Comunicarea Managerială

Cuprins licență Cum descarc?

1.INTRODUCERE. 4
2.CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND COMUNICAREA MANAGERIALĂ (REVISTA LITERATURII). 11
1.1. Generalități. . 11
1.2. Componente ale procesului de comunicare. 15
1.3. Tipologia comunicării. 20 
1.4. Funcţiile comunicării manageriale. 24
1.5. Intercondiţionarea funcţiilor comunicării cu funcțiile manageriale. 26
3.CAPITOLUL II. METODELE ȘI METODOLOGIA DE STUDIU. 31 
4.CAPITOLUL III. DESCRIEREA GENERALĂ A COMPANIEI ,,FLOARE -CARPET” S.A. 34
3.1. Caracteristica generală a companiei ,,Floare-Carpet”. . 34
3.2. Evaluarea procesului de comunicare eficientă în întreprindere. 42
5.CAPITOLUL IV. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN ÎNTREPRINDEREA INDUSTRIALĂ „FLOARE-CARPET” S.A. 61
4.1. Comunicarea managerială în activitatea companiei ,,Floare-Carpet” S.A.61
4.2 Bariere în procesul de comunicare în compania ,,Floare-Carpet” S.A. 64
4.3. Perfecţionarea procesului comunicării în compania ,,Floare-Carpet” S.A. 67
6. CONCLUZII.72
7. RECOMANDĂRI PRACTICE.73
8. BIBLIOGRAFIE.74
9. ANEXE.78


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE:
Actualitatea temei: Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului, ea reprezintă o componentă majoră,fundamentală a acestuia. Evoluţia managementului a determinat apariția unor forme specifice de comunicare managerială pentru fiecare etapă din dezvoltarea sa.
Managementul apare ca activitate practică odată cu civilizația, in procesul de diviziune a muncii, dar ca domeniu de șine stătător, ca știință, managementul se separă și capătă existența de șine stătătoare relativ recent. Acest fenomen s-a datorat și faptului că managementul este legat de organizarea economică, de realizarea oricărei activități economice producătoare de bunuri sau de servicii în cadrul unei instituții, iar despre instituție (in sensul economic al termenului) putem vorbi abia începînd cu secolul XX.
Managementul începutului de secol s-a realizat simultan cu boom-ul dezvoltării economice și industriale, ceea ce a determinat perceperea managementului ca „management al maşinilor”. Dezvoltarea era perceputa ca o dezvoltare tehnică, o preocupare cît mai intensa pentru eficientizarea mașinilor, pentru creșterea ponderii acestora în orice domeniu de activitate. Această perioadă a condus la existența unui management de tip autocratic. Noțiunea de șef era sinonimă cu noțiunea de manager, fapt ce determina existența unei comunicări de tip prescriptiv; rolul comunicării era acela de a transmite informațiile de sus in jos; de cele mai multe ori aceste informații, instrucțiuni aveau caracter de sarcină obligatoriu de îndeplinit; era o comunicare verticală și în general într-un singur sens.
Comunicarea managerială apare astfel ca o funcţie de o importanţă deosebită in activitatea de management, ca instrument de lucru în managementul resurselor umane, în îndeplinirea funcţiilor şi în realizarea obiectivelor organizaţiei. Comunicarea managerială reprezintă o formă a comunicării interumane, un instrument de conducere cu ajutorul căruia managerul își poate exercita atribuţiile specifice: previziune, antrenare, organizare, coordonare, control, evaluare. [22]
Fiind parte a procesului de conducere (Henry Fayol alătură comunicarea planificării, previziunii, organizării și comenzii ca fiind unul din cele cinci elemente de bază ale managementului) prin care managerul îi înțelege pe subordonați, făcîndu-se înțeles de aceștia, comunicarea managerială este orientată nu numai spre transmiterea mesajelor, ci și spre schimbarea mentalităților și adaptarea psihologică a angajaților la obiectivele organizației.
Comunicarea managerială reprezintă un auxiliar al conducerii care pune în circulaţie informaţii despre rezultatul deciziilor, făcînd astfel posibilă punerea de acord a execuţiei cu obiectivele şi a rezultatelor cu planificarea.
Importanţa acordată comunicării în organizaţii se datorează şi caracterului complex pe care procesul de comunicare îl are la nivel managerial. Astfel, în orice cadru organizaţional există numeroase reţele de comunicații, respectiv grupaje de canale de comunicații regăsite în configuraţii specifice care alcătuiesc sistemul de comunicații. Rolul deosebit al acestuia în asigurarea funcționalității şi eficacității activităților într-o organizaţie este generat în principal de:
• volumul, complexitatea şi diversitatea apreciabilă a obiectivelor existente la nivelul subsistemelor unei organizaţii, datorate impactului variabilelor mediului ambiant naţional precum şi a celui internaţional;
• mutaţiile profunde ce survin odată cu evoluţia socială, legislativă şi economică în fiecare legislatură, şi care au un impact deosebit de puternic la nivelul fiecărei organizaţii în caracteristicile sale dimensionale şi funcţionale; de exemplu, grupurile şi modul de concepere şi funcţionare a acestora; de asemenea, comunicațiile au rol important în cadru decizional, de a amplifica legăturile dintre componenţii grupurilor, de a consolida coeziunea acestora;
• activitatea membrilor unei organizaţii care ocupă funcţii de conducere; Mintzberg consideră că managerii îndeplinesc trei categorii de roluri: interpersonal, informaţional şi decizional. Dintre acestea, rolurile informaţionale, adică de monitor, difuzor şi purtător de cuvînt sunt cele care definesc comunicarea, dar circuitul informaţional poate fi identificat şi în celelalte roluri. Realizînd această atribuire de roluri, Mintzberg aprecia că pentru o persoană integrată intr-o organizaţie, în funcţie de nivelul ierarhic pe care această persoană îl ocupă, comunicarea poate însemna pînă la 80% din timpul pe care îl consumă.


