Lucrări de Licență pentru domeniul Construcții

doc

Casa Olimpică

STUDIU GEOTEHNIC 1.Obiectul studiului Prin tema s-a solicitat intocmirea unui studiu geotehnic aferent proiectului CASA OLIMPICĂ – şos. Kiseleff-str Alexandru Constantinescu. sector 1. Bucureşti. Prin tema elaborată de proiectant s-a solicitat precizarea succesiunii litologice şi caracteristicile geotehnice ale terenului, caracterizarea stabilităţii generale a amplasamentului, măsuri pentru menţinerea acesteia şi recomandări privind soluţia de fundare. Conform datelor transmise de beneficiar, în amplasament urmează să se proiecteze şi să se realizeze clădirea “Casa Olimpică” : Sediul Co... vezi detalii

doc

Dezlipirea unui Imobil

1.1. Importanţa cadastrului „Pământul este sursa oricărei bogăţii materiale. De la el luăm tot ce folosim sau preţuim, fie că este vorba de hrană, îmbrăcăminte, petrol, adăpost, metale sau pietre preţioase. Trăim pe pământ şi din pământ şi în pământ ne întoarcem când murim. Disponibilitatea pământului este cheia existenţei omului iar distribuţia şi utilizarea lui sunt de importanţă vitală”. (Simpson S.R – Land Law and Registration) Pornind de la rolul determinant pe care îl are pământul în existenţa societăţii umane, rezultă importanţa unui sistem de evidenţiere exactă a suprafeţelor, a ... vezi detalii

doc

Sediu societate comercială parter plus 3 etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m. Cota 0,00 a clădirii se află la + 0,45 m fată de cota terenului natural. Terenul pe care se va amplasa constructia se află în Municipiul Botosani. 2. AMPLASAMENT Terenul pe care se amplasează constructia, cu suprafata totală de 1000mp, se află în intravilanum Municipiului Botosani.Acesta are o formă neregulată si nu prezintă denivelări. Zona este studiată din punct de vedere urbanistic (aliniament, regin de înăltime, distanta fată de vecinătăti... vezi detalii

docx

Analiză diagnostic a unei firme de construcții

INTRODUCERE Lucrarea prezintă principalele aspecte teoretice de fundamentare şi analiză a rentabilitaţii şi riscului întreprinderii.Pe baza modelului întreprinderii AGISFOR SRL s-a realizat exemplificarea aspectelor teoretice. Primul capitol al lucrării prezintă o prezentare a societăţii AGISFOR SRL şi o serie de aspecte privind importantă şi necesitatea efectuării analizei diagnostic. În al doilea capitol al lucrării prezentaţi, analizaţi şi prelucrarti o serie de indicatori ce vor stă la baza analizei rentabilităţii întreprinderii precum şi riscului comportat de acesta. Al treilea c... vezi detalii

docx, ppt

Organizarea Execuției Lucrărilor de Construcție și Montaj

INTRODUCERE În zilele noastre, activitatea de construcții poartă în mod evident amprenta progresului tehnologic ce se desfășoară cu o deosebită rapiditate care cuprinde diferite ramuri, cum ar fi: materiale de construcții, metode de calcul și dimensionare, tehnologii de execuție și exploatare, planificarea și organizarea activităților de construcții ș.a. Procesele care se desfășoară în domeniu construcțiilor pot fi împărțite în procese naturale și în procese organizatorice. Procesele naturale au ca domenii de cercetare cunoașterea și folosirea cît mai completă a caracteristicilor mecanice... vezi detalii

doc, pptx, xls, jpg, bmp

Plan integrat de dezvoltare urbană pentru Municipiul Curtea de Argeș

CAPITOLUL I I.DATE GENERALE Curtea de Arges 1.1. Limite si unitati administrativ-teritoriale Municipiul Curtea de Arges este situat in partea de nord a judetului Arges, la o distanta de 38 km de municipiul resedinta de judet Pitesti, la 36 km de municipiul Ramnicu Valcea, resedinta judetului Valcea si la 45 km de municipiul Campulung. Suprafata municipiului masoara 75 kmp impartiti in 10 cartiere si este definita de urmatoarele coordinate geografice: la nord paralela 45°10' latitudine nordica, la sud paralela 45°5' latitudine nordica, la est meridianul 24°45' longitudine estica si la ... vezi detalii

pdf

Procesul Tehnologic de Sudare a unei Roți Dințate de Dimensiuni Medii

Introducere Tehnologia sudării este o ramură deosebit de importantă în industria Construcțiilor de Mașini, estimându–se că în proporție de 40% din producția acestui domeniu este destinată construcțiilor sudate. Pe plan mondial se menționează faptul că vârful productivității din domeniul precizat îl dețin state ca Statele Unite ale Americii, Rusia, Germania și Japonia. În țara noastră tehnologia sudării ocupă o pondere din ce în ce mai mare în industria construcțiilor de mașini cât și în celelalte industrii aferente, demonstrându–se statistic că peste 50% din cantitatea de produse laminate ... vezi detalii

