Concurența neloială în comerțul internațional

Cuprins licență

DECLARATIA PRIVIND ASUMAREA RASPUNDERII 3
LISTA ABREVIERILOR 4
INTRODUCERE 5
I. Generalitati privind concurenta neloiala in comertul international 7
1.1 Notiunea de comert international si principiul concurentei 7
1.2 Concurenta libera si concurenta neloiala prin prisma abordarilor juridico-economice actuale 9
1.3 Reprimarea concurentei neloiale pe plan international 19
II. Instituirea practicvilor de combatere a concurentei neloiale la nivel international 23
2.1 Tentative de formare a cadrului international al politicii din domeniul concurentei 23
2.2 Actele de concurenta neloiala in comertul international 25
2.3 Mecanismul juridic de combatere a concurentei neloiale 28
III. Problema combaterii concurentei neloiale in comertul international 35
3.1 Analiza repertoriului practic privind solutionarea litigiilor comerciale internationale sub egida Curtii de Arbitraj Comercial International a CCI iscate din concurenta neloiala 35
3.2 Reprimarea concurentei neloiale in practica Republicii Moldova 40
3.3 Speta tematica 47
INCHEIERE 52
BIBLIOGRAFIE 57


Extras din licență

INTRODUCERE
Lumea s-a shimbat considerabil in ultimele decenii. Transformarile ei au generat consecinte foarte importante pentru intreaga evolutie inclusiv si economica. S-au schimbat regulele jocului, insasi revolutia tehnologica fiind o sursa de modificari cu influienta directa asupra afacerilor. Suntem in fata unor fenomene extrem de interesante. Pe de o parte, intreprinderile lucreaza in medii economice mondiale, iar pe de alta parte, din punct de vedere juridic, social si fiscal, ele operaza pe plan intern.
Activitate economica genereaza o concurenta puternica intre participantii plasati in acelasi segment pe piata. Literatura de specialitate a definit aceasta competitie drept razboi economic.
Una dintre caracteristicile generale ale concurentei, este cind una sau mai multe persoane se straduiesc sa realizeze un anumit obiectiv si ca realizarea acestui obiectiv de catre una din persoane determina un grad mai scazut de realizare al aceluiasi obiectiv de catre cealalta persoana, dar nu o exclude din sfera de activitate.
Privita din punct de vedere economic, concurenta este in totdeauna legata de tranzactii de piata, de cerere si oferta. Se poate spune ca exista concurenta economica, daca consumatorul poate alege intre mai multe alternative si poate sa aleaga oferta cea mai convinabila preferintelor sale.
Competitia conduce la continua perfectionare si eficientizare a productiei. Ea determina producatorul sa elimine risipa si sa scada costurile, astfel incit sa vinda la un pret mai mic de cit altii. Ii elimina pe cei ale caror costuri ramin ridicate si face astfel incit sa concentreze productia in miinile acelora ale caror costuri sunt mai mici- Clair Wilcox. 
Un antreprenor american D. Sarnoff a spus ca concurenta contribuie la ridicarea calitatii productiei si dezvolta calitatile negative ale oamenilor. Concurenta este un factor stimulent pentru economia oricarei tari. Dar nu oricare concurenta trebuie sustinuta si asigurata de catre stat.
Cunoasterea si respectarea in economia Republicii Moldova a principiului liberei si loialei concurente este o conditie inseparabila pentru trecerea la o reala economie de piata, imbunatatind nivelul de trai a populatiei. In acest scop asigurarea concurentei loiale pe piata si combaterea fenomenului de concurenta neloiala tot mai frecvent intilnita in ultima perioada, constituie unul din obiectivele puse in fata spre realizare. Evolutia relatiilor de piata duce la majorarea cazurilor de concurenta neloiala ceea ce are ca rezultat incalcarea grava a legislatiei in vigoare, precum si cauzarea daunelor materiale antreprenorilor, consumatorilor si intrgii economii a Republicii Moldova.
Dar care este totusi cauza majorarii cazurilor folosirii metodelor de concureta necinstita in lupta pentru acapararea clientelei? In primul rand dezvoltarea tehnico-stiintifica foarte rapida, computerizarea vietii, ceea ce duce la gasirea unor noi metode mai operative de supravietuire in lupta pentu succes in afaceri. In prezent exista doua acte normative care reglementeaza concurenta.
Lucrarea data este alcatuita din trei capitole, in care am relevat problema combaterii concurentei neloiale.
Primul capitol contine notiuni generale despre concurenta si actele prin care se asigura legalitatea ei in Republica Moldova. Ulterior am definit notiunea de concurenta neloiala, actele de concurenta neloiala si mecanismul juridic de combatere. La fel care sunt mijloacele de combatere a actelor de concurenta neloiala. Prin urmare examinand mai detaliat legea cu privire la protectia concurentei, am observat ca acest act normativ contine notiuni generale, principiile concurentei, subiectii si actele ce contravin actului normativ dat. Dar nu este prevazut nici in aceasta lege nici in oricare alt act normativ mecanismul combaterii actiunilor si faptelor de concurenta neloiala.
Este extrem de important gasirea unor noi mijloace de combatere a fenomenului concurentei neloiala din motiv ca orice incalcare a intereselor intreprinzatorului duce la incalcarea intregii legislatii a Republicii Moldova, prin folosirea celor mai diverse acte ilicite. Capitolul trei al lucrarii este destinat raspunderii care survine pentru actele neloiale in activitatea comerciala. In lucrarea data am caracterizat metodele de lupta impotriva concurentei neloiale, cu ajutoraul carora se poate contracara actele ilegle de activitate antreprenoriala si care va contribui la o crestere considerabila a calitatii muncii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Concurenta neloiala in comertul international.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

