Lucrări de Licență pentru domeniul Contabilitate

doc

Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL

Introducere Această lucrare reprezintă o modalitate de prezentare concretă a aspectelor teoretice și practice pe care le ridică evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor, în concordanță cu actualele reglementări contabile, atât românești cât și internaționale. Primul capitol al acestei lucrări tratează aspectele teoretice privind evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor: concepte de evaluare, principii de evaluare, baze de evaluare, forme de evaluare, precum și particularități privind evaluarea diferitelor categorii ale activelor. Cel de-al doilea c... vezi detalii

doc

Contabilitatea datoriilor și creanțelor la SC Romeida SRL

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII PRIVIND CREANŢELE ŞI DATORIILE Din momentul în care o societate comerciala începe să functioneze, aceasta înregistreaza şi datorii. Datoriile, ca sursă de finantare, sunt prezente şi funcţioneză din momentul nasterii obligatiilor fata de terţi şi pana în momentul rambursării (în cazul creditelor) şi platii lor (în cazul datoriilor generate de relaţiile de decontare), dupa caz. Mai mult, toate datoriile cu termen de scadenta mai mare de un an sunt purtatoare de dobanda. De asemenea, sunt purtatoare de dobanda creditele primite de la banca sau alte institutii finan... vezi detalii

doc

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse persoane fizice şi juridice (cunoscute sub denumirea genericǎ de „terţi”), cum sunt: furnizorii, clienţii, personalul, organismele de asigurǎri şi protecţie socialǎ, bugetul statului, unitǎţile din cadrul grupului, asociaţii, diverşi debitori şi creditori. Contabilitatea prin funcţiile pe care le îndeplineşte ajutã la adoptarea celor mai bune decizii de cãtre utilizatorii de informaţii contabile, iar unul dintre domeniile în care deciziile trebuie ... vezi detalii

docx

Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova

Introducere Viabilitatea oricărei întreprinderi în condiţiile concurenţiale existente în momentul actual, precum şi rezultatele pe care aceasta le obţine în momentul desfăşurării activităţilor economico-financiare depinde foarte mult ca deciziile pe care conducerea le ia să fie adecvate împrejurărilor şi bine argumentate. Dacă vorbim de economie ca şi ştiinţă, nu putem ignora nici contabilitatea, deoarece acesteia trebuie să îi acordăm aceeaşi importanţă. La momentul actual, contabilitatea este un limbaj prin care se comunică, permiţând stabilirea relaţiilor de colaborare atât la nivel n... vezi detalii

doc

Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor

CAPITULUL I. ROLUL INVESTIŢIILOR ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI ÎNTREPRINDERILOR. 1.1. POTENŢIALUL INVESTIŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR Capacitatea unui sistem de a-şi propune şi realiza obiective la limita unor orizonturi temporale mai apropiate sau mai depărtate este dată prin potenţialul investţional al întreprinderilor. În aparenţă, potenţialul investiţional este determinat prin nivelul şi calitatea resurselor de care sistemul dispune sau le poate atrage pentru atingerea scopului pe care şi-l propune. Astfel privită problema, s-ar părea că sistemele bogate în resurse sunt sin... vezi detalii

doc

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internationale de Contabilitate, avand ca scop acela de a permite agentilor economici sa utilizeze un sistem contabil si de gestiune adoptat caracteristicilor economiei de piata. S-a vizat asimilarea Standardelor de Contabilitate Internationale, in masura in care calculele sunt compatibile cu reglementarile europene. Se are in vedere ca la nivelul contabil financiar sunt prezentate 3 metode de evaluare a bunurilor la iesirea din patrimoniu: metoda costului ponderat, metoda F.I.F.O., metoda L.I.F.O. si ca fiecare agent... vezi detalii

doc

Metode și Tehnologii Moderne Destinate Măsurării Performanțelor Firmei

INTRODUCERE Înainte de a prezenta cele 40 de pagini care urmează, trebuie să fac unele observaţii. În primul rând această lucrare nu are o talie prea mare pentru un subiect precum măsurarea performanţei firmei dar, aşa cum spune şi titlul său, prezintă doar cadrul general al metodelor şi tehnologiilor moderne folosite în acest scop. În al doilea rând, a gestiona astăzi o firmă este un demers dificil de realizat, în condiţiile unui mediu schimbător, ale unei concurenţe crescute şi cu un personal din ce în ce mai greu de mulţumit. Cu toate acestea, firmei i se cere să producă valoare pentru ... vezi detalii

