Comunicarea Nonverbala în Domeniul de Business

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 1
Cap. I Comunicarea nonverbala in mediul de afaceri. Rolul comunicarii 
nonverbale in managementul relatiilor interumane
I.1.Rolul limbajului trupului în interacţiunile umane 4
I.1.1 Distanţele interpersonale 6
I.1.2. Importanţa vestimentaţiei în mediul de afaceri 7
I.2. Mesajele nonverbale în activitatea de gestionare a resurselor umane
I.2.1. Interviul de angajare 8
I.2.2. Manegementul relatiilor cu clienţii 11
I.3. Comportamentul nonverbal în relaţiile cu clienţii. 
I.3.1. Indicatori comportamentali 15
Cap. II Comunicarea nonverbala si comunicarea de brand
II.1. Procesul de rebranding in cadrul CEC Bank; rebranding intern si extern 
II.1.1. Poziţionarea pe piaţă a unei bănci 20
II.1.2. Istoric CEC Bank 22
II.1.3. Readaptarea organizaţiei la piaţa actuală de profil 25
II.1.4. Remodelarea canalelor de distribuţie 28
II.2. Importanţa comunicării în procesul de rebranding 
II.2.1. Specificul comunicării de brand 29
II.2.2. Brand Engagement 32
II.2.2.1. Seminariile de comunicare 34
II.2.2.2. Campaniile de comunicare 35
II.2.2.3. Principiile comunicării de business 
reflectate în Codul de conduită al CEC Bank 36
Cap.III Studiu de caz
III.1. Cercetare privind impactul local al repoziţionării CEC Bank
III.1.1. Problematica cercetării 38
III.1.2. Obiectivele cercetării 38
III.1.3. Formularea ipotezelor 39
III.1.4.Colectivitatea cercetată 40
III.1.5. Prezentarea listei intrebărilor 40
III.1.6. Prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor
III.1.6.1. Chestionar clienţi (Anexa 2) 40
III.1.6.2.Chestionar personal (Anexa 3) 53
Concluzii
Bibliografie
Anexe


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Înainte de toate, aş dori să subliniez motivaţia alegerii temei de studiu: lucrez de peste douăzeci de ani în CEC Bank, cea mai veche Bancă din România şi în ultimii cinci ani am traversat împreună cu această Bancă un proces spectaculos şi plin de provocări: procesul de rebranding. În tot acest răstimp am fost preocupată de impactul comunicării în mediul bancar şi în special de influenţa exercitată de comunicarea nonverbală în procesul de rebranding al CEC Bank. 
Am ales astfel, să abordez în lucrarea de faţă subiectul comunicării nonverbale şi impactul în ceea ce priveşte succesul repoziţionării Băncii pe piaţa bancară românească. 
Am structurat lucrarea în două părţi principale, teoretice şi o parte practică: studiul de caz. 
În prima parte am încercat să evidenţiez rolul comunicării în mediul de afaceri, trecând în revistă principalele teorii în comunicarea nonverbală si arătând importanţa comunicării nonverbale în relaţia cu clienţii din mediul bancar. Am făcut referire la mesajele transmise de corpul uman în diferite situaţii, pentru că sunt convinsă că factorii non-verbali sunt mult mai pregnanţi în comunicarea umană decât suntem în general conştienţi; sunt specialişti ale căror studii indică că, de fapt, pe cale verbală se transmite doar aproximativ 20% din ceea ce comunicăm unii cu alţii şi restul informaţiei se transmite nonverbal! Am cosiderat de asemenea important să punctez rolul pe care îl joacă distanţele interpersonale în comunicarea nonverbală, vestimentaţia şi nu în ultimul rând mesajul pe care îl transmit hainele pe care le purtăm la locul de muncă şi nu numai.
Mesajele nonverbale în activitatea de gestionare a resurselor umane este un alt subcapitol al primei părţi în care am adus în discuţie interviul de angajare pentru că am considerat că într-o Bancă ca şi în orice altă organizaţie de altfel, interviul de angajare joacă un rol esenţial, chiar definitoriu în ce priveşte persoana care urmează a fi angajată. Angajatorul, respectiv persoana care intervievează, împreună cu toţi cei care asistă la interviu din partea instituţiei-organizaţiei, trebuie să fie bine pregătiţi în acest sens şi să aibă minim de cunoştinţe în domeniul comunicării şi nu în ultimul rând să fie foarte buni observatori şi cunoscători ai limbajului trupului.
În Manegementul relaţiilor cu clienţii/Customer Relationship Management arăt importanţa clientului şi faptul că servirea lui este punctul de plecare decisiv pentru multe organizaţii şi devine vital pentru fiecare dintre acestea, pe măsură ce competiţia se intensifică şi se dezvoltă mai multe produse şi servicii. Orice organizaţie, care este conştientă de importanţa calităţii serviciilor, aspiră să depăşească un nivel minim de satisfacţie şi să asigure clienţilor mai mult decât solicită aceştia.
Comportamentul nonverbal în relaţiile cu clienţii, ultimul subcapitol al primei părţi din lucrare, l-am rezervat în principal indicatorilor comportamentali din viaţa de zi cu zi care au un conţinut ridicat de informaţie pentru că felul în care stăm când vorbim cu cineva, felul în care ne mişcăm picioarele, mâinile, ochii şi sprâncenele - spun foarte multe despre gradul de implicare în conversaţie şi despre atitudinea fundamentală faţă de cealaltă peroană.
Cea de-a doua parte a lucrării este dedicată raportului între comunicarea nonverbală şi comunicarea de brand, internă şi externă. Am arătat că poziţionarea pe piaţă a unei Bănci, respectiv poziţionarea CEC Bank, joacă un rol covârşitor în brandingul instituţiei. Din perspectiva brandingului, poziţionarea este un concept complex: în practică, poziţionarea este o analiză bazată pe câteva întrebări fundamentale. Care este esenţa acestui brand? Despre ce este acest brand? Cui se adresează acest brand? Cu cine se luptă brandul acesta? 
Am considerat oportună prezentarea unui scurt istoric al celei mai vechi instituţii bancare româneşti, CEC Bank, precum si descrierea procesului de rebranding demarat în luna mai 2008, definind în acelaşi timp principalele noţiuni de brand şi marcă. Brandul este, în prezent, cel mai important aspect al unei afaceri. Fie că este vorba despre o Bancă sau un magazin de jucării, brandul afacerii va dicta daca ea va fi reuşită sau nu, succesul acestuia însemnând succesul afacerii. În acelaşi capitol demonstrez importanţa comunicării în procesul de rebranding, în speţă impactul comunicării nonverbale analizat la nivelul personalului din front-office.


