Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
Argument 3
Sinteza 5
CAPITOLUL I. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ COMPORTAMENTUL DE CUMPĂRARE 7
I.1. Factorii economici 11
I.2. Factorii demografici 12
I.3. Factorii psihologici 12
I.4. Factorii sociali 17
I.5. Factorii personali 20
I.6. Factorii culturali 21
CAPITOLUL II. PROCESUL ADOPTĂRII DECIZIEI DE CUMPĂRARE 22
II.1. Decizia de cumpărare 23
II.2. Etapele procesului decizional 24
CAPITOLUL III. VALOAREA LA CONSUMATOR 30
III.1. Lanţul valorii 30
III.2. Valoarea la consumator 31
III.3. Valoare livrată (la consumator) 35
III.4. Valoare cunoscută (de consumator) 36
CAPITOLUL IV. ÎMPLINIREA NEVOILOR – CONDIŢIE ÎN SATISFACŢIA ŞI LOIALIZAREA CONSUMATORULUI 42
IV.1. Comportamentul "paradoxal" al consumatorului 42
IV.2. Orientări principale ale consumatorului 44
IV.3. Factorii care influenţează aşteptările 53
CAPITOLUL V. COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI LA KENVELO IAŞI 1 57
V.1. Prezentarea organizaţiei 57
V.1.1. Produse 58
V.1.2. Piaţa ţintă 59
V.1.3. Obiectivele firmei 59
V.2. Raport de cercetare 60
V.2.1. Obiectivele cercetării 60
V.2.2. Metoda de cercetare 60
V.2.3. Perioada 61
V.2.4. Locaţia 61
V.2.5. Eşantion 62
V.2.6. Instrumentul cercetării 64
V.3. Rezultatul cercetării 65
V.4. Limitele studiului 76
V.5. Concluzii cercetare 76
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 83
ANEXE 86
BIBLIOGRAFIE 91


