Cesiunea de Creante - Modalitatile de Transmitere si Transferare a Drepturilor si Obigatiilor Civile

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Capitolul I
Caracteristica generala privind modalitatile de transmitere si transferare a obligatiilor civile
1. 1. Notiuni generale privind modalitatile de transmitere si transferare a drepturilor si obigatiilor civile
1.1.1. Evolutia istorica
1.1.2. Grupele de modificare si componenta raportului obligational
1.2. Sistematizarea modalitatilor de transmitere si transferare a drepturilor si obligatiilor civile
1.2.1. Temeiuri de transmitere a creantelor
Capitolul II
Modalitatile juridice de transmitere a obligatiilor civile
2.1. Cesiunea de creanta
2.1.1. Notiune, reglementare, caractere juridice
2.1.2. Caracterele juridice ale cesiunii de creanta
2.1.3. Conditiile cesiunii de creanta
2.1.3.1. Conditiile de fond
2.1.3.2. Conditiile de forma
2.1.4. Continutul contractului de cesiune a creantei
2.1.5. Efectele contractului de cesiune a creantei
2.1.5.1. Efecte intre parti
2.1.5.2. Obligatia de garantie
2.1.5.3. Efecte fata de debitorul cedat
2.1.5.4. Efecte fata de creditorii cedentului
2.2. Unele varietati ale cesiunii de creanta
2.2.1. Vanzarea drepturilor litigioase (retractul litigios)
2.2.1.1. Notiunea si conditiile vanzarii drepturilor litigioase (retractul lititgios)
2.2.1.2. Efectele retractului litigios
2.2.2. Vanzarea de drepturi succesorale
2.2.3. Factoring-ul ca varietate a cesiunii de creanta
2.2.3.1. Notiunea, reglementarea juridica si caracterele contractului de factoring
2.2.3.2. Elementele si efectele contractului de factoring
2.3. Securitizarea creantelor
2.3.1. Prezentare de ansamblu a Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor
2.4. Opozabilitatea cesiunii de creanta
2.5. Subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei
2.5.1. Notiunea si natura juridica a subrogatiei
2.5.2. Felurile subrogatiei
2.5.2.1. Subrogatia conventionala
2.5.2.2. Subrogatia consimtita de debitor
2.5.3. Efectele subrogatiei
2.5.4. Distinctia dintre subrogatie si institutiile conexe
2.6. Preluarea datoriei
2.6.1. Notiunea de preluare a datoriei. Trasaturi specifice
2.6.2. Efectele preluarii de datorie
2.6.3. Corelatia dintre preluarea datoriei si categoriile juridice conexe
Capitolul III
Modalitatile juridice si transferarea obligatiilor 
3.1. Novatia ca modalitate de transferare a obligatiilor
3.1.1. Definitia. Felurile subrogatiei
3.1.2. Conditiile novatiei
3.1.3. Efectele novatiei
3.1.3.1. Efectele in privinta privilegiilor si ipotecilor
3.1.3.2. Privilegiile si ipotecile in cazul novatiei prin schimbare de debitor
3.1.3.3. Privilegiile si ipotecile in cazul novatiei prin schimbare de creditor
3.1.3.4. Privilegiile si ipotecile in cazul novatiei cu unul dintre codebitorii solidari
3.1.3.5. Privilegiile si ipotecile in cazul fidejusiunii
3.1.3.6. Efectele novatiei in privinta codebitorilor solidari si a fidejusorilor
3.2. Obligatiile civile si naturale. Transformarea acestora.
3.2.1. Notiunea de obligatii civile si naturale
3.2.2. Efectele juridice ale transferarii obligatiilor naturale
3.3. Delegatia
3.3.1. Definitia. Felurile delegatiei si deosebirile ei fata de alte operatiuni juridice
3.3.2. Efectele delegatiei
3.3.3. Delegatia, mijloc de garantie a creantelor
Concluzii
Bibliografie


