Condițiile de fond ale actului juridic civil

Cuprins licență

I. Consideraţii intorductive privind actul juridic civil 3
1. Conceptul de act juridic civil 3
2. Clasificarea actelor juridice civile 4
3. Aspecte generale privind nulitatea actului juridic civil. 13
ll. Condiţiile actului juridic civil 16
III. Condiţiile de fond ale actului juridic civil 18
1. Capacitatea persoanelor la încheierea actului juridic civil 18
1.1 Precizări prealabile 18
1.2 Incapacităţile de a încheia acte juridice civile 19
2. Consimţământul la încheierea actului juridic civil 20
2.1 Conceptul de consimţământ 20
2.2 Condiţiile de valabilitate ale consimţământului 22
2.3 Viciile de consimţământ 24
3. Obiectul actului juridic civil 33
3.1 Precizări prealabile 33
3.2 Cerinţele validităţii obiectului actului juridic civil 34
4. Cauza sau scopul actului juridic 40
4.1 Precizări prealabile 40
4.2 Cerinţele valabilităţii cauzei actului juridic civil 40
4.3 Structura cauzei 42
IV.Concluzii 43


Extras din licență

Obiectivele lucrarii
Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în actualul Cod civil, urmărind precizarea unor aspecte ce prezintă un grad ridicat de importanţă şi care trebuie înţelese şi aplicate corect în mod pertinent în practică.
Pentru a ne face cât mai înţeleşi, condiţiile de fond ale actului juridic trebuie să le analizăm atât din punct de vedere al sensurilor, cât şi actul juridic în ansamblul său.
Într-un prim sens ce urmează să-l dezbatem, actul juridic civil desemnează tocmai manifestarea de voinţă cu intenţia de a produce efecte juridice civile - pentru acest sens se ultilizează formula negotium juris, adică operaţiune juridică.
În al doilea sens, se desemnează înscrisul constatator al manifestării de voinţă, adică suportul material. Pentru acest sens se foloseşte formula de instrumentum probationis.
Un alt subpunct din cuprinsul temei analizate îl constituie clasificarea actelor juridice, precum şi caracterele acestora.
Tot în cadrul acestei lucrări vom analiza aspecte generale privind nulitatea actului juridic civil.
Înainte de toate, trebuie să evidenţiem faptul că noţiunea contractului presupune cumularea urmatoarelor elemente esenţiale:
a) existenţa unei manifestări de voinţă (aceasta putând proveni de la două sau mai multe persoane).
b) manifestarea de voinţă să fie făcută cu intenţia de a produce efecte juridice.
c) producerea de efecte juridice înseamnă naşterea, modificarea, stingerea unui raport juridic concret.
Însă, cel mai important obiectiv al acestei lucrări îl reprezintă însuşi titlul temei pe care urmează să o analizăm, şi anume, condiţiile de fond ale actului juridic civil. Aceste condiţii sunt importante deoarece reprezintă elementele care alcătuiesc actul juridic civil. Condiţiile de fond ale actului juridic civil sunt acelea care privesc conţinutul actului juridic civil, şi anume : capacitatea, consimţământul, obiectul actului juridic, cauza/scopul actului juridic civil.
Condiţiilor de fond prevăzute de Codul civil şi obligatorii la încheierea oricărui act juridic li se adaugă şi o condiţie de formă, obligatorie numai în cazul actelor juridice solemne; neîndeplinirea acesteia duce la nulitatea absolută a actului juridic civil respectiv.
I. Consideraţii intorductive privind actul juridic civil
1. Conceptul de act juridic civil
Conform art. 1166 Cod civil, prin act juridic civil înţelegem manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a naşte, modifica sau stinge un raport juridic concret.
Conform acestei noţiuni rezultă urmatoarele elemente caracteristice ale actului juridic civil:
În primul rând, remarcăm prezenţa unei manifestări de voinţă, care poate să provină de la una sau de la mai multe persoane fizice sau juridice - esenţa contractului este acordul de voinţe. Niciun contract nu se poate forma cât timp voinţele care concurează la crearea sa nu s-au pus de acord. Voinţa fiecărei părţi se numeşte consimţământ .
În al doilea rând, manifestarea de voinţă este exprimată în virtutea producerii de efecte juridice.
Iar în al treilea rând, efectele juridice constă în a da naştere, a modifica ori a stinge un un raport juridic civil concret.
Din cuvîntul „act” se desprind două înţelesuri:
Priumul sens se desprinde din definiţia sus amintită, deci de operaţiune juridică. Pentru acest sens se utilizează formula „negotium iuris” sau, mai simplu, negotium.
De regulă, actul juridic se naşte valabil prin simpla sa exprimare, nefiind necesar ca aceasta să îmbrace o anumită formă. În unele cazuri, expres prevazute de lege, actul juridic se naşte valabil doar dacă manifestarea de voinţă îmbracă o anumită formă, cum este cazul donaţiei sau al căsătoriei, situaţie în care se cere forma ad validitatem. Aici forma reprezintă condiţia de valabilitate a manifestării de voinţă.
În schimb, întocmirea unui instrumentum probationis este necesară aşa cum arată şi denumirea sa – doar pentru probe, dovedirea manifestării de voinţă, respectiv a acordului de voinţe .


Fisiere în arhivă (1):

  • Conditiile de fond ale actului juridic civil.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Iosif R. Urs, Carmen Todică (2015), Drept Civil. Teoria Generală, Editura Hamangiu, Bucureşti.
Iosif R. Urs, Drept Civil Român. Teoria generală, Editura Universităţii Titu Maiorescu 2008, Bucureşti.
Iosif R. Urs, Carmen Todică (2010), Drept Civil. Teoria generală. Persoanele, vol. I, Editura Renaissance, Bucureşti.
Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu (2012), Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod Civil, Editura Hamangiu, Bucureşti.
Teodor Bodoaşcă, Sorin Ovidiu Nour, Cioncă Alexandru (2012), Drept Civil- partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti.
Eduard Junger Prediger (2011), Introducerea în studiul Dreptului Civil, Editura Hamangiu, Bucureşti.
Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu (2011), Curs de Drept Civil. Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti.
Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu (2012), Curs de Drept Civil. Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti.
Răzvan Dinică (2013), Contracte civile speciale în Noul Cod Civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti.
Emest Lupan, Rikhard Arpad Pantilimon (2012), Drept Civil. Partea generală conform Noului Cod Civil, Editura C. H. Beck, Bucureşti.
Ungureanu Ovidiu, Cornelia Munteanu (2013), Drept Civil. Partea Generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti.
Gabriela Florescu (2013), Nulitatea actului juridic civil, Editura Hamangiu, Bucureşti.
C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu (1998), Tratat de drept civil român, Volumul II, Editura All, Bucureşti.
Noul Cod Civil- Comentarii, doctrină jurisprudenţă (2012), Editura Hamangiu, Bucureşti.
Codul Civil republicat (2011), Editura C. H. Beck, Bucureşti.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!