Conflictul în Organizații din Perspectiva Dramaturgică

Cuprins licență Cum descarc?

REZUMAT 4
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I 6
I. 1. PERFORMAREA UNEI RUTINE DE MUNCÃ 6
I.2. ECHIPE sI LEADERSHIP ÎN ORGANIZAtII 8
I. 2. 1. FORMAREA ECHIPELOR DIN PERSPECTIVA MANAGEMENTULUI CONFLICTELOR 9
I. 2. 2. PRACTICI ORGANIZAtIONALE PENTRU REDUCEREA CONFLICTELOR 10
I. 2. 2.1 EFECTE ALE EXERCITÃRII AUTORITÃtII 11
CAPITOLUL II 12
II.1. ROLURI sI ACTORI ÎN ORGANIZAtIE 13
II.1.1 PERFORMERI EXECUTANtI 14
II.1.2. PERFORMERI DECIDENtI 16
II.1.3. REGIZORI 17
CAPITOLUL III 19
III. 1. CONFLICTE INTER-ROLURI 19
III. 2. CONFLICTUL INTER-ACTORI 21
III. 3 ROLUL REGIZORULUI ÎN ESCALADAREA CONFLICTULUI 24
III. 4. ROLUL REGIZORULUI ÎN APLANAREA CONFLICTULUI 24
III. 4. 1. RÃSPUNSUL MANAGERIAL LA PROBLEMA CONFLICTULUI 26
III. 4. 2. RÃSPUNSUL DRAMATURGIC LA SITUAtIA CONFLICTUALÃ 29
CAPITOLUL IV - SPAtIALITATEA CONFLICTULUI 29
IV. 1. REGIUNI DE PERFORMARE A CONFLICTULUI 29
IV. 2. REGIUNI DE MENtINERE A SITUAtIEI/IMAGINII PROIECTATE 32
IV. 2. 1. Culisele si rezolvarea situatiilor conflictuale 33
IV. 2. 1. 1. Lipsa culiselor si escaladarea conflictului 34
IV. 2. 1. 2. Regizorul culiselor si regizorul regiunii expuse 35
IV. 3. CONFLICT, ACTORI sI ROLURI ÎN REGIUNI 36
CAPITOLUL V- CERCETAREA 39
V.1 DESIGNUL CERCETÃRII sI INTERPRETAREA REZULTATELOR 39
V. 2. CONCLUZII 57
V.3. CONTRIBUtII PROPRII 58
V. 4. REFLECtII PERSONALE sI RECOMANDARI PENTRU CERCETÃRI VIITOARE 59
V. 4. 1 Recomandãri 59
BIBLIOGRAFIE 61


Extras din licență Cum descarc?

