Conflictul de interese între asociați

Cuprins licență

CAPITOLUL I - 1.1. Noţiuni introductive 7
Secţiunea1.1.1-Concept.Înţelesul termenului,,conflict,, 7
1.1.2.Clasificarea conflictelor 8
Secţiunea 1.2.-Principiile ce stau la baza societăţilor 9
1.2.1.Poziţia doctrinei faţa de principiul salvgardării societăţii 10 
1.2.2.În căutarea interesului social-busolă a societăţii 10 
1.2.3.Principiul preeminenţei interesului social 14
1.2.4.Principiul superiorităţii interesului social versus principiul majorităţii 15
Secţiunea 1.3.-Consideraţii generale cu privire la conflictul de interese 16
1.3.1.Natura conflictului de interese 16
1.3.2.Fundamentul conflictului de interese 17
CAPITOLUL II - Conflictul de interese în sectorul privat şi public
Secţiunea 2.1.-Premisă 18 
Secţiunea 2.2.-Conceptul-,,conflictul de interese,, 19
Secţiunea 2.3.Sectorul privat-Doctrină şi jurisprudenţă 21 
Secţiunea 2.4.Sectorul public-Doctrină şi jurisprudenţă 24
Secţiunea 2.5.-Declaraţia de interese 27 
CAPITOLUL III - Conflictul de interese în sensul art 215 Codul Civil. Delimitări
Secţiunea 3.1.-Premisă 29
Secţiunea 3.2.-Delimitarea conflictului de interese faţă de contrarietatea de interese 30
Secţiunea 3.3.-Diferenţa dintre conflictul de interese şi incompatibilitate -Doctrină şi practică 35
Secţiunea 3.4.-Conflictul de interese versus concurenţa neloială 35
3.4.1.Considerente generale privind concurenţa neloială 35 
3.4.2.Diferenţa dintre conflictul de interese şi concurenţa neloială 36 
Secţiunea 3.5.-Conflictul de interese apărut în urma exercitării dreptului de vot. Abuzul de drept 36 
CAPITOLUL IV - Cazuri de apariţie a conflictului de interese
Secţiunea 4.1.-Conflictul dintre asociaţi şi societate-Doctrină şi jurisprudenţă 38
Secţiunea 4.2. Conflictul dintre administrator şi societate-Doctrină şi jurisprudenţă 46 
CAPITOLUL V- Răspunderea juridică a persoanelor aflate în conflict de interese cu interesul social al societăţii 
Secţiunea 5.1.-Elementele raportului juridic de răspundere 58
5.1.1.Subiecţii raportului juridic de răspundere fondat pe conflictul de interese 58
5.1.2.Obiectul raportului juridic de răspundere întemeiat pe conflictul de interese 59 
5.1.3.Conţinutul raportului juridic de răspundere bazat pe conflictul de interese 60
5.1.4.Sancţiunea raportului juridic întemeiat pe conflictului de interese între asociaţi 60
Secţiunea 5.2.
Formele răspunderii juridice a fondatorilor,asociaţilor ,membrilor consililui de administraţie,administratorului şi consiliului de supraveghere 61
5.2.1.Răspunderea civilă 62 
5.2.2.Răspundera penală 63 
CAPITOLUL VI – CONCLUZII 65 
Bibliografie 68