Fisiere în arhivă (1):

  • Comunicarea Manageriala.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Abric Jean-Claude Psihologia comunicării: teorii şi metode; trad. de Luminiţa şi Florin Botoşineanu ,Editura Polirom, Iaşi, 2002
2. Aurelian Bondrea, Sociologia opiniei publice şi a mass-media, Ed. Fundaţiei “Romania Mare”, Bucureşti, 1997, p. 2006.
3. Benoit, W.L., Accounts, Excuses and Apologies: a Theory of Image Restoration ,traducere de Violeta Vintilescu, Polirom, 2000, p.26.
4. Bougnoux Daniel – Introducere în stiintele comunicarii¸ traducere de Violeta Vintilescu, Polirom, Iaşi, 2000.
5. Borcoman Raisa, Necesitatea unui nou concept de comunicare managerială , Economie şi finanţe. – 2000. – Nr.1 (32). – P. 43- 49.
6. Burduş, E. - Management comparat, Editura Economică,Bucureşti, 1998.
7. Camelia Ștefanescu, Managementul afacerilor, Bucureşti,Ed. Fundaţiei Romînia de mîîne, 2008,p.75.
8. Chelcea, S.,Ivan, L.,Chelcea, A.Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura,Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2005 
9. Cole G. A. , Managementul personalului, Editura CODEX, 2000,p.448-449
10. Constantinescu, D.,Ogarcă, R.,Bocean, C.,Barbu, C.,Băloi, C., Management. Funcţii. Structuri. Procese,Editura Universitaria, Craiova, 2008,p.104.
11. Coman, Cristina, Relaţiile publice - principii şi strategii, Iaşi, Polirom, 2001;
12. Coman, Cristina, Relaţiile publice – tehnici de comunicare cu presa, Bucureşti,All, 1999
13. Cutlip, Scott, Center, Alan, Broom, Glenn, Effective Public Relations,New Jersey, Prentice Hall, 1994 ;
14. Coombos, Timothy, Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing and Responding, London, Sage, 1999,p.13-15;
15. Constantin Eţco, Mihail Moroşanu, L. Goma, E. Davidescu-Creangă, Comunicarea pentru schimbarea comportamentală,Chișinău, 2008.
16. Daniel Bougnoux, Introducere în stiintele comunicarii¸ traducere de Violeta Vintilescu, Polirom, 2000, p.17.
17. D’Humieres, Patrick, Management de la communication d‘entreprise, Paris,Eyrolles, 1993,p.134;
18. Denis McQuail, Comunicarea, Editura Înstitutul European, 1999, p. 18.
19. Dinu, M. - Comunicarea, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,1999. 
20. Dinu, M. - Comunicarea. Repere fundamentale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997.
21. Dumitru I., Cismaru, D., M., Comunicare managerială
22. Grigorescu, A. - Managementul proiectelor, Editura Uranus,Bucureşti, 2007.
23. Cîndea Rodica M., Comunicarea managerială: concepte, deprinderi, strategie, Editura Expert, Bucureşti, 1996
24. Gîrboveanu, S-R. - Comunicare şi negociere în afaceri, Editura Universitaria, Craiova, 2002.
25. Grunging, James, Hunt, Todd, Managing Public Relations, Philadelphia, Holt,Rinehart and Winston, 1984;
26. Horst Rückle, Limbajul corpului pentru manageri, Editura Tehnica, Bucureşti, 2000, p. 49.Strategies, 1995,p.57.
27. Hendrix, Jerry, Public Relations Cases, Belmont,Wadsworth PublishingCompany, 1995;
28. Ion Petrescu, Management, Ed. Tipocart Braşovia, 1993. Pagina 32 
29. Johns, Gary, Comportament organizaţional, Ed. Economică, 1998 (Comportament social şi procese organizaţionale, pp. 221-450; Organizaţia în ansamblu, pp.457-588).
30. Marin Aiftinca, Babilonul informaţiei, Editura Politicā, Bucureşti, 1987, p. 40.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!