doc

Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare

INTRODUCERE Plăţile electronice sunt un stimulator important al creşterii economice şi al vitalităţii unei economii, iar guvernele trebuie să fie interesate în încurajarea dezvoltării şi generalizării sistemelor electronice de plăţi şi de transferuri electronice de fonduri. O economie eficientă depinde în mare măsură de un sistem rapid şi eficient de plăţi. Plăţile electronice micşorează semnificativ gripajul unei economii, reducând substanţial întârzierile de plată, şi diminuând o oarecare lipsă de încredere în sistemul bancar care poate acţiona ca o frână în procesul dezvoltării. Ele au ... vezi detalii

doc

Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor

1.1.SCURT ISTORIC S.C. IMAR S.A., cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 14, judeţul Arad, s-a înfiinţat ca societate pe acţiuni în februarie 1990. Nucleul în jurul căruia s-a dezvoltat producţia de mobilier 1-a reprezentat un atelier de tâmplărie, fondat în anul 1890 de către Laurenţiu Emanoil Lengyel. În perioada 1905 — 1932 se pun bazele producţiei de mobilă de artă de înalt nivel calitativ, fabrica de mobilă impunându-se atât pe piaţa din Ardeal şi Vechiul Regat, cât şi în state ca: Austria, Franţa, Germania şi Elveţia. Prima fabrică modernă de mobilă este dată în funcţiune în an... vezi detalii

doc

Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților

În ultimii ani a fost promovată ideea ca un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului este apreciată prin prisma eforturilor sale de a minimiza costul fiscal al unei afaceri. Consider ca sintagma a rămas valabilă, însă cu o justificare. În condiţiile aplicării standardelor internaţionale de contabilitate, un contabil iscusit este acela care, prin raţionamentul profesional, obţine situaţii financiare utile si credibile atât pentru investitori, cât şi pentru celelalte categorii de utilizatori. Modul în care specialistul contabil înţelege realitatea dintr-o intre... vezi detalii

doc

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in situatiile unui caracter concurential al economiei evident, pretinde , nu in ultimul rand, un manager eficient. Garantarea managementului performant este definit , in primul rand si intr-o mare masura, de asistenta unui sistem informational capabil sa confectioneze si sa dea factorilor de decizie a entitatii referinte cat mai complete, exacte, relevante si eficace. Contabilitatea intreprinderii, fiind elementul principal al sistemului information... vezi detalii

doc

Contabilitatea Stocurilor

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari, împărţită la rândul lor în subcapitole, astfel să se asigure o tratare judicioasă a tuturor aspectelor legate de contabilitatea şi analiza stocurilor. Aceste capitole sunt: CAP. I Prezentare elemente teoretice privind stocurile – face referire la structura stocurilor, metode de evaluarea a lor şi metodele de inventariere. CAP. II Studiu de caz privind contabilitatea, gestiunea şi analiza stocurilor la S.C. SUPERBO S.R.L. – cuprinde operații contabile... vezi detalii

doc

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor la SC Alfa SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA S. C. ALFA CONSTRUCT SRL 1.1 DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, CAPITAL SOCIAL Societatea comercială supusă studiului în prezenta lucrare s-a constituit având ca obiect principal de activitate producţiaa de saltele, somiere şi canapele. SC ALFA CONSTRUCT SRL, cu sediul în Bistriţa, str.1 Mai nr. 114, ap 1, tel. fax. 0263-211972, a fost înfiinţată în anul 1996, conform actului constitutiv, fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub nr J06/199/1996 având cod unic de înregistrare fiscală 2949363, cu atribut fiscal RO. Conform Contractului şi Statutului societă... vezi detalii

doc

Creditarea bancară a activității curente a unei întreprinderi

Cap. I. Aspecte generale privind activitatea de creditare bancară 1.1. Băncile comerciale, verigă de bază a sistemului bancar Băncile comerciale sunt instituţii financiare specializate atât în atragerea de resurse (constituirea de depozite) şi plasarea acestora prin acordarea de credite, cât şi în efectuarea plăţilor între titularii de cont, agenţi economici. Iniţial, au mijlocit creditul comercial direct între agenţii economici, prin preluarea de la aceştia a titlurilor de credit comercial (cambii). În ultimii ani produsele şi serviciile băncilor comerciale s-au diversificat foarte mult... vezi detalii

doc

Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional

INTRODUCERE In prezent, la nivel international, se folosesc doua sisteme de contabilitate, cel francez si cel anglo-saxon, respectiv doua referentiale internationale, cel emis de IASB si cel emis de FASB, inregistrandu-se o tendinta evidenta de armonizare a acestora. Drept urmare, se folosesc tot mai des alte referentiale decat cele nationale in elaborarea situatiilor financiare. Normele contabile internationale emis de IASB - International Accounting Standards Board - intalnite sub acronimul IFRS - International Financial Reporting Standards - sunt aplicate in prezent in multe state al... vezi detalii

Hopa sus!