Extras din licență

INTRODUCERE
În materia societăţilor legislaţia a fost şi continuă să fie într-o continuă evoluţie.
Această lucrare îşi propune să evidenţieze acele situaţii în care apar conflictele de interese între asociaţi,făcând o analiză a acestora în cele 5 capitole de prezentare.
În primul capitol al lucrării prezentăm noţiuni introductive ,analizând înţelesul termenului,clasificarea conflictelor dar şi principiile care stau la baza constituirii societăţilor.
În cel de-al doilea capitol analizăm existenta conflictului de interese atât în sectorul public cât şi în sectorul privat. 
În doctrină s-au dovedit des întâlnite conflictele de interese din cadrul unei societăţi în special în cadrul societăţilor cu răspundere limitată sau societăţilor pe acţiuni.
Noţiunea de conflict de interese îşi are originea în sectorul public,reprezentând iniţial punctul de plecare în analiza cauzelor de favoritism,corupţie şi fraudă.
Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana care exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natura patrimonială,care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
În cel de-al treilea capitol analizăm conflictul de interese din perspectiva art 215 Cod civil şi deosebirile existente faţă de contrarietatea de interese şi concurenţa neloială.
În cel de al patrulea capitol facem o scurtă prezentare a cazurilor de apariţie a conflictului de interese mai exact între asociat şi societate cât şi între societate şi administrator.
În capitolul final am analizat răspunderea juridică a persoanelor aflate în conflict de interese cu interesul social al societăţii,făcând o trecere în revistă a răspunderii civile dar şi a răspunderii penale.
Tema acestei lucrări de licenţă este ,,conflictul de interese între asociaţi,,şi am ales-o pentru că este o problemă tot mai des întâlnită în practică.
Această problemă este de actualitate atât în domeniul privat cât şi în domeniul public aşa cum rezultă şi din conţinutul lucrării.
Conflictele între asociaţi sunt inevitabile,fie că este vorba societatea în nume colectiv unde elementul personal predomină şi asociaţii se cunosc,fie că este vorba de societate pe acţiuni unde asociaţii nu relaţionează ca şi în cazul precedent.
Întrucât între asociaţi este o luptă continuă pentru satisfacerea propriului interes înţelegem că avem nevoie de existenţa unor principii generale pentru a exista un echilibru în cadrul societăţii pentru a se evita producerea unor conflicte de interese. 
Conflictul de interese este privit ca o situaţie juridică extrem de dăunătoare pentru societate ,putând da naştere unor situaţii radicale ,precum retragerea sau excluderea asociaţilor sau dizolvarea societăţii ,fiind în măsură să creeze chiar suprimarea lui affectio societatis.
Societăţile există datorită voinţei asociaţilor,voinţă exprimată atât la momentul constituirii cât şi pe parcursul funcţionării acestora.Indiferent de forma societăţii,asociaţii sunt motivaţi de un interes personal.
Interesul social ca noţiune specifică dreptului societăţilor,este destinat protecţiei asociaţilor


Fisiere în arhivă (1):

  • Conflictul de interese intre asociati.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1.Tratate,manuale,legi comentate,studii
A.M.Dodek-Conflicted Identities,2011
C Predoiu, Gh. Piperea, în St. D. Cărpenaru, S. David, C Predoiu, Gh. Piperea, Legea societăţilor comerciale. Comentarii pe articole, Editia 4, Ed. C.H. Beck, Bucureşti
C.Duţescu , Drepturile acţionarilor .ed-a II-a .Ed C.H.Beck,Bucureşti 2007
Cristian Gheorghe ,Societăţile comerciale .Voinţa asociaţiilor şi voinţa socială ed ALL Beck
Catherine Pichè-Définir l'étendue des tentacules du conflit d'intérêts pour ,mieux les ,maîtriser, , professeur de droit ,Université de Montréal Ed Journées nationales
C.Cucu , M.V.Gavriş ,C.G.Bădoiu,C.Haraga ,Legea societăţilor comerciale nr 31/1990
Dominique Schmidt,Les conflits d'intérêts dans la société anonyme.Jolly , Paris,2004
F.A.Baias,Eugen Chelaru,R.Constantinovici,I Macovei ,Noul Cod Civil comentat pe articole ,Ed C.H. Beck 2012
Lucian Săuleanu, Societăţi comerciale. Studii, Editura Universul Juridic 2012
Lucian Bojin ,Acţiunea în anularea hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor ,Ed Universul Juridic 2012
Legea 31/1990 ,Legea societăţilor comerciale
Mustapha MekkiI ,Introduction à la notion de conflit d'intérêts, Agrégé des Facultés de droit,professeur a l'Université Paris 2013 Ed Journées nationales,
Octavian Căpăţână, Dreptul Concurenţei Comerciale ,Editura Lumina LEX Bucureşti 1992
Radu Catană , Dreptul societăţilor comerciale. Probleme actuale privind societăţile pe acţiuni. Democraţia acţionarială. Ed.Sfera.Cluj-Napoca 2007 
2.Articole 
Av Răzan Scafeş,Considerente generale privind conflicul de interese în cadrul societăţilor ,Timişoara 2014
Av. Răzvan Scafeş, Conflictul de interese în profesia de avocat,Revista IUSTITIA Nr 2/2014
Av.Răzvan Scafeş , Noţiunea de ,,contrarietate de interese’’ în sensul art 215 Cod Civil şi delimitarea faţă de ,,conflictul de interese’’ ,Revista IUSTITIA nr1- 2
E.Derşidan, Dicţionar,Termeni juridici uzuali, Ed. Proteus Bucureşti 2006
Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese( A.N I)
M.Bratiş, Conflictul de interese în domeniul societăţilor comerciale, răspunderea persoanelor şi sancţiunile aplicabile deciziilor adoptate în conditiile constatării conflictului de interese, în Conferinţa Internaţională bilenară ,Timişoara ,Ed Universul Juridic 2011
3.Site-uri consultate 
www. juridice.ro , Av. Dr. Ghe.Buta,Muşat şi Asociaţii
www. http://jurisprudentacedo.com
www. http://legeaz.net/spete-drept-comercial
www. http://jurisprudenţă.ro


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!