Compuși coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei

Cuprins licență

Abstract 3
Introducere 5
I. Investigatii bibliografice 7
I.1.Compusi coordinativi ai metalelor 3d cu tiosemicarbazone 7
II. Partea experimentala 22
II.1. Metode de sinteza 22
II.1.1. Sinteza 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazidelor 22
II.1.2. Sinteza 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazonei 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei .23
II.1.3. Sinteza compusilor coordinativi ai unor biometale cu 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazona ale 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei 23
II.2. Analiza elementelor 27
II.2.1. Analiza titrimetrica a cuprului 27
II.2.2. Analiza titrimetrica a nichelului 28
II.2.3. Analiza titrimetrica a cobaltului 29
II.2.4. Analiza titrimetrica a fierului 29
II.3. Metode de cercetare fizico-chimice 30
Rezultate si discutii 32
CONCLUZII ...38Bibliografie .39Anexe ..41Declaratia de raspundere 46


Extras din licență

Rezumat
Aceasta lucrare este dedicata investigarii reactiilor template ale compusilor organici derivati din 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei in prezenta ionilor 3d-metal, determinarea structurii si a proprietatilor complesilor preparati. Gasirea conditiilor de sinteza, stabilirea compozitiei, structurii si proprietatilor biologice ale compusilor coordinativi ai cuprului, cobaltului, nichelului si fierului cu 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei.
Abstract
This work is devoted to the investigation of the template reactions of compounds derived from 4-benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3-pyrazol-3-one 4-(3,4-dimethylphenyl) thiosemicarbazone in the presence of 3d-metal ions, determination of the structure and properties of the prepared complexes. Finding synthesis conditions, establishing the composition, structure and biological properties of the coordinating compounds of copper, cobalt, nickel and iron with 4-benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3-pyrazol-3-one 4-(3,4-dimethylphenyl thiosemicarbazone. 
Introducere
Tiosemicarbazonele sunt compusi care au fost studiati pentru o perioada considerabila de timp pentru proprietatile lor biologice. Urmele de interes dateaza de la inceputul secolului al XX-lea, dar primele rapoarte asupra aplicatiilor medicale au inceput sa apara in anii 50 ca medicamente impotriva tuberculozei si leprei . In prezent, zonele in care tiosemicarbazonele primesc mai multa atentie pot fi in general clasificate in functie de activitatile lor antitumorale, antiaprotozoale, antibacteriene sau antivirale si in toate cazurile s-a demonstrat ca actiunea implica interactiunea cu ionii metalici. Tiosemicarbazonele sunt cunoscute datorita posibilitatii lor de a forma compusi coordinativi cu metalele de tranzitie care se deosebesc dupa structura, compozitie si proprietati. In rezultatul complexarii tiosemicarbazonelor cu unele metale se amplifica proprietatile antineoplastice, bacteriostatice, antivirale si fungice. Datorita capacitatii de a forma cu ionii multor metale compusi stabili, colorati, solubili sau putin solubili, tiosemicarbazonele au fost propuse in calitate de reactivi organici analitici pentru determinarea, preconcentrarea si separarea microcantitatilor de metale in diferite sisteme. Pentru dezvoltarea chimiei coordinative in solutie cu liganzi derivati ai tiosemicarbazidelor este necesar ca constantele de stabilitate, care ajuta la optimizarea conditiilor pentru aplicatii biologice si analitice ale produsilor, sa posede valoare inalta. Tiosemicarbazonele sunt utilizate pentru analize de ioni metalici, obtinerea de chemosenzori colorimetrici pentru anioni, in dispozitive destinate comunicatiilor, procesarii de calcule optice, depozitarii si prelucrarii de informatii. Interesul pentru tiosemicarbazone si combinatiile complexe ale acestora, reiese si din varietatea larga de proprietati biologice manifestate de acesti compusi, cum este activitatea antibacteriana, antifungica, antimicrobiana, antioxidanta, antituberculostatica, anti-HIV si antitumorala. Tiosemicarbazonele sunt compusi care s-au obtinut in urma reactiei de condensare aldehidei sau cetonei cu o tiosemicarbazida. Acestea pot exista sub forma de mono-tiosemicarbazone sau bis-tiosemicarbazone.
(Fig. 1.1) Scheletul de baza al mono-tiosemicarbazonei are substituentii R1-R4 diferiti si, in functie de natura acestora, se obtin diverse subclase de liganzi. 
Scopul lucrarii consta in gasirea conditiilor de sinteza, stabilirea compozitiei, structurii si proprietatilor biologice a compusilor coordinativi ai cuprului, cobaltului, nichelui si fierului cu 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei (H2L).
H2L


