Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I. COMUNICAREA DE MARKETING 3
1.1. Importanţa comunicării de marketing 3
1.2. Conţinutul comunicării în marketing 4
1.3. Procesul de comunicare 6
1.4. Tehnici utilizate în procesul comunicării în marketing 8
1.4.1. Tehnici de comunicare de natură promoţională 8
1.4.2. Tehnici de comunicare de natură continuă 10
CAPITOLUL II. PROMOVAREA ÎN MARKETING 12
2.1. Conceptul de promovare 12
2.2. Obiectivele şi rolul activităţii promoţionale 13
2.3. Clasificarea acţiunilor promoţionale 18
2.4. Rolul formelor de promovare 19
2.5. Promovarea în mixul de marketing 20
CAPITOLUL III. STRATEGII ŞI TACTICI ÎN SECTORUL DE MARKETING-VÂNZĂRI 22
3.1. Raportul politică – strategie – tactică de marketing - vânzări 22
3.1.1. Strategia – componenta esenţială a politicii de marketing-vânzări 23
3.1.2. Procesul de elaborare a strategiilor de marketing-vânzări 23
3.2. Strategia de piaţă – nucleu al politicii de marketing-vânzări 25
3.2.1. Locul şi rolul strategiei de piaţă 25
3.2.2. Tipologia strategiilor de piaţă 25
3.3. Aplicarea strategiilor de marketing-vânzări 26
CAPITOLUL IV. STRATEGIA DE COMUNICARE-PROMOVARE ÎN CADRUL FIRMEI COCA-COLA 28
4.1. Prezentarea generală a companiei COCA-COLA. Istoria Coca-Cola 28
4.2. Determinarea prealabilă a bugetului promoţional 32
4.3. Elaborarea strategiei mijloacelor de comunicare 36
4.4. Evaluarea efectelor şi controlul companiei 41
4.5. Elaborarea planului de comunicare promoţională 42
4.5.1. Scopul campaniei promoţionale 42
4.5.2. Alegerea axului de comunicare 43
4.5.3. Mecanismul campaniilor 44
4.5.4. Concurenţii companiei Coca-Cola 48
CONCLUZII 52
BIBILIOGRAFIE 53


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE 
„Nevoia de comunicare reprezintă un element definitoriu pentru orice relaţie interumană. În prezent, multitudinea de canale şi de forme de comunicare a condus inevitabil la o suprasaturare a percepţiei pentru fiecare dintre noi. Tocmai de aceea, într-o societate a vitezei, a informatizării, aşa cum este cea contemporană, capacitatea diverselor simboluri de a transmite lucruri esenţiale este din nou reconsiderată, îmbogăţită şi potenţată de ultimele aplicaţii tehnologice în materie.”
„Comunicarea de marketing a devenit un fenomen extrem de important prin amploarea și implicațiile sale asupra vieții organizațiilor și a societății în general.” 
„Ca individul, organizațiile se află într-o permanentă comunicare cu compenentele mediului în mijlocul căruia își desfășoară activitatea.”
„Succesul unei organizații, atât din punct de vedere economic și financiar, cât și pe plan social, este condiționat de modul în care managerii organizației abordează problemele legate de inițierea și derularea procesului de comunicare.”
“O incursiune în istoria comunicării specifice marketingului este utilă pentru înţelegerea locului pe care îl ocupă în activitatea de ansamblu a unei companii şi a rolului pe care îl joacă în politica sa globală. Atât din punct de vedere practic, cât şi pe plan conceptual, comunicarea de marketing s­a dezvoltat în strânsă legătură cu filosofia de marketing. Dacă vechiului concept de marketing îi corespunde o comunicare raţională, axată pe produs şi pe caracteristicile fizice ale acestuia, noul concept de marketing determină organizaţiile să­şi modifice discursul, introducând comunicarea bazată pe argumente emoţionale.”
“Schimbările ample şi profunde ce au avut loc în cadrul economiei româneşti în ultimii 17 ani, de-a lungul procesului de tranziţie spre economia de piaţă, au condus la intensificarea luptei concurenţiale, iar în acest context, agenţii economici au conştientizat din ce în ce mai mult necesitatea orientării activităţii lor într-o manieră specifică de marketing.”
