Cercetări privind producția de carne din Uniunea Europeană și România

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I 5
IMPORTANȚA ECONOMICĂ A CREŞTERII ANIMALELOR 5
1.1 DEZVOLTAREA ISTORICĂ A CREŞTERII ANIMALELOR 6
1.2 CREŞTEREA ANIMALELOR ÎN ROMÂNIA ÎN TRECUT ŞI ÎN PREZENT 8
CAPITOLUL II 14
CONSIDERATII GENERALE ASUPRA CARNII 14
2.1 MATERII PRIME PENTRU ABATORIZARE 14
2.2 APRECIEREA ANIMALELOR ÎN VIU 14
2.3 APRECIEREA CALITĂŢII CARCASELOR 18
2.3 COMPOZIŢIA CHIMICĂ A CĂRNII Şl TRANSFORMĂRILE POSTSACRIFICARE 19
2.4. VALORIFICAREA ANIMALELOR PENTRU CARNE 24
CAPITOLUL III 28
METODE ŞI MATERIALE FOLOSITE 28
3.1 METODE COMPLEMENTARE FOLOSITE ÎN CONSTRUIREA MODELULUI ANALITIC AL RELAŢIILOR CAUZALE DINTRE FENOMENELE ECONOMICO-FINANCIARE 29
CAPITOLUL IV 33
ANALIZA EVOLUŢIEI PRODUCŢIEI DE CARNE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 33
4.1 ANALIZA PRODUCŢIEI DE CARNE DE BOVINE 33
4.2 ANALIZA PRODUCŢIEI DE CARNE DE PĂSĂRI 35
4.3 ANALIZA PRODUCŢIEI DE CARNE DE PORC 38
4.4 ANALIZA PRODUCŢIEI DE CARNE DE OVINE ŞI CAPRINE 40
4.5 ANALIZA TOTALĂ A PRODUCŢIEI DE CARNE 43
CAPITOLUL V 44
ANALIZA EVOLUŢIEI PRODUCŢIEI DE CARNE ÎN ROMÂNIA 44
CONCLUZII 54
BIBLIOGRAFIE 57


