Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL

Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Într-un mediu de afaceri dinamic aflat într-o stare de continuă căutare, entităţile patrimoniale se confruntă cu probleme deosebite, noi, pentru care managementul trebuie să găsească soluţii salvatoare, ce nu de puţine ori sunt pline de ingeniozitate. Pieţele sunt într-o continuă frămantare, firmele devenind peste noapte deosebit de atractive sau fără nici un sprijin din partea propriilor lor investitori, şi asta nu de puţine ori doar în urma unui „zvon”.
Într-o asemenea conjunctură, pentru a păşi pe trepte mai înalte sau doar pentru a supravieţui, „imaginaţia ingineriei financiare moderne reclamă, la rândul ei, o informaţiecontabilă în absenţa normalizării şi a doctrinei contabile”. Contabilitatea, ca joc social, isi defineste în procesul de construire a informaţiei financiare propriile reguli. Standardele internaţionale, ca regului normalizatoare ale contabilităţii, vin să amelioreze producţia de informaţii contabile şi să reducă diferenţele ce pot apărea în situaţiile financiare, astfel încât acestea să reflecte cu fidelitate realitatea economică.
În afară de faptul că profesia contabilă trebuie să participe activ la procesul de normalizare a contabilităţii, este absolut necesar ca producătorul de informaţii contabile să manifeste profesionalism, să fie obiectiv în aprecierile pe care le face, cat şi în momentul în care înregistrează aceste aprecieri.
Din punct de vedere teoretic afirmaţiile sunt valabile, dar practic nu este greu de argumentat că există o notă de subiectivism, care este de multe ori de neevitat. Această notă de subiectivism a producătorilor de informaţii contabile, este generată de doi factori:
- natura umană- care este o subiectivitate naturală;
- ataşamentul faţă de societate-care duce la o subiectivitate de atasament.
Apare astfel un conflict potenţial de interese între producătorii de informaţie contabile şi între utilizatorii săi. Utilizatorii de informaţii financiar contabile manifestă o lipsă de încredere şi de scepticism faţă de producătorii de situaţii financiare, considerând că aceştia nu sunt independenţi faţă de operaţiunile efectuate şi situaţiile financiare prezentate, punându-le la îndoială imparţialitatea şi obiectivitatea şi uneori chiar şi calităţile moral profesionale.
A apărut astfel necesitatea ca între producătorii şi utilizatorii de situaţii financiare, să se interpună o nouă categorie profesională-auditorii financiari, care au menirea să controleze situaţiile financiare şi să formuleze o opinie independentă despre realitatea şi corectitudinea datelor prezentate în situaţiile anuale de sinteză.
Auditul financiar este un proces sistematic de obţinere şi evaluare obiectivă a probelor, privind aserţiunile referitoare la tranzacţiile şi evenimentele derulate într-o entitate patrimonială, pentru confirmarea gradului de corespondenţă dintre aceste aserţiuni, stabilirea criteriilor ce au stat la baza lor şi comunicarea rezultatelor utilizatorilor interesaţi.
Transparenţa activităţii firmelor, impusă de mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea, determină ca un număr tot mai mare de societăţi, chiar închise să-şi auditeze situaţiile financiare, pentru a asigura utilizatorii externi şi interni de informaţii financiar contabile, că acestea sunt nepărtinitoare, sincere şi reflectă realitatea nudă, aşa cum este prezentată de contabilitate.
Mediul de afaceri românesc, privit ca un subsistem al angrenajului de afaceri internaţional, a traversat o perioadă de transformări profunde şi novatoare. Firmele româneşti au fost angrenate în acest proces de schimbări şi transformări, care implică şi o serie de riscuri inerente unor astfel de evoluţii, necesitând o adaptare rapidă la toate aceste schimbări.
Contabilitatea, la randul ei, a introdus proceduri de prelucrare, control şi sinteză corespunzătoare cerinţelor informaţiilor financiar-contabile dematerializate, reflectării contabile a operaţiunilor patrimoniale şi extrapatrimoniale în conturile anuale în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate.
Un pas important în dezvoltarea activităţii de audit financiar în ţara noastră, l-a constituit asimilarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), inclusiv a Cadrului General al Standardelor Internaţionale de Audit, ca bază de efectuare a auditului financiar în România, asigurându-se astfel alinierea acestei activităţi la nivel internaţional.
Apariţia „Camerei Auditorilor Financiari din Romania” (CAFR), pe scena romanească, cu rol de reglementare şi supraveghere a activităţii de audit financiar, este benefică ţinând cont că piaţa serviciilor de audit este o piaţă în formare în România şi este necesar ca aceasta să se dezvolte pe principii sănătoase. Această piaţă va purta multă vreme amprenta modului în care Camera Auditorilor Financiari, ca organism profesional a inţeles să asigure aplicarea standardelor şi a normelor profesionale în domeniu.
Societatea North Star SRL este o persoană juridică română având forma de societate cu răspundere limitată şi işi desfaşoară activitatea în conformitate cu legile române şi Codul Comercial Român, reflectate în statutul şi contractul societăţii.
Potrivit statutului său, obiectul de activitate iniţial al SC North Star SRL era de prestări servicii în domeniul maritim, ulterior extinzându-şi sfera de cuprindere, astfel că în momentul de faţă domeniul principal de activitate este : ”Alte activităţi anexe transporturilor” – cod CAEN 5229.
Societatea auditată a aplicat din anul 2004 Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, conform Ordinului nr.94/2001 elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, iar din anul 2006 aplică prevederile O.M.F.P. nr. 1752/2005. 
Auditarea situaţiilor financiare se va efectua de către societatea S.C. Minea Audit Consulting S.R.L., Membru la CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI din ROMÂNIA – autorizaţie nr 911.
CAPITOLUL I
1.1. Consideraţii privind planificarea unui audit al situaţiilor financiare şi evaluarea riscurilor
Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare
Auditul financiar este un proces sistematic de obţinere şi evaluare obiectivă a probelor, privind aserţiunile referitoare la tranzacţiile şi evenimentele derulate într-o entitate patrimonială, pentru confirmarea gradului de corespondenţă dintre aceste aserţiuni, stabilirea criteriilor ce au stat la baza lor şi comunicarea rezultatelor utilizatorilor interesaţi.
Obiectivul primordial al auditului financiar, este exprimarea de către un auditor financiar independent, a unei opinii, potrivit căreia situaţiile financiare au fost întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare identificat (Standardele Internaţionale de Contabilitate).
Un audit al situaţiilor financiare reprezintă o misiune de asigurare, aşa cum este definit în ”Cadrul general internaţional pentru o misiune de asigurare”. Cadrul defineşte şi descrie elementele şi obiectivele unei misiuni de asigurare. Standardele Internaţionale de Audit aplică acest Cadru în contextul unui audit al situaţiilor financiare şi conţin principiile de bază şi procededurile esenţiale, însoţite de recomandări, pentru a fi aplicate într-un astfel de audit. Aşa cum este prezentat în Cadru , o condiţie pentru acceptarea unei misiuni de asigurare este aceea că criteriile menţionate în definiţie sunt “criterii adecvate” şi sunt disponibile utilizatorilor vizaţi.
Cerinţe de etică cu privire la un audit al situaţiilor financiare 
Codul privind conduita etică şi profesională reprezintă „biblia” auditorului financiar.
Acesta constituie baza pe care au fost fundamentate normele de etică, reguli detaliate, îndrumări, standarde de desfăşurare a activităţii pentru auditorii financiari. Camera Auditorilor Financiari din Romania, recunoscând responsabilităţile profesiunii de auditor financiar, a elaborat codul naţional în consonanţă cu codul internaţional elaborat de IFAC. Profesiunea de auditor financiar la nivel mondial, se desfăşoară într-un mediu caracterizat de culturi şi reglementări diferite. Cu toate acestea, scopul de bază al codului trebuie respectat întotdeauna. Este convenit ca, în situaţiile în care o normă naţională intră în conflict cu o prevedere a codului, norma naţională va prevala. Elaborarea codului a avut la bază faptul că obiectivele şi principiile fundamentale sunt egal valabile pentru toţi auditorii financiari, indiferent de sectoarele de activitate unde desfăşoară misiuni de audit. Este clar că identitatea profesiei de auditor financiar este caracterizată la nivel mondial prin încercarea de atingere a unui număr de obiective comune şi prin respectarea unor principii fundamentale în acest scop. 
Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar recunoaşte că obiectivele profesiei de auditor financiar le reprezintă desfăşurarea activităţii la cele mai înalte standarde de profesionalism, pentru a atinge cel mai înalt nivel de performanţă. Codul furnizează îndrumări şi norme profesionale referitoare la aplicarea în practică a obiectivelor şi principiilor fundamentale în ceea ce priveşte un număr de situaţii specifice ce apar în profesia de auditor financiar.