Rezumat
Lucrarea de licentã cu titlul ,,Conflictul în organizatii din perspectiva dramaturgicã-
Studiu într-un supermarket” încearcã o abordare din perspectiva sociologiei dramaturgice a
problemei conflictului în organizatii. Pentru a ajunge la identificarea mediului organizational cu
mediul scenografic-dramaturgic, este necesar sã cunoastem corespondentul dramaturgic al
fiecarui aspect din organizatii, ducand discursul spre situatiile cu potential conflictual.
Primul aspect discutat este cel legat de munca în organizatii. În primul capitol discutãm
de diverse aspecte ale muncii, de lucrul în echipã, de formarea echipelor si le vom încadra
teoretic în cadrul conceptual al managementului conflictelor.
În al doilea capitol se realizeazã suprapunerea teoriei dramaturgiei sociale a lui Erving Goffman
peste principalii actanti din supermarket. Astfel, vom discuta despre actori, roluri, performare.
Actorii sunt catalogati ca fiind performeri decidenti si performeri executanti în functie de nivelul
rãspunderii fiecãruia.
Intereseazã în continuare caracterizarea conflictelor care apar între actori ca urmare a
interferentelor fatadelor de rol, personalitãtilor, motivatiilor, intereselor membrilor. Un alt
conflict abordat este cel dintre actori-membri si actori ne-membri care va fi dezbãtut atât din
perspectiva managementului cât si din cea a dramaturgiei sociale.
Cunoscând actorii si cauzele aparitiei conflictelor, pentru a bifa un alt element goffmanian ce
priveste scenografia, vom aborda în capitolul al patrulea zonalitatea conflictului, mai exact unde
apare în spatiul fizic al supermarketului si unde este rezolvat. Acest aspect este deosebit de
important pentru a vedea dacã se confirmã supozitia conform cãreia situatiile discrepante cu
asteptãrile publicului sunt performate în ,,culise”.
În ultima parte a lucrãrii este cuprinsa partea de cercetare. Pentru aceasta a fost proiectatã
o cercetare calitativã, printr-o metodã descriptivã sustinutã si aplicatã printr-un instrument
adecvat studiului: fisa de observatie. Aceasta este conceputã într-o manierã originalã, definitivatã
în urma consultãrii cu subiectii observatori.
Teoria centralã a studiului este cea a dramaturgiei sociale care prin apelul la managementul
impresiilor devine aplicabilã în orice institutie socialã. Pornind de la aceasta, în cuprinsul lucrãrii
se vor împleti teorii ale managementului, conflictelor, muncii emotionale, cu trimiteri la
dramaturgia socialã a conflictului.
Rezultatele obtinute în urma colectãrii informatiilor au confirmat întrebãrile de cercetare
si asertiunile fãcute referitor la conflictul în supermarket. Instrumentul de cercetare s-a pliat
corespunzãtor peste specificul temei, ducând la o bunã cunoastere a unor aspecte putin discutate
si abordate legate de situatiile conflictuale din mediul organizational.
5
Introducere
A munci într-o organizatie înseamnã mai mult decât a îndeplini sarcinile trasate si de a
respecta un regulament de ordine interioarã. Lucrul în organizatii implicã interactiune între
membri, implica conflict, echipe, coeziune, satisfactie sau tensiune. Fãrã aceste aspecte nici o
organizatie nu poate fi conceputã, neluarea în considerare a acestor aspecte va conduce cu
sigurantã la esec sau lipsa de performantã. Astfel, o bunã cunoastere a mediului de lucru, sub
toate aspectele sale nu poate fi decât de bun augur. Asta am încercat si noi în aceastã incursiune
în mediul de lucru al Supermarketului, cadrul de referintã fiind dat de teoria dramaturgiei sociale.
Am presupus posibilitatea unei suprapuneri clare a rolurilor si actorilor din dramaturgia socialã
peste functiile, rolurile, actorii, regiunile din supermarket. Pentru a materializa întrebarile de
cercetare, am construit un instrument-o fisã de observatie care a raspuns eficient intentiilor
noastre de studiu.
Desi literatura de specialitate abundã pe tematica conflictului, sunt rare trimiterile la
dramaturgia socialã. În urma rezultatelor obtinute, sugerãm ca folosirea acestei perspective sã fie
îmbrãtisatã si de alti cercetãtori întrucât oferã o imagine ineditã asupra realitãtii din Supermarket
în ce priveste zonalitatea conflictului, existenta unor zone de rezolvare a acestuia si mai exact a
unor zone de retragere atunci când apar tensiuni. Aceasta nu implicã ca recomandare de strategie
de abordare a conflictului- evitarea sau ocolirea, ci sugereazã o lãrgime a spatiului de actiune, cu
spatiu de temperare, control.
Credem cã argumentele teoretice aduse îsi gasesc corespondent în partea de cercetare,
fisa de observatie sintetizand aspectele generale din cadrul teoretic. În încheiere, tinem sã
scoatem în evidentã importanta lui Erving Goffman pentru sociologia ultimului secol,
perspectivele pe care dramaturgia socialã le deschide sunt inedite si propun o altfel de abordare a
vietii sociale, aplicabilã oricãror institutii. Sperãm ca parcurgerea acestei lucrari sã va ofere o
lecturã placutã, sã vã adânceascã si diversifice ideile de cercetare si cunoastere în domeniul
stiintelor sociale.
Multumesc Doamnei Profesor Dr. Manuela Sofia Stãnculescu pentru suportul acordat în
alegerea temei, documentare si elaborarea instrumentului de cercetare precum si pentru corectura
si adecvarea ideilor la tema aleasã.
6
Capitolul I
I. 1. Performarea unei rutine de muncã
,,Munca este exercitarea efortului si aplicarea cunostintelor si a aptitudinilor în vederea
realizãrii unui scop” (Michael Armstrong, MRU, Ed. Codecs, Bucuresti, 2003).
Oamenii muncesc pentru asi procura cele necesare traiului si conditiilor de existentã dar si pentru
atragerea unui set de satisfactii ce vin odatã cu calitatea de angajat: prestigiu personal,împlinire
personalã, recunoastere socialã, sansa de a utiliza/dezvolta capacitãtile/cunostintele. Un alt motiv
deosebit de important pentru care oamenii muncesc si intra în competitie este sansa de a exercita
o autoritate pe care munca o oferã. Dincolo de acest aspect, teoria relatiilor umane a demonstrat
importanta celorlalti angajati si a contextului de muncã în evaluarea unui loc de muncã si
pãstrarea acestuia. Astfel putem spune cã un loc de muncã este o sursã de capital social, de
prietenii, cunostinte- persoane cu care individul relationeazã si interactioneazã.


Fisiere în arhivă (1):

  • Conflictul in Organizatii din Perspectiva Dramaturgica.pdf

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!