ACTE NORMATIVE NATIONALE
1. Constitutia Republcii Moldova, din 29 iulie 1994 M.O. nr. 1 din 12 august 1994
2. Legea Republicii Moldova pentru modificarea si completarea Codului penal al Republicii Moldova. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78-81
3. Decizia Colegiului civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova. Dosarul nr.2r-115/2010 din 28.04.2010
ACTE NORMATIVE INTERNATIONALE
4. Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, incheiata la 20.03.1883 //Tratate internationale la care Republica Moldova este parte. Vol.6. - Chisinau: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.160-186; Conventia de la Stockholm pentru instituirea Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, incheiata la 14.07.1967 // Tratate internationale la care Republica Moldova este parte. Vol.6. - Chisinau: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.187-202
MANUALE, MONOGRAFII, ARTICOLE DIN EDITII PERIODICE
5. Audit B. La vente internationale de marchandises: Convention des Nations Unies du 11.04.1980. Paris: LGDJ, 1990, p. 32
6. Bain, J.S. Barriers to new competition. - Cambridge: Harvard University Press, 1956
7. Balassa, B. The theory of economic integration. - London: Allen and Unwin, 1962
8. Blanca, C. Dinamica ideilor economice: suport pentru curs de economie politica. - Sibiu- Bucuresti: Ed. Continent, 1998
9. Brinza S. Obiectul infractiunilor contra patrimoniului. Chisinau: Tipografia Centrala, 2005, p.553
10. Chamberlin, E.H. The theory of Monopolistic Competition. - Cambridge, Harvard University Press, 1933
11. Cirstea V.,Popa S. PodgoreanuS.,Deac V."Analiza strategica a mediului concurential". Editura Economica. Bucuresti 2012
12. Dobrinoiu V., N.Conea. Dreptul penal. Partea Speciala. Vol.II. Teoria si practica judiciara. - Bucuresti: Lumina LEX. 2002, p.445
13. Dobrota, N. Economie politica. - Bucuresti: Ed. Economica, 1997
14. Eminescu, Y. Concurenta neleala: drept roman si comparat. - Bucuresti 1995
15. Erdem H.E. La livraison des marchandises selon la Convention de Vienne. Fribourg: Editions Universitaires Fribourg Suisse, 1990, p. 141
16. Gabzewicz, J. La concurrence imperfaite. - Paris: Ed. La decouverte, 1994
17. Heuze V. La vente internationale des marchandises. Droit uniforme. Paris: LGDJ, 2000, p. 348
18. Honnold J. O. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. The Hage: Kluwer Law International, 1999, p. 206
19. Jacquemin, A., L. Pench. Quelle politique pour soutenir la recherche et le developpement?// Revue d'economie industrielle no. 94 1e trimestre 2001, p.13-20
20. Jamin C. Un droit europeen des contrats? In: Le doit prive europeen, sous la direction de P. De Vareilles-Sommieres. Paris: Economica, 1998, p. 40 - 56
...


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!