Fisiere în arhivă (1):

  • Consideratii Privind Auditarea Situatiilor Financiare ale SC North Star SRL.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Federaţia Internaţională a Contabililor, Audit Financiar 2006. STARDARDE. CODUL DE ETICĂ; Editura Irecson, Bucureşti, 2006
2. Federaţia Internaţională a Contabililor. Manualul Pentru Standarde Internaţtionale De Audit, Certificare Si Etică; Corpul Experţilor Contabili Autorizaţi, ediţia 2007
3. Ministerul Finanţelor Publice, Reglementări Contabile Conforme Cu Directivele Europene . Editura Irecson, Bucureşti, 2006.
4. Camera Auditorulor din România . Norme minimale de audit. Editura ECONOMICĂ, Bucureşti, 2001.
5. Nicolae Traian, Contabilitate Internaţională.. Editura Ex Ponto, Constanţa , 2007.
6. Epstein, B.J.; Mirza, A.A. – Wiley IFRS 2005 – Interpretarea si Aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate si Raporatare Financiară, BMT Publishing House, 2005.
7. Boulescu M., Bârnea C., Audit Financiar Ediţia a III-a , Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007.
8. International Accounting Standards Board (I.A.S.B.) , Standarde Internaţionale De Raportare Financiară (IFRSs) 2005, Editura CECCAR,2006


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!