Considerații generale privind veniturile întreprinderii

Cuprins licență Cum descarc?

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND VENITURILE INTREPRINDERII
Definirea, inregistrarea si recunoasterea veniturilor intreprinderii
Clasificarea veniturilor intreprinderii
Venituri din activitatea de exploatare
Venituri financiare
Venituri extraordinare
Clasificarea veniturilor din punct de vedere fiscal
Venituri impozabile
Venituri neimpozabile
CATEGORII DE CHELTUIELI ALE INTREPRINDERII SI CONTABILIZAREA ACESTORA
Definirea, inregistrarea si recunoasterea cheltuielilor intreprinderii
Clasificarea cheltuielilor intreprinderii
Cheltuieli din activitatea de exploatare
Cheltuieli din activitatea financiara
Cheltuieli extraordinare
Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor
Cheltuieli cu impozitul pe profit
Cheltuieli deductibile
Cheltuieli nedeductibile
Cheltuieli cu deductibilitate limitata
DETERMINAREA REZULTATELOR ENTITĂŢILOR ECONOMICE ŞI REFLECTAREA LOR ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE
3.1. Categorii de rezultate la nivelul întreprinderii
3.1.1. Rezultatul brut al exploatării(R.B.E.)
3.1.2. Rezultatul exploatării(R.E.)
3.1.3. Rezultatul curent(R.C.) 
3.1.4. Rezultatul excepţional(Rexc)
3.1.5.Rezultatul net contabil(Rnet)
3.2. Situaţiile financiare anuale ale entităţilor economice
3.2.1. Bilanţul – imaginea poziţiei financiare a întreprinderii 
3.2.2. Contul de profit şi pierdere expresia performanţei intreprinderii
3.2.3. Calcularea impozitului pe profital întreprinderii
3.2.4.Termenul de plată şi declaraţia impozitului pe profit
3.2.2 Impozitarea profitului în cazul lichidării şi reorganizării profitului.
IMPOZITAREA PROFITULUI CONFORM CODULUI FISCAL 
ŞI MĂSURILE DE PERFECŢIONARE A CADRULUI LEGISLATIV
Determinarea profitului impozabil şi calcularea impozitului 30
pe profit conform Codului Fiscal
Contribuabilii şi sfera de cuprindere a impozitului 30
Cotele de impozitare 30
Calculul profitului impozabil 32
Creditul fiscal 32
Înregistrarea in contabilitatea a impozitului pe profit se face cu ajutorul conturilor
Declararea si plata impozitului pe profit
Depunerea declaratiei a impozitului pe profit
Pierderi fiscale


Extras din licență Cum descarc?

Cap.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND VENITURILE ÎNTREPRINDERII
1.1.Definirea, înregistrarea şi recunoaşterea veniturilor întreprinderii
Performanţa întreprinderii reflectă capacitatea acesteia de a genera fluxuri viitoare de numerar, prin utilizarea resurselor existente, precum şi gradul de eficienţă în utilizarea de noi resurse. Capacitatea de a genera fluxuri de numerar viitoare presupune ca întreprinderea să înregistreze venituri din activitatea desfăşurată.
Gradul de eficienţă în utilizarea resurselor se exprimă cu ajutorul profitului, atunci când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile.
Veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrări sau creşteri ale activelor, ori descreşteri ale datoriilor care se concretizează în creşteri ale capitalulolui propriu, altele decât cele rezultate din contruibuţii ale acţionarilor sau asociaţilor.
Veniturile sunt reprezentate de sumele sau valorile încasate sau de încasat ca urmare a livrărilor de bunuri, executărilor de lucrări, prestărilor de servicii şi a câştigurilor din orice sursă.
Veniturile cuprind valoarea tuturor actelor de îmbogăţire a întreprinderii legate sau nu de activitatea sa normală şi curentă. Partea preponderentă a veniturilor o reprezintă cifra de afaceri realizată de întreprindere în cursul unui exerciţiu financiar.
În categoria veniturilor se încadrează şi producţia stocată, producţia de imobilizări, vănzarea de active, anulări de provizioane şi alte avantaje pe care firma a consimţit să le primească în baza unor prevederi legale sau contractuale. Veniturile includ sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente cât şi câştigurile din orice alte surse.
Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu, ca rezultat din activitatea curentă, dar care nu diferă ca natură de veniturile din această activitate.
Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o persoană juridică ca parte integrantă a obiectului său de activitate precum şi activităţile conexe acestora.
Înregistrarea în contabilitate a veniturilor presupune, în general următoarele momente:
-producţia - care corespunde obţinerii bunurilor, lucrărilor, serviciilor sau realizării activităţii pentru care a avut loc consumul de resurse;
- facturarea – constituie momentul în care are loc transferul dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător şi se naşte dreptul de creanţă al furnizorului asupra clientului;
- încasarea – reprezintă momentul realizării efective a producţiei, în care bunul sau serviciul facturat se transformă în numerar prin decontarea de către client a contravalorii bunului sau serviciului în favoarea furnizorului sau prestatorului;
- încorporarea – reprezintă momentul strict contabil în care veniturile evidenţiate în conturile corespunzătoare, după natura acestora, sunt decontate asupra rezultatului financiar al perioadei de gestiune.
Recunoaşterea veniturilor în cadrul situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii se face în funcţie de creşterea de beneficii economice viitoare prin creşterea de active sau reduceri de datorii.
1.2. Clasificarea veniturilor întreprinderii
Veniturile întreprinderii reprezintă concretizarea activităţii desfăşurate de aceasta şi pot fi grupate după natura activităţii în: 
1.2.1.Venituri din activitatea de exploatare
Veniturile din activitatea de exploatare sunt aferenteactivităţilor principale şi conexe generatoare de beneficii economice cum sunt:
a) venituri aferentei cifrei de afaceri: venituri din vânzarea produselor, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, studii, cercetări, redevenţe şi chirii, din vânzarea mărfurilor şi a altor activităţi curente;
Înregistrarea în contabilitate a acestora se face cu formula contabilă:
4111 „Clienţi” = %
70x “cifra de afaceri netă”
4427 „TVA colectată”
b) venituri din variaţia stocurilor:reprezentând variaţia în plus sau în minusîntre valoarea la cost de producţie efectiv a stocului de produse şi valoarea producţiei în curs, fără a ţine seama de provizioanele pentru deprecieri constituite;
Evidenţierea se face cu ajutorul contului 711 Vemituri aferente costurilor stocurilor de produse;
La sfârşitul lunii se înregistrează costul produselor, lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie:
% = 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”
331 „Produse în curs de execuţie”
332 „Servicii în cursde execuţie”
Reluarea producţiei neterminate şi a lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie la începutul perioadei următoare:
711 „Venituri aferente costurilor = %
stocurilor de produse” 331 „Produse în curs de execuţie”
332 „Servicii în curs deexecuţie” 
c) venituri din producţia de imobilizări: reprezentând valoarea lucrărilor de natura imobilizărilor realizate din producţie proprie;
În contabilitate se folosesc conturile 721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale.


Fisiere în arhivă (2):

  • Consideratii Generale Privind Veniturile Intreprinderii
    • cuprins.docx
    • Licenta CONTABILITATE.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!