Consultanță Internațională

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere.3
Capitolul I. Aspecte fundamentale în activitatea de consultanţă internaţională
1.1. Abordări conceptuale a activităţii de consultanţă internaţi. 7
1.2. Clasificarea serviciilor de consultanţă internaţională şi domeniile lor de manifestare.18
1.3. Elemente teoretico-aplicative în practica de consultanţă internaţională.28
Capitolul II. Serviciile de consultanţă internaţională şi domeniile de aplicare a acestora 
2.1. Consultanţa în domeniul managementului de proiecte BPR.39
2.2. Transferul internaţional de creativitate şi tehnologii moderne.52
2.3. Colaborarea economică internaţională prin consulting-engineering.63 
Capitolul III. Consultanţa internaţională – strategie de restructurare economică în Republica Moldova
3.1. Finanţarea proiectelor de consultanţă din sursele UE.73
3.2. Oportunităţile oferite de implementarea activităţii de consultanţă
internaţională în R. Moldova.82
3.3. Asistenţa Băncii Mondiale prin proiecte de consultanţă
în Republica Moldova.90
Concluzii.99
Bibliografie.103
Anexe.109


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea şi importanţa temei cercetate. Piaţa serviciilor de consultanţă acoperă o arie largă de procese şi relaţii economice de o mare complexitate şi extrem de dinamice, realizate de numeroşi specialişti, cu roluri diferite, care desfăşoară activităţi variate ca profil, amploare şi formă de organizare. Oferta de servicii de consultanţă, se diferenţiază în trei categorii: adresabile persoanelor fizice, adresabile persoanelor juridice sau adresabile atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice. În ultimii ani s-a urmărit evoluţia serviciilor de consultanţă, atât la nivel naţional cât şi internaţional. Deoarece utilizarea de consultanţă în afaceri a crescut considerabil în ultimii ani, dinamica de consultanţă şi sectorul de formare pe plan internaţional este foarte mare. Cererea pentru serviciile prestate de firme de servicii profesionale, agenţii guvernamentale sau de cercetare, organizaţii educaţionale este ridicat în sectorul ÎMM. Printre furnizorii de servicii de consultanţă de afaceri, sectorul privat domina pe cel public, cu toate acestea, proporţia se modifică în funcţie de disponibilitatea de surse de finanţare (programe UE la nivel regional, naţional sau internaţional).
Infrastructura pentru activitatea de afaceri pare a fi destul de bine dezvoltată în ţările bine dezvoltate cum ar fi Marea Britanie şi Belgia, în schimb Polonia, România şi R. Moldova suferă dificultăţi şi inconveniente semnificative de achiziţie a resurselor necesare, lucru care are un impact semnificativ asupra dezvoltării afacerilor.
Situaţii diferite ale consultanţei de afaceri în cadrul acestor ţări determină:
 nivelul diferit de dezvoltare a pieţei - percepţia diferită de afaceri, de conştientizare asupra inovării ÎMM-urilor şi ca o consecinţă cerinţe diferite a serviciilor de consultanţă/ aşteptărilor;
 nivelul diferit de dezvoltare a infrastructurii (de exemplu, centre de cercetare de înaltă calitate la nivel local accesibile, infrastructura de comunicaţii).
Mulţi consultanţi de afaceri funcţionează între sectorul public şi privat, de exemplu, acordă sprijin atât ca şi personal academic şi ca firme de consultanţă mici sau ca firme private care oferă diferite tipuri de sprijin comercial şi finanţat din surse private. Deoarece serviciile de consiliere sunt foarte dispersate, ca răspuns la nevoile pieţei diferenţiate, atât generaliştii şi specialiştii au un rol important pentru a îmbunătăţi activitatea de afaceri prin diferite tipuri de sprijin oferit. ÎMM-urile au nevoie de ambele tipuri de sprijin numai ca acesta să fie acordat în mod corespunzător şi înalta calitate a serviciilor să fie asigurată. Generaliştii reprezintă cunoaşterea superficială şi largă, pe cand specialiştii tind să aibă înţelegere foarte profundă în domenii de specialitate. Consultanţa de afaceri acţionează cel mai bine în domenii în care o gamă restrânsă de servicii sunt solicitate în scopul de a satisface nevoile stricte şi de a creşte probabilitatea de a asigura în mod corespunzător calitatea. Prin urmare cererea pentru consultanţa de specialitate este mai mare decât consultanţa generală, cu toate acestea asistenţa la pornirea sau gestionarea unei afaceri noi este serviciul cel mai frecvent utilizat. 
Scopul şi sarcinile cercetării. În realizarea prezentei lucrări, s-a recurs la studierea atitudinilor, opiniilor specialiştilor în ceea ce priveşte serviciile de consultanţă în general şi a celor de consultanţă de afaceri în particular. Realizarea scopului a fost atins prin soluţionarea următoarelor sarcini:
- Precizarea şi fundamentarea abordărilor conceptuale şi teoretico-practice ale activităţii de consultanţă internaţională;
- Stabilirea cadrului de manifestare a serviciilor de consultanţă internaţională;
- Investigarea elementelor teoretice şi applicative în practica de consultanţă internaţională; 
- Analiza serviciilor de consultanţă internaţională şi domeniile de aplicare a acestora;
- Formularea unor procedee de implementare a serviciilor de consultanţă internaţională în Republica Moldova. 
Baza ştiinţifico-metodologică a tezei au constituit-o doctrinele, conceptele, principiile, elaborate până în prezent de specialişti cu nume notorii în domeniul consultanţei internaţionale cum ar fi: Ph. Kotler, A. Szuder, F.H. Arion, G.M. Bellman, A.G. Douglas, B. Curnow, P. Sader, C. Markham. În aceeaşi măsură au fost studiate lucrările specialiştilor din România, pintre care sunt: M. Ioncică, M. Mocan, M. Mitruţiu, ş.a.
Din multitudinea de tehnici şi metode, în cadrul investigaţiilor au fost examinate şi selectate doar acelea care, au nemijlocit implicare în domeniul activităţii de consultanţă de afaceri, ţinându-se cont de specificul acestui domeniu. Printre acestea putem enumera următoarele: analiza şi sinteza, comparaţia şi analogia, observarea efectelor, care au permis cercetarea aprofundată a obiectului lucrării respective, datorită cărui rezultatul a dus la obţinerea unor concluzii şi recomandări consistente, care prezintă interes pentru derularea procesului de perfecţionare a consultanţei de afaceri.
Elemente de inovaţie ştiinţifică: Noutatea şi inovaţia ştiinţifică a rezultatelor cercetărilor constă în următoarele:
- Abordarea conceptuală a semnificaţiei de consultanţă de afaceri din punct de vedere sistemic.
- Analiza evoluţiei în timp a serviciilor de consultanţă şi tendinţele actuale ale activităţii de consulatnţă la nivel naţional şi internaţional.
- Argumentarea impactului fenomenului de consultanţă asupra creşterii economice.
- Evidenţierea caracterului inovaţional al activităţii de consultanţă pe piaţa prestării serviciilor.
- Analiza procesului de finanţare a proiectelor de consultanţă din sursele investiţiilor străine directe. 
- Fundamentarea modalităţilor şi instrumentelor moderne pentru perfecţionarea şi dezvoltarea domeniului de consultanţă în Republica Moldova.