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Raporturile obligationale ocupa, la momentul actual, un loc esential in viata de zi cu zi, iar marea majoritate a acestor raporturi sunt dinamice si constau in asumarea drepturilor si obligatiilor participantilor. Intr-un raport juridic, nu se poate vorbi de obligatii, fara a fi abordate si drepturile subiecului ori subiectelor dintr-un asemenea raport. Ca orice raport juridic, cel obligational are in structura subiecte, obiect si continut. Aceste raporturi sunt numite, deseori, ,,raporturi dinamice", ceea ce da temei afirmatiei ca elementele lor pot suporta modificari. Sintagma "circulatia obligatiilor" este utilizata, in literatura de specialitate, ceea ce desemneaza schimbarile care intervin in structura obligatiilor, insa, care nu produc stingerea, ci doar modificarea ori transformarea lor.
Din punct de vedere al debitorului, obligatia apare ca o datorie.
Creanta face parte din activul patrimonial al creditorului, iar datoria, din pasivul patrimonial al debitorului. Deoarece patrimoniul unei persoane poate forma obiectul unei transmisiuni universale, cu titlu universal, atunci, si elementele sale, precum creantele, datoriile pot forma, alaturi de drepturile reale, obiectul unei transmisiuni universale sau cu titlu universal. Aceasta transmisiune opereaza, in cazul persoanelor fizice, la decesul creditorului ori al debitorului, altfel spus, transmisiune "mortis causa" ori in cazul persoanelor juridice, prin orice modalitate de reorganizare prevazuta de lege: fuziune, absorbtie, divizare totala ori partiala.
Transmiterea dreptului de creanta si a datoriei, care alcatuiesc laturile raportului obligational, poate avea loc si "ut singuli", prin acte intre vii, sau "mortis causa". Este de apreciat ca transmiterea obligatiei prin acte intre vii reprezinta o operatiune juridica in al carei temei, prin acordul partilor ori prin lege, creanta ori debitorul, care alcatuiesc continutul raportului obligational, se transmite de la parti la o alta persoana. De asemenea, si debitorul ar putea fi interesat de transmiterea datoriei catre o alta persoana. In dreptul civil, este reglementata, expres, prin acte intre vii, numai transmiterea creantei. Transmiterea datoriei, nefiind reglementata, poate avea loc prin alte mijloace juridice.
Circulatia obligatiilor se poate realiza, insa, si prin transformarea raportului juridic obligational initial care, in principiu, are ca efect stingerea raportului obligational existent si inlocuirea acestuia cu altul care reprezinta element nou. De exemplu, un debitor doreste sa inlocuiasca obiectul prestatiei sale cu un altul, pe care il are la dispozitie, caz in care va conveni cu creditorul, inainte ca datoria sa ajunga la scadenta, asupra schimbarii obiectului obligatiei.
Astfel, prin transformare a obligatiei se intelege operatiunea juridica prin al carei intermediu se produce, in urma unui acord de vointa al partilor raportului obligational, o schimbare a unuia dintre elementele acestui raport: subiect, obiect, cauza. 
Capitolul I
CARACTERISTICA GENERALA PRIVIND MODALITATILE DE TRANSMITERE SI TRANSFERARE A DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR
1. Notiuni generale privind modalitatile de transmitere si transferare a drepturilor si obligatiilor
Transmiterea si transferarea drepturilor si obligatiilor reprezinta modificari ce intervin in structura raportului obligational, dar nu produc stingerea lui. Pentru desemnarea acestor mecanisme, in literatura de specialitate se utilizeaza si sintagma "circulatie juridica a creantelor si datoriilor" iar unii autori folosesc expresia "dinamica a obligatiilor". Oricum am numi-o, aceasta institutie apare intr-un anumit stadiu de dezvoltare a dreptului antic, prefectionandu-se, pe parcursul evolutiei societatii si dreptului, de la o dinamica restransa si rigida, din dreptul roman incipient, la dinamica amplificata si flexibila, din dreptul contemporan.
Transmiterea obligatiilor se poate realiza prin: cesiunea de creanta, subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei, cesiunea indirecta a datoriei.
Transformarea obligatiilor se poate realiza prin novatie si delegatie.
Obligatia civila, sub aspectul dreptului de creanta, face parte din activul patrimonial al creditorului iar sub aspectul datoriei, face parte din pasivul patrimonial al debitorului. In acest fel, se poate explica faptul ca, pe durata existentei sale, obligatia civila se poate transmite prin transmisiunea universala ori cu titlu universal a patrimoniului creditorului sau debitorului. O astfel de transmisiune opereaza, in cazul persoanelor fizice, la decesul creditorului ori al debitorului sau al ambelor subiecte ale raportului obligational, de asemenea, in cazul persoanelor juridice, transmisiunea universala sau cu titlu universal a drepturilor si obligatiilor are loc prin oricare din modalitatile de reorganizare : absorbtie, fuziune, divizare, fie ca aceasta este totala ori partiala. 
Transmiterea dreptului de creanta si a datoriei din continutul unui raport juridic obligational poate avea loc si ut singuli, privite in individualitatea lor, facand abstractie ca sunt elemente componente ale patrimoniului unei persoane. Transmisiunea ut singuli poate avea loc prin acte mortis causa sau prin acte juridice intre vii. Transmisiunea prin acte mortis causa se realizeaza prin legate cu titlu particular. In ceea ce priveste transmisiunea prin acte juridice intre vii, aceasta este reglementata expres sau permisa de lege pentru necesitati de ordin practic. De exemplu, o persoana este titularul unui drept de creanta a carui exigibilitate este afectata de un termen suspensiv si avand nevoie de prestatia ce i se datoreaza inainte de implinirea acelui termen il instraineaza unei alte persoane la un pret inferior valorii sale nominale, persoana care este dispusa sa astepte pana la momentul in care poate fi ceruta plata. De asemenea, o persoana care vrea sa gratifice pe o alta persoana si in acest scop si doneaza dreptul sau de creanta pur si simplu ori afectat de un termen suspensiv sau de o conditie. Cu alte cuvine, in ambele ipoteze, creditorul isi instraineaza dreptul de creanta. tot astfel se poate intampla ca o persoana sa plateasca pe creditor, luandu-i locul in raportul obligational; prin aceasta inlocuire a creditorului initial se realizeaza o transmisiune a laturii active a raportului obligational.