Fisiere în arhivă (1):

  • Compusi coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. D.C. Ilies. Complecsi ai cuprului (II), nichelului (II) si paladiului (II) cu liganzi derivati de la 4-feniltiosemicarbazida si tiocarbohidrazida. 2017, vol.1, pag.3-11.
2. Rosu T, Gulea A, Nicolae A, Georgescu R. Complexes of 3dn Metal Ions with Thiosemicarbazones: Synthesis and Antimicrobial Activity 2013 vol.1. pag 17-19
3. Maciej Serda, Danuta S. Kalinowski ,Nathalie Rasko, Eliska Potuckovi. Exploring the Anti-Cancer Activity of Novel Thiosemicarbazones Generated through the Combination of Retro-Fragments: Dissection of Critical Structure-Activity Relationships 2014, p.7-12.
4. Giorgio Pelosi, Thiosemicarbazone Metal Complexes: From Structure to Activity, The Open Crystallography Journal, 2015, vol.3, p.16-28
5. S.R. Turk, C. Shipman, John C. Printed in Great Britain Key words: HSV-1/ribonucleotide reductase/antiviral compounds 1625 Structure-Activity Relationships among at-(N)-Heterocyelic Acyi Thiosemicarbazones and Related Compounds as lnhibitors of Herpes Simplex Virus Type 1-specified Ribonueleoside Diphosphate Reductase 1986, vol.67,p. 1625-1632.
6. Andrew R. Cowley, Jonathan R. Dilworth, Paul S. Donnelly, Jonathan M. White . Copper Complexes of Thiosemicarbazone-Pyridylhydrazine (THYNIC) Hybrid Ligands: A New Versatile Potential Bifunctional Chelator for Copper Radiopharmaceuticals. Vol. 45, No. 2, 2006 p.496-498.
7. Francisco Franca , Alcantara Conceicao Silva. Complexos de Ga(III) e Re(V) com Ligandos Assimetricos (N,N',O) Derivados do Pirazolo: Sintese, Caracterizacao e Avaliacao Biologica. 2008 vol.1 pag.4-8.
8. VasanthakumarM.S., SumaS., Synthesis and characterisation of metal complex of orthovanillin thiosemicarbazone//, Oriental Journal of Chemistry, 2009,Vol.25(3), 515-522.
9. Giorgio Pelosi, Thiosemicarbazone Metal Complexes: From Structure to Activity, The Open Crystallography Journal, 2010, vol.3, p.16-28
10. Elena Pahontu , Valeriu Fala , Aurelian Gulea , Donald Poirier , Victor Tapcov and Tudor Rosu. Synthesis and Characterization of Some New Cu(II), Ni(II) and Zn(II) Complexes with Salicylidene Thiosemicarbazones: Antibacterial, Antifungal and in Vitro Antileukemia Activity. 2013 vol.2 pag.8823-8827.
11. Bejenari N., Wignacourt J.-P., Lagrenee M., Roussel P., Capet F., Tsapkov V., Gulea A. The ?ndInternational Conference of the Chemical Society of the Republic of Moldova "Achievents and Perspectives of Modern Chemistry" October 1-3, 2007. Chisinau, Moldova. Abstracts of Communications.
12. Salman A. Khan, Abdullah M. Asiri, ''Synthesis, characterization, electrochemical studies, and in vitro antibacterial activity of novel thiosemicarbazone and its Cu(II), Ni(II),and Co(II) complexes,2014, p. 9.
13. Jansson P. J., Sharpe P. C., Richardson D. R., Novel thiosemicarbazones f the Ap T and Dp T series and their copper complexes: identification of pronounced redox activity and characterization of their antitumor activity.// J. Med. Chem., Vol. 53,2010, p. 5759.
14. CoghiL., Lanfredi A. M. M. and TiripicchioA., Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2, 1976, p. 1808.
15. ????????? ?. ?. A?a?????ec?a? x???? ?o?a???a. M. ?ay?a -  1965, c?p. 119-125.
16. AndreettiG. D., DomianoP., Hydrogen Bonding in Thiosemicarbazide.// Acta Crystallographica SectionB 26 , 1970, p. 1005.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!