Comunicarea Managerială

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 2
Capitolul I: COMUNICAREA MANAGERIALĂ- ABORDĂRI TEORETICE 4
1.1. Specificul şi rolul comunicării manageriale 4
1.2. Conceptul de comunicare managerială şi componentele acestuia 5
1.3. Etape şi mecanisme ale procesului de comunicare 8
1.4. Obiectivele şi formele procesului de comunicare 9
1.5. Condiţiile, cerinţele şi trăsăturile procesului de comunicare 10
1.6. Factorii de influenţă ai procesului de comunicare 11
1.7. Reţele de comunicaţii 12
1.8. Reguli de bază privind comunicarea 13
1.9. Obstacole ale comunicării 13
Capitolul II: COMUNICARE FORMALĂ ŞI INFORMALĂ 20
II.1 Comunicarea formală 20
II.2 Comunicarea informală 21
II.3 Noile tehnologii şi comunicarea în organizaţii 24
Capitolul III: COMUNICAREA ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 25
III.1. Evaluarea performanţei – instrument în activitatea managerului 25
III.2. Intervievarea de evaluare a performanţei 27
III.3. Calităţile conducătorului din compartimentul resurse umane 28
III.4. Comunicarea în recrutarea şi selecţionarea de personal 31
Capitolul IV: STUDIU PRIVIND IMPACTUL CLIMATULUI DE COMUNICARE ASUPRA RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ICI BUCUREŞTI 33
4.1. Cadrul general al cercetării, ipoteze 33
4.2. Metode şi instrumente de colectare a datelor 37
4.3. Analiza şi interpretarea rezultatelor 37
CONCLUZII ŞI SUGESTII 42
BIBLIOGRAFIE 45
ANEXE 47


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Comunicarea face parte din “infrastructura” organizaţiei. Orice efort de dezvoltare a unei organizaţii trebuie să aibă în vedere cu prioritate latura umană a dezvoltării ei, iar comunicarea eficace şi eficienţa este singura cale prin care oamenii îşi pot corela în mod sinergetic eforturile. De calitatea comunicării manageriale depinde modul în care se foloseşte resursa umană a unei organizaţii, deci în ultimă instanţă succesul organizaţiei. 
Comunicarea devine un element critic necesar în perioade de schimbări revoluţionare în viaţa organizaţiilor, ea fiind instrumentul de implementare a schimbării, a reproiectării proceselor interne, a noii strategii a organizaţiei. În perioade de schimbare revoluţionară comunicarea managerială capătă valenţe noi şi, mai mult ca oricând, îmbracă formele unei arte. Comunicarea raţională poate convinge minţile oamenilor să se schimbe, dar pentru a schimba şi inimile oamenilor trebuie folosit limbajul emoţiilor. 
Filosoful şi psihologul William James spunea că omul îşi poate schimba viaţa schimbându-şi atitudinea faţă de aceasta. Orice schimbare revoluţionară presupune o schimbare radicală de atitudine şi aceasta este cel mai dificil de realizat. Fără o comunicare deschisă, permanentă, precisă şi suportivă, rezultată dintr-o gândire strategică, respectiva schimbare este imposibil de realizat. 
Comunicarea interumană constituie un obiect de studiu cu o importanţă mult mai mare decât aceea a studierii altor sfere ale comportamentului uman. Pătrunderea şi înţelegerea sistemului de comunicare deschid şi înlesnesc drumul cunoaşterii personale şi a celor din jur, fiind în măsură să clarifice ierarhizarea oamenilor în societate după criterii de valoare.
În lucrarea de faţă am încercat să evidenţiez importanţa climatului comunicational pentru evaluarea resurselor umane şi a managementului acestora, cu particularităţile existente în cadrul ICI Bucureşti.
În cadrul oricărei organizaţii, în procesul de realizare a obiectivelor sale, un element principal îl reprezintă punerea în valoare a resurselor de care dispune. Astfel, alături de resursele naturale, materiale, financiare şi informaţionale, organizaţia valorifică şi resursele umane concretizate în salariaţii ce lucrează efectiv în unitate şi care prin munca lor asigură realizarea obiectivelor firmei, în contextul utilizării raţionale a celorlalte resurse.
În cadrul compartimentelor comunicarea este, în special, informală datorită relaţiilor personale, sociale şi profesionale bune existente între membrii acestora. Între membrii fiecărui compartiment şi managerii lor şi alte compartimente comunicarea este de tip formal. 
Procesul de comunicare realizat la ICI Bucureşti întâmpină o serie de bariere comunicaţionale, dintre care cele mai importante sunt barierele de limbaj şi barierele de recepţie. În general, oamenii au tendinţa de a auzi numai ceea ce doresc să audă, de a reţine doar informaţiile strict necesare şi nu toţi emiţătorii folosesc corespunzător elementele procesului de comunicare. 
Capitolul I: COMUNICAREA MANAGERIALĂ- ABORDĂRI TEORETICE
1.1. Specificul şi rolul comunicării manageriale
Comunicarea mangerială este o formă de comunicare interumană, un instrument de bază al managerului, cu ajutorul căruia acesta îşi poate exercita atribuţiile manageriale: de planificare, de organizare, de motivare şi antrenare, de coordonare, de control-evaluare şi realizare a obiectivelor propuse. Comunicarea devine astfel o filozofie a mangerului şi nu o sumă de cunoştinţe, decizii şi acţiuni mecanice.
În contextul unei dezvoltări durabile a societăţii umane, comunicarea managerială nu mai are rolul de transmitere a mesajelor de informare şi instruire, ci devine o forţă dinamică, independentă şi inovatoare care este modelată de mediul în care funcţionează. Resursele strategice ale oricărei organizaţii devin informaţia, cunoaşterea şi creativitatea. Toate acestea sunt de neconceput fără o comunicare reală şi eficientă, care devine astfel un reper de competitivitate şi eficienţă pentru organizaţie.
De calitatea comunicării depind înţelegerea problemelor cu care se confruntă orice angajat. Durabilitatea relaţiilor organizaţionale, circulaţia ideilor şi soluţiilor destinate rezolvării obiectivelor, cât şi capacitatea managerului de a-şi motiva, antrena şi conduce angajaţii. Din această cauză se impune necesitatea perfecţionării continue a deprinderilor de comunicare a managerului, atât la nivel intern, cât şi la cel extern.


Fisiere în arhivă (1):

  • Comunicarea Manageriala.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!