Fisiere în arhivă (1):

  • Consultanta Internationala.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

[1] Amcor 2010, Studiul “Etică, bune practici şi sisteme de asigurare a profesionalismului în consultanţă” p.3.
[2] Milan K. (2002), “Management Consulting: a guide to the profession”, Fourth Edition, International Labour Office, Geneva, p. 26.
[3] Markham C. (2005), Cum să fii propriul tău consultant în management, Ed. Rentrop & Straton, Bucureşti, p.p.20-21.
[4] Pinder M., McAdam S. (1997), Consultanţă in afaceri, Ed. Teora, Bucureşti, p. 24.
[5] Mitruţiu M. (2007), “Mixul de marketing în serviciile de consultanţă”, Timişoara, p. 14.
[6] Mocan M., Bălăşescu C., Cismariu L. (2003), “Manualul consultantului în afaceri”, Ed. Eurobit, Timişoara.
[7] Mocan M., Bălăşescu C., Cismariu L. (2003), “Manualul consultantului în afaceri”, Ed. Eurobit, Timişoara.
[8] Curnow B. & Reuvid J. (2001), “The evolution, practice and structure of management consultancy worldwide”, Kogan Page, London.
[9] Mihai D.R. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Management al Informaţiilor pentru IMM-uri.
[10] The European Federation of Management Consultancies Associations: Feaco Survey 2004.
[11] Pinder M. & McAdam S. (1997), “Consultanţă în afaceri”, Ed. Teora, Bucureşti.
[12] Sadler P. (2001), “Management Consultancy”, 2nd Edition, Kogan Page, London.
[13] Reţeaua Organizaţiilor de Consultanţă în afaceri. Servicii de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor: Manuale de instruire pentru furnizorii de servicii de consultanţă – Rezumat (pg.5). Editat de Ministerul Integrării Europene. Proiect finanţat de Uniunea Europeană, octombrie 2006.
[14] www.feaco.org
[15] Romascanu M. (2010), “Consultanţa organizaţională, atribut al performanţei în afaceri”, Revista Business Adviser.
[16] www.managementul-proiectelor.ro
[17] Szuder A. (2008), “Managementul unei afaceri de consultanţă”, Universitatea Politehnică, Bucureşti.
[18] Romascanu M. (2010), “Consultanţa organizaţională, atribut al performanţei în afaceri”, Revista Business Adviser.
[19] Anuarul statistic al R. Moldova, Ediţia iulie 2012.
[20] ”Centrul de informare Pleven-Craiova-Slatina, puncte de legătură între cele două ţări” Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, 2007-2013.
.....


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!