Fisiere in arhiva (3):

  • Bibliografie.docx
  • Cesiunea de Creante - Modalitatile de Transmitere si Transferare a Drepturilor si Obigatiilor Civile.doc
  • Cuprins.docx

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

Adam, Ioan, "Drept civil:Teoria generala a obligatiilor", Bucuresti, 2004;
Albu, Ioan, "Drept civil, contractul si raspunderea contractuala", Cluj-Napoca, 1994;
Alexandresco, D., "Explicatiune teoretica si practica a dreptului civil roman in comparatiune cu legile vechi si cu principalele legislatiuni straine", Tom IV, Iasi, Tipografia Nationala, 1900;
Baies, Sergiu, Baiesu, Aurel, Cebotari, Valentin, Cretu, Ion, "Drept civil. Drepturile reale. Teoria generala a obligatiilor", Chisinau, 2005;
Beleiu, Gheorghe, "Drept civil. Privire generala asupra dreptului civil", Bucuresti, 1978;
Beleiu, Gheorghe, "Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil", Bucuresti, 1992;
Benabent, Alain, "Droit civil, Les obligations", Editions Montchrestien, Paris, 1995, 5-edition;
Cantacuzino, Matei, "Elementele dreptului civil", Bucuresti, 1998;
Capitant, H., "De la cause des obligations", Dalloz, Paris, 1927;
Carpenaru, Stanciu D., "Drept comercial roman", Bucuresti, 2001;
Chelaru, Eugen, "Curs de drept civil. Drepturile reale principale", Bucuresti, 2000;
Codul civil francez;
Codul civil al Romaniei aprobat prin Legea nr. 287/2009, intrata in vigoare la 1 octombrie 2011, republicat in Monitorul Oficial nr. 505 din 01.10.2011;
Cosmovici, Paul Mircea, "Drept civil. Obligatii. Legislatie"., Bucuresti, 1994-1996;
Costin, Mircea, Deleanu, Sergiu, "Dreptul comertului international", vol 2, Bucuresti, 1995;
Costin, Mircea, "Dictionar de drept international al afacerilor", Vol 1, Bucuresti, Editura Lumina Lex, 1995;
Demetrescu, Paul, "Drept civil. Teoria generala a obligatiilor", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1966;
Demetrescu, Traian, "Principii de drept", Editura Stiintifica, Bucuresti, 1959;
Dogaru, Ion, Draghici, Pompil, "Drept civil. Teoria generala a obligatiilor", Bucuresti, 2002;
Dumitrescu, Corina Adriana, "Cesiune de datorie. Admisibilitate. Conventie de arbitraj. Transmisibilitate", in RDC nr. 11/2002;
Filipescu, Ion, "Drept civil. Teoria generala a obligatiilor", Bucuresti, 2000;
Ghionea, Vasile, "Curs de drept civil. Proprietatea si alte drepturi reale. Teoria generala a obligatiilor. Contracte speciale. Succesiune"., Bucuresti, 1996;
Hamangiu, C. Rosetti Balanescu, I., Baicoianu, Al, "Tratat de drept civil roman", Vol 1, Bucuresti, 1998;
Ionascu, R., "Drept civil. Teoria generala a obligatiilor", Bucuresti, 1942;
Luca, Ana Manea, "Drept civil. Notiuni generale despre obligatii. Contracte civile. Note de curs", Iasi, 1994;
Mircea, Valentin, "Contractul de factoring", in RDC nr.6/2000
Patlageanu, Alis, Lefter, Alina, "Contractul de factoring", in RDC nr. 11/2004;
Patulea, Vasile, "Calitatea de creditor al dividendelor in cesiunea de actiuni sau parti sociale", in revista "Dreptul", Nr. 3/2005;
Pop, Liviu, "Drept civil roman. Teoria generala a obligatiilor", Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998;
Pop, Liviu, "Delegatia in dreptul civil roman," revista "Dreptul", Nr. 3/2006;
Pothier, "Obligations", II, pA06, 594 si Vente III, 604, Demolombe, XXVIII, 291, Pand, Fr., 1,5438;
Rarincescu, M. G., "Curs elementar de drept civil roman. Drepturile reale. Obligatiile", Vol II, Bucuresti, 1947;
Stanescu, Serban Alexandru, "Cesiunea de creanta in comertul international", Revista de drept comercial, Nr.3/2005;
Toader, Camelia, Nicolae, Marian, Dumitrache, Bogdan, "Drept civil roman. Curs selectiv pentru licenta", Bucuresti, 1996;
Titulescu, N., "Eseu despre o teorie generala a drepturilor eventuale", Editura CH Beck, Bucuresti, 2008; 
Ungureanu, Ovidiu, Bacaci, Alexandru, Turianu, Corneliu, Jugastru, Calina, "Principii si institutii de drept civil. Curs selectiv pentru licenta", 2002-2003;
Vonica, Romul Petru, "Drept civil. Partea generala", Bucuresti, 2001;
Zilberstein, S. Ciobanu, V. M., "Drept procesual civil. Executarea silita", Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996.
Practica judecatoreasca:
Trib. Suprem, dec.civ., nr. 1711/1970, in Repertoriul de practica judiciara in materie civila pe anii 1969-1975, I.G. Mihut, Ed. Stiintifica si Pedagogica, Bucuresti, 1976;
Trib. Suprem, dec. civ., Nr.1139/1970, in C.D., 1970, p.156;
Trib. Suprem, dec. nr.316/1987, in R.R.D. nr.12/1987, p. 72.
Legislatie:
Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare;
Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale, publicata in M. O. nr. 529 din 19 iulie 2002;
Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor, publicata in M.O. Partea I, nr. 225 din 13 martie 2006:
Website-uri:
www.wordpress.ro
www.e-juridic.manager.ro


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!