceptului de satisfacție al clientului și factorii care pot influența satisfacția. 
Al doilea capitol evidențiază aspectele teoretice ale cercetării de marketing.
Al treilea capitol cuprinde prezentarea firmei pe ai cărei clienți s-a efectuat cercetarea de marketing ,,S.C.REFLEXO-VITAL.S.R.L”, precum și definirea problemei,a scopului, obiectivelor și a ipotezelor. Tot în acest capitol sunt cuprinse concluzii și recomandari privind îmbunătățirea satisfacției clienților în cadrul Firmei Reflexo-Vital.
Capitolul 1. Satisfacția clientului- parte componentă a comportamentului consumatorului
1.1 Conceptul de satisfacție a clientului
Conceptul propriu-zis de satisfacție aplicat fenomenelor economice este relativ nou și a evoluat odată cu dezvoltarea cercetării economice. Acest termen al satisfacție nu este ușor de definit și are conotații diferite în rândul specialiștilor.Satisfacția reprezintă starea clientului care apare în urma comparării calității unui podus sau serviciu cu așteptările sale.
Din punct de vedere al conținutul, nu există o definiție unanim acceptată cu semnificative asupra cercetarii fundamentale și aplicative a satisfacției. 
Însa se pot evidenția următoarele accepțiuni:a)din punct de vedere conceptual, satisfacția este considerată un proces de evaluare a relației ,,așteptări-performanțe” (Fonell,1992; Hunt 1977; Oliver,1994) sau un răspuns rezultat dupa evaluare (Halsted, Hartman și Schmidt,1994; Howard & Sheth, 1969; Westbook& Reilly1983)”ˡ
b) din punct de vedere opțional, satisfacția este abordată în viziunea comportamentala, respectiv evidențierea comportamentului manifestat. Din aceasta perspectivă, satisfacția este un răspuns de natură emoțională, de intensitate variabilă, exprimat într-un moment bine determinat și cu o durata limitată, referitor la cumpararea și/sau consumul unui produs/serviciu.² 
Componentele satisfacției unui client sunt urmatoarele:a) răspunsul de natură
b) punctul de referință:
• Așteptările clientului
• Produsul/serviciul
• Experiența de consum/ utilizare
c)momentul manifestării răspunsului:
• Dupa consum / utilizarea serviciului
• Dupa alegerea serviciului
• Dupa acumularea experienței de consum/utilizare³
La o cercetare a satisfacției clientului se va ține cont de următoarele caracteristici(figura 1.a)ˡ 
Subiectivitatea: satisfacția depinde de percepția persoanei care consumă cu referirile la servicii/produse, iar percepția care diferă de realitatea obiectivă.
Realitivitatea: satisfacția se modifica,variază luând în calcul nivelul așteptărilor consumatorului
Evoluția în timp: satisfacția se modifică în timp în funcție de așteptările și performanțele serviciului în diferite faze ale ciclului de viață.


Fisiere în arhivă (1):

  • Cercetarea Satisfactiei Clientiilor.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1.Blythe, J. (1998). Comportamentul consumatorului. Bucureşti: Editura Teora 
2. Boier, R. (1994). Comportamentul consumatorului. Iaşi: Editura Graphix 
3.Cătoiu, I., Teodorescu, N. (1997). Comportamentul consumatorului. Teorie şi practică. 
4. Florescu, C., Mâlcomete, P., Pop, N. (2003). Marketing – dicţionar explicativ. Bucureşti: 
5.Johns, G. (1998). Comportament organizaţional. Bucureşti: Editura Economică
6.Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (1999). Principiile marketingului. Bucureşti: Editura Teora 
7. http://dexonline.ro/search.php?cuv=satisfactie
8. Luigi Dumitrscu,Camelia Apostolu-ˡ,,Marketingul si calitatea serviciilor ”Ed . Expert,2009
9. Cătoiu, I., Teodorescu, N. Comportamentul consumatorului,ediția II,revăzut și readăugită,ed Uranus,București,p 13
10. Constantin, C.-Sisteme informatice de marketing. Analiza şi prelucrarea datelor demarketing. Aplicaţii practice în SPSS. Ed. Infomarket, Braşov, 2006, pg. 15
11.www.marketingpower.com/content4620.php
12.The American Marketing AssociationBoard of Directors, 2004
13.http://antreprenoriat.upm.ro/assets/cursuri/4/MMP/liviu-ciucan-rusu/MgmMkP1.pdf
14. Conca, M.G.; Scarpa, A.P. (2004). Quality & Customer Satisfaction. Tools for Measuring the Customer’s Total Experience, Goal QPC, First Edition
15. Rye, Colin (2001). Change Management: The 5-step Action Kit. London: Kogan Page 
16. Sims, Ronald R. (2002). Changing the way we manage change. Wesport, Connecticut, London: Quorum Books
17. Evans, J.R., Lindsay, W.M. (2005). The Management and Control of Quality. Sixth Edition. SouthWestern, Thomson. Mason, Ohio


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!