Cetățenia Europeană

Cuprins licență Cum descarc?

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I
1.1 Protecţia internaţională a minorităţilor (Protecţia grupurilor) 2
1.2 Protecţia locuitorilor de pe teritoriile neautonome 14
1.3 Cetăţenia europeană 15
1.4 Democraţia europeană 21
1.5 Nediscriminarea 24
CAPITOLUL II
Reglementări de drept internaţional public privind cetăţenia 25 
2.1. Drepturile omului 27
2.2 Egalitate de şanse 28
2.3 Drept de petiţie 29
2.4 Identitatea Europeană 30
2.5 Europenizarea 30 
2.6 Guvernanţa europeană 31
2.7 Spaţiu de libertate ,securitate şi justiţie 32
CAPITOLUL III
Evoluţia conceptului de cetăţenie a Uniunii Europene 33
3.1.Tratatul de la Maastricht 33
3.2. Tratatul de la Amsterdam 35 3.3 Tratatul de la Nisa 36
3.4 Cetăţenia Uniunii Europene privind Tratatul asupra Uniunii Europene modifica prin Tratatul de la Lisabona 38 
3.5. Nediscriminarea şi cetăţenia Uniunii Europene potrivit Tratatului de funcţionare Uniunii Europene 40
3.6 Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 45
CAPITOLUL IV
Regimul juridic al străinilor 46
4.1.Protecţia internaţională a refugiaţilor şi a persoanelor strămutate.48
4.2.Persoanele migrante 52
4.3.Expulzarea 53 4.4.Extrădarea 55 
4.5. Dreptul de azil 57
CONCLUZII 59
BIBLIOGAFIE 61 
WEBOGRAFIE 63