“Politica de promovare, componentă a mixului de marketing are menirea de a comunica cu pieţele ţintă (ea fiind denumită şi comunicaţii de marketing) prin intermediul diverselor tehnici şi medii promoţionale.”
“Lucrarea de faţă debutează cu o serie de concepte legate de comunicare, în general, şi de comunicarea de marketing, în special, prezentându-se totodată componentele unui proces de comunicare şi o serie de alte aspecte legate de acesta, dar şi cu aspecte legate de promovare, strategiile folosite în sectorul de marketing-vânzări cu referire la Compania Coca-Cola.”
Planificarea strategică este procesul prin care se construieşte imaginea unei mărci pornind de la cunoaşterea consumatorilor şi în funcţie de stadiul de viaţă în care se găseşte acesta.
Coca-Cola este băutura răcoritoare care este savurată de sute de milioane de ori pe zi de oameni de pe tot globul. Forma familiară a sticlei de Coca-Cola şi sigla, care sunt mărci înregistrate, sunt cele mai recunoscute simboluri comerciale din „istoria Coca-Cola” ce reprezintă povestea produsului cu cel mai mare succes din istoria comerţului şi a oamenilor cărora li se datorează atracţia sa unică.
CAPITOLUL I. COMUNICAREA DE MARKETING
1.1. Importanţa comunicării de marketing
În condiţiile în care schimbările produse în ultimele decenii pe plan mondial au determinat o creştere considerabilă a importanţei comunicării de marketing, tot mai multe organizaţii acordă acesteia o atenţie sporită, atribuindu-i un loc aparte în politica lor globală.
Pentru a-şi vinde produsele, serviciile, ideile, oamenii de afaceri investesc în comunicare, scopul fiind în esenţă atragerea cumpărătorilor. În condiţiile concurenţei crescânde, produsele nu se mai impun doar prin calităţile lor. Au nevoie de credibilitate, trebuie prezentate consumatorilor potenţiali astfel încât aceştia să le cunoască caracteristicile distincte.
Orice întreprindere este angrenată într-un sistem complex de comunicare comercială, comunicând cu distribuitorii, consumatorii, cu propriul personal şi cu celelalte componente ale mediul său extern. În acest scop managerii întreprinderilor apelează la comunicarea de marketing .
Comunicarea reprezintă o mare afacere investindu-se sume enorme, subiect care ridică mari divergenţe de opinie.
Comunicarea de marketing este inevitabilă . Toată lumea face reclamă; de fiecare dată când vorbim sau ne îmbrăcăm, atragem atenţia asupra modului în care dorim să ne perceapă ceilalţi. În acest caz produsul promovat este propria mea persoană.
Sunt multe moduri de a aborda comunicarea de marketing – ca şi concept, ca şi o industrie, ca şi un mod de viaţă – şi mai multe puncte de vedere şi moduri de a răspunde acesteia, dar cert este că acest fenomen capătă o tot mai mare amploare, ca urmare a costurilor imense implicate, comunicarea de marketing reprezentând un veritabil sector economic. 
Creşterea importanţei comunicării de marketing şi implicit a fondurilor alocate de întreprinderi pentru această activitate este explicată de următorii factori:
• Intensificarea concurenţei naţionale şi internaţionale care obligă întreprinderile să emită
informaţii spre mediul lor extern;
• Banalizarea produselor de consum care provoacă o creştere a cheltuielilor de comunicare în
scopul diferenţierii imaginii acestora;
• Lansarea unor produse nou necesită o amplă şi intensă comunicare în vederea cunoaşterii lor
de către cumpărătorii potenţiali;
• Creşterea cantitativă a ofertei mass-media în acest domeniu în ţările dezvoltate din punct de
vedere economic care a provocat o creştere a cheltuielilor de comunicare;
• Evoluţia tarifelor spaţiilor publicitare care au condus la creşterea cheltuielilor destinate
acestei activităţi;
• Distribuitorii acceptă uneori să vândă numai produse pe care producătorii le promovează pe
piaţă în vederea creşterii vitezei de rotaţie a stocurilor.