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Argument
“Comportamentul consumatorului la punctul de lucru” este o temă pe care o găsesc deosebit de utilă atât pentru dezvoltarea unor abilităţi necesare unei cariere de succes cât şi pentru viaţa de zi cu zi. În experienţa mea ca angajat la Kenvelo am ajuns să cunosc micile secrete ale vânzărilor şi modul în care se comportă clienţii acestui magazin.
Pentru a avea succes pe piaţă, întreprinderile trebuie să-şi concentreze în permanenţă eforturile spre înţelegerea şi satisfacerea necesităţilor şi aşteptărilor tuturor clienţilor lor, atât cei actuali, cât şi cei potenţiali. Totodată, întreprinderile trebuie să identifice metode şi instrumente adecvate pentru evaluarea gradului de satisfacţie a clienţilor şi asigurarea loialităţii celor mai importanti, precum şi pentru îmbunătăţirea sistemului relaţional intern şi extern şi crearea unor relaţii de parteneriat cu clienţii fideli.
Este important ca producătorul de bunuri şi servicii să afle cine, ce, de unde, de ce, când, cum şi cât de mult cumpără şi cât de des. El caută să producă cu cheltuieli mai mici decât preţul la care-l poate vinde şi găseşte clienţi care să-l cumpere. El caută să găsească soluţii pentru a produce în condiţii de maximă eficienţă şi să afle de ce oamenii răspund într-un anume fel la produsele şi serviciile care le sunt oferite, de ce au o anumită atitudine faţă de ele. 
Cumpărătorul se comportă ca un partener activ în cadrul procesului de vânzare/cumpărare. Vânzătorul trebuie să fie activ şi conştient, să utilizeze instrumente de marketing potrivite în scopul cumpărării.
Problema esenţială a firmelor producătoare - cunoaşterea manierei în care vor răspunde consumatorii-parteneri la diverşi stimuli folosiţi în vederea atingerii obiectivului lor. Studierea comportamentului consumatorului permite aflarea răspunsurilor la întrebări de genul:
• cum îşi aleg cumpărătorii bunurile şi serviciile necesare satisfacerii multiplelor nevoi; 
• care sunt stimulii, factorii care le influenţează alegerea 
Se poate studia comportamentul omului în calitate de producător de bunuri şi servicii şi comportamentul lui în calitate de consumator.
Consumatorilor li se deschid tot mai largi posibilităţi de alegere. Creşterea puterii de cumpărare, concomitent cu ridicarea nivelului de educaţie şi cultură permit cumpărătorului să-şi satisfacă mai multe nevoi, mai sofisticate, de nivel calitativ mai ridicat. Când producătorul nu înţelege aceste opţiuni ale clientului, acesta se va îndrepta către un alt ofertant.
Investigarea comportamentului consumatorului necesită o abordare trans, inter şi multidisciplinară. Modul în care oamenii se comportă în plan economic reprezintă rezultatul acumulării unei experienţe de viată. Simpla înregistrare şi cuantificare a actelor consumatorului nu este suficientă; trebuie cercetate şi procesele psiho-fiziologice care determină aceste acte şi explicată interdependenţa dintre ele. Cunoştinţele referitoare la comportamentul consumatorului asigură fundamentul strategiilor de marketing cu privire la poziţionarea produsului, segmentarea pieţii, lansarea produselor noi, adoptarea unor decizii de marketing-mix etc., asigurându-le o eficienţă sporită. Studierea lui permite caracterizarea mai amplă şi complexă a fenomenelor de piaţă, elaborarea unor strategii mai realiste şi desfăşurarea unor acţiuni de marketing eficiente.
Sinteza
Structura lucrării are la bază o parte teoretică, urmată de analiza practică a comportamentului consumatorilor în magazinele Kenvelo în vara anului 2006.
Pentru strângerea informaţiilor în vederea redactării lucrării de licenţă am folosit ca şi metode de cercetare documentarea şi observarea. Ca scop propus asupra cercetării realizate este studiul comportamentului de cumparare al clientilor magazinelor Kenvelo din Iaşi. Ca procedură de cercetare am utilizat observarea la faţa locului.
Primul capitol al lucrării prezintă factorii care influentează comportamentul de cumparare. Cumpărarea este un proces, nu un act izolat. Este o succesiune de activităţi premergătoare sau ulterioare achiziţiei care influenţează deciziile de cumpărare. Complexitatea deosebită a comportamentului consumatorului se datorează multitudinii factorilor care influenţează direct sau indirect procesul decizional de cumpărare şi de consum. Modul în care acţionează şi mai ales locul şi rolul pe care aceştia le au în sistem, sunt privite în mod diferit, şi de aceea întâlnim în literatura de specialitate diferite clasificări ale acestor factori: economici, social culturali, psihologici, personali, demografici.
Cel de-al doilea capitol analizează procesul adoptării deciziei de cumpărare. Decizia de cumpărare este un act conştient ce urmăreşte satisfacerea în condiţii de raţionalitate a unei nevoi. Ea exprimă un anumit curs al acţiunii, bazat pe o alegere preliminară a bunului sau serviciului respectiv. Sunt tratate pe larg etapele acestui proces: identificarea problemei, cautarea informatiei, evaluarea alternativelor, alegerea alternativei, comportamentul post-cumpărare.
Capitolul al treilea “Valoarea la consumator” debutează prin clarificarea sensului noţiunii de “lanţ al valorii” iar apoi sunt dezbătute cele două forme ale valorii la consumator, valoarea livrată la consumatori şi valoarea primită de consumatori. Pentru a crea o valoare pentru consumator există patru zone de acţiuni comerciale generice: oferirea produsului, comunicarea, mediul de vânzare, servicii şi soluţii.
Cel de-al patrulea capitol „Împlinirea nevoilor – masură în satisfacţia şi loializarea consumatorului”, începe prin a puncta un comportament paradoxal al consumatorilor de astăzi care îşi lărgesc câmpul de opţiuni, devenind mai complecşi şi trăind simultan roluri foarte contrastante. Orientările principale ale consumatorului sunt: orientarea spre tendinţe şi senzaţie, orientarea spre service şi soluţii, orientarea spre preţ şi performanţă, orientarea spre sens şi valoare.
Aşteptările clientului şi, în consecinţă, percepţia performanţei serviciilor sunt influenţate de trei categorii de factori: antecedentele personale; datele informative monitorizate; factori de contingenţă.
Al V-lea capitol al lucrării conţine partea practică realizată in cele trei magazine Kenvelo existente în Iaşi în vara anului 2006. Sunt redate etapele desfăşurării unei cercetări ce are ca şi metodă observarea directă.
La finalul lucrării se regăsesc concluziile, recomandările şi comentariile personale şi partea de bibliografie.