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Datorită faptului că zootehnia este un sector cu un considerabil potenţial, ocupând, prin tradiţie, un loc important în structura agriculturii româneşti, ea reprezintă un factor important al stabilităţii sociale şi al menţinerii echilibrului ecologic, fiind în acelaşi timp principala ramură productivă care asigură hrana populaţiei şi importante cantităţi de materii prime pentru industriile alimentare, dar şi nealimentare.
În România, creşterea animalelor, la fel ca şi în întregul sector agricol, prezintă probleme structurale grave datorate fragmentării excesive a proprietăţii, productivităţii scăzute dar şi autoconsumului ridicat în ferme.
Cerinţele consumatorilor şi perfecţionarea continuă a tehnologiilor de creştere a animalelor se preconizează că vor conduce la scăderea producţiei de carne rezultate de la animalele semiadulte în favoarea tineretului, atât în statele Uniunii Europene cât şi în România. În actuala etapă producătorii din România pot valorifica producţia de carne prin livrarea către un intermediar (cu destinaţia export sau piaţa internă), sau sacrificarea şi comercializarea prin forţe proprii. Aceasta îngreunează colectarea de animale pentru abatoare. În cadrul filierelor de carne, după 1989 în România s-a dezvoltat o dublă reţea de distribuţie. În anul 1999 exista un număr de peste două mii de unităţi de procesare a cărnii. Calitatea cărnii de vită este compromisă, fiind considerată produsul secundar la sectorul lapte.
În prezent, pentru sectorul producţiei de carne din România se manifestă o competitivitate tehnică şi economică scăzută datorită:
- greutăţii mici la tăiere;
- înregistrarea unor sporuri în greutate zilnice reduse;
- rata redusă de conversie a furajelor.
Lipsa calităţii şi a uniformităţii produselor furnizate constituie încă o constrângere prin care se împiedică achiziţionarea de produse de carne în România. Eşecul satisfacerii cerinţelor calitative nu numai că va duce în continuare la creşterea penetrării importurilor.
Valorificarea producţiei animale reprezintă o continuă provocare nu numai la nivelul Uniunii Europene, dar şi la nivel mondial. Astfel principalele producţii animale reprezentate de cele rezultate din creşterea taurinelor, ovinelor, caprinelor, păsărilor şi porcinelor la nivelul Uniunii Europene în intervalul temporal 2001 – 2011 prezintă tendinţe diferite în funcţie de specificul producţiei analizate.
La nivelul Uniunii Europene, valorificarea producţiei animale prezintă particularităţi specifice în funcţie de tipologie. Astfel, producţia de carne atinge valori considerabile, aşa cum s-a subliniat anterior, la nivelul Uniunii Europene în principal datorită disponibilităţilor mari de prelucrare. Valorificarea produselor animale este un proces deosebit de complex care nu este condiţionat doar de aspectele legate de procesul productiv, dar în mare măsură şi de structura pieţei. Aceasta este în primul rând caracterizată de cererea consumatorului, care în UE este unul foarte avizat şi care îţi fundamentează atitudinea pe baza unui complex de factori care interacţionează şi dintre care putem aminti: 
- factori de ordin economic,
- factori de ordin tehnic,
- factori de ordin socio – cultural etc.
De asemenea, cererea consumatorului, la nivel macroeconomic este determinate de factori complecşi, cum sunt:
- procentul creşterii anuale a populaţiei şi modificările structurale pe
categorii de vârstă
- reacţia consumatorilor la variaţia preţului
- reacţia consumatorilor la modificarea venitului propriu.
În procesul de valorificare al producţiei animale un rol important îl are, atât la nivel mondial cât şi la cel al Europei, Uniunii Europene şi României implementarea conceptelor de marketing metodologii moderne de instruire a celor interesaţi adaptarea permanentă a resursei umane la realităţile pieţei şi iniţierea unor modalităţi inovative de comerţ. 
Lucrarea de faţă îşi propune urmărirea problemelor referitoare la resursele producţiilor de animale (taurine, ovine, caprine, porcine) în ţările Uniunii Europene, prin scoaterea în evidenţă a diferenţelor existente între fermele noastre şi cele europene, precum şi producţiile din sectoarele de creştere a animalelor înregistrate la nivelul acestor ţări.
CAPITOLUL I
IMPORTANȚA ECONOMICĂ A CREŞTERII ANIMALELOR
Creşterea animalelor a jucat şi va juca întotdeauna un rol important în viaţa economică a omenirii, datorită faptului că furnizează produse alimentare indispensabile în hrana omului. Prin modul în care se îmbina cu producţia vegetală, creşterea animalelor contribuie la dezvoltarea întregului sector al agriculturii, la mărirea productivităţii muncii şi a eficienţei economice.
Creşterea animalelor are, deci, o contribuţie directă, dar şi una indirectă, la dezvoltarea economiei agricole. În mod direct, contribuţia acestei ramuri de producţie constă în realizarea alimentelor cu o valoare biologică deosebită: laptele, carnea, ouăle etc., care nu se pot obţine din cultura plantelor. Animalele dau şi o serie de produse, ca: lână, piei, pielicele, blănuri etc., care constituie materia primă pentru industria uşoară: confecţii de îmbrăcăminte și încălţăminte. Se valorifică sub o formă sau alta toate subprodusele rezultate după sacrificarea animalelor: sângele, oasele, intestinele, părul, glandele cu secreţie internă. Sângele, spre exemplu, se foloseşte în Industria medicamentelor, cât şi pentru prepararea făinii de sânge; oasele pentru prepararea făinii de oase, a cleiului sau la extragerea uleiului industrial; intestinele în Industria cărnii sau la fabricarea catgutului şi a coardelor pentru instrumentele muzicale; părul pentru confecţionarea de perii, bidinele etc.
Animalele furnizează şi o parte din energia mecanică în unele lucrări agricole și transporturi, animalele de tracţiune joacă un rol important, cu toată dezvoltarea mijloacelor de lucru mecanizate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Cercetari Privind Productia de Carne din Uniunea Europeana si Romania.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Banu, C. şi col., – Procesarea industrială a cărnii - Editura Tehnică, Bucureşti, 2003.
Banu Constantin – Alimente, Alimentație, Sănătate – Editura Agir, București, 2005;
Banu Constantin – Tratat de inginerie alimentară, Volumul II – Editura Agir, București, 2010 (pag. 445 – 448, 468 – 474);
Cojocaru Constantin – Analiza economico – financiară a exploatațiilor agricole și silvice, Ediția a doua – Editura Economică, București, 2000 (pag. 35 – 56);
Morar Roman – Zootehnie generală și specială – Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995 (pag. 15 – 21);
Oancea Margareta – Managementul gestiunea și strategia unităților agricole – Editura Ceres, București, 2007; (pag. 602, 614, 618 – 621).
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR202A
http://faostat.fao.org/site/569/default.aspx#ancor
Anuarele statistice – România – 2001-2011


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!