Comunicaţia de marketing reprezintă, aşadar, unul dintre vectorii care permite organizaţiei să acţioneze în vederea realizării propriilor obiective. În calitate de componentă a mixului de marketing, politica de comunicare este abordată de specialişti în interacţiunea sa cu celelalte elemente care-l alcătuiesc. Fără a minimiza importanţa celorlalte componente ale mixului de marketing, demersurile comunicaţionale ocupă un loc tot mai însemnat în activitatea de ansamblu a unei organizaţii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Comunicarea de Marketing si Promovarea la Compania Coca-Cola.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Adăscăliţei V. 
2. Armstrong Gary 
3. Anghel Laurenţiu 
4. Asandei Mihaela 
5. Balaure V. 
6. Dobre . C. 
7. Epure Danuţ Tiberius 
8. Florescu D., Victor Balaure 
9. Foltean F., L. Lădar, C. Dobre,Gh.Ionescu, C.Negruţ 
10. Graur Evelina 
11. Iacob D., Cismaru D 
12. Kotler Ph.
13. Kotler Ph. 
14. Kotler Ph. 
15. Lessegne P.
16. Mâlcomete Petre 
17. McDonald Malcolm 
18. Nicodim Liliana, Nistoreanu Puiu, Vasile Dragos 
19. Neamţu Adina-Claudia 
20. Nedelea Alexandru 
21. Nedelea Alexandru 
22. Papuc Mihai 
23. Pandelica Amalia 
24. Popescu I.C. 
25. Prutianu, Şt., Munteanu, C., Caluschi, C., 
26. Prutianu Stefan 
27. Ristea Ana-Lucia 
28. Smedescu, I. 
29. Stancu Şerban 
30. Stoian Mirela, M. Victor, Horia Dorobanţu
Resurse web:
Reviste de specialitate:
Tehnici promoţionale – fundamente, Ediţia Univ. Transilvania, Braşov; 1994
Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 1999
Strategia promoţională a firmei, Revista Marketing management, studii, Bucureşti; 
1996
Strategii de management şi marketing în comerţul contemporan, Ed. Independenţa Economică, Piteşti; 2000
Tehnici promoționale, probleme, analize, studii de caz, Editura Uranus, București, 1999
Comportamentul consumatorului şi strategia de comunicare a firmei, Editura Solness, Timişoara; 2002
Strategii de dezvoltare ale firmelor de turism, comerţ şi servicii, Ed. Muntenia, Constanţa,; 2008
Marketing, Ed. Marketer, Bucureşti; 1992
Marketing, Editura Brumar, Timişoara; 2000
Tehnici de comunicare, Editura Mediamira, Cluj-Napoca; 2001
Relaţiile publice. Eficienţă prin comunicare, Editura Comunicare, Bucureşti; 2003
Marketing de la A la Z, Editura Codecs, Bucureşti; 2003
Principiile marketingului, Ed. Teora, Bucureşti; 1998
Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti; 2003
Gestion comerciale, Les Conts de Droit, Paris, Vol. 2; 1972
Marketing, Ediţia a II- a, Fundaţia Academică Gheorghe Zane, Iaşi; 2006
Strategii de marketing; Bucureşti; 2004
Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri, Editura Ex Ponto, Constanţa; 2007
Marketing, Ed.Economică, Bucureşti; 2004
Politici de marketing, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 2008
Strategii de dezvolatare a firmelor de comerț, turism și servicii, Editura Muntenia, Constanța, 2008
Tehnici promoţionale, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti; 2006
Companii multinaţionale. Strategii de marketing, Ed.Economică; Bucureşti, 2006
Comunicarea de marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2001;
Inteligenţa Marketing Plus, Ed. Polirom, Iaşi, 
2004
Manual de comunicare si negociere în afaceri. Comunicarea, Ed. Polirom; 2000
Marketing premise şi provocări ale economiei înalt competitive, Editura Exveit, Bucureşti; 2002
Marketing, Editura Sylvi, Bucureşti, 2006
Relaţii publice şi comunicare, Editura Teora, Bucureşti; 2004
Marketing, ASE, Bucureşti, 2001
www.coca-colahbc.com; www.coca-cola.ro
www.businessmagazin.ro
www.fin.ro
www.wall-street.ro
www.revistaromanademarketing.ro
www.capital.ro
www. reviste-piata.ro
Revista Capital, 2012
Revista de Comerţ, 2009-2012
Business Magazin, 2008-2012
Ziarul financiar, aprilie 2012
Revista Română de Marketing, nr. 1/2011


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!