Lucrări de Licență pentru domeniul Construcții

doc, xls, dwg, bak, axe, axd, axs

Clădire administrativă

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV BAZA DE PROIECTARE: Aceasta documentatie constituie proiectul de diploma al studentului si se întocmeste pe baza temei de proiectare emisa de Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii si Instalatii. DATE GENERALE: Fisa tehnologica de executie intocmita ofera conducatorului lucrarii un instrument util in vederea controlului asupra activitatilor pe santier, a stabilirii necesarului de resurse (forta de munca, echipamente tehnologice, materiale), precum si un mijloc eficace in scopul stabilirii modului de lucru in vederea realizarii unor in... vezi detalii

docx

Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții

Introducere O casă este o construcţie care poate fi locuită de fiinţe umane. Termenul casă include multe tipuri de locuinţe, de la colibe rudimentare din cele mai îndepărtate timpuri la complexele rezindenţiale de azi. Datorită numărului mare de case există diferite materiale din care sunt construite locuinţele. Locuinţa constituie mediul adecvat care îi permite omului să îşi refacă forţa de muncă prin asigurarea celor mai potrivite condiţii de odihnă, prin sentimentul de siguranţă care îi inspiră acea ambianţă confortabilă, în care îşi consumă cea mai mare parte a timpului, precum şi pri... vezi detalii

doc

Realizarea unui cămin studențesc

1.MEMORIU TEHNIC Prezenta documentaţie constituie proiectul de diploma al studentului CONDRAT MARIAN şi se întocmeste pe baza temei de proiectare emisă de Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de 1. Amplasament si destinaţie Obiectul proiectat are destinaţia CAMIN STUDENTESC şi este amplasată în municipiul Baia Mare. Conform temei proiectului,se cere întocmirea proiectului structurii de rezistenţă pentru o construcţie etajată P+3E, ocupând în plan o suprafaţă aproximativ egală cu 900m2. Construcţia este amplasată în oraşul Baia Mare şi are funcţiunea de CĂMIN STUDENŢESC. - Cara... vezi detalii

pdf

Bloc de Locuințe Unifamiliale

Cap.I. Memoriu tehnic justificativ Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un bloc de locuinţe unifamiliale cu regimul de înălţime S+P+4E. Amplasamentul obiectivului se află în municipiul Piatra Neamţ. Funcţionalul clǎdirii s-a adoptat corespunzãtor destinaţiei şi cerinţelor beneficiarului, fiind cel pus la punct în cadrul proiectului de arhitecturã. Corespunzãtor schemei funcţionale s-a stabilit structura de rezistenţã, şi tipul fundaţiilor. Zona de calcul pentru localitatea Piatra Neamţ, conform normativului de proiectare seismică P100 / 2006... vezi detalii

doc, xls, dwg, bak

Instalații - pompă de căldură

MEMORIU TEHNIC Prin temă s-a cerut proiectarea unei instalaţii de pompă de căldură cu compresie mecanică de vapori într-o treaptă pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum într-un imobil cu regimul de construcţie S+P+E1+E2+M. Pompa de căldură proiectată preia energia din pânza freatică cu nivel termic scăzut pe care împreună cu energia dezvoltată în compresor o cedează utilizatorului în condensatorul instalaţiei la nivel termic ridicat. Izvorul pompei de căldură este apa din pânza freatică care are temperatura medie anuală de 10…120 C. S-a considerat că sursa rece are adâncim... vezi detalii

doc

Prelucrarea Pieselor de Revoluție Tip Bucșă Piston

INTRODUCERE Competitivitatea în construcţia de maşini, ca şi în alte sectoare economice de altfel, este puternic influenţată de capacitatea unui producător de a se adapta la schimbările tehnologice şi de viteza de realizare a unui produs nou. Practica demonstrează tot mai mult că operatorul uman va trece în spatele terminalelor, intervenind inteligent în adaptarea roboţilor şi sistemelor flexibile la gradul de organizare al producţiei, la caracterul de unicat al produsului şi la planul de fabricaţie. Scurtarea duratei de viaţă a produselor şi tehnologiilor datorată puternicului impact al ... vezi detalii

doc

Studiu Privind Biodeteriorarea Produselor Industriale

CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE DESPRE BIODETERIORARE 1.1.Definitie biodeteriorare Biodeteriorarea este fenomenul prin care o substanta se descompune natural cu ajutorul unor microorganisme, din descompunerea acesteia rezultand alte substante inofensive. În contrast cu factorii poluanti din apa care necesita o tratare speciala pentru a fi eliminati, exista insa si substante, numite biodegradabile, care nu polueaza mediul. Un produs este numit biodegradabil atunci cand se transforma, se descompune si se elimina in mod natural. Resturile de mancare, hartia si materialele de origina vegetale ... vezi detalii

doc, pdf, xls

Proiect zidării

Calculul coeficientului global de izolare termică. 1. Stabilirea planurilor si secţiunilor verticale caracteristice ale clădirii cu precizarea conturului spaţiului încălzit. a) vilă de locuit unifamilială cu structură din zidărie întărită cu stalpişori din beton armat. b) amplasament - zona III climatică Te = -18°C, Ti = 20°C Ti – temperatura interioară conventională de calcul pe timpul iernii, care la clădirile de locuit se consideră temperatura predominantă încăperilor Ti=20°C c) capacitatea de izolare termică - pereţi exteriori Rnec =2,5 [m2k/w] - planşeu superior Rnec =4,8 [m2k/... vezi detalii

doc

Proiectarea Tehnologiei de Execuție a Unui Batiu de Mașină

Opis Această lucrare cuprinde: - 16 figuri şi 31 tabele intercalate cu partea scrisă; - număr de pagini: 80; - 8 Fişe Tehnologice anexate; - 1 desen de ansamblu, - 8 desene de executie repere în formate diferite. Introducere În prezenta lucrare se prezintă tehnologia de execuţie a batiurilor de maşini-unelte tip construcţie sudată. Batiul este un component nelipsit din alcătuirea oricărei maşini şi de asemenea de o importanţă deosebită, deoarece are rolul de a susţine şi lega rigid toate mecanismele şi părţile componente ale acesteia. O condiţie importantă pe care batiul trebuie s... vezi detalii

Hopa sus!