Fisiere în arhivă (2):

  • Comunicarea Nonverbala in Domeniul de Business
    • lucrare_licenta_otilia_capitol_I_II_III.doc
    • studiu de caz.ppt

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Aaker David, Managementul capitalului unui brand: cum să valorificăm numele unui brand, Editura Brandbuilders, Bucureşti, 2005.
Aneta Bogdan, Branding pe frontul de est, Editura Brandient, Bucuresti, 2010.
Casa de Economii şi Consemnaţiuni, Buletin Informativ nr. 2/1973.
Chirca Valentin Titus şi Radu Tudor, Managementul relatiei cu clientii in sistemul bancar din Romania, Bucuresti: Ed. ASE, 1998.
Horst Rűckle, Limbajul corpului pentru manageri, Editura tehnica, Bucuresti, 2000.
Joe Navarro, Secretele comunicării nonverbale, Editura Meteor Press Bucuresti, 2008.
Kevin Hogan, Limbajul secret de business, Editura Meteor Press, Bucuresti, 2009.
Kotler Philip, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1997.
Legea 66/1996, privind reorganizarea C.E.C.
Mary Mitchell, John Corr, Ghidul manierelor elegante în afaceri, Editura Paralela 45, Piteşti, 2006.
Matt Haig, Mari succese ale unor branduri renumite, Editura Meteor Business, Bucureşti, 2010.
Mihaela Minulescu, Comunicare organizaţională, Bucureşti, 2004.
Peter Collett, Cartea gesturilor. Cum putem citi gândurile oamenilor din acţiunile lor, Editura Trei, Bucureşti, 2011.
Philippe Turchet, Sinergologia de la limbajul trupului la arta de a citi gîndurile celuilalt, Editura Polirom, Bucureşti, 2005.
Pop Nicolae Alexandru (coord), Marketing Strategic, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
Regulamentul intern CEC Bank SA, ediţia Octombrie 2012, pag. 52, 53
Ries Al, Trout Jack, Poziţionarea. Lupta pentru un loc în mintea ta, Editura Curier Marketing, Bucureşti, 2004.
Ştefan Prutianu, Relaţii Publice (comunicare şi protocol), Editura Polirom, Iaşi, 2006/2007.
Ştefan Prutianu, Antrenamentul abilităţilor de comunicare, Editura Polirom, Iaşi, 2005.
Ursache Marius, Ce este rebrandingul ?, Markmedia.ro, Bucureşti, Noiembrie, 2003.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!