Consumul de servicii al populației

Cuprins licență

ABSTRACT 5
Introducere 6
Obiectivele cercetarii stintiifice 7
Metodologia cercetarii stintiifice 7
Capitolul 1. Serviciile- continut, caracteristici, tipologie si importanta 8
1.1. Continutul serviciilor: concept si caracteristici 8
1.1.1. Conceptul de serviciu 8
1.1.2. Caracteristicile serviciilor 10
1.2. Locul si rolul serviciilor in economie 12
1.3. Metode de cercetare a cererii de servicii pe piata mondiala 15
1.4. Tipologia serviciilor: clasificare si categorii de servicii 20
1.4.1. Clasificari statistice ale serviciilor 20
1.4.2. Categorii de servicii 22
Capitolul 2. Consumul de servicii al populatiei si calitatea vietii 28
2.1. Serviciile pentru populatie (servicii de consum) 28
2.1.1. Servicii de piata prestate populatiei 30
2.1.2. Structura pe grupe a serviciilor de piata prestate pentru populatie 37
2.2. Factorii de influenta a serviciilor: tarifele pentru servicii 39
2.2.1. Tarifele pentru servicii 39
2.2.2. Evolutia costurilor in functie de volumul productiei in servicii 40
2.2.3. Raportul pret/calitate in domeniul serviciilor 43
2.2.4. Criterii de tarifare a serviciilor publice 44
2.3. Veniturile, cheltuielile si consumul de servicii al populatiei 45
2.3.1. Serviciile si sectorul tertiar 45
2.3.2. Dimensiunile sectorului tertiar 46
2.3.3. Interdependentele serviciilor in economie si societate 52
2.4. Eficienta economica sociala a serviciilor si calitatea vietii 55
2.4.1. Contributia serviciilor la cresterea economica 55
2.4.2. Continutul si particularitatile eficientei in sfera serviciilor 56
2.4.3. Criterii de evaluare, indicatori de exprimare si cai de crestere a eficientei 57
2.4.4. Serviciile si calitatea vietii 59
Capitolul 3. Influenta globalizarii asupra consumului de servicii 61
3.1. Catre o perceptie unitara a serviciilor: sistemelor ISIC, SNA, CPC 61
3.1.1. Sistemul ISIC (Clasificarea internationala standard a tuturor activitatilor economice - ONU) 61
3.1.2. Sistemul CPC (Clasificarea centrala a produselor - ONU) 62
3.2. Locul si rolul serviciilor in schimburile Internationale ale Romaniei 62
3.2.1. Nevoia reconsiderarii serviciilor in contextul dezvoltarii economice a Romaniei 62
3.3. Preocupari pe plan international vizand reglementarea si liberalizarea tranzactiilor de servicii 65
3.4. Romania si GATS, Romania si Acordul European 66
3.4.1. GATS si Acordul European: noile mecanisme ale promovarii procesului de internationalizare a sectorului romanesc de servicii 66
3.5. Romania si sfidarile ridicate de evolutiile din spatiul serviciilor 73
3.5.1. Serviciile: o dimensiune neglijata a dezvoltarii economice 73
3.5.2. Gradul redus de internationalizare a serviciilor: impediment major in calea integrarii europene si mondiale 76
Rezultatele cercetarii stiintifice 78
Bilbiografie 79


Extras din licență

Introducere
Cu totii stim ca nimeni nu este sigur de ziua de maine, o multime de intamplari pot distruge viata cuiva, o boala sau un accident pot aduce decesul acestuia. Impotriva acestor evenimente nedorite oamenii trebuie sa intreprinda masuri pentru evitarea acestora. In prezent nimic nu se imagineaza fara servicii. Cresterea si diversificarea activitatii economice, si implicit, a schimburilor internationale de valori au dus la crearea si dezvoltarea unor piete de servicii. Serviciile, nelipsite astazi din peisajul oricarei economii nationale, preiau asupra lor nevoile personale. 
Scopul lucrarii este de a prezenta importanta si evolutia pe care serviciile au avut-o in ultimul deceniu. Datorita amplei sfere de cuprindere si a diversitatii formelor de servicii, acestea s-au dezvoltat continuu. 
Lucrarea este structurata in 3 capitole in care am incercat sa prezint elementele esentiale si fundamentele teoretice ale serviciilor, precum si contextul istoric si prezent in care se desfasoara activitatea de servicii. Primul capitol cuprinde un istoric al serviciilor, evolutia acestora de la forme incipiente si pana la ce sunt acestea in prezent, produse complexe. In al doilea capitol am prezentat elementele serviciilor, factorii de influenta a lor precum si eficienta economico-sociala. Ultimul capitol prezinta evolutia serviciilor pe plan international precum si acordurile incheiate de Romania cu alte tari. 
Lucrarea se incheie cu rezultatetele obtinute in urma studiului efectuat asupra caracterisiticilor si evolutiei serviciilor.
Obiectivele cercetarii stintiifice
Obiectivele mele cu privire la acest domeniu au fost numeroase, insa printre cele mai importante a fost sa cercetez atat practic, cat si teoretic acest vast domeniu, pentru a putea avea cunsostinte cu privire la cuprinsul unor servicii, adica caracteristicile unui astfel de produs, functii, mecanismul lor, in esenta tot ce este legat de aceasta tema.
Obiectivul general al studiului a fost caracterizarea serviciilor din lume, dar mai ales a Romaniei.
Ca obiective specifice amintesc:
- descrierea consumului de servicii;
- prezentarea elementelor definiitorii a serviciilor in perioada 2010-2018;
- evolutia pietei serviciilor;
Metodologia cercetarii stintiifice
- Colectarea datelor
Colectarea datelor s-a facut din surse secundare, adica datele au fost colectate din reviste de specialitate, Rapoarte Anuale ale Institutului National de Statistica, site-uri specifice domeniului serviciilor, dar mai ales serviciilor catre populatie. 
- Analiza datelor
Analiza datelor prin metode statistice si ilustrarea cu ajutorul reprezentarilor grafice a permis evidentierea evolutiei principalilor indicatori ai pietei serviciilor.


Fisiere în arhivă (1):

 • Consumul de servicii al populatiei.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Alexa, C. (2001) - Transporturi internationale, Bucuresti: Editura ASE
2. Cedina, I. (2006) - Marketingul serviciilor. Teorie si aplicatii, Bucuresti: Editura Uranus
3. Cristureanu, C. (1999) - Tranzactii internatioanale cu servicii, Bucuresti: Editura All Beck
4. Flitar, M. (2006) - Eficienta serviciilor in relatiile cu exigentele consumatorilor, Bucuresti: Editura ASE
5. Ghibutiu, A. (2000) - Serviciile si dezvoltarea. De la prejudecati la noi orizonturi, Bucuresti: Editura Expert
6. Ioncica, M. (2003) - Economia serviciilor. Teorie si practica, Bucuresti: Editura Uranus
7. Olteanu, V. (2002) - Marketingul serviciilor, Bucuresti: Editura Uranus
- ** Anuarul statistic al Romaniei 2018
- ** Revista Tribuna Economica
- ** Revista Economistul
- ** Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
- ** www.reportereconomic.ro
- ** www.ec.europa.eu/eurostat


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!