Concepția și proiectarea unui sistem hipermedia pentru educația continuă a adulților

Extras din licență

INTRODUCERE
În realizarea proiectului de licenţă cu titlul „Conceptia si proiectarea unui sistem hipermedia pentru educatia continua a adultilor", proiect conţinut în această lucrare, s-a porrnit de la o realitate extrem de simplă: omul contemporan, pentru a fi competitiv în tot cursul existenţei sale trebuie să asimileze în mod continuu cunoştinţe, cunoştinţe pe care să le aplice cât mai rapid pentru a obţine rezultatele dorite.
În acest sens, cunoştinţele dobândite în sistemul de educaţie nu mai sunt suficiente. Dezvoltarea continuă a ştiinţei şi tehnicii face ca ritmul de perimare al cunoştinţelor să fie extrem de rapid. Dacă înainte cunoştinţele se perimau în 20-30 de ani, odată cu apariţia calculatorului electronic s-a ajuns ca acest ritm de perimare (pentru anumite categorii de cunoştinţe) să fie anual- dacă nu şi mai scurt.
În aceste condiţii este normal ca procesul de educaţie să fie continuu. Procesul de educaţie trebuie să fie bazat pe cunoştinţe- să fie un proces de cunoaştere continuă- şi nu pe date- deci nu un proces de simplă memorare a datelor.
Proiectul de faţă face apel la noţiunea de educunoştinţă (eduknowledge în limba engleză) ca şi cunoştinţă specifică (cu un rezultat bine definit), focalizată în mod deosebit pentru procesul educativ.
Astfel de educunoştinţe pot fi stocate într-o bază de educunoştinţe, pot fi concatenate în cursuri cu un subiect bine precizat şi de asemenea pot fi gestionate pe baza disciplinei denumită managementul cunoaşterii (knowledge management). 
În acest proiect am încercat să proiectez şi să realizez prototipul unui sistem care să realizeze un astfel de deziderat.
Proiectul este structurat în 2 părţi:
• În prima parte este prezentat rezultatul unei documentări exhaustive referitoare la această problemă;
• Partea a 2-a conţine contribuţia personală, respectiv proiectarea şi dezvoltarea prototipului acestui sistem.
PARTEA I
Capitolul 1 SISTEME TUTORIALE
Procesul educaţional este unul din cele mai complexe procese din lumea vie. Educaţia are loc continuu, de la naştere şi până la părăsirea acestei lumi. Procesul educaţional determină, în ultimă instanţă, şansele de reuşită ale individului în societate.
În acest capitol vor fi prezentate câteva aspecte, interesante din punct de vedere al acestui proiect, referitoare la sisteme tutoriale, modele ale unor astfel de sisteme precum şi la educaţia la distanţă.
1.1.ANALIZA SISTEMELOR TUTORIALE EXISTENTE
Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne întrebăm dacă instruirea se îmbunătăţeşte prin utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale acestora, care le deosebesc de alte medii: interactivitatea, precizia operaţiilor efectuate, capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi, mai ales, faptul că pot interacţiona consistent şi diferenţiat cu fiecare elev in parte. 
Dacă primele realizări în domeniul instruirii asistate de calculator se concentrau mai mult pe învăţare prin verificarea cunoştinţelor, ulterior au început sa apară produse software complexe, care incurajeaz constructia activa a cunostintelor, asigura contexte semnificative pentru invatare, promoveaza reflectia, elibereaza elevul de multe activitati de rutina si stimuleaza activitatea intelectuala asemanatoare celei depuse de adulti in procesul muncii. Toate aceste elemente modifica aria activitatilor profesorului atat cantitativ cat si calitativ. 
Procesul de instruire trebuie sa fie regândit, prin intensificarea cercetarilor privind psihologia cognitiva. Cadrele didactice trebuie sa invete sa gandeasca altfel, sa formuleze altfel problemele, nemaipunandu-se accentul pe activitatile intelectuale de rutina. 
Este unanim acceptata o clasificare a produselor software educationale dupa functia pedagogica specifica pe care o pot indeplini in cadrul unui proces de instruire: exersare, prezentare interactiva de noi cunostinte, prezentarea unor modele ale unor fenomene reale (simulare), testarea cunostintelor, dezvoltarea unor capacitati sau aptitudini printr-o activitate de joc. 
Din studiile intreprinse pe plan international s-au desprins o serie de concluzii interesante cu privire la eficienta utilizarii software-ului educational, dintre care amintim: 
• aproape toate cercetarile releva avantajele utilizării calculatoarelor in comparatie cu alte metode; 
• reducerea timpului de studiu; 
• atitudinea fata de computer se modifica pozitiv; 
• utilizarea computerelor este mai utilă în stiinte decat in domeniul limbilor străine; 
• in instruirea asistata de calculator exersarea este eficienta in formarea deprinderilor elementare, in timp ce sistemele tutoriale sunt mai eficiente in formarea deprinderilor intelectuale de nivel superior; 
• instruirea asistata de calculator este mai eficienta ca instruire complementara, decat ca forma alternativa; 
• elevii care invata incet si cei ramasi in urma castiga mai mult decat cei fruntasi; 
• strategiile bazate pe utilizarea calculatoarelor sunt eficient folosite la nivelurile inferioare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Conceptia si Proiectarea unui Sistem Hipermedia pentru Educatia Continua a Adultilor.doc

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!