Contabilitatea Capitalurilor

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE
CAPITOLUL I FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND CAPITALUL.pag.6
1.1.Delimitări privind capitalul.pag.6
1.1.1.Conceptul de capital.pag.6
1.1.2 Conceptele de menţinere a nivelului capitalului şi de determinare a profitului.pag.9
1.2.Sfera de cuprindere a capitalurilor.pag.10
1.2.1.Structura capitalurilor proprii.pag.11
1.2.2.Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli.pag.22
1.2.3.Structura capitalurilor împrumutate.pag.25
1.3.Evaluarea capitalurilor.pag.30
1.4.Prezentarea capitalurilor în situaţiile financiare.pag.35
CAPITOLUL II: INFLUENŢA STRUCTURII CAPITALULUI ASUPRA
VALORII ÎNTREPRINDERII.pag.38
2.1 Evoluţia valorii întreprinderii îndatorate şi condiţii de fiscalitate.pag.38
2.2 Evoluţia costului capitalului propriu şi a costului mediu ponderat.pag.46
2.2.1 Efectul de levier în valori de piaţă ale capitalurilor.pag.47
2.2.2 Efectul de levier în valori de contabilitate ale capitalurilor.pag.48
2.2.3 Evoluţia costului mediu ponderat al capitalului.pag.50
CAPITOLUL III ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE ŞI A COSTULUI CAPITALURILOR LA S.C. ''ECOSYSTEM''S.R.L. .pag.51
3.1.Prezentarea firmei.pag.51
3.1.1. Istoricul firmei.pag.51
3.1.2.Scopul şi obiectul de activităţi.pag.52
3.1.3. Personalul şi structura organizatorică.pag.52
3.1.4.Principalii clienţi, concurenţi şi furnizori.pag.53 
3.1.5.Cauzele interne şi externe care au determinat o eficienţă scăzută a activităţii societăţii în perioada 2011-2013.pag.53
3.1.6. Analiză S.W.O.T.pag.57
3.2. Studiu de caz – ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE ŞI A COSTULUI CAPITALURILOR LA S.C. ''ECOSYSTEM'' S.R.L.pag.58
3.2.1. Analiza structurii financiare.pag.58
3.2.2.Analiza rentabilităţii.pag.63
3.2.3.Analiza riscurilor.pag.64
3.2.4.Analiza costului capitalului.pag.68
CONCLUZII.pag.72
BIBLIOGRAFIE.pag.75
ANEXE.pag.77


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Scopul lucrării este de a aduce la cunoştinţă ce importanţă are capitalul la înfiinţarea unei societăţi cât şi de a face o prezentare cât mai amânunţită a capitalului social, a primelor de capital, a rezervelor, a rezultatului reportat, a rezultatului exerciţiului, a provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli cât şi a împrumuturilor şi datoriilor asimilate şi de a trasa, cât se poate de elocvent, rolul pe care acestea îl au în cadrul unei întreprinderi.
Obiectivele principale ale acestei lucrări constau în :
-definirea termenului de capital cât şi a celorlalte elemente care fac parte din capital: capitalul permanent (propriu şi împrumutat) şi capitalul temporar (datorii pe termen scurt);
-abordările internaţionale privind noţiunea şi categoriile de capitaluri şi implicaţiile pe care acestea le au la înfiinţarea unei societăţii;
-evidenţierea operaţiunilor contabile legate de mişcările pe care capitalurile le fac în cadrul întreprinderii;
-prezentarea evidenţei contabile a capitalurilor în cadrul firmei S.C. ECOYSTEM S.R.L. ;
-prezentarea teoretică şi practică a principalilor indicatori economico-financiari şi analiza acestora cu date reale din situatiile financiare ale întreprinderii.
CAPITOLUL I
1.FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND CAPITALUL
1.1. DELIMITĂRI PRIVIND CAPITALUL
1.1.1. Conceptul de capital
Orice activitate economică dusă în scopul obţinerii de profit este de neconceput în lipsa capitalului. Ca unul din cei patru factori de producţie, capitalul este reprezentat de active care sunt capabile să genereze venituri şi care au fost ele însă produse (fabricate).
Termenul de “capital“ provine din limba franceză ce înseamnă în sens economic “avere”. Este o categorie economică proprie economiei de piaţă, respectiv întreprinderilor sau societăţilor comerciale. În general capitalul pentru întreprindere este reprezentat de totalitatea surselor de finanţare stabile aflate la dispoziţia acesteia. 
În teoria economică se vorbeşte de capital fizic (aici sunt incluse maşinile,utilajele şi clădirile fără a fi incluse materiile prime) şi de capital financiar (banii). În unele lucrări se face precizia că în calitate de factor de producţie, capitalul este reprezentat de capital real care se grupează în capital fix (construcţii, echpamente de producţie) şi capital circulant (care se consumă în întregime în decursul unui singur ciclu de producţie şi trebuie înlocuit cu fiecare nou ciclu).
În practica economică există şi alte accepţiuni ale capitalului. Astfel, o primă accepţiune este aceea care consideră capitalul ca fiind valoarea totală a activelor unei persoane minus o obligaţie (datorie) o a doua accepţiune se referă la contribuţia bănească a prioritarilor la o organizaţie pentru a permite acesteia să funcţioneze, astfel, capitalul social este suma furnizată pe calea emisiunii de acţiuni de către o societate pe acţiuni, iar capitalul de împrumut este suma obţinută pe calea apelării de credite.
Dacă ţinem seama că proprietarii (acţionarii) unei societăţi pe acţiuni sunt proprietari nu numai ai capitalului social, ci şi ai rezerverlor constituite de societate, precum si a profitului reţinut, atunci trebuie să vorbim de capitalul propriu.
Din cele expuse pâna acum se pot sublinia următoarele momente în care apare nevoia de capital în interiorul firmei:
1. la înfiinţare (la începerea unei afaceri);
2. la derularea normală a activităţii operaţionale (de exploatare);
3. la realizarea unor investiţii ;
4. la susţinerea unor activităţi speculative.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Capitalurilor.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Băluţa Aurelian-Virgil, - Contabilitate şi gestiune fiscală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007. 
Coman Florin, Contabilitatea financiară a societăţilor comerciale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007. 
Feleaga Niculae, Feleaga (Malciu) Liliana, Contabilitate financiară - o abordare europeană şi internaţională, vol. I şi II, Editura Infomega, Bucureşti, 2008. 
IASB, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, traducere din limba engleză, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007. 
Ilincuta Lucian-Dorel, Chivu Ramona-Maria, Gadau Liana, Contabilitatea financiară. Aplicaţii practice şi teste grila pentru autoevaluare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008. 
Ionescu Cicilia - Contabilitate - baze şi proceduri, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007. 
Ristea Mihai şi colab., Contabilitatea societăţilor comerciale, vol. I şi II, Editura Universitară, Bucureşti, 2009 sau ediţiile anterioare.
Reglementări contabile şi fiscale
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 3055/2009, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, M. Of. nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2012. 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1752/2005 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, M. Of. nr. 1080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, M. Of. nr. 704 din 20 octombrie 2009. 
Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008, privind documentele 
financiar-contabile, M. Of. nr. 870, din 23 decembrie 2008. 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art.1 din Legea contabilităţii nr.82/1991, M. Of. nr. 1056 din 30 decembrie 2006.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!