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Scopul lucrării este cercetarea teoretică a reglementărilor de drept internaţional public referitoare la populaţia statelor ( tratate speciale pentru protecţia minorităţilor în diferite state; principii şi norme referitoare la expulzarea şi extrădarea unor persoane şi în materie de drept de azil; documente internaţionale care definesc noţiunea de refugiat).
Baza ştiinţifică a cercetărilor o constituie lucrărilor savanţilor şi specialiştilor în drept internaţional public: Grigore Geamănu, Marţian Niciu, Dumitru Mazilu, Ion Diaconu, Moca Gheorghe, Matei Basarab, Adrian Năstase, Cristian Jura, Bogdan Aurescu, Stelian Scăunaş, Aurora Ciucă, Delcea Mihai, Pierre Vellas, Charles de Visscher, Corneliu-Liviu Popescu, Dumitru Virgil Diaconu, etc.
În Europa, primele reglementări de drept internaţional referitoare la populaţia statelor au apărut în secolul al XVIII-lea. În anul 1815 a fost încheiat "Tratatul de la Viena" între Ţările de Jos, Anglia, Rusia, Prusia şi Austria prin care se garanta libertatea de conştiinţă pentru minorităţile existente pe teritoriul lor. Un alt tratat a fost cel încheiat în anul 1856 la Paris prin care se interzicea discrimnarea rasială între diferitele grupuri sociale. În anul 1878, a avut loc Congresul de la Berlin unde s-a dicutat şi despre garantarea drepturilor personale patrimoniale politice şi a libertăţii de conştiinţă a poparelor din Imperiul Otoman.
După primul război mondial, tratatele de pace şi tratatele speciale cu privire la protecţia minorităţilor din anumite state europene au stipulat egalitatea în drepturi a acestor minorităţi cu ceilalţi cetăţeni ai statelor respective. Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase şi Bogdan Aurescu în lucrarea Drept internaţional contemporan, evidenţiază faptul că, potrivit dreptului internaţional, „populaţia statului este alcătuită din persoane fizice având cetăţenia acestuia. Alţi autori definesc populaţia ca fiind formată din totalitatea persoanelor (cetăţeni, străini sau apatrizi) care trăiesc pe teritoriul unui stat şi sunt supuse jurisdicţiei acestuia. Un stat nu poate exista fără populaţie, el fiind înainte de orice o colectivitate umană.”
Vasile Creţu în cartea Drept internaţional public consideră că „populaţia reprezintă, alături de teritoriu şi de autoritatea guvernamentală, unul din elementele constitutive necesare pentru existenţa însăşi a statului.”
Aurora Ciucă, în cartea Drept internaţional public, pune în evidenţă faptul că „populaţia, în general poate fi definită ca totalitatea indivizilor ce trăiesc pe un anumit teritoriu”.
CETĂŢENIA EUROPEANĂ
1.1.Protecţia internaţională a minorităţilor (protecţia grupurilor)
Reglementări convenţionale privind recunoaşterea unor drepturi ale minorităţilor naţionale, dar în mod discriminator, erau impuse anumitor state, iar nu tuturor statelor au apărut în secolele XVIII-lea şi al XIX-lea. 
Istoria protecţiei minorităţilor prin intervenţie sau acorduri internaţionale are rădăcini destul de adânci în Europa. Aceasta protecţie a vizat în primul rând minorităţile religioase, cu precădere dupa Reformă. Sunt cunoscute, de pildă, intervenţiile Suediei în favoarea protestanţilor din Polonia, în 1707. Începând cu secolul al XVII-lea, o serie de măsuri referitoare la protecţia minorităţilor au început să fie incluse în tratatele vremii. 
Pacea de la Westphalia, din 1648, dintre Franţa şi Sfântul Imperiu German acorda libertate religioasă protestanţilor şi îi punea pe picior de egalitate cu practicanţii religiei catolice, în teritoriile germane, iar Tratatul de la Oliva, dintre Polonia şi Suedia, din 1660, garanta libertate religioasă catolicilor din Livonia. Alte tratate având clauze de protejare a minorităţilor religioase sunt Tratatul de la Nijmegen din 1678 şi Tratatul de Ryswick din 1697, dintre Franţa şi Olanda (protejându-i pe catolici); Tratatul de la Paris din 1763 dintre Franţa, Spania şi Anglia ( protejându-i pe catolicii din Canada); Tratatul de la Viena din 31 mai 1815, dintre Austria şi Ţările de Jos, care specifica garanţii pentru minoritatea catolică belgiană în contextul reunificării Belgiei şi Olandei. 
Primul Tratat internaţional care conţinea prevederi de protecţie pentru minorităţi, care nu erau numai religioase, este Documentul final al Congresului de la Viena, din 9 iunie 1815, încheiat între Austria, Franta, Spania, Marea Britanie, Potugalia, Prusia, Rusia şi Suedia (care proteja naţionalitatea supuşilor polonezi ai păţtilor contractante). Independenţa Greciei a fost condiţionata prin Protocolul din februarie 1830, semnat de Franţa, Marea Britanie şi Rusia, de acordarea libertăţii religioase musulmanilor. Prevederi similare, de data aceasta în favoarea creştinilor din Imperiul Otoman, au fost incluse in Tratatul de la Paris, din 1856, semnat de Austria, Franţa, Prusia, Marea Britanie, Sardinia, Turcia şi Rusia. 
Tratatul de la Berlin, din 13 iulie 1878, a condiţionat recunoaşterea independenţei noilor state din Balcani de aplicarea principiului egalităţii religioase, prevederile sale din articolul 44 vizând direct România. Convenţia Internaţională cu privire la Constantinopol, din mai 1881, la care au fost parte Germania, Austro-Ungaria, Marea Britanie, Franţa, Rusia, Turcia şi Italia, cuprindea garanţii pentru minoritatea musulmană din teritoriile care treceau sub jurisdicţie grecească.


Fisiere în arhivă (2):

  • Cetatenia Europeana
    • Cetatenia Europeana.doc
    • primele pagini.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!