Fisiere în arhivă (2):

  • Comportamentul Consumatorului la Punctul de Lucru Kenvelo.doc
  • prezentare.ppt

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1) Antony Jiju, Preece David, Understanding, Managing, and Implementing Quality Frameworks, Techniques and Cases, London, New York: Routledge, 2002
2) Antonides G., van Raaij W.F., Consumer Behaviour: A European Perspective, John Wiley&Sons, New York, 1998
3) Bianchi M., The Active Consumer: Novelty and Surprise in Consumer
4) Choice, Routledge, 1998.
5) Blackwell R.D., Engel J.F., Kollat, D.T., Consumer Behaviour, 3rd ed., Dryden Press, Hinsdale, Illinois, 1978
6) Blythe J., Comportamentul consumatorului, Ed Teora,Bucureşti, 1999
7) Brassard M, Finn, L.; Ginn, D.; Ritter, D.The Six Sigma Memory Jogger II. A Desktop Guide of Tools for Six Sigma Improvement Teams, GOAL/QPC, First Edition, 2004
8) Boier R., Marketing: comportamentul consumatorului, Editura Graphix, Iaşi, 1994.
9) Catoiu I., Teodorescu N., Comportamentul consumatorului, Teorie şi practică, Editura Uranus, Bucureşti, 2005
10) Chaston I., New Marketing Strategies, Sage Publications, 2000
11) Cole R. E, From Continuous Improvement to Continuous Innovation, (Electronic version)/ Quality Management Journal, 8(4), 7-21, 2001
12) Conca, M.G.; Scarpa, A.P. Quality & Customer Satisfaction. Tools for Measuring the Customer’s Total Experience, Goal QPC, First Edition, 2004
13) Curry J., Know Your Customers: How Customer Marketing Can Increase Profits, Kogan Page, London, 1992.
14) Dressart C., Comportement du consommateur et strategie du marketing, Monnal, McGrow Hill, 1983
15) Florescu C., Malcomete P., N.Al., Pop (coordonatori), Marketing. Dicţionar
16) explicativ, Editura Economică, Bucureşti, 2003
17) Johnson M.D., Customer Orientation and Marketing Action, Prentice Hall,1998.
18) Kotler Ph., Managementul marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 1997;
19) Evans J.R., Lindsay W.M., The Management and Control of Quality. Sixth Edition. South-Western, Thomson. Mason, Ohio, 2005
20) Kotler Philip, “Managementul marketingului”, Ed. Teora, Bucureşti 1997
21) Miron Mihaela, Comportamentul consumatorului, Ed. All. Bucureşti, 1996
22) Mowen J., Minor M., Consumer Behaviour: A Framework, Prentice Hall, 2000
23) Neagu V., Ştefănescu V., Teodorescu N., Modele ale investigării comportamentului consumatorului, Editura OIDCI, Bucureşti, 1994.
24) Plăiaş Ioan, Comportamentul Consumatorului, Editura Intelcredo Deva, 1997
25) Prutianu Ştefan, Munteanu Constantin, Caluschi Cezar, Inteligenţa Marketing Plus, Ed. Polirom, Iaşi, 1998 
26) Prutianu, Ştefan - Negocierea şi analiza tranzacţională, Editura Sagittarius, Iaşi, 1996.
27) Rye Colin, Change Management: The 5-step Action Kit. London, Kogan Page, 2001
28) Sasu Constantin, Marketing, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 1995
29) Schonberger R.J., Knod E.M., Operations Management: Serving the Customer, Irwin, 1988.
30) SimsRonald R.,Changing the way we manage change, Wesport, Connecticut, London: Quorum Books, 2002
31) Solomon M., Consumer Behaviour: Buying, Havimg and Being, 6th ed., Prentice Hall, 2004
32) Stanciu Sica, Bazele generale ale marketingului , Editura Universităţii din Bucureşti, 1999
33) Teodorescu N., Comportamentul consumatorului. Cercetarea calitativă şi cercetarea motivaţională, Editura ASE, Bucureşti, 2000
34) Walters C.G., Bergiel J.B., Consumer Behaviour: A Decision MakingApproach, South-Western Publishing Company, 1989
35) Wayne D.H., Consumer Behaviour, Houghton Mifflin Company, 2000
36) Zaiţ Dumitru, Spalanzani Alain, Cercetarea în economie şi management, Ed. Economică, Bucureşti, 2006
37) ***www.ecrnet.org/


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!