doc, docx, dwg

Casă de locuit

TECHNICAL REPORT According to the design theme, “Dwelling P +2E", and the requirements related to location, nature of the soil, the climate, seismic zone, etc., we have adopted a number of technical solutions to ensure optimal conditions for habitation. PLACEMENT CONDITIONS The construction project will be placed in the town of Iasi, Iasi County. The sizes of the construction are: - The height is P+2E; - The dimensions of the construction plan are: 19.55x11.75m (A.1 drawing); - The land on which construction will be found is located in the town of Iasi. From the geotechnical study w... vezi detalii

doc

Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila

MEMORIU JUSTIFICATIV Obiectivul este amplasat în zona istorică a municipiului Brăila, terasa de S-E. Conform studiului geotehnic terenul de fundare din amplansamentul construcţiei reprezentat de un strat superficial de umpluturi heterogene, neconsolidate, urmat de un pachet loessoid galben macroporic alcătuit dintr-un praf argilos loessoid plastic vârtos pâna la 2,5 m adâncime şi loess plastic vârtos....plastic consistent, până la adâncimea de investigare de 9,0 m. In bază se dezvoltă un orizont nisipos sub adâncimea de 10.0 m. Nivelul pânzei freatice este situat la cea 12.0 m adâncime. ... vezi detalii

doc

Materiale Adezive

Rezumat În acestă lucrare este prezentată o parte a chimiei şi anume materialele adezive. În primul capitol sunt analizate fenomenul de adeziune şi modul de realizare a acestuia, prin cuplare mecanică, adsorbţie, adeziune chimică, difuzie şi atracţie electrostatică. Sunt prezentate deasemenea designul îmbinărilor adezive, modul de cedare al acestora precum şi diferite teste utile în vederea realizării unei îmbinări cât mai rezistente. Al doilea capitol al prezentei lucrări ne oferă o clasificare a materialelor adezive însoţită de o analiză a fiecărei subdiviziuni, în continuare fiind pre... vezi detalii

doc, ppt

Calculul Garniturii de Foraj

Cap. 1 Geologia structurii Valea Seacă Est Sonda 4 Valea Seacă Est – Explorare – Deschidere Structura Valea Seacă Est este situată în sectorul nord –vestic al platformei Moldoveneşti şi face obiectul activităţii de explorare. Structura Valea Seacă Est aparţine treptei structurale ridicate, delimitată de falia Păltinoasa – Mălini – Tg. Neamţ, în imediata vecinătate a structurii de gaze productive Valea Seacă, descoperită în anii 1960, în urma lucrărilor seismice efectuate în partea vestică a Platformei, urmată de executarea unor foraje de cercetare geologică. Astfel, primele probe de pro... vezi detalii

pdf

Licență automobile

Cap.1. Introducere 1.1. Introducere În cei peste o sută de ani de existenţă, automobilul s-a dezvoltat şi perfecţionat continuu fără, însă, să se producă transformări fundamentale ale soluţiilor tehnice utilizate încă din primele decenii ale apariţiei sale. Restricţiile extrem de severe şi cele pe cale de a fi adoptate în primul deceniu al primului mileniu, referitoare la protecţia mediului şi conservarea resurselor minerale, pe de o parte, şi reducerea costurilor şi creşterea performanţelor şi a plăcerii de a conduce, pe de altă parte, conduc la transformări esenţiale ale automobil... vezi detalii

doc

Realizarea unui bloc de locuințe

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa de 2475.8mp. Obiectul proiectat are destinaţia BLOC DE LOCUINŢE şi este amplasată în municipiul Baia Mare. - regim de înălţime D+P+4E - forma în plan este regulata - dimensiuni în plan : 24,40m x 15,50 - aria construită : 390.76 mp - înălţime subsol: 3.87 m - înălţime parter: 3.15 m - înălţime etaj: 2,80 m Amplasarea clǎdirii pe teren se face cu respectarea codului civil faţă de vecintaţi. Terenul din jurul clǎdirii se va amenaja pentru... vezi detalii

doc, docx, xlsx, dwg, t4, u1, shs, u, rsi, out, p1m, p4, xmj, ru, y4, v, v1, z1

Calculul structurii de rezistență a unei clădiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); - Stabilirea eforturilor sectionale; - Verificarea deplasarilor; - Calcul placa nivel curent; - Calcul grinzi cadrul transversal si cadru longitudinal; - Calcul stalp intersectia celor doua cadre; - Calcul scara; - Predimensionare radier; 2. Piese desenate: - Partiu arhitectura-plan nivel curent (scara 1:100); - Plan cofraj placa nivel curent (scara 1:50); - Plan armare placa nivel curent (scara 1:50); - Plan cofraj si armare grinzi (scara 1:... vezi detalii

doc, xls, dwg, bak, axe, axd, axs

Clădire administrativă

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV BAZA DE PROIECTARE: Aceasta documentatie constituie proiectul de diploma al studentului si se întocmeste pe baza temei de proiectare emisa de Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii si Instalatii. DATE GENERALE: Fisa tehnologica de executie intocmita ofera conducatorului lucrarii un instrument util in vederea controlului asupra activitatilor pe santier, a stabilirii necesarului de resurse (forta de munca, echipamente tehnologice, materiale), precum si un mijloc eficace in scopul stabilirii modului de lucru in vederea realizarii unor in... vezi